Diskusije : Pravopis

 Komentar
Deminutiv
Rastko28
05. jun 2019. u 02.17
Iz Pravopisa
U srpskom jeziku deminutivi se grade dodavanjem sufiksa:

-ić
-ak
-ica
-ence

Malo istraživanja

Devojka devoj -če
Mačka ma -če
Biber biber-če

Devojka devoj-čica
Jabuka jabu-čica

Devojka Devoj-čurak
nema_meee
12. avgust 2019. u 14.52
Hvala !
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Lava Rock Bracelets?
.