Diskusije : Pravopis

 Komentar
Iz pravopisa
Rastko28
18. april 2019. u 16.15

Prema Pravopisu:
Augmentativ se gradi od korena imenice + sufiks

na primer k. imenice + -ina

Som Som -ina
Vol vol-ina
Dol Dol-ina
Plan Plan-ina
Slan Slan-ina
Mater Mater-ina
Pola Polov-ina
Rastko28
27. maj 2019. u 10.24
Dopuna Pravopisa Augmentativ se dobija uz nastavak -tina i rina a ne samo -ina

Polutina
Devojka-devojčetina
Kurva Kurvetina
Rupa Rupetina

Ptičurina
i sa dodatkom -aga
Rupa Rupčaga

Rastko28
27. maj 2019. u 12.38
Baja Bajaga
Toja Tojaga

Bajče Bajćetina
Rastko28
29. maj 2019. u 12.42
agmentativ
Imenica +
-ina
-etina
-urina
-erda

a i prefiks -aga

na primer: Rupa rupetina
ruperda
rupčaga
Rastko28
30. maj 2019. u 12.04
Glava
glave-tina
glav-urda
glav-udža
Rastko28
02. jun 2019. u 05.12
Hoga nogetina
nožurda,

Ruka ručerda

a šta ćemo sa -kanja

Nož- Nožekanja
Nožina

Rastko28
04. jun 2019. u 10.27
Da zaključim istraživanje agmentativ=
Imenica +-ina
-tina
-etina
-rina
-urina
-erda
-urda
-aga
-udža
-kanja

Rastko28
05. jun 2019. u 01.54
Dalje istraživanje:

imenica +-uga
lenj -lenćuga
pivo -pivčuga

Motka mo(t)čuga - ponegde i mačuga
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Bracelets?
.