Diskusije : Pravoslavlje

 Komentar
Šta je Pravoslavna crkva i u šta veruju pravoslavc
hulk_hlw02
27. oktobar 2018. u 02.17
Pravoslavna crkva nije jedna crkva, već porodica 13 nezavisnih tela koja se nazivaju prema nacijama u kojima su smeštena (Grčka pravoslavna crkva, Ruska pravoslavna crkva…). Ujedinjene su po shvatanju sakramenata, doktrine, liturgije i crkvenog uređenja, ali svaka od njih sama uređuje svoj život.

Starešina svake pravoslavne crkve naziva se patrijarhom. Carigradski patrijarh (sa sedištem u Istanbulu) je ekumenski ili vaseljenski patrijarh. Njegov položaj je približno jednak položaju pape u Rimokatoličkoj crkvi. Ali, nasuprot papi koji se naziva i PRIMUS FILIUS DEI (namesnik Sina Božijeg), carigradski patrijarh je PRIMUS INTER PARES (prvi među jednakima). Carigradski patrijarh uživa naročite počasti, ali nema vlast da utiče na ostalih dvanaest pravoslavnih crkava.

Pravoslavna crkva tvrdi za sebe da je jedina prava Hristova crkva i da njeni koreni sežu do prvih apostola kroz neprekidni lanac apostolskog nasleđivanja. Pravoslavni mislioci polemišu o duhovnom statusu rimokatolika i protestanata, a nekolicina ih još uvek smatra jereticima. Ali, i pravoslavci poput katolika i protestanata veruju u Trojstvo, Bibliju kao reč Božiju, Isusa kao Božijeg Sina i u još mnoge biblijske doktrine. Ipak, doktrinarno su mnogo bliži rimokatolicima nego protestantima.

Nažalost, doktrine o opravdanju verom praktično nema u istoriji i teologiji Pravoslavne crkve. Pravoslavlje stavlja naglasak na theosis (doslovno „oboženje”), postepeni proces u kome hrišćanin sve više postaje nalik Hristu. Ono što mnogi u pravoslavnoj tradiciji ne shvataju je to da je oboženje progresivni rezultat spasenja, a ne traženje spasenja. Ostale karakteristike pravoslavlja koje nisu u skladu s Biblijom su sledeće:

- jednak autoritet crkvene tradicije i Svetog pisma
- pojedincu se ne savetuje da tumači Bibliju van crkvene tradicije
- doživotno devičanstvo Marije
- molitva za mrtve
- krštenje beba tj. zanemarivanje lične odgovornosti i vere u tom činu
- mogućnost spasenja posle smrti
- mogućnost gubitka spasenja.

Iz Pravoslavne crkve potekli su neki od najznačajnijih glasova hrišćanstva. Mnogo pravoslavca danas ima istinsko spasenje u Isusu Hristu iako pravoslavna crkva ne prenosi jasnu poruku Hristovog evanđelja koje nalazimo u Bibliji. Poziv reformista na „samo Pismo, samo veru, samo milost i samo Hrista” ne nalazimo u pravoslavnoj crkvi, a to je ipak najvrednije blago hrišćanstva bez koga se ne može.
pravda_i_istina
03. novembar 2018. u 02.40
Problemi Sa Doktrinom Samo Sveto Pismo ( Sola Scriptura )

A. Doktrina je zasnovana na broju pogrešnih pretpostavki

Pogrešne pretpostavke često vode ka pogrešnim zaključcima. Protestanti koji su spremni da istinski razumeju trenutno stanje u protestantskom svetu, moraju da se zapitaju: Zašto (ako je Protestantizam i doktrina Sola Scriptura od Boga dana) je došlo do toga da postoji preko 20,000 različitih sekti koje ne mogu da se usaglase o osnovnim aspektima Biblije, ili čak i to šta zapravo znači biti Hrišćanin ? Zašto (ako je Biblija sama dovoljna, a bez Predanja) Baptista, Jehovin Svedok, Karizmata i Metodista svi odreda tvrde da veruju u ono što piše u Bibliji, ali ne mogu da se dogovore o tome šta nas Biblija uči ? Nažalost, većina Protestanata su spremni za ovako tužno stanje da optuže skoro sve drugo, samo ne suštinski problem. Doktrina Sola Scriptura je zapravo temelj Protestantizma, i sumnjati u nju je ravno odbacivanju Boga. Međutim, Bog reče: „Svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa” (Mat. 7,17). Ako ćemo da ocenjujemo Solu Scripturu prema plodovima koje je donela, ne preostaje nam drugo nego da: „Svako dakle drvo koje ne rađa roda dobra, sijeku i u oganj bacaju” (Mat. 7,19). https://pouke.org/forum/index.php?/topic/1064-samo-sveto-pismo-sola-scriptura/
Novak
01. decembar 2018. u 11.35
Evo pregleda kako je koja nacija napustala kalendar našeg omiljenog
Cara Julija Cezara koji nema ikonu u crkvi koja je jedina ostala verna njegovom kalendaru.
---
1582 France (most areas), Italy, Poland, Portugal, Spain 10 days
1583 Austria, Germany (Catholic states), 10 days
1587 Hungary, 10 days
1610 Germany (Prussia), 10 days
1752 United States (most areas), Canada (most areas),
United Kingdom (and colonies) 11 days
1872/1873 Japan, 12 days
1916 Bulgaria, 13 days
1918 Estonia, Russia, 13 days
1923 Greece, 13 days
1926/1927 Turkey, 13 days
CTEBA
(penzioner)
05. decembar 2018. u 07.00
Какве благе везе има календар са било чим?
Ако већ хоћеш да паметујеш и бришеш нос онима који још увек поштују Јулијански календар, барем критикуј јер се не употребљава стари српски календар, који је био званичан све до 19 века кад смо се „модернизовали”.
По старом српском календару сад је 7527 година, и на свим старим записима, споменицима и осталом исписане су године по том календару.
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Bracelets?
.