Diskusije : Religija

 Komentar
Trojstvo je vavilonska nauka
Bazorilo
09. februar 2024. u 16.04
Bazorilo
10. februar 2024. u 09.23
cartensius
(pisac)
20. februar 2024. u 23.58
Za trinitarce i antitrinitarce:
Baveći se previše suštinom i prirodom Boga, Božanstva ili te Zajednice, vi gubite dragoceno vreme, koje biste mogli koristiti za bolje, dublje poznavanje nauke o spasenju. Shvatite jednom, nijedno Božje stvorenje, suštinu i prirodu Boga ne može da razume, niti će to ikada moći da razumeju. Bog je jedan. Nema dva Boga. Ako kažete da ima dva ili tri Boga, znate da to nije tačno. Neće vam pomoći nikakva filozofija u ovom, da ga nazovemo problemu. Jevreji, u njihovoj nauci, ostali su dosledni u tome da Isus nije Bog. Muslimani takođe veruju samo u jednog Alaha.
Kojoj denominaciji ili sekti vi pripadate, želeo bih znati i takođe odgovorite, da li je Isus Hristos Bog? Ako ne odgovarate na ova moja pitanja, izgubili ste sagovornika. Živeli!
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Tassel Keychain ?
.