Diskusije : Religija

 Komentar
Лепоте Свемира говоре о мудрости Творца
Bazorilo
04. mart 2019. u 19.10
Кад читамо најновија открића научника о феноменима који се запажају у нама догледном делу Свемира,човек се испуни дивљењем и страхопоштовањем према Творцу.На пример,ако се упустимо у посматрање боја присутних у свемирским пространствима,не можемо а да се не упитамо,како ли то тек изгледа из реалне близине.Научници су се дуго мучили да бар донекле објасне из колико боја се састоји Свемир.Површно гледано,тај простор се описивао као тамно,односно тамно-плавичасто подручје.Међутим најсавременији уређаји за посматрање свемирских пространстава су показали чудо лепоте тог простора,састављеног од безброј боја које чине светлосни зраци који стижу са разних галаксија у окружењу.Савремени телескопи су у стању да ухвате светлосне сигнале са око 200.000 галаксија из комшилука нашег видног поља.Човеку застане дах од свег спектра боја које су ту у оптицају.Али оно што је најзанимљивије досада откривено,јесу боје које су ту у такозваном транзиту,значи у пролазу.Оне долазе од неких галаксија много моћнијих и већих од ових нама видљивих,од којих светлосни зраци јуре према другим крајевима Свемира стварајући у нашем видном пољу величанствене дугине боје које се преливају у снопове светла које као да обнавља и оснажује нека непресушна сила,којој стално пристиже нова енергија.
Када о томе размишљам,све ми јасније постају речи светог Апостола Јована који је надахнут Божјим духом описао Стварање свега видљивог и невидљивог.- У почетку беше Реч и Реч беше у Богу и Бог беше Реч.Све је кроз њу постало што је постало.Еванђеље по Јовану 1.1.
Bazorilo
05. mart 2019. u 14.16
Многи научници атеистичке оријентације се муче са мишљу,одкуд такве рајске лепоте изражене неописивом снагом,да то очигледно упућује на неки извор живота,чије постојање они не смеју да признају иако је очигледно његово деловање.Мени као вернику и поштоваоцу Божје свете Речи,Библије,је такво држање атеиста фасцинантно.Како неко и поред свег осведочења природе и њених сила,може остати непоколебљив у свом скептицизму према Творцу свих тих дела? Ако неко не верује у чуда,само нека поразговара са атеистом.По мом мишљењу,они су далеко испред агностика.Неки хришћански мислилац у жељи да објасни логику атеиста дошао је на идеју да исприча ову анегдоту:Молио неки неверник Ђавола у паклу да га пусти макар мало времена да оде до раја и освежи напаћену душу.После много покушаја,Ђаво пристане да оде и упита Бога хоће ли да допусти том осуђенику да се мало освежи.Бог пристане и овај уђе сав срећан у душевни мир.Али када је се мало понајео и рајске воде понапио,он помисли да не испуни обећање дато ђаволу,па се не врати дуже времена.Шта ће Ђаво,пође да тражи становника свога царства.Куцне он на врата раја,Бог отвара а Ђаво резигнирано али понизно подсети Бога на договор да му након краћег времена врати слугу.Бог му стрпљиво али са дозом прекора одговори:Зар га ја задржавам овде силом?Па ево он ме,чим се мало опоравио,почео убеђивати да ја не постојим.Води га бре одавде!
cartensius
(pisac)
05. mart 2019. u 21.17
Dobra tema za osveženje. Dizajner nam vraća izgubljeno pravo da se
ponovo „nazovemo”, deca Božja. Hvala našem Svemoćnom i dragom Bogu za tu privilegiju.
Bazorilo
06. mart 2019. u 16.31
Када је Коперник у свом делу -О кружењима небеских тела-објавио револуционарну теоријску тезу,која је срушила миленијумски уврежену погрешну поставку,тј,Птоломејев -геоцентрични систем-,људи су добили слободнији приступ у размишљању о свемирским лепотама.
Наиме,широке народне масе су дошле до сазнања да земља није равна плоча око које се окреће цео свемир,већ да се све планете па и земља окрећу око сунца.Да неби било забуне,морам напоменути да су научници старог века дали огроман допринос напредку науке,али све је то било у складу са њиховим могућностима и условима.Ако ме питате за Аристарха,имам само један одговор:Он је био научник много испред свога времена,па онда није могао бити схваћен.Али и Ератостен,Хипарх и Птоломеј су у сваком случају оставили лепе „астрономске куле”и инструменте који су много помогли у открићима свемирских тајни.

Али да се није родио геније попут Исака Њутна,човечанство би било ускраћено за многа сазнања из те области.Он је изумео први телескоп
са огледалом,назван-рефлектор.Али открићем закона гравитације Исак Њутн се надовезао на размишљање Старих Грка,Питагорејаца који су тврдили да небеске сфере „свирају”,наиме да пажљиво ухо може да осети небеску музику.Њутн је веома добро разумео та њихова открића па је наставио размишљање у том правцу.Открио је узајамну привлачност небеских тела.То узајамно привлачење између планета,звезда и других тела у свемиру,доводи до стварања и репродуковања одређених величанствених појава које се манифестују у ближем и даљем окружењу.То су музички и светлосни ефекти,а вероватно постоје и неки други.Дакле,као математичар,физичар и астроном,Њутн је оставио неизбрисив траг у новијој историји човечанства.
revizor
(pilot)
07. mart 2019. u 03.57

NEBESA KAZUJU SLAVU BOŽIJU, I DJELA RUKU NJEGOVIJEH GLASI SVOD NEBESKI. PSAL. 89, 5. ISA. 40, 22. RIM. 1, 19.

Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.

Nema jezika, niti ima govora, gdje se ne bi čuo glas njihov.

Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i riječi njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima; Rim. 10, 18.

I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem. Prop. 11, 7.

Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegova; i niko nije sakriven od toplote njegove. Prop. 1, 5.

ZAKON JE GOSPODNJI SVRŠEN, KRIJEPI DUŠU; SVJEDOČANSTVO JE GOSPODNJE VJERNO, DAJE MUDROST NEVJEŠTOME. MIH. 2, 7.

NAREDBE SU GOSPODNJE PRAVEDNE, VESELE SRCE. ZAPOVIJEST JE GOSPODNJA SVIJETLA, PROSVJETLJUJE OČI. Nem. 9, 13.

STRAH JE GOSPODNJI ČIST, OSTAJE DOVIJEKA. SUDOVI SU NJEGOVI ISTINI, PRAVEDNI SVIKOLIKI.

Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. Pesma 4, 11.

I slugu tvojega oni su prosvijetlili; ko ih drži ima veliku platu. Prič. 6, 22. Mar. 10, 30.

Ko će znati sve svoje pogrješke? Očisti me i od tajnijeh; Rim. 7, 20.

I od voljnijeh sačuvaj slugu svojega, da ne obladaju mnome. Tada ću biti svršen i čist od velikoga prijestupa. Rim. 6, 13.

DA SU TI RIJEČI USTA MOJIH UGODNE, I POMISAO SRCA MOJEGA PRED TOBOM, GOSPODE, KRJEPOSTI MOJA I IZBAVITELJU MOJ!

http://www.hacbg.org/biblija/biblija.php?K=19&G=19

MILOSTI ĆU GOSPODNJE PJEVATI UVIJEK, OD KOLJENA NA KOLJENO JAVLJAĆU ISTINU TVOJU USTIMA SVOJIMA.

Jer znam da je zavavijek osnovana milost, i na nebesima da si utvrdio istinu svoju, rekavši:
„Učinih zavjet s izbranim svojim, zakleh se Davidu, sluzi svojemu:Jezek. 34, 23. Os. 3, 5. Dela. 2, 30. Jevr. 7, 21.

Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijesto tvoj uređivati od koljena do koljena. 2.Sam. 7, 16. 1.Car. 9, 5. Isa. 9, 6. Luka 1, 32. Rim. 1, 3.

NEBO KAZUJE ČUDESA TVOJA, GOSPODE, I ISTINU TVOJU SABOR SVETIJEH.

Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu? ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim?

BOGU SE VALJA KLANJATI NA SABORU SVETIJEH, STRAŠNIJI JE OD SVIJEH KOJI SU OKO NJEGA. Dan. 4, 13. Jevr. 12, 23.

GOSPODE, BOŽE NAD VOJSKAMA! KO JE SILAN KAO TI, BOŽE? I ISTINA JE TVOJA OKO TEBE.

TI VLADAŠ NAD SILOM MORSKOM; KAD PODIGNE VALE SVOJE, TI IH UKROĆAVAŠ. Jov 38, 11. Naum 1, 4. Mat. 8, 26.

Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krjepkom mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Isa. 30, 7.

TVOJE JE NEBO I TVOJA JE ZEMLJA; TI SI SAZDAO VASILJENU I ŠTO JE GOD U NJOJ.
Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom se imenu raduje. Isu. 12, 1. Isu. 19, 22. Sud. 4, 6.

Tvoja je mišica krjepka, silna je ruka tvoja, i visoka desnica tvoja.

BLAGOST JE I PRAVDA PODNOŽJE PRIJESTOLU TVOJEMU, MILOST I ISTINA IDE PRED LICEM TVOJIM. Psal. 85, 10.

BLAGO NARODU KOJI ZNA TRUBNU POKLIČ! GOSPODE! U SVJETLOSTI LICA TVOJEGA ONI HODE; 4.Moj. 10, 10. Psal. 4, 7.

Imenom se tvojim raduju vas dan, i pravdom tvojom uzvišuju se.

Jer si ti krasota sile njihove, i po milosti tvojoj uzvišuje se rog naš.

JER JE OD GOSPODA OBRANA NAŠA, i od svetoga Izrailjeva car naš. Psalam 89,1-18.

https://www.youtube.com/watch?v=155tATAZZFY

Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih? Psal. 19, 1. Isa. 37, 26. Dela. 14, 17. Rim. 1, 19.

ON SJEDI NAD KRUGOM ZEMALJSKIM, I NJEZINI SU MU STANOVNICI KAO SKAKAVCI; ON JE RAZASTRO NEBESA KAO PLATNO I RAZAPEO IH KAO ŠATOR ZA STAN. 1.Moj. 1, 1. 1.Moj. 1, 6. Jov 9, 8. Psal. 104, 2. Jer. 10, 12.

On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština. Jov 12, 21.

Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih. Isa. 40, 7.

S KIM ĆETE ME DAKLE IZJEDNAČITI DA BIH BIO KAO ON? VELI SVETI. 5.Moj. 4, 15. Isa. 40, 18. Dela. 17, 24.

PODIGNITE GORE OČI SVOJE I VIDITE; KO JE TO STVORIO? KO IZVODI VOJSKU SVEGA TOGA NA BROJ I ZOVE SVAKO PO IMENU, I VELIKE RADI SILE NJEGOVE I JAKE MOĆI NE IZOSTAJE NIJEDNO? Psal. 147, 4. Isa. 51, 6.

Zašto govoriš, Jakove, i kažeš, Izrailju: sakriven je put moj od Gospoda, i stvar moja ne izlazi pred Boga mojega?

NE ZNAŠ LI? NIJESI LI ČUO DA BOG VJEČNI GOSPOD, KOJI JE STVORIO KRAJEVE ZEMALJSKE, NE SUSTAJE NITI SE UTRUĐUJE? RAZUMU NJEGOVU NEMA MJERE. RIM. 11, 33.

On daje snagu umornome, i nejakome umnožava krjepost. Sud. 15, 19.

Djeca se more i sustaju, i mladići padaju; Jer. 48, 15. Jer. 49, 26. Jer. 50, 30. Plač. 1, 15. Amos 8, 13.

