Diskusije : Pravopis

 Komentar
ZA + hlagol
Rastko28
22. oktobar 2019. u 15.53
NIN 3590 Kolumna Ivana klajn

...Glagol „zapratiti“ zabeležen je u šestotomniku Matice srpske iz 1967. s teško razumljivom definicijom „spratiti, zatvoriti“, koju ne razjašnjava ni citat iz jednog hrvatskog pisca iz 19. veka, „...pa sad raju u barjake svija i evo nas u grad zapratio“, niti uz to dodati pomorski izraz zapratiti jedra ’okrenuti jedra prema vetru’.

U novijem šestotomniku zapratiti je objašnjeno kao „uputiti, otpratiti, poslati nekud: zapratiti preko polja, zapratiti ovce u tor“. U današnjem žargonu, opet, čini se da je isti glagol dobio značenje „početi pratiti, upoznati se s kim ili čim“...

ZA +glagol
Pevati Za + pevati = poceti pevanje pa bi trebalo da je
Pratiti Za + pratiti= poceti pracenje jel da?
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Necklace?
.