Diskusije : Religija

 Komentar
Istina i praksa
cartensius
(pisac)
12. maj 2020. u 16.34
Istina se ne nalazi u činjenicama, već u skladu između činjenica.«
(Tagore)
»Iskustvo je večiti učitelj života.« (Gete)
Izgleda da je krug začaran, kao da se zatvara, a iz njega treba izaći. Jedna priča kaže da je otac imao tri sina. Hteo je da najposlušnijem dodeli zlatan prsten. Kada im je to sa- opštio, oni su počeli da se prepiru oko toga. Videći nasta- lu situaciju Otac je učinio sledeće: uzeo je tri prstena i dao svakome po jedan rekavši im: »Ne znam ko je najzaslužniji. Pokažite životom, pa ću videti ko je u pravu, na čijoj je strani istina i ko je najzaslužniji.«
U ovoj priči tri sina predstavljaju tri religije: jevrejsku, hrišćansku i islam.
Pouka iz ovog primera ukazuje na činjenicu, da traže- nje i prihvatanje istine nije samo stvar teorije, nego i prakse. Ono što se verom prihvati, delima treba dokazati, tamo gde su dela moguća i gde su potrebna. Donedavno je smatrano da je kriterijum istine praksa, a ova priča to bi mogla da potvrdi. Tokom dugih perioda tako je smatrano, ali sa modernim vremenom došli su i moderni kriterijumi, tako da je praksa postala drugorazredna, a na prvo mesto je došao novi princip, novi kriterijum, koji se zove Istina. Kako to zvuči? Kriterijum za saznanje istine je Istina! Da li je zaista tako? Da, to zaista divno zvuči, ipak mislim da istini praksa ne može smetati, niti je umanjiti, može samo da pomogne, a ne da odmogne. Praksa ima svoju ulogu i veoma je moćna.
Često su učitelji (filozofi) svojim učenicima praktično i pouke davali. Tako su jednom naišli na jedan drveni sud koji je bio pun vode. Onda je učitelj rekao svom učeniku da zagnjuri glavu u vodu. Učenik je to uradio, a u istom trenut- ku učitelj ga je uhvatio i neko vreme držao čvrsto zagnjure- nog, a kada ga je oslobodio i upitao čega je najviše bio željan dok je bio zagnjuren, učenik je brzo odgovorio: »Vazduha, vazduha, učitelju!« Tada mu je učitelj rekao: »Kada budeš isto toliko bio željan mudrosti i nauke kao potrebnog va- zduha onda ćeš uspeti.« Priča ima višestruku pouku. Tako je sa svakom teorijom, nauka postaje jača posredstvom prak- se. I teorijska vera je jača, kada je praćena praksom. Apostol Jakov to izričito naglašava: »... Da je vjera bez djela mrtva?« (Poslanica Jakovljeva 2, 20/b)
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Necklaces Sterling Silver?
.