ALI KOJI SE NADAJU GOSPODU, DOBIJAJU NOVU SNAGU, PODIŽU SE NA KRILIMA KAO ORLOVI, TRČE I NE SUSTAJU, HODE I NE MORE SE. Jov 17, 9. Psal. 25, 3. Isa. 8, 17. Jer. 48, 15. Plač. 3, 25. Mar. 9, 29. 2.Kor. 4, 8. Isaija 40,21-31.”
Bazorilo
08. mart 2019. u 20.15
-Ја себе гледам као на дечака који се игра на морској обали,док огромни океан истине лежи неоткривен испред мене.- Исак Њутн

Ово ме подсећа на ону другу мудрост,-Велики научници знају колико су мали пред Богом,док незналица мисли да је попио сва знања.
revizor
(pilot)
09. mart 2019. u 07.13

1.ГОСПОДЕ, ГОСПОДЕ НАШ! КАКО ЈЕ ВЕЛИЧАНСТВЕНО ИМЕ ТВОЈЕ ПО СВОЈ ЗЕМЉИ! ПОДИГАО СИ СЛАВУ СВОЈУ ВИШЕ НЕБЕСА.
1 Дн.:16:27
2
У устима мале деце и која сисају чиниш себи хвалу насупрот непријатељима својим, да би учинио да замукне непријатељ и немирник.
Псал.:44:16Мат.:11:25Мат.:21:161 Кор.:1:27
3
КАД ПОГЛЕДАМ НЕБЕСА ТВОЈА, ДЕЛО ПРСТА ТВОЈИХ, МЕСЕЦ И ЗВЕЗДЕ, КОЈЕ СИ ТИ ПОСТАВИО;
Јов:22:12Псал.:19:1Иса.:51:6Плач:3:66Рим.:1:20
4
Шта је човек, те га се опомињеш, или син човечји, те га полазиш?
Јов:7:17Псал.:44:3Јевр.:2:6Јевр.:2:8
5
Учинио си га мало мањег од анђела, славом и чашћу венчао си га;

6
Поставио си га господарем над делима руку својих, све си метнуо под ноге његове,
1 Мој:1:261 Кор.:15:27Јевр.:2:8
7
Овце и волове све, и дивље звериње,

8
Птице небеске и рибе морске, шта год иде морским путевима.
Псал.:4:25
9
ГОСПОДЕ, ГОСПОДЕ НАШ! КАКО ЈЕ ВЕЛИЧАНСТВЕНО ИМЕ ТВОЈЕ ПО СВОЈ ЗЕМЉИ!

Псалми Давидови 8
https://tinyurl.com/yxa2lbw5
Avak. 2,14. Jer će se zemlja napuniti poznanja slave Gospodnje kao što je more puno vode.

„Zadivljujući poredak u svemiru može se pripisati samo jednom svemoćnom i premudrom Biću. Ovo uzvišeno Biće upravlja svetom ne kao njegova suština, već kao njegov Gospodar! Zbog te svoje vlasti Gospod Bog se naziva svemoćnim i sveopštim Gospodarem. Pravi Bog je živi, premudri i sveobuhvatni Bog! On je iznad svega i bezgranično savršen…”

Isak Njutn, matematičar, fizičar i astronom

„Stvoritelj je ljudskom rodu dao dve knjige. U jednoj je pokazao svoju veličinu, a u drugoj svoju volju. Prva je – ovaj vidljivi svet koji je On stvorio da bi čovek, gledajući na veličinu, lepotu i skladnost Njegovog dela, priznao božansku svemoć. Druga je – Sveto pismo. U njoj je izneta Božja namera za naše spasenje. Drugu objašnjavaju učitelji vere, a prvu fizičari, matematičari, astronomi…

Nauka i religija su rođene sestre, kćeri svevišnjeg Roditelja. One nikad među sobom ne mogu doći u sukob… Naprotiv, nauka i vera uzajamno se dopunjavaju i međusobno podupiru… I propovednici Svetog pisma, i naučnici uveravaju nas ne samo u postojanje Boga, već nam otkrivaju i Njegova bezbrojna dobročinstva prema nama.”

Mihail V. Lomonosov, hemičar i fizičar

„Nauka ima već dovoljno dugu istoriju iz koje se može videti kako su izgledale kule u vazduhu, koje je ona ponekad zidala! Na prvi pogled može se uočiti velika istina: teorija koja se rodila danas, sutra je postala savremena, prekosutra klasična, četvrtoga dana zastarela, a petog – zaboravljena!”

Anri Poenkare, matematičar i fizičar

„Prvobitni uzroci kretanja ni u kom slučaju nisu mogli biti u samoj materiji. Ona je samo primalac pokretačke sile i njen prenosilac, ali ne i njen uzrok. Sva fizička tela ostaju u stanju mirovanja, dok ne budu pokrenuta spolja, i ne vrše nikakav rad bez uticaja volje nekog razumnog bića. Uveren sam da je jedina volja – Bog – Pokretač svemira i Životodavac prirode.”

Žan Žak Ruso, književnik

„Zemlja se okreće oko sebe periferijskom brzinom na ekvatoru od 465 m. u sekundi, i u isto vreme leti kroz prostor oko Sunca brzinom od oko 30 km. u sekundi. Njeno kretanje je usklađeno sa gravitacijom svih ostalih planeta našeg Sunčevog sistema. Ona bez kolebanja održava svoju određenu i nepromenljivu brzinu obrtanja oko svoje polarne ose. Zdrav razum mora zaključiti da iza svega toga stoji jedan Genije koji najpreciznijom tačnošću i savršenstvom nadgleda i održava sva ta kretanja.”

Harold Džefri, astronom

„Naša nauka, otkrivajući nam čuda prirode, treba da nas nadahne divljenjem prema Onome koji ih je načinio…”

Majkl Faradej, fizičar i matematičar

„Nauka ne odriče religiji ni vrednost ni pravo na postojanje. Iako se nauka oslanja samo na razum i ima drukčije metode i šire područje nego religija, među njima nema neprijateljstva niti sukoba. Naučni duh nije neprijatelj duhovnosti i religije, kao što nije neprijatelj ni umetnosti ni poeziji.”

Enciklopedija Larus
Bazorilo
09. mart 2019. u 16.54
На основу свега овога досада реченог,не можемо а да се не чудимо држању неких скептика,који ипак имају храбрости да кажу:нема Бога.Како успевају да остану слепи у погледу вере у Бога.
Bazorilo
10. mart 2019. u 19.00
Све указује на брзи крај овога света.Да наведемо само екологију.Сваког дана нестају на стотине врста живих бића због све погубнијег односа човека према природи.Све је мање шума и пашњака а све више бетонских џунгли са фабрикама које и поред наводног техничког унапређења у пречишћавању отровних гасова које емитују,ипак постају тешки баласт за и онако нарушену животну средину.Појава малигних обољења чак и код младих људи је достигла забрињавајуће размере.-Богатуни овога света су се дуго носили мишљу,да би могли да се ушушкају дубоко у земљи у луксузним апартманима,са залихама хране за неколико година,уколико би дошло до нуклеарног рата.Али авај!Догађаји у којима се ватрена стихија појавила у апокалиптичним размерама претећи да прогута или заспе ужареним пепелом огромна пространства,их је одговорила од таквих планова.Зато су упрли своје ичи у НАС-у,тражећи одговор,има ли шансе домоћи се какве друге планете на којој би било могуће продужити век људској врсти.И поред неких обећања у почетку,све су тиши кад дају такве прогнозе.Службеници ове најпрестижније научне институције,увиђају и уверавају се све више у истинитост исказа два велика научника.Исак Њутн је у неким својим предвиђањима изјавио да Апокалиптички догађаји могу наступити већ око 2060.
Данас прочитах да је Стеве Хавкинг потврдио такву тезу,с тим сто он сматра да би то могло наступити и раније,а најкасније 2050.
Да се не базирамо на овој или оној години,једно можемо за сигурно
рећи:Пролази обличје овога света.Управо ове речи апостола Павла нас упозоравају да највећа мудрост коју човек може да стекне у овом животу,јесте његова припрема за други Христов долазак,када ће Бог свој народ ујединити са небеском породицом и дати му статус у свемиру који су наши прародитељи,Адам и Ева изгубили.Преко другог Адама,Божјег јединородног Сина,ми се поново враћамо у Едемске услове живота.
Који ме верује као што Писмо каже,из његовог тела потећи ће реке живе воде.Бог ће тако својим духом живети у нама и ми ћемо као такви бити пред његовим престолом и учествовати у Божанским тајнама креационизма.
Еони вечности ће протицати у непомућеној радости и хвалоспевиома Ономе који се жртвовао за наше спасење.Слава му и част,држава и власт,сад и у све векове Амин!
revizor
(pilot)
14. mart 2019. u 05.27


„Да наведемо само екологију.Сваког дана нестају на стотине врста живих бића због све погубнијег односа човека према природи.”

http://www.end-times-prophecy.org/animal-deaths-birds-fish-end-times.html
ЧУЈТЕ РИЈЕЧ ГОСПОДЊУ, синови Израиљеви, ЈЕР ГОСПОД ИМА ПАРБУ СА СТАНОВНИЦИМА ЗЕМАЉСКИМ; ЈЕР НЕМА ИСТИНЕ НИ МИЛОСТИ НИ ЗНАЊА ЗА БОГА У ЗЕМЉИ;

2
ЗАКЛИЊУ СЕ КРИВО И ЛАЖУ И УБИЈАЈУ И КРАДУ И ЧИНЕ ПРЕЉУБУ, ЗАСТРАНИШЕ, И ЈЕДНА КРВ СТИЖЕ ДРУГУ.

3
ЗАТО ЋЕ ТУЖИТИ ЗЕМЉА, И ШТО ГОД ЖИВИ НА ЊОЈ ПРЕНЕМОЋИ ЋЕ, И ЗВИЈЕРИ ПОЉСКЕ И ПТИЦЕ НЕБЕСКЕ; И РИБЕ ЋЕ МОРСКЕ ПОМРИЈЕТИ.

https://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php?lang=ijekav&lang2=&book=28&chap=4
УЗЕЋУ ЉУДЕ И СТОКУ, УЗЕЋУ ПТИЦЕ НЕБЕСКЕ И РИБЕ МОРСКЕ И САБЛАЗНИ С БЕЗБОЖНИЦИМА, И ИСТРИЈЕБИЋУ ЉУДЕ СА ЗЕМЉЕ, ГОВОРИ ГОСПОД.

https://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php?lang=ijekav&lang2=&book=36&search=
И НЕЗНАБОШЦИ СЕ ПРОГЊЕВИШЕ, И ДОЂЕ ГЊЕВ ТВОЈ И ВРИЈЕМЕ МРТВИМА ДА СЕ СУДИ, И ДА СЕ ДА ПЛАТА СЛУГАМА ТВОЈИМА, ПРОРОЦИМА И СВЕТИМА, И ОНИМА КОЈИ СЕ БОЈЕ ИМЕНА ТВОЈЕГА, МАЛИМА И ВЕЛИКИМА, И ДА СЕ ПОГУБЕ ОНИ КОЈИ ЗЕМЉУ ПОГУБИШЕ.

https://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php?lang=ijekav&lang2=&book=66&chap=11
revizor
(pilot)
15. mart 2019. u 07.58
Bazorilo
15. mart 2019. u 14.58
-Јер дође час суда Његовог... . Живимо у најозбиљнијем часу људске историје,зато је изузетно важно да дан почнемо и завршимо уз Божју свету Реч-Библију.Док преко дана,наше мисли требају непрекидно да буду са њим.Тако ће наш живот бити -Живот молитве.Из нашег срца ће спонтано
тећи хвала и слава Ономе који је створио небо,земљу,море и изворе водене,као и све небеске светове.
Bazorilo
18. mart 2019. u 18.35
Ево потврде о црквеном порезу у Немачкој.

Crkva u Njemačkoj: rekordnih 6 milijardi eura prihoda ...
https://www.bitno.net/vijesti/svijet/crkva-njemackoj-rekordnih-6...

