Diskusije : Njujork

 Komentar
Предавање: Како избећи замке високошколског образо
vucibatina
(programer)
30. novembar 2018. u 09.50
A Seminar: How to Avoid the Pitfalls of Higher Education in America – December 2, 2018

Lecturer: Dr. Nemanja Petrović

Sunday, December 2, 2018 at 1:30 p.m.
Greek Orthodox Church of St. Eleftherios

How to choose a college and what are the alternatives to avoid long-term debt and huge financial costs? Why is it important to plan more during secondary education? The importance of choosing the most appropriate direction and interest due to the rapid development of technology and means of communication taking into account the consequences of this development in the future and the nature of jobs.Предавање: Како избећи замке високошколског образовања у Америци – 2. децембар 2018.

Како изабрати колеџ и које су алтернативе да се избегну дуготрајни дугови и огромне финансијске обавезе? Зашто је важно планирати још у току средњешколског образовања? Важност избора адекватног смера и занимања с обзиром на убрзан развој технологије и средстава комуникације имајући у виду последице овог развоја на будућност и природу радних места.

Предавање ће се одржати u 13:30 часова, 2. децембра 2018. године у сали грчке цркве Светог Елефтерија. Предавач: др Немања Петровић
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Bracelets?
.