Diskusije : Emigracija

 Komentar
Srpska penzija u kanadi
Brandajz
10. decembar 2017. u 17.14
1. Kada neko prima penziju u Srbiji preko tekuceg racuna i
trosi je u celosti tokom privremenog boravka u Srbiji i na pomoć rodbini
dali treba da je prijavi kao prihod za income taxu u Kanadi?

2. Dali postoji mogućnost da se Srpska penzija prima u Kanadi?
Koja je procedura.
Kako se preracunava u Kanadske dolare i dali se umanjuje i za koliko?
Dali neko ima informacije u vezi toga?
Profesor-Kanada
(Profesor)
10. decembar 2017. u 18.32
„dali treba da je prijavi kao prihod za income taxu u Kanadi?”

**************************************************************

Kanadski poreski zakon (ITA) zahteva da se penzije iz svih
država moraju da se prijave.

Za penzionere ima zakon da modu $2,000 da se oduzmu:
Schedule 1, line 314. (Federal non-refundable credit).
Profesor-Kanada
(Profesor)
10. decembar 2017. u 18.50
2. „Dali postoji mogućnost da se Srpska penzija prima u Kanadi?
Koja je procedura.”
******************************************

Procedura mora da se regulise u kraju, sa institucjiom koja
isplacuje penziju.

„Kako se preracunava u Kanadske dolare i dali se umanjuje i za koliko?
Dali neko ima informacije u vezi toga?”
***********************************************
Ako je 'kurs' 100 dinara za $1, a ocoba je primila penziju od
5,000 dinara (5,000/100 =$50.) U januaru/2018 dobicemo 'kurs'
za 2017-tu godinu.

Novak
10. decembar 2017. u 18.58
Pravi i pravni odgovor lezi u srpskom konzulatu u Kanadi.
Kanada i Srbija su potpisale ugovor
(Social Security Agreement between Canada and the Republic of Serbia
Agreement comes into force December 1, 2014) koji je na snazi.
Iako je pitanje konkretno, namecu se podpitanja pa i sumnje.
Ako neko podleze kanadskim taksenim pravilima on onda ima i legalan status u Kanadi, ako takva osoba prima penziju u Srbiji može biti da je mladja od 65 pa još nije kanadski penzioner.
Ako je pak starija od 65 ima pravo na kanadsku penziju iako ne mora da je uzme.
Ako neko podnese zahtev za kan penziju obavzno (You Must) se u tom zahtevu izjasnjava dali ima inostrnau penziju, pored te rubrike Yes or No stoji upozorenje da za laganje sledi vracanje i nadoknada za ukradeno plus kazna.
Canada Service takodjer upozorava kanadske penzionere da bez obzira dali oni podizu i trose tu inostranu penziju ona je
„oporezivi deo dohotka plus veoma značajna za eventualne bonuse
uz staracku i radnu kandsku penziju.
Ako ste u kanadski legalni poreski obveznik a niste penzioner
onda je srpska penzija još uvek samo foreign income koji se tako prijavljuje ali ne oporezuje.
Ima dosta našeg sveta koji primaju srpske penzije na crno sto je u velikoj suprotnosti sa zakonom.
Srbija isplacuje penzije kanadskim gradjanima po kursu na dan isplate a provizija ide na stetu penzionera, isplata se vrsi svaka tri meseca.
Srpski penzioner u Kanadi može svoju srpsku penziju donirati u
dobrotvorne svrhe uz dobijanje legalne potvrde o oslobadjanju darovanog iznosa, ali na taj način gasi mogućnost prava beneficija
koje imaju korisnici kanadskih fondova.”
Novak
10. decembar 2017. u 20.15
USLOVI ISPLATE PENZIJA KORISNICIMA SA STALNIM MESTOM BORAVKA U KANADI
Isplata penzija našim državljanima u Kanadi vrši se ukoliko je dostavljen odgovarajući dokaz o prebivalištu, odnosno stalnom boravku korisnika prava u Kanadi (kopija lične karte, kopija pasoša sa vizom, kopija zelene karte i sl.)
- Potrebno je da se korisnik penzije pismeno obrati Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO) filijali u R. Srbiji gde se vrši isplata penzije sa zahtevom za isplatu penzije u Kanadi i da prosledi dokaz o stalnom prebivalištu u Kanadi.,
- Iz R. Srbije transfer penzija se vrši iz Direkcije Beograd i Direkcije Pokrajinskog fonda Novi Sad.
- Odeljenje za isplatu šalje korisniku na kućnu adresu obrasce koje treba popuniti i vratiti Fondu.,
- Korisnik treba u pismenoj formi da dostavi Fondu popunjen obrazac – potvrdu o životu overenu u ovom GK kao i popunjen obrazac od strane banke sa unetim podacima o broju otvorenog deviznog računa i nazivu banke.,
(Ovu potvrdu o životu je potrebno jednom godišnje slati Fondu.),
- Isplata se vrši tromesečno za prethodna tri meseca u kanadskim dolarima direktno na račun korisnika s tim da inotroškovi padaju na teret korisnika penzije.
Napomena: Zakonski rok za rešavanje prava i transfera novca je 60 dana.
Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.
 Komentar Zapamti ovu temu!

.