Bazorilo
18. mart 2019. u 18.39
Молим модератора да овај заднји пост са линком избрише,грешком сам га овде поставио,јер припада теми која је испод ове.
Bazorilo
18. mart 2019. u 19.09
Да наставимо са темом о свеколиком дивном свемиру.Видели смо већ,да су научници у стању да прате светлост тек са десетак одсто галаксија нама познатог свемира.Нови телескоп који ће бити највећи досада начињен у новијој историји Астрономије имаће главно огледало пречника 30 м.Мислим да ће оно бити израђено у Чилеу.Научници кажу,да се не може појмити шта ће се све открити на путу видокруга тог џиновског телескопа.А то је тек мали део онога што стварно постоји на тим просторима. О оним деловима свемира где телесно око не може допрети
остаје нам само да маштамо.Отац Бог и његов Јединородни син Господ Исус Христос су неуморни неимари у пројектовању и грађењу нових велелепних светпва и њиховог окружења.
revizor
(pilot)
19. mart 2019. u 07.34

https://tinyurl.com/y4k4dt65

&&&

https://tinyurl.com/y2kq5efv

&&&

http://creationism.org/topbar/linksI18L.htm#CreationIntl_SERBIA

&&&

Tada odgovori Gospod Jovu iz vihora i reče: 2.Moj. 19, 16. 2.Moj. 19, 18. 1.Car. 9, 11. 2.Car. 2, 1. Jezek. 1, 4.

Ko je to što zamračuje savjet riječima nerazumno? Jov 34, 35. Jov 42, 3.

Opaši se sada kao čovjek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj. 1.Car. 18, 46. Jov 40, 2. Jov 42, 4.

Gdje si ti bio kad ja osnivah zemlju? kaži, ako si razuman. Jov 15, 7. Psal. 104, 5. Isa. 40, 14. Jona 2, 7.

Ko joj je odredio mjere? znaš li? ili ko je rastegao uže preko nje? Jov 34, 13.

Na čem su podnožja njezina uglavljena? ili ko joj je metnuo kamen ugaoni?

Kad pjevahu zajedno zvijezde jutrnje i svi sinovi Božji klikovahu.Jov 1, 6.

Ili ko je zatvorio more vratima kad kao iz utrobe izide? 1.Moj. 1, 9. Psal. 33, 7. Prič. 8, 29.

Kad ga odjeh oblakom i povih tamom;

Kad postavih za nj uredbu svoju i metnuh mu prijevornice i vrata;

I rekoh: dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš, i tu će se ustavljati ponositi valovi tvoji. Psal. 124, 5.

Jesi li svoga vijeka zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino,

Da se uhvati zemlji za krajeve, i da se rastjeraju s nje bezbožnici,

Da se ona promijeni kao blato pečatno, a oni da stoje kao haljina,

Da se oduzme bezbožnicima svjetlost njihova i ruka podignuta da se slomi?

Jesi li dolazio do dubina morskih? i po dnu propasti jesi li hodio?

Jesu li ti se otvorila vrata smrtna, i vrata sjena smrtnoga jesi li vidio?

Jesi li sagledao širinu zemaljsku? kaži, ako znaš sve to.

Koje je put k stanu svjetlosti? i gdje je mjesto tami,

Da bi je uzeo i odveo do međe njezine, i znao staze k domu njezinu?

Znaš ti; jer si se onda rodio, i broj je dana tvojih velik.

Jesi li ulazio u riznice šnježne? ili riznice gradne jesi li vidio, Psal. 135, 7.

Koje čuvam za vrijeme nevolje, za dan boja i rata? 2.Moj. 9, 18. Isu. 10, 11. Psal. 9, 13. Isa. 30, 30.

Kojim se putem dijeli svjetlost i ustoka se razilazi po zemlji?

Ko je razdijelio jazove povodnju i put svjetlici gromovnoj?

Da bi išao dažd na zemlju gdje nema nikoga, i na pustinju gdje nema čovjeka,

Da napoji pusta i nerodna mjesta, i učini da raste trava zelena. Psal. 107, 35.

Ima li dažd oca? ili ko je rodio kaplje rosne? 1.Sam. 12, 17. Jov 5, 9. Psal. 147, 8.

Iz čije je utrobe izašao led, i ko je rodio slanu nebesku, Jov 6, 16. Psal. 147, 16.

Da se vode skrivaju i postaju kao kamen i krajevi propasti srastaju?

Možeš li svezati miline vlašićima? ili svezu štapima razdriješiti?

Možeš li izvesti južne zvijezde na vrijeme? ili kola sa zvijezdama njihovijem hoćeš li voditi?

Znaš li red nebeski? možeš li ti uređivati vladu njegovu na zemlji? 1.Moj. 1, 10. Psal. 119, 3. Psal. 119, 91. Jer. 31, 35.

Možeš li dignuti glas svoj do oblaka da bi te mnoštvo vode pokrilo?

Možeš li pustiti munje da idu, i da ti reku: evo nas?

Ko je metnuo čovjeku u srce mudrost? ili ko je dao duši razum? Jov 32, 8. Psal. 51, 6. Prop. 2, 26.

Ko će izbrojiti oblake mudrošću, i mjehove nebeske ko će izliti, 1.Moj. 8, 2. Jov 38, 34.
Da se raskvašen prah zgusne i grude da se slijepe?

http://www.hacbg.org/biblija/biblija.php?K=18&G=38

http://www.hacbg.org/biblija/biblija.php?K=18&G=39

http://www.hacbg.org/biblija/biblija.php?K=18&G=40

http://www.hacbg.org/biblija/biblija.php?K=18&G=41
revizor
(pilot)
20. mart 2019. u 07.48


https://tinyurl.com/y5s9lmp3

&&&


ТЈЕШИТЕ, ТЈЕШИТЕ НАРОД МОЈ, ГОВОРИ БОГ ВАШ.

2
Говорите Јерусалиму љубазно, и јављајте му да се навршио рок његов, да му се безакоње опростило, јер је примио из руке Господње двојином за све гријехе своје.
Плач:4:22
3
ГЛАС ЈЕ НЕКОГА КОЈИ ВИЧЕ: ПРИПРАВИТЕ У ПУСТИЊИ ПУТ ГОСПОДЊИ, ПОРАВНИТЕ У ПУСТОШИ СТАЗУ БОГУ НАШЕМУ.

Мал.:3:1Мат.:3:3Мар.:1:3Лука:1:76Лука:3:4Лука:7:27Јован:1:23
4
СВЕ ДОЛИНЕ НЕКА СЕ ПОВИСЕ, И СВЕ ГОРЕ И БРЕГОВИ НЕКА СЕ СЛЕГНУ, И ШТО ЈЕ КРИВО НЕКА БУДЕ ПРАВО, И НЕРАВНА МЈЕСТА НЕКА БУДУ РАВНА.

Иса.:2:14Лука:3:5
5
И ЈАВИЋЕ СЕ СЛАВА ГОСПОДЊА, И СВАКО ЋЕ ТИЈЕЛО ВИДЈЕТИ; ЈЕР УСТА ГОСПОДЊА ГОВОРИШЕ.

2 Мој:16:7Псал.:72:19Језек.:36:23Лука:2:10
6
Глас говори: вичи. И рече: шта да вичем? Да је свако тијело трава и све добро његово као цвијет пољски.
Јов:34:15
7
Суши се трава, цвијет опада кад дух Господњи дуне на њ; доиста је народ трава.

8
Суши се трава, цвијет опада; АЛИ РИЈЕЧ БОГА НАШЕГА ОСТАЈЕ ДОВИЈЕКА.

1 Пет.:1:25
9
Изиди на високу гору, СИОНЕ, КОЈИ ЈАВЉАШ ДОБРЕ ГЛАСЕ; ПОДИГНИ СИЛНО ГЛАС СВОЈ, Јерусалиме, КОЈИ ЈАВЉАШ ДОБРЕ ГЛАСЕ; ПОДИГНИ, НЕ БОЈ СЕ. КАЖИ ГРАДОВИМА ЈУДИНИЈЕМ: ЕВО БОГА ВАШЕГА.

10
Ево, Господ Бог иде на јакога, и мишица ће његова обладати њим; ево плата је његова код њега и дјело његово пред њим.

Иса.:62:11
11
Као пастир пашће стадо своје; у наручје своје сабраће јагањце, и у њедрима ће их носити, а дојилице ће водити полако.

4 Мој.:11:12Иса.:49:10Језек.:34:23Јован:10:11Јевр.:13:201 Пет.:2:25Откр.:7:17
12
Ко је измјерио воду грстима својим и небеса премјерио пеђу?

ко је мјером измјерио прах земаљски, и горе измјерио на мјерила и брегове на потег?

1 Мој:1:2Јов:28:25Јов:38:5Авак.:3:6

13
Ко је управљао дух Господњи?

или му био савјетник и научио га?

Јов:36:231 Кор.:2:16
14
С ким се је договарао и ко га је уразумио и научио путу суда, и научио га знању и показао му пут разума?

15
Гле, народи су као кап из виједра, и као прашка на мјерилима броје се; гле, премјешта острва као прашак.

16
Ни Ливан не би био доста за огањ, и животиње његове не би биле доста за жртву паљеницу.
k
17
Сви су народи као ништа пред њим, мање неголи ништа и таштина вриједе му.

18
С ким ћете дакле изједначити Бога?

и каку ћете му прилику наћи?

Дела:17:29
19
Умјетник лије лик, и златар га позлаћује, и верижице сребрне лије.
Јер.:10:9
20
А ко је сиромах, те нема шта принијети, бира дрво које не труне, и тражи вјешта умјетника да начини резан лик, који се не помиче.
Иса.:46:7Јер.:10:4
21
Не знате ли? не чујете ли? не казује ли вам се од искона? не разумијете ли од темеља земаљских?
Псал.:19:1Иса.:37:26Дела:14:17Рим.:1:19

22
ОН СЈЕДИ НАД КРУГОМ ЗЕМАЉСКИМ, И ЊЕЗИНИ СУ МУ СТАНОВНИЦИ КАО СКАКАВЦИ; ОН ЈЕ РАЗАСТРО НЕБЕСА КАО ПЛАТНО И РАЗАПЕО ИХ КАО ШАТОР ЗА СТАН.

1 Мој:1:11 Мој:1:6Јов:9:8Псал.:4:2Јер.:10:12
23
Он обраћа кнезове у ништа, судије земаљске чини да су као таштина.
Јов:12:21
24
Као да нијесу посађени ни посијани, и као да им се стабло није укоријенило у земљи, чим дуне на њих, посахну, и вихор као пљеву разнесе их.
Иса.:40:7
25
С КИМ ЋЕТЕ МЕ ДАКЛЕ ИЗЈЕДНАЧИТИ ДА БИХ БИО КАО ОН?
ВЕЛИ СВЕТИ.

5 Мој.:4:15Иса.:40:18Дела:17:24

26
ПОДИГНИТЕ ГОРЕ ОЧИ СВОЈЕ И ВИДИТЕ; КО ЈЕ ТО СТВОРИО?

КО ИЗВОДИ ВОЈСКУ СВЕГА ТОГА НА БРОЈ И ЗОВЕ СВАКО ПО ИМЕНУ, И ВЕЛИКЕ РАДИ СИЛЕ ЊЕГОВЕ И ЈАКЕ МОЋИ НЕ ИЗОСТАЈЕ НИЈЕДНО?

Псал.:47:4Иса.:51:6
27
Зашто говориш, Јакове, и кажеш, Израиљу: сакривен је пут мој од Господа, и ствар моја не излази пред Бога мојега?

28
НЕ ЗНАШ ЛИ? НИЈЕСИ ЛИ ЧУО ДА БОГ ВЈЕЧНИ ГОСПОД, КОЈИ ЈЕ СТВОРИО КРАЈЕВЕ ЗЕМАЉСКЕ, НЕ СУСТАЈЕ НИТИ СЕ УТРУЂУЈЕ? РАЗУМУ ЊЕГОВУ НЕМА МЈЕРЕ.

Рим.:11:33
29
ОН ДАЈЕ СНАГУ УМОРНОМЕ, И НЕЈАКОМЕ УМНОЖАВА КРЈЕПОСТ.

Суд.:15:19
30
ДЈЕЦА СЕ МОРЕ И СУСТАЈУ, И МЛАДИЋИ ПАДАЈУ;

Јер.:48:15Јер.:49:26Јер.:50:30Плач:1:15Амос:8:13

31
АЛИ КОЈИ СЕ НАДАЈУ ГОСПОДУ, ДОБИЈАЈУ НОВУ СНАГУ, ПОДИЖУ СЕ НА КРИЛИМА КАО ОРЛОВИ, ТРЧЕ И НЕ СУСТАЈУ, ХОДЕ И НЕ МОРЕ СЕ.

https://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php?lang=ijekav&lang2=&book=23&chap=40
Mnogobrojni su putevi kojima nam se Bog objavljuje i kojima nas dovodi u vezu sa sobom. Priroda se stalno obraća našim čulima. Iskreno srce biće dirnuto Božjom ljubavlju i slavom koje se otkrivaju u delima Njegovih ruku. Osetljivo uvo čuje i razumeva poruke koje Bog upućuje preko prirode. Zelena polja, veličanstveno drveće, pupoljci i cvetovi, oblak koji prolazi, kiša koja pada, potok koji žubori, lepote neba, SVE TO GOVORI NAŠEM SRCU I POZIVA NAS DA SE UPOZNAMO SA ONIM KOJI JE SVE STVORIO.

Naš Spasitelj za svoje dragocene pouke uzimao je primere iz prirode. Drveće, ptice, cveće u dolinama, brežuljci, jezera, prekrasno nebo, kao i događaji i okolnosti iz svakodnevnog života, sve to bilo je povezano sa rečima istine, da bismo se tako što češće sećali Njegovih pouka, čak i usred nametljivih briga kojima je ispunjen čovekov mučni život.

Bog bi želeo da se Njegova deca dive Njegovim delima, da uživaju u jednostavnoj, tihoj lepoti kojom je ukrasio naš zemaljski dom. Bog je ljubitelj lepote, ali više od svake spoljašnje privlačnosti On voli lepotu karaktera; On bi želeo da negujemo nevinost i jednostavnost, tihe vrline cveća.

Kad bismo hteli da slušamo, Božja dela stvaranja pružila bi nam dragocene pouke o poslušnosti i poverenju. Od zvezda, koje na svojim nevidljivim stazama kroz prostor iz veka u vek putuju određenim smerom, pa sve do najmanjeg atoma , sve u prirodi pokorava se volji svog Stvoritelja. A Bog se brine o svemu i održava sve što je stvorio. Onaj koji u svojoj ruci drži nebrojene svetove u beskrajnom prostoru istovremeno se stara za potrebe malog smeđeg vrapca koji bezbrižno peva svoju jednostavnu pesmicu.

NEBESKI OTAC NEŽNO BDI NAD SVIMA , nad ljudima koji odlaze na svoj svakodnevni teški rad i nad onima koji se mole; nad onima koji uveče idu na počinak i nad onima koji ustaju ujutro; nad bogatašem koji se gosti u svojoj palati i nad siromahom koji okuplja svoju decu oko oskudnog stola. Nema prolivene suze koju Bog nije video. Nema osmeha koji On nije zapazio.

O, kad bismo u to potpuno verovali oslobodili bismo se svih nepotrebnih briga! Naš život ne bi bio tako pun razočarenja kao što je sad; jer sve svoje brige, male i velike, predali bismo u ruke Bogu, koga ne zbunjuje njihova množina niti preopterećuje njihova težina. Mi bismo tada uživali u duševnom miru koji mnogi već dugo nisu osetili.

Dok vaša čula uživaju u privlačnoj lepoti Zemlje, mislite o svetu koji će doći, svetu koji nikad neće poznavati zlokoban žalac greha i smrti; u kome lice prirode neće više biti prekriveno senkom prokletstva. Pokušajte da zamislite dom spasenih, ali imajte na umu da će on biti mnogo slavniji od svega što bi čak i najrazigranija mašta mogla sebi da predstavi. U raznovrsnim Božjim darovima u prirodi vidimo tek najslabiji odsjaj Njegove slave.

Pisano je:

„ŠTO OKO NE VIDE, I UHO NE ČU, I U SRCE ČOVEKU NE DOĐE, ONO UGOTOVI BOG ONIMA KOJI GA LJUBE.” (1.Korinćanima 2,9)

Pesnik i prirodoslovac mogli bi mnogo da pričaju o prirodi, ali sa najvećim poštovanjem u lepoti Zemlje uživa hrišćanin, jer prepoznaje delo ruku svog Oca, vidi Njegovu ljubav u cvetu, i grmu i drvetu. Niko ne može potpuno da ceni značaj brega, doline, reke i jezera ako ih ne gleda kao vid Božje ljubavi prema čoveku. Bog nam govori preko dela svog proviđenja i preko uticaja svog Duha na naše srce. Iz prilika i okolnosti, iz promena koje se svakodnevno odigravaju oko nas, možemo izvući dragocene pouke, ako je naše srce otvoreno da ih shvati.

Psalmista, prateći dela Božjeg proviđenja, kaže: „DOBROTE JE GOSPODNJE PUNA ZEMLJA!” (PSALAM 33,5) „KO JE MUDAR, NEKA ZAPAMTI OVO I NEKA POZNAJU MILOSTI GOSPODNJE!” (PSALAM 107,43)

revizor
(pilot)
20. mart 2019. u 07.55PODIŽEM OČI SVOJE KA GORAMA, ODAKLE MI DOLAZI POMOĆ.

POMOĆ JE MENI OD GOSPODA, KOJI JE STVORIO NEBO I ZEMLJU.

NEĆE DATI DA POPUZNE NOGA TVOJA; NE DRIJEMLJE ČUVAR TVOJ. 1.SAM. 2, 9. ISA. 27, 3.

GLE, NE DRIJEMLJE I NE SPAVA ČUVAR IZRAILJEV.

GOSPOD JE ČUVAR TVOJ, GOSPOD JE SJEN TVOJ, ON TI JE S DESNE STRANE.

DANJU TE NEĆE SUNCE UBITI NI MJESEC NOĆU. ISA. 49, 10.

GOSPOD ĆE TE SAČUVATI OD SVAKOGA ZLA, SAČUVAĆE DUŠU TVOJU GOSPOD. JOV 5, 19. PSAL. 91, 9. PRIČ. 12, 21.

GOSPOD ĆE ČUVATI ULAZAK TVOJ I IZLAZAK TVOJ, OTSAD I DOVIJEKA. 5.MOJ. 28, 6.

http://www.hacbg.org/biblija/biblija.php?K=19&G=121
BOG NAM GOVORI U SVOJOJ REČI. U njoj imamo najjasnije otkrivenje Njegovog karaktera, Njegovog postupanja prema ljudima, i velikog dela otkupljenja. U njoj pred nama protiče istorija patrijaraha i proroka i drugih svetih ljudi iz starine. Bili su to „ljudi smrtni kao i mi” (Jakov 5,17).

Mi ih gledamo kako se bore sa obeshrabrenjem koje i nas obuzima, kako padaju u iskušenjima kao što mi padamo, i kako ipak hrabro ustaju i pobeđuju Božjom milošću: i gledajući, stičemo hrabrost u svojoj težnji za pravdom. I dok čitamo o dragocenim iskustvima koja su im bila data, o videlu i ljubavi i blagoslovu u kojima su mogli da uživaju, o delu koje su obavili milošću koja im je bila udeljena, duh koji je njih nadahnjivao i u našem srcu rasplamsava plamen svetog takmičenja, čežnje da im budemo slični karakterom , da kao i oni hodimo sa Bogom.

ISUS JE REKAO ZA STAROZAVETNE SPISE - A KOLIKO SE TO VIŠE ODNOSI NA NOVOZAVETNE „I ONA SVEDOČE ZA MENE” (JOVAN 5,39).

Otkupitelja, Onoga u kome je centar svih naših nada u večni život!

Da, cela Biblija govori o Hristu. Od prvog izveštaja o stvaranju - „i bez nje ništa nije postalo što je postalo” (Jovan 1,3) - sve do završnog obećanja: „I EVO ĆU DOĆI SKORO” (OTKRIVENJE 22,12), čitamo o Njegovim delima i slušamo Njegov glas. Ako želite da se upoznate sa Spasiteljem, PROUČAVAJTE SVETO PISMO.

Napunite celo svoje srce Božjim rečima. One su živa voda koja gasi vašu goruću žeđ. One su živi hleb sa Neba. Isus objavljuje: „Ako ne jedete tela Sina čovečijega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi!” A onda sam objašnjava: „Reči koje vam ja rekoh duh su i život su!” (Jovan 6,53.63) Naše telo izgrađeno je od onog što jedemo i pijemo, i kao što je to u telesnom životu, tako je i u duhovnom: ono o čemu razmišljamo udahnjuje raspoloženje i silu našoj duhovnoj prirodi.

Otkupljenje je tema u koju bi i anđeli hteli da zavire; njome će se baviti i o njoj će pevati otkupljeni u toku beskrajnih vekova večnosti. Zar nije i sada vredno pažljivog razmišljanja i proučavanja?

Beskrajno Isusovo milosrđe i Njegova beskrajna ljubav, žrtva koju je prineo nas radi , sve nas poziva na najozbiljnije i najsvečanije razmišljanje. Treba da razmišljamo o misiji Onoga koji je došao da spase svoj narod od greha njihovih. I dok tako budemo razmatrali nebeske teme, naša vera i ljubav postajaće sve jače a naše molitve sve ugodnije Bogu, jer će u njima biti sve više vere i ljubavi. One će biti razumne i vatrene. NAŠE POVERENJE U ISUSA BIĆE SVE ČVRŠĆE I SVAKOG DANA STICAĆEMO ŽIVA ISKUSTVA SA NJEGOVOM SILOM DA „MOŽE ZAUVEK SPASITI ONE KOJI PO NJEMU DOLAZE K BOGU”. (JEVREJIMA 7,25)

Dok budemo razmišljali o Spasiteljevom savršenstvu, poželećemo da se potpuno preobrazimo, da se u nama obnovi Njegov bezgrešni lik. Mi ćemo biti gladni i žedni da postanemo slični Onom koga obožavamo. Što se naše misli budu više bavile Hristom, to ćemo više o Njemu govoriti drugima i potpunije Ga predstavljati svetu.

Biblija nije pisana samo za teologe; nasuprot, ona je namenjena običnim ljudima. Velike istine, neophodne za spasenje, u njoj su otkrivene jasno kao dan; i niko neće pogrešiti niti zaći sa puta osim onih koji se povode za svojim ličnim mišljenjem umesto zajasno otkrivenom Božjom voljom.

Mi ne smemo da se povodimo za tvrđenjima bilo kog čoveka o onom što uči Pismo, već moramo sami za sebe da proučavamo Božje reči. Ako dozvolimo drugima da umesto nas misle, osakatićemo svoju snagu i ograničiti svoje sposobnosti. Plemenite moći uma mogu zakržljati ako ih ne razvijamo razmišljanjem o temama koje su vredne da se njima bavimo, pa tako možemo izgubiti sposobnost razumevanja dubokog značenja Božje reči. Um će se razvijati ako ga zaposlimo proučavanjem međusobne povezanosti biblijskih tema, upoređivanjem pisma sa pismom, duhovne istine sa duhovnom istinom.

Za jačanje uma ništa nije korisnije od proučavanja Pisma. Ni jedna druga knjiga nema toliko snage da uzdigne misli, da oživi sposobnosti, kao Biblija svojim dubokim, oplemenjujućim istinama. Kad bi Božju reč proučavali onako kao što bi trebalo, ljudi bi se odlikovali širinom uma, plemenitošću karaktera, čvrstinom namera, kakve se danas retko sreću.
Međutim, od užurbanog čitanja Pisma malo je koristi. Neko može da pročita celu Bibliju i da opet propusti da vidi njenu lepotu ili shvati njeno duboko i sakriveno značenje. Znatno je korisnije proučavati jedan odlomak sve dok njegovo značenje ne postane potpuno jasno, a njegov odnos prema planu spasenja očevidan, nego čitati brojna poglavlja bez neke određene namere i bez sticanja korisnih pouka. Neka Biblija bude uz vas! Kad vam se pruži prilika, čitajte je; urezujte tekstove u svoje pamćenje! Čak i dok hodate ulicama, možete izdvojiti neki stih, razmišljati o njemu i tako ga urezivati u pamćenje.

Mi ne možemo steći mudrost bez ozbiljnog, pažljivog proučavanja i molitve. Neki delovi Pisma zaista su tako jasni da ih niko ne može pogrešno shvatiti; ali ima i takvih čije značenje ne leži na površini, ne vidi se na prvi pogled. Pismo se mora upoređivati sa pismom. Mora se brižljivo proučavati, sa molitvom i razmišljanjem. I takvo proučavanje biće bogato nagrađeno. Kao što rudar otkriva žile dragocene rude sakrivene ispod Zemljine površine, tako će i onaj koji istrajno proučava Božju reč kao da traži zakopano blago pronaći istine najveće vrednosti, koje su bile sakrivene od pogleda nemarnog tragača. Nadahnute reči, ako se obziljno prime u srce, postaće slične potocima koji teku sa izvora života.

Bibliju nikad ne smemo proučavati bez molitve. Pre nego što otvorimo njene stranice treba da tražimo prosvetljenje od Svetog Duha, i ono će nam biti dato. Kad je Natanailo došao Isusu, Spasitelj je uzviknuo: „Evo pravog Izrailjca u kome nema lukavstva!” Natanailo reče: „Kako me poznaješ?” Isus odgovori: „Pre nego te pozva Filip videh te kada bejaše pod smokvom!” (Jovan 1,47.48) Isus će i nas videti na tajnim mestima molitve ako od Njega budemo tražili videlo da možemo da znamo šta je istina. Anđeli iz sveta videla biće sa onima koji ponizno traže da im Bog pokaže put.

SVETI DUH UZDIŽE I PROSLAVLJA SPASITELJA. Njegova dužnost je da nam predstavi Hrista, čistotu Njegove pravednosti i veliko spasenje koje imamo u Njemu. ISUS KAŽE: „ON ĆE... OD MOJEGA UZETI, I JAVIĆE VAM!” (JOVAN 16,14) DUH ISTINE JEDINI JE USPEŠNI UČITELJ BOŽANSKE ISTINE. KOLIKO JE BOG LJUBIO LJUDSKI ROD KAD JE DAO SVOGA SINA DA UMRE ZA NJEGA I ODREDIO SVOG DUHA DA BUDE UČITELJ I STALNI VODIČ LJUDIMA!
Bazorilo
21. mart 2019. u 16.28
-И ево ја сам свама у све дане до свршетка века Амин!-Исус.
revizor
(pilot)
23. mart 2019. u 00.15


Kineske poslovice

Ako čovjek ne mijenja mišljenje, ili je vrlo mudar ili je budala.

Ako čovjeku daš ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan; ako ga naučiš uloviti ribu, nahranit ćeš ga za cijeli život.

Ako dugo žive skupa, životinje se zavole; a ljudi se zamrze.

Ako ga ne sasiječeš u korijenu, problem će se vratiti.

Ako imaš dobroga muža, ne brini se zbog praznog ormara.

Ako imaš mana, popravi se; ako ih nemaš, čuvaj se.

Ako je čovjeku suđeno da ima samo pola mjerice riže, može proći sva rižina polja Kine pa opet neće imati cijelu mjericu.

Ako je mošus, on će sâm mirisati i nije mu potreban vjetar.

Ako je netko umoran da ti dade osmijeh, daj ti njemu svoj.
Ako je sin neodgojen, kriv je otac.

Ako jedna riječ ne pogodi cilj, tisuću riječi gubi smisao.

Ako malo novca ne izdaš, mnogo ga nećeš primiti.

Ako ne činiš dobra djela, nećeš steći ugled.

Ako ne činiš zlo, nećeš povrijediti ni samoga sebe.

Ako ne pomažeš roditeljima dok su živi, što ti vrijedi da im prinosiš žrtve kad umru?

Ako ne proživiš gorčinu hladne zime, možeš li uživati u mirisu šljivinog cvijeta?

Ako ne puštaš sunce kroz prozor, na vrata ti dolazi liječnik.

Ako ne trošiš novac, nigdje nisi dobrodošao.

Ako ne znaš, trebaš pitati; ako ne znaš kako, trebaš naučiti.

Ako nemaš dugova, nemaš ni straha.

Ako netko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovjek.

Ako nikad nisi ispao glup, nikad nećeš postati stručnjak.

Ako pas iziđe kad mačka uđe, neće biti svađe.

Ako pogriješiš put, možeš se vratiti; ako pogriješiš riječima, ne možeš.

Ako poznaješ rijeku, lakše ćeš upravljati čamcem.

Ako sâm padneš, sâm se moraš i podignuti.

Ako samo jednu figuru postaviš pogrešno, čitava je igra izgubljena.

Ako se moliš Bogu, moli se samo jednom Bogu.

Ako se ne popneš na planinu, nećeš vidjeti dolinu.

Ako se oblaci ne nakupe, neće biti kiše; ako se narod ne ujedini, neće biti snažan.

Ako se suzdržiš u trenutku srdžbe, izbjeći ćeš stotinu dana žalosti.

Ako se trudiš, pola posla si već obavio.

Ako se volu ne pije, ne guraj mu glavu u vodu.

Ako si oprezan, putuj kamo god želiš; ali ako si nemaran, bolje ti je da ne ideš nikamo.

Ako si siromašan, brini se za sebe; kad se obogatiš, pobrini se za druge.

Ako si siromašan, stani postrance; ako si nesretan, ne druži se sa sretnicima.

Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbjeći ćeš sto dana tuge.

Ako sreća dođe, tko neće doći? Ako ne dođe, tko će doći?

Ako ste u životu sačuvali mirnu savjest, ne morate strepiti kad vam netko u ponoć zakuca na vrata.

Ako su ti djeca zla, ne zaslužuju nasljedstvo; ako su dobra i radišna, nasljedstvo im nije potrebno.

Ako su trojica ljudi jednodušna, i žutu zemlju pretvorit će u zlato; ako misle svatko za sebe, i žuto zlato pretvorit će u prah.

Ako sumnjaš u čovjeka, s njim ne posluj; ako posluješ, ne sumnjaj.

Ako ti sâm ne voliš novac, daj ga lopovima, i oni ti ga neće uzeti.

Ako ti srce nije na mjestu, gledaš a ne vidiš, slušaš a ne čuješ, jedeš a ne osjećaš okus.

Ako ti se u vinu zrcali osoba kakva ti se ne sviđa, ne pij.

Ako tražiš ribu, ne penji se na stablo.

Ako trgovac želi mnogo kupaca, neka prodaje na vjeresiju i čeka naplatu.

Ako u srcu čuvam zelenu granu, doći će ptica pjevica.

Ako vjeruješ u sve što pročitaš, radije nemoj čitati.

Ako voliš svoje dijete, ne štedi šibu; ako ga mrziš, mazi ga.

Ako voliš svoje dijete, odgajaj ga.

Ako za smjer pitaš neljubazno, možeš završiti trideset kilometara od odredišta.

Ako zanemariš svoju umjetnost jedan dan, ona će tebe zanemariti dva.
Ako zapustiš rad, iščeznut će ti vještine.

Ako znamo da smo učinili zlo, a odbijamo to priznati, krivi smo dvostruko.

Ako znaš da su ti krila kratka, ne leti daleko i visoko.

Ako želiš izbjeći nevolje, oprezno biraj prijatelje.

Ako želiš prestati piti, promatraj pijanca dok si trijezan.

Ako želiš prijeći rijeku, najprije moraš sagraditi most.

Ako želiš uhvatiti veliku ribu, baci veliku udicu.

Ako želiš uloviti ribu, trebaš otići do mora; ako želiš nasjeći drva, moraš otići u šumu.

Ako želiš upoznati nečiju mudrost, slušaj njegove riječi.

Ako želiš vidjeti dalje, moraš se popeti više.

Ako želiš znati svoju prošlost, gledaj svoje sadašnje stanje. Ako želiš znati svoju budućnost, gledaj svoje sadašnje djelovanje.

Ako želiš znati što je u čovjekovu srcu, slušaj što govori.

Ambiciozna žena snažnija je od muškarca.

http://edukacija.rs/izreke-i-citati/narodne-poslovice/srpske
Bazorilo
23. mart 2019. u 14.08
Поздрав Куме.Није те дуго било,добро дошао,па изволи крени са неком интелигентном изреком.Дај нам идеју.
Bazorilo
29. mart 2019. u 18.29
Istina se može posipati prasinom,ali nikada za trajno sakriti i utajiti.Može joj se silom namaknuti maska,ali će ona polako i sigurno tu masku zbaciti sa sebe i pokazati se u svoj svojoj lepoti i snazi.

Dr Robert Džentri: Naučnik koji je SRUŠIO evoluciju ...
https://sadamalo.blogspot.com/2017/02/dr-robert-dzentri-naucnik...

Dr Robert Džentri, vodeći svetski stručnjak iz oblasti radiohemiji i geohemije došao do otkrića da su granitne stene stvorene za nekoliko minita a ne nekoliko ...
Bazorilo
29. mart 2019. u 19.10
Link nazalost nije vise dostupan(gledao sam ga pre 3 dana),ali nadam se da će neko uspeti da ga dopremi ovde.
A dotle evo jedna zanimljivost sa podrucja našeg suncevog sistema.

Jupiterova magnetosfera je jedinstveni objekat u Sunčevom sistemu. To je najveći objekat u celom Sunčevom sistemu. Ne samo da je dovoljno velika da sadrži sve Jupiterove lune, već́ i samo sunce. On se proteže pored orbite Saturna, a sam Saturn ponekad prolazi kroz nju. Ako bi se to moglo videti noć�u, bilo bi tako veliko na nebu kao pun mesec.

Jupiterova magnetosfera nije samo velika, već́ i enormno moćna. U magnetosferi se stvara dovoljno snage za upravljanje 10 velikih gradova na Zemlji. Ova snaga se raspršuje u atmosferi preko Jovian aurore.

Izvor magnetosfere je magnetno polje generisano u unutrašnjosti Jupitera. Za razliku od Zemlje, Jupiterovo magnetno polje ima jaku kvadrupolnu komponentu. Ova komponenta utiče na oblik i strukturu Jupiterovog magnetnog polja.

Kretanje čestica u magnetosferi je slično i različito od kretanja čestica u magnetosferi Zemlje zbog Jupiterovog gigantskog plazmafera i oblaka u obliku krafne (torusa) koji cirkuliše sa Io unutar magnetosfere.

Jupiterova magnetosfera je moćan radio-izvor, baš kao i magnetosfera Zemlje. Radio emisije i drugi talasi koji dolaze iz Jupitera uključuju talase zvižduka, hor i siktanje

Još je interesantno,odakle potice pogon u zemljinoj utrobi,gde se usijana masa okrece stalno u istom smeru stvarajuci jako jonsko polje
koje okruzuje zemlju?

Bazorilo
31. mart 2019. u 19.46
Како је само било лепо и занимлјиво у стара времена док је цовек зивео у складу с природом.Док ју је поштовао у свим елементима онако како је то Бог био уредио и поставио од самог стварања.Наиме,то је било могуће све до момента до којег у живот на земљи није ушетала савремена техника која је понудила богатство на брзу руку.То су мегаломани на власти у разним земљама,посебно они који су управљали моћним нацијама,хтели искористити за своје империјалне циљеве.
Тако су некада људи,који су у природи гледали свог сарадника и помоћника,зими,док су посматрали под снегом бела поља,маштали о пролећу које својим топлим дахом доноси нови почетак и живот изнова диже на ниво дражесног света.То је људима личило на један циклус кружног путовања које не само да није био досадно и монотоно,већ је без престанка будило нове наде,постицаје и размишљања.
Нажалост,данашњи људи,поготову они у економски поробљеним земљама,а међу њима посебно сиромашни и угњетени који су и од својих властодржаца обесправљени и обезвређени,често забораве на лепоте природе у којој услед својих тешких финансиских проблема,нису у стању
ни цвркут птица да чују ни лахор поветарца да осете.За такве,лепота свемира и његових чудесних боја,остају непознаница.А то није због тога што су људи данас мање интелигентни од оних у ранијим генерацијама,већ због тога што је у тренду једно зло,које се зове трка за материјалним добрима.Религиозне институције које су увек предњачиле у настојању да приграбе што већи колач за себе и свој клер,данас су по својој природи толико узнапредовале у том послу,да обичном човеку не остаје друго ништа него да се нада и радује оном вечном пролећу које ће донети Господ Исус Христос својим другим доласком.Тада ће за поштене и искрене људе почети нови живот у коме ће моћи да прате збивања у свемиру и сагледавају његове неприкосновене тајне и непролазне лепоте.
Жеља ми је да сви правдољубиви људи дођу до овог сазнања.Слава Богу Оцу и његовом Јединородном сину,Господу Исусу.

