Diskusije : Religija

 Komentar
Vladiko,
dr-mors
12. avgust 2022. u 14.15

svaka ti je k'o u njegusa, -sto bi rekli crnogorci.

Vladika Nikanor bukvalno uništio predstojeću pedersko-nacističko- pedofilsku-transdžender paradu.

Biće nas 100.000.
Bazorilo
13. avgust 2022. u 16.35
Vladike su mogle da pravilno reaguju i 2008.
revizor
(pilot)
01. oktobar 2022. u 01.24


Velika borba između dobra i zla pojačavaće se sve do samog kraja vremena. U sva vremena sotona je svoj gnev usmeravao protiv Hristove crkve; a Bog je izlivao svoju blagodat i svoga Duha na svoj narod da ga ojača i spremi da se odupre silama zloga. Kada su Hristovi apostoli trebali da objave Njegovo jevanđelje svetu i da ga zapišu za sva buduća vremena, dobili su posebno prosvetljenje Svetim Duhom. Međutim, u vreme kada se Crkva bude približila svom konačnom izbavljenju, sotona će delovati još većom silom. On će se pojaviti obuzet velikim gnevom, »znajući da vremena malo ima«. (Otkrivenje 12,12) On će se truditi »sa svakom silom, i znacima, i lažnim čudesima«. (2. Solunjanima 2,9) Taj vrhunski um, koji je nekada bio najviši među Božjim anđelima, u razdoblju od šest hiljada godina, potpuno se posvetio delu prevare i razaranja. Sveobuhvatnost sotonske veštine i podmuklosti, sve surovosti, razvijene tokom tih vekovnih sukoba, biće u tom završnom sukobu upotrebljene protiv Božjeg naroda. I upravo u to vreme opasnosti, Hristovi sledbenici treba da objave opomenu svetu da se približio drugi Gospodnji dolazak; ljudi će morati da se pripreme da prilikom Njegovog dolaska stanu pred Njega »čisti i pravi u miru«. (2. Petrova 3,14) U to će vreme poseban dar blagodati i sile biti Crkvi isto toliko neophodan kao i u dane apostola.
cartensius
(pisac)
15. oktobar 2022. u 12.32
Bravo pilot.
Bazorilo
04. novembar 2022. u 12.47
Zato će najveca vrednost na zemlji u to vreme biti ljudi koji su ispunjeni silom duha Bozjega i to sa takvom dinamikom da ga imaju u rezervi,prema Hristovim rečima.Na jednom mestu u Starom Zavetu stoji da će covek sa tim darom Bozjim biti zaklon pred naletom vetrova nevolja keje će se smenjivati jedna za drugom.To su oni koji su primili Hrista u svoje srce i on čini u njima da u svemu ispunjavaju volju Bozju.Biće to narod Bozji koji je:jedan ovde jedan onde,pretrpeo napast u svom duhovnom izgradjivanju,i sada kada lažni vernici budu bez zaklona i Bozje zastite,ovi plemeniti pojedinci će primiti venac zivota.Jakov 1:12-Otkr.3:10.
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Bracelets?
.