Diskusije : 30+

Ljudi najteže vide ono što je nevidljivo. Za takve stvari potrebna je ogromna mudrost očiju. Ovo je naša mogućnost da letimo kroz prostore. Mi se ne vidimo a znamo se, mi se ne vidimo a volimo se.

- Prijatan boravak i druženje na diskusiji 30+.

Nova tema

Pretraga

Looking for Tassel Keychain ?
.