Bazorilo
01. april 2019. u 17.30
Ево нађох нешто слично линку који горе није радио,али ово је за оне који знају Руски.

Neu
26:37
БОГ Существует - ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!!
MindBlow
Empfohlenes Video
Bazorilo
01. april 2019. u 17.34
Добро је,функционише кад се пребаци на претраживач.
revizor
(pilot)
08. april 2019. u 05.42


https://www.youtube.com/watch?v=ebtebqSEfdc
&&&

https://hopetv.ru/shows
&&&

http://tinyurl.com/y2bsfm8r

$$$

http://tinyurl.com/y2bsfm8r

СЛАВУ ВОЗДАЙТЕ СОЗДАТЕЛЮ ЧУДНОЙ ПРИРОДЫ,
СЛАВУ ВОЗДАЙТЕ И ПОЙТЕ ЕМУ ВСЕ НАРОДЫ.
ИБО ОН СВЯТ, СВЕТОМ И СЛАВОЙ ОБЪЯТ,
ПАДИТЕ ПРЕД НИМ ВСЕ НАРОДЫ.

http://tinyurl.com/y4k2xatg
revizor
(pilot)
08. april 2019. u 08.08
revizor
(pilot)
26. maj 2019. u 07.56

»KO NE ZNA OD SVEGA TOGA DA JE
RUKA GOSPODNJA TO UČINILA?«

O Jovu 12,9

Knjiga prirode i knjiga otkrivenja nose pečat istog vrhovnog uma, i zato se njihovi glasovi moraju slagati. Različitim metodama i različitim jezicima, one svedoče o istim velikim istinama. Nauka stalno otkriva nova čuda; ali rezultati njenih istraživanja ne otkrivaju ništa što bi, ako se pravilno shvati, protivurečilo božanskom otkrivenju. Knjiga prirode i pisana Reč osvetljavaju jedna drugu. One nas upoznaju s Bogom učeći nas o zakonima, preko kojih On deluje.

Pogrešni zaključci, doneseni na osnovu činjenica posmatranih u prirodi, doveli su do prividnog sukoba izmeću nauke i otkrivenja; u nastojanju da se ponovo uspostavi sklad, prihvaćena su tumačenja Pisma koja potkopavaju i razaraju silu Bože reči. Smatralo se da se geologija suproti doslovnom tumačenju Mojsijevog izveštaja o stvaranju. Postajao je stav da su bili potrebni milioni godina za evoluciju Zemlje iz haosa; da bi se Biblija prilagodila tom navodnom naučnom otkriću, stvorena je pretpostavka da dani stvaranja predstavljaju duga neodređena razdoblja, koja traju hiljadama ili čak i milionima godina.

Takav zaključak potpuno je neosnovan. Biblijski izveštaj ne protivureči ni samome sebi ni učenju prirode. O prvom danu upotrebljenom za delo stvaranja izveštaj kaže: »I bi veče i bi jutro, dan prvi.« (1. Mojsijeva 1,5) Suštinski gledano, ovo isto rečeno je o svakom od prvih šest dana u sedmici stvaranja. Nadahnuta Reč izjavljuje da je svako od ovih razdoblja bio dan koji se sastojao od večeri i jutra, kao i svi drugi dani od toga doba. O samom delu stvaranja božansko svedočanstvo glasi: »On reče, i postade; On zapovedi, i pokaza se.« (Psalam 33,9) Koliko je vremena za evoluciju Zemlje iz haosa bilo potrebno Onome koji je na ovakav način mogao da stvori bezbrojne svetove? Da bismo objasnili Njegova dela, moramo li činiti nasilje nad Njegovom Rečju?

Istina je da ostaci pronađeni na Zemlji svedoče o postojanju ljudi, životinja i biljaka mnogo većih od bilo kojih koje sada poznajemo. Smatra se da ovi ostaci dokazuju da je biljni i životinjski svet postojao pre vremena o kome govori Mojsijev izveštaj. Međutim, biblijska istorija o svemu tome pruža iscrpno objašnjenje. Pre Potopa stepen razvoja biljnog i životinjskog sveta visoko je nadmašivao onaj koji nam je od toga vremena poznat. Za vreme Potopa Zemljina površina bila je opustošena, dogodile su se značajne promene, a prilikom ponovnog oblikovanja Zemljine kore, sačuvani su mnogi tragovi života koji je ranije postojao. Prostrane šume, pokopane zemljom u vreme Potopa i od tada pretvorene u ugalj, čine velike ugljene naslage i doprinose stvaranju zaliha nafte koje danas služe našoj udobnosti i ugodnosti. Svaka od ovih činjenica, iznesena na svetlost dana, nemo svedoči o istinitosti Božje reči.

Slična teorija o evoluciji Zemlje je teorija koja tvrdi da je čovek, slavna kruna stvaranja, nastao uzlaznom linijom od mikroba, mekušaca i četvoronožaca.

Kada se razmatraju čovekove istraživačke mogućnosti; koliko je kratak njegov život; koliko je ograničena oblast njegovog delovanja; koliko je sužen njegov vidokrug, koliko se često i duboko vara u svojim zaključcima, posebno kada se radi o događajima za koje se misli da stavljaju ranije datume u biblijsku istoriju; koliko se često njegova takozvana naučna zaključivanja menjaju ili odbacuju; s kakvom se spremnošću nestvarna razdoblja razvoja Zemlje s vremena na vreme produžuju ili skraćuju za milione godina; i kako se teorije koje podupiru različiti naučnici međusobno suprote – uzimajući u obzir sve ovo, hoćemo li, zbog prednosti da svoje poreklo možemo izvesti od mikroba, mekušaca i majmuna, pristati da odbacimo izveštaj Svetog pisma, tako uzvišen u svojoj jednostavnosti: »I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božjemu stvori ga«? (1. Mojsijeva 1,27) Hoćemo li odbaciti ovaj rodoslov, plemenitiji od bilo koga koji se čuva u carskim dvorovima: »Sina Adamova, sina Božjega«? (Luka 3,38)

Pravilno shvaćena, naučna otkrića i životna iskustva slažu se sa svedočanstvom Svetoga pisma o stalnom Božjem delovanju u prirodi.

U himni koju je zabeležio Nemija, Leviti su pevali: »TI SI SAM GOSPOD; TI SI STVORIO NEBO I NEBESA NAD NEBESIMA I SVU VOJSKU NJIHOVU, ZEMLJU I SVE ŠTO JE NA NJOJ, MORA I SVE ŠTO JE U NJIMA, I TI OŽIVLJAVAŠ SVE TO.« (NEMIJA 9,6)

Pismo izjavljuje da je na ovoj Zemlji delo stvaranja dovršeno: »… AKO SU DELA I BILA GOTOVA OD POSTANJA SVETA.« (Jevrejima 4,3) Međutim, Božja sila još i sada radi na održavanju onoga što je stvoreno. Bilo ne udara, niti se disanje nastavlja zato što je mehanizam, jednom pokrenut, nastavio da radi svojom sopstvenom prirodnom energijom. Svaki udisaj, svaki udar srca, dokaz je brige Onoga u kome živimo, mičemo se i jesmo. Od najmanjeg insekta do čoveka, svako živo stvorenje svakodnevno zavisi od Njegovog proviđenja.»Sve Tebe čeka…

Daješ im, primaju;

Otvoriš ruku svoju, site se dobra.

Odvratiš lice svoje, žaloste se;

Uzmeš im duh, ginu,

I u prah svoj povraćaju se.

Pošlješ duh svoj, postaju,

I ponavljaš lice Zemlji.«

Psalam 104,27-30»On je razastro sever nad prazninom,

I Zemlju obesio ni na čem.

Zavezuje vode u oblacima svojim,

I ne prodire se oblak pod njima…

Među je postavio oko vode

Dokle ne bude kraj svetlosti i mraku.

Stubovi nebeski tresu se

I drhću od pretnje njegove.

Silom je svojom pocepao more …

Duhom je svojim ukrasio nebesa,

I ruka je Njegova stvorila prugu zmiju.

Gle, to su delovi puteva Njegovih;

Ali kako je mali deo što čusmo o Njemu?

I ko će razumeti grom sile Njegove?«

O Jovu 26,7-14

»Put je Gospodnji u vihoru i buri,

I oblaci su prah od nogu Njegovih.«

Naum 1,3Moćna sila koja deluje u celoj prirodi i održava sve, nije, kao što neki naučnici smatraju, samo neko sveobuhvatno načelo, neka pokretačka energija. Bog je Duh; a ipak On je ličnost, biće; jer je čovek načinjen prema Njegovom obličju. Kao ličnost Bog se otkrio u svome Sinu. Isus, odsjaj Očeve slave, »i obličje bića Njegova« (Jevrejima 1,3), došao je na Zemlju u obličju čoveka. On je kao ličnost, kao Spasitelj, došao na svet. Kao ličnost, kao Spasitelj, vazneo se u visine; kao ličnost, kao Spasitelj, posreduje u nebeskim dvorovima. Pred prestolom Božjim služi za nas »KAO SIN ČOVEČJI«. (Danilo 7,13)

Apostol Pavle, pišući nadahnut Svetim Duhom, izjavljuje o Hristu da »KROZ NJEGA BI SAZDANO SVE … SVE SE KROZA NJ I ZA NJ SAZDA. I ON JE PRE SVEGA, I SVE JE U NJEMU«. (Kološanima 1,16.17) Ruka koja održava svetove u prostoru, ruka koja drži u sređenom poretku i neumornoj aktivnosti sve po celom Božjem svemiru, to je ruka koja je za nas bila prikovana na krst.

Božja veličina je za nas neshvatljiva. »PRESTO JE GOSPODNJI NA NEBESIMA« (PSALAM 11,4); ipak, svojim Duhom, On je svuda prisutan. On dobro poznaje svako delo svojih ruku i lično se zanima za svako od njih.»KO JE KAO GOSPOD, BOG NAŠ, KOJI SEDI NA VISINI;

KOJI SE SAGIBA DA VIDI ŠTA JE NA NEBESIMA I NA ZEMLJI!«

Psalam 113,5.6»Kuda bih otišao od Duha Tvojega,

I od lica Tvojega kuda bih utekao?

Da izađem na nebo, ti si onde,

Da siđem u pakao (podzemlje), onde si.«

Psalam 139,7.8»Da se dignem na krilima od zore,

I preselim se na kraj mora:

I ONDE ĆE ME RUKA TVOJA VODITI,

I DRŽATI ME DESNICA TVOJA.«

Psalam 139,9.10»Ti znaš kad sednem i kad ustanem;

Ti znaš pomisli moje izdaleka;

Kad hodim i kad se odmaram …

Sve puteve moje vidiš …

Sastrag i spred Ti si me zaklonio,

I stavio na me ruku svoju.

ČUDNO JE ZA ME ZNANJE TVOJE,

VISOKO, NE MOGU DA GA DOKUČIM.«

Psalam 139,2-6Stvoritelj svega je Onaj koji je odredio da sredstva budu divno prilagođena svrsi i zalihe potrebi. On lično pobrinuo se da u materijalnom svetu svaka prirodna potreba bude zadovoljena. On je Onaj koji je stvorio ljudsku dušu, s njenom sposobnošću da zna i voli. On u svojoj prirodi nije takav da bi zahteve duše ostavio nezadovoljenim. Nikakvo nepovredivo načelo, nikakvo bezlično apsolutno biće, ili puka apstrakcija, ne može zadovoljiti potrebe i čežnje ljudskih bića u ovom životu punom borbe s grehom, žalošću i bolom. Nije dovoljno verovati u zakon i silu, u ono što nema samilosti, i nikada ne čuje poziv za pomoć. Nama je potrebno da znamo za svemoćnu ruku koja nas drži, za bezgraničnog Prijatelja koji saoseća s nama. Nama je potrebno da stisnemo toplu ruku, da se oslonimo na srce puno nežnosti. Bog koji se otkriva u svojoj Reči, upravo je takav.

Onaj koji najdublje prodre u tajne prirode, najpotpunije će shvatiti sopstveno neznanje i slabost. Shvatiće da postoje dubine i visine koje ne može dosegnuti, tajne u koje ne može proniknuti, da pred njim leže beskrajna područja istine u koja još niko nije stupio. On će biti spreman da zajedno s Njutnom kaže: »Čini mi se da sam kao dete koje na morskoj obali skuplja oblutke i školjke, dok se preda mnom nezapažen pruža veliki okean istine.«

Ljudi koji su najdublje ušli u nauku, prisiljeni su da priznaju da u prirodi deluje jedna beskrajna sila. Međutim, ljudskom razumu, kad je prepušten samome sebi, pouke prirode moraju izgledati protivurečne i obeshrabrujuće. Jedino u svetlosti otkrivenja one se mogu pravilno shvatiti. »VEROM POZNAJEMO…« (Jevrejima 11,3)

»U POČETKU… BOG.« (1. Mojsijeva 1,1) Um jedino ovde može, u svom revnosnom ispitivanju, leteći kao golubica u zaklon kovčega, naći počinak. U visini, u dubini, u daljini, nastava beskrajna Ljubav, pripremajući sve da »ISPUNI SVAKU RADOST« svoje dobrote (2. Solunjanima 1,11).

»JER ŠTO SE NA NJEMU NE MOŽE VIDETI, OD POSTANJA SVETA MOGLO SE POZNATI … NA STVORENJIMA, I NJEGOVA VEČNA SILA I BOŽANSTVO.« (RIMLJANIMA 1,20) MEĐUTIM, NJIHOVO SVEDOČANSTVO MOGLO SE SHVATITI JEDINO UZ POMOĆ BOŽANSKOG UČITELJA. »JER KO OD LJUDI ZNA ŠTO JE U ČOVEKU OSIM DUHA ČOVEČIJEGA KOJI ŽIVI U NJEMU? TAKO I U BOGU ŠTO JE NIKO NE ZNA OSIM DUHA BOŽJEGA.« (1. Korinćanima 2,11)

»A KAD DOĐE ON, DUH ISTINE, UPUTIĆE VAS NA SVAKU ISTINU.« (JOVAN 16,13)

Jedino uz pomoć toga DUHA KOJI SE U POČETKU »DIZAŠE NAD VODOM«; TE REČI KOJOM JE »SVE … POSTALO … ŠTO JE POSTALO«; TOG ISTINITOG VIDELA »KOJE OBASJAVA SVAKOGA ČOVEKA KOJI DOLAZI NA SVET«, moguće je pravilno protumačiti svedočanstvo nauke. Samo njihovim vođstvom mogu se upoznati njene najdublje istine.

Samo u skladu sa uputstvima Svemogućega možemo biti osposobljeni da, proučavajući Njegova dela, mislimo kao što je On mislio.

cartensius
(pisac)
26. maj 2019. u 17.47
cartensius
(pisac)
26. maj 2019. u 18.04
revizor
(pilot)
07. jun 2019. u 07.31

Јер је права ријеч Господња, и свако дјело његово истинито.

5
Он љуби правду и суд, доброте је Господње пуна земља.

6
Ријечју Господњом небеса се створише, и духом уста његовијех сва војска њихова.

7
Као у гомилу сабра воду морску, и пропасти метну у спреме.

8
Нек се боји Господа сва земља, и нека стрепи пред њим све што живи по васиљеној;

9
Јер он рече, и постаде; он заповједи, и показа се.
(Ps. 33:4-9).

Riznica sredstava. Bog je samo govorio, i Njegovom reĉju stvarana su Njegova dela u prirodnom svetu. Bozje stvaranje predstavlja samo riznicu stvorenih sredstava spremnih da ih On trenutno moţe upotrebiti na svoju radost i zadovoljstvo .

14
Тога ради преклањам кољена своја пред оцем Господа нашега Исуса Христа,

15
По коме се сва чељад и на небесима и на земљи зову,

16
Да вам да силу по богатству славе своје, да се утврдите ДУхом његовијем за унутрашњег човјека,

17
Да се Христос усели вјером у срца ваша, да будете у љубави укоријењени и утемељени;

18
Да бисте могли разумјети са свима светима што је ширина и дужина и дубина и висина,

19
И познати претежнију од разума љубав Христову, да се испуните сваком пунином Божијом.

(Efes. 3:14-19). Velika porodica. Beskrajna ljubav o kako je zaista velika! Bog je stvorio svet da bi proširio svemirsko blazenstvo neba, zeleo je da proširi porodicu razumom obdarenih bića .

Novi i poseban poredak. Celo nebo se u dubokom interesovanju radovalo stvaranju našeg sveta i ĉoveka. Ljudska bića predstavljala su jedan novi poseban poredak (u svemiru). Oni su bili stvoreni „po obliĉju Bozijem, i Tvorĉeva je namera bila da oni nasele zemlju .

Благосиљај, душо моја, Господа! Господе, Боже мој, велик си веома, обукао си се у величанство и красоту.

2
Обукао си свјетлост као хаљину, разапео небо као шатор;

3
Водом си покрио дворове своје, облаке начинио си да су ти кола, идеш на крилима вјетрнијем.

4
Чиниш вјетрове да су ти анђели, пламен огњени да су ти слуге.

5
Утврдио си земљу на темељима њезиним, да се не помјести на вијек вијека.

6
Безданом као хаљином одјенуо си је; на горама стоје воде.

7
Од пријетње твоје бјеже, од громовнога гласа твојега теку.

8
Излазе на горе и слазе у долине, на мјесто које си им утврдио.

9
Поставио си међу, преко које не прелазе, и не враћају се да покрију земљу.

10
Извео си изворе по долинама, између гора теку воде.

11
Напајају све звијери пољске; дивљи магарци гасе жеђу своју.

12
На њима птице небеске живе; кроз гране разлијеже се глас њихов.

13
Напајаш горе с висина својих, плодима дјела твојих сити се земља.

14
Дајеш те расте трава стоци, и зелен на корист човјеку, да би изводио хљеб из земље.

15
И вино весели срце човјеку, и лице се свијетли од уља, и хљеб срце човјеку кријепи.

(Ps. 104,1-15). Plod u našim rukama. Sam Gospod je prilikom stvaranja dao zivot drvetu i vinovoj lozi. Njegova Reĉ moţe da uveća ili pak umanji plodove zemlje. Kad bi ljudi otvorili svoje srce i um da shvate povezanost koja postoji između prirode i Boga prirode, ĉulo bi se verno priznavanje Tvorĉeve sile.

Kad bi Bog povukao svoju zivotvornu silu sve u prirodi bi izumrlo. Sva Njegova stvorena dela zavise od Njega. Svim zivotnim namirnicama i produktima prirode On daje zivotvorno svojstvo. Voćna stabla krcata obiljem plodova treba da smatramo Bozjim darom upravo tako kao da je sam On te plodove stavio u naše ruke .

(2.Mojs. 2:8-11). Sedam bukvalno shvaćenih dana. Sedmiĉni ciklus od sedam bukvalno shvaćenih dana, šest radnih i jedan za odmor, koji se kroz biblijsku istoriju odrzao sve do naših dana, ima svoje poreklo u veliko] ĉinjenici o prvoj sedmici
(1.Kor. 3:9; Dela 17:28).

Ĉovek pod Bozjim nadzorom. Ĉovekov fiziĉki organizam je pod Bozjim nadzorom, ali ne kao neki ĉasovnik koji se navije i onda mora da radi sam. Neprekidni rad srca, puls, disanje, koje takoĊe nikad ne prestaje, i ceo organizam nalaze se pod stalnim Bozjim nadzorom. ”Vi ste Bozja njiva (gazdinstvo), Bozja gradjevina (I Kor. 3:9). Zahvaljujući Bogu mi živimo miĉemo se i postojimo. Svaki otkucaj srca, svaki dah, svaki i najmanji pokret predstavlja inspiraciju Onoga koji je udahnuo još u Adamove nozdrve dah zivota , inspiraciju uvek prisutnog Boga, Velikog JA SAM .

(2.Petr. 1-4). Uĉesnici u Bozjoj prirodi. Gospod je ĉoveka stvorio od zemljinog praha. On je Adama uĉinio uĉesnikom svog zivota, svoje bozanske prirode.
Zadahnuo ga je dahom Svemogućega i ĉovek je postao zivo biće. Adam je bio savršenog oblika , snažan, lepo gradjen, nevin nosio je obliĉje svoga Tvorca .

Fiziĉka snaga dugo oĉuvana. Ĉovek je iz ruku svoga Tvorca izašao savršenog telesnog sastava i divnog oblika. Ĉinjenica da već gotovo šest hiljada godina odoleva sve tezim udarcima bolesti i prestupa, predstavlja najubedljiviji dokaz o snazi i izdrzljivosti kojom je u poĉetku bio obdaren.

Adam krunisani vladar Edema. Adam je bio krunisani vladar Edema. Njemu je bila data vlast nad svim živim stvorenjima koja je Bog stvorio. Adama i Evu ]e Gospod blagoslovio darom razuma, darom koji nije dat ni jednom drugom stvorenju. On je Adama uĉinio zakonitim
vladarom nad svim delima svojih ruku. Ĉovek, stvoren po Bozjem obliĉju, mogao je da posmatra veliĉanstvena dela Bozja u svetu prirode, i bio je u stanju da o njima duboko razmišlja i da ih ceni .

Edem, nebo u minijaturi. Adam je predmete za duboko razmišljanje i maštanje o delima Bozjim imao u Edemu, koji je predstavljao nebo u minijaturi. Bog je ĉoveka sazdao ne samo da posmatra Njegova veliĉanstvena dela; zato mu je dao ne samo srce i um za maštanje, nego isto tako i ruke za rad. Kad bi se ĉovekova sreća sastojala u tome da ništa ne radi, onda Tvorac Adamu ne bi namenio i rad. Ĉovek je i u radu nalazio sreću, isto tako kao i u dubokom poboznom razmišljanju .

(1.Mojs. 1:26; Is. 43:6-7). Bog je ĉoveka stvorio na slavu sebi, da bi ljudski rod, pošto bude okušan i proveren, mogao da se pridruzi nebesnoj porodici. Bozja namera je bila da ljudskim bićima, ako se pokazu poslušna svakoj Njegovoj Reĉi, proširi naseljavanje neba. Adam je bio stavljen na probu da bi se videlo: da li će biti poslušan kao andjeli koji su ostali odani Bogu, ili pak neposlušan. Da se odrzao na ispitu, njegove pouke potomstvu bile bi samo vernost i odanost Bogu. Njegov um i misli bili bi kao i misli Bozje. On bi bio, kao „Boz|a njiva, Bozja gradjevina (1.Kor. 3:9), bio bi od Njega nauĉen. Njegov karakter bio bi oblikovan prema karakteru Bozjem.

https://pouke.org/svetopismo/biblija.php?lang=ijekav&lang2=&book=19&chap=104

&&&

https://www.religija.me/ellen _white/EGW--Komentari_biblijskih_tekstova.pdf”
revizor
(pilot)
07. jun 2019. u 07.46


https://tinyurl.com/y4ygv4a7

&&&


Kad gledam ja nebesa Tvoja, Bože,
I ovaj svet, to delo glasa Tvog;
Kad pogledam koliko bića živi
Po Zemlji toj, na radost srca mog.

Ja kličem tad u slavu lica Tvog,
Jer velik si i dobar Bog!
Ja kličem tad u slavu lica Tvog,
Jer velik si i dobar Bog!

U duhu svom kad gledam Tvoga Sina,
Bez doma svog, u hladnom svetu tom;
Kad vidim Ga pod krstom kako ide
I umire na bregu golgotskom.

O Bože naš, u usta dece male
Ti stavljaš glas i moć da hvale Te;
Kad slušam ih dok slave ime Tvoje
I Sina Tvog za mnoge darove.

&&&

Tebi, o Bože, zahvalnost i čast,
Imenu Tvome sva slava i vlast!
Tebi priznanje za uspehe sve,
Kličemo Tebi i slavimo Te!

Tvoja je mudrost i razuma glas,
Tvoja je snaga što čini kroz nas!
Tobom smo jaki, jer silan si Ti
Slava je naša u poslušnosti!

Ti si naš pravi i svemoćni Bog,
Izvor spasenja sveg naroda svog!
Zato ne nama ni hvalu ni sjaj,
Nego svu slavu svom imenu daj!

&&&

Sav svet nebeski hvali Te,
O Bože sile, slave sve!
Sve sluša reč i zakon Tvoj,
Planete sve i zvezda roj!

O, daj da svi na Zemlji toj,
Na nebu vide potpis Tvoj,
Jer sav taj divan red i sklad
O Tebi priča nama sad!

Za mir na celom svetu tom,
Nek Tebe hvali svaki dom!
Jer Ti si Tvorac, Gospod blag,
I večno bićeš nama drag!

&&&

Svi nek hvale Tvorca svoga:
Nek Mu kliču anđeli,
Zvezde sve i Mesec sjajni,
Zemlja, Sunce i svi mi!
Jer On reče, i sve nasta,
Dade svoje zakone;
Nikad oni neće proći,
Zato nek Ga hvali sve!

Sve što diše neka slavi
I veliča Tvorca svog!
Bezbroj čuda nam svedoči,
Tvorac sveta naš je Bog!
Zar da naša usta ćute
Kad sav svemir slavi Ga?
Svi nek hvale Oca našeg,
Jer sve može i sve zna!

Narod Tvoj sa Zemlje ove,
Slavi Te o Bože sad!
Svako vidi Tvoja dela,
Tvoju mudrost i Tvoj rad!
A kad stvoriš Novu Zemlju,
Novo Nebo, novo sve,
Nek i tamo tebi kliče
Svako od nas, Gospode!

&&&

U slavi vlada večni Bog,
Na tronu carstva nebeskog!
I zrnce peska, Zemlja ta,
U moru zvezda sluša Ga!

Svim nebom vlada večni Bog
I zna sve tajne sveta tog!
Na svakom mestu, svaki tren,
Pred Bogom svet je otvoren!

O, vladaj Duhom svojim Ti
U nama, Oče svemoćni!
Po svojoj volji vodi nas
U carstvo slave, mir i spas!

&&&

Naš Gospod svetom vlada
I svemir drži sam,
On divno čuva život naš
I hranu daje nam!
Svi neka Njega hvale
Za dobra bezbrojna,
Jer samo On je pravi Bog
I Ljubav beskrajna!

Naš Gospod svetom vlada
I ljubi pravedne,
Za večnost On već sprema nam
Nebeske stanove!
Svi neka Boga slave
Za dobročinstva sva,
Za slavno vođstvo Njegovo
I zaštitu od zla!

&&&

O, slavi Boga, ti dušo moja,
I Njemu rado služi ti!
Veličaj Njega svim srcem svojim,
Jer pun je večne milosti!
Na krst On dade Sina svog
Da vidiš da te ljubi Tvoj Bog!
Aleluja, aleluja,
Nek bude slava Gospodu!

Već sad na Zemlji ti možeš naći
Spasenja dar u Bogu svom,
Nebesku radost u svom životu
Na putu za svoj večni dom!
O hvali Njega dušo ti,
Jer On te spase po milosti!
Aleluja, aleluja,
Nek bude slava Gospodu!

O, slavi Boga, ti dušo moja,
Svom snagom svojom, dan i noć,
Za dobra mnoga i za spasenje,
Jer On nad grobom ima moć!
Dobrotom svojom vodi te,
U carstvo svoje gde blista sve!
Aleluja, aleluja,
Nek bude slava Gospodu!
Jocko4
(observer)
25. jun 2019. u 12.34
Bazorilo,

>'... не можемо а да се не чудимо држању неких скептика,који ипак имају храбрости да кажу:нема Бога.'
- - -

Побркао си и ставио у исти кош скептике и атеисте.
Скептици не кажу да нема Бога. И међу скептицима има разлике; једни сумњају да Бог постоји, а други сумњају у постојање Бога како га описује Библија.
Bazorilo
25. jun 2019. u 17.40
Поздрав Јоцко.Уреду,нека буде да сам мало побркао,али очито је да се ради о људима који припадају чудном филозофском правцу.Неки од њих не верују у Бога,а други сумњају у његову Реч.Ја сам их споменуо у контексту теме, у којој сам говорио о доказима у вези Божје присутности на овој земљи и у свемиру.Нама верницима је необјашњиво,како неко и поред свих тих видљивих трагова Бозјег деловања може да све то негира и потискује из своје савести?
revizor
(pilot)
05. jul 2019. u 06.29

https://www.youtube.com/watch?v=TzejzO8ag2k

As I went down in the river to pray
Studying about that good old way
And who shall wear the starry crown
Good Lord, show me the way!

O sisters, let's go down,
Let's go down, come on down
O sisters, let's go down
Down in the river to pray

As I went down in the river to pray
Studying about that good old way
And who shall wear the robe and crown
Good Lord, show me the way!

O brothers, let's go down
Let's go down, come on down
Come on, brothers, let's go down
Down in the river to pray

As I went down in the river to pray
Studying about that good old way
And who shall wear the starry crown
Good Lord, show me the way!

O fathers, let's go down
Let's go down, come on down
O fathers, let's go down
Down in the river to pray

As I went down in the river to pray
Studying about that good old way
And who shall wear the robe and crown
Good Lord, show me the way!

O mothers, let's go down
Let's go down; don't you want to go down?
Come on, mothers, let's go down
Down in the river to pray

As I went down in the river to pray
Studying about that good old way
And who shall wear the starry crown
Good Lord, show me the way!

O sinners, let's go down
Let's go down, come on down
O sinners, let's go down
Down in the river to pray

As I went down in the river to pray
Studying about that good old way
And who shall wear the robe and crown
Good Lord, show me the way!
revizor
(pilot)
18. jul 2019. u 22.22
Facts & Foreknowledge

Psalm 19:1-3 – The heavens declare the glory of God; and the firmament
shows His handiwork. Day unto
day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no
speech nor language where their
voice is not heard.

Jeremiah 10:12 – He has made the earth by His power, He has established the
world by His wisdom, and
has stretched out the heavens at His discretion.

Romans 1:20 – For since the creation of the world His invisible attributes
are clearly seen, being
understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead,
so that they are without
excuse.

Science means knowledge, and true science always agrees with the observable
evidence. Scientific
research continues to unfold the wonders and mysteries of our universe.
Interestingly, there is one book
that has anticipated many of these scientific facts. That book is the Bible.
This booklet presents 101 scientific facts found in the Scriptures. Many of
these facts were penned
centuries before they were discovered. Scientific foreknowledge found only
in the Bible offers one more
piece to the collective proof that the Bible is truly the inspired Word of
the Creator. How does this affect
you? The last several pages provide the answer – you need to read them
carefully.

1.
The earth free-floats in space (Job 26:7), affected only by gravity. While
other sources declared the earth
sat on the back of an elephant or turtle, or was held up by Atlas, the
Bible alone states what we now know
to be true – “He hangs the earth on nothing.”

Visit:
Modern Science In An Ancient (ICR)

2.
Creation is made of particles, indiscernible to our eyes (Hebrews 11:3).
Not until the 19th century was it
discovered that all visible matter consists of invisible elements.

Visit:
All About Atoms (Jefferson Lab)

3.
The Bible specifies the perfect dimensions for a stable water vessel
(Genesis 6:15). Ship builders today
are well aware that the ideal dimension for ship stability is a length six
times that of the width. Keep in
mind, God told Noah the ideal dimensions for the ark 4,500 years ago.

Visit:
The Ark’s perfect dimensions (Answers In Genesis)
Safety investigation of Noah’s Ark in a seaway (Answers In Genesis)
Noah’s Flood and the Gilgamesh Epic (Answers In Genesis)

4.
When dealing with disease, clothes and body should be washed under running
water (Leviticus 15:13). For
centuries people naively washed in standing water. Today we recognize the
need to wash away germs with
fresh water.

Visit:
-Why do I need to wash my hands?

5.
Sanitation industry birthed (Deuteronomy 23:12-13). Some 3,500 years ago
God commanded His people
to have a place outside the camp where they could relieve themselves. They
were to each carry a shovel
so that they could dig a hole (latrine) and cover their waste. Up until
World War I, more soldiers died from
disease than war because they did not isolate human waste.

Visit:
The First Book Of Public Hygiene (Answers In Genesis)
Modern medicine? (Answers In Genesis)

6.
Oceans contain springs (Job 38:16). The ocean is very deep. Almost all the
ocean floor is in total darkness
and the pressure there is enormous. It would have been impossible for Job
to have explored the „springs
of the sea.” Until recently, it was thought that oceans were fed only by
rivers and rain. Yet in the 1970s,
with the help of deep diving research submarines that were constructed to
withstand 6,000 pounds-per-
square-inch pressure, oceanographers discovered springs on the ocean floors!

Visit:
Springs of the Ocean (ICR)

7.
There are mountains on the bottom of the ocean floor (Jonah 2:5-6). Only in
the last century have we
discovered that there are towering mountains and deep trenches in the
depths of the sea.

Visit:
Numerical Simulations Of Precipitation Induced By Hot Mid-Ocean Ridges (ICR)

8.
Joy and gladness understood (Acts 14:17). Evolution cannot explain
emotions. Matter and energy do not
feel. Scripture explains that God places gladness in our hearts (Psalm
4:7), and ultimate joy is found only
in our Creator’s presence – “in Your presence is fullness of joy” (Psalm
16:11).

9.
Blood is the source of life and health (Leviticus 17:11; 14). Up until 120
years ago, sick people were “bled”
and many died as a result (e.g. George Washington). Today we know that
healthy blood is necessary to
bring life-giving nutrients to every cell in the body. God declared that
“the life of the flesh is in the blood”
long before science understood its function.

Visit:
Life in the Blood (ICR)

10.
The Bible states that God created life according to kinds (Genesis 1:24).
The fact that God distinguishes
kinds, agrees with what scientists observe – namely that there are
horizontal genetic boundaries beyond
which life cannot vary. Life produces after its own kind. Dogs produce
dogs, cats produce cats, roses
produce roses. Never have we witnessed one kind changing into another kind
as evolution supposes.
There are truly natural limits to biological change.

Visit:
Things You May Not Know About Evolution (ICR)
Creation - Evolution (ICR)
Evolution and the Bible (ICR)
The Fossil Record: Intermediate Links (ChristianAnswers.net)
Archaeopteryx A Feathered Reptile? (ChristianAnswers.net)
The Ape-Man: Missing Link (ChristianAnswers.net)
Biological Evolution Darwin's Finches (ChristianAnswers.net)

11.
Noble behavior understood (John 15:13; Romans 5:7-8). The Bible and history
reveal that countless people
have endangered or even sacrificed their lives for another. This reality is
completely at odds with Darwin’s
theory of the survival of the fittest.

12.
Chicken or egg dilemma solved (Genesis 1:20-22). Which came first, the
chicken or the egg? This
question has plagued philosophers for centuries. The Bible states that God
created birds with the ability to
reproduce after their kind. Therefore the chicken was created first with
the ability to make eggs! Yet,
evolution has no solution for this dilemma.

Visit:
What Came First, the Chicken or the Egg? (ICR)
The Egg/Chicken Conundrum (ICR)

13.
Which came first, proteins or DNA (Revelation 4:11)? For evolutionists, the
chicken or egg dilemma goes
even deeper. Chickens consist of proteins. The code for each protein is
contained in the DNA/RNA system.
However, proteins are required in order to manufacture DNