Diskusije : Pravopis

 Komentar
Da li se kaze
Danilo030
27. oktobar 2015. u 09.41
Nema razloga ili nema razlog?

Npr: Nema razloga za razgovor ili nema razlog za razgovor...

nacht_und_nebel
(ilegalac)
31. oktobar 2015. u 15.35
Ispravno je i nedno i drugo, sve zavisi da li postoji (ili ne postoji) samo jedan razlog, ili ih je više. Dakle, prema smislu i sadržaju rečenice ili teksta u kome se koristi
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Necklaces Sterling Silver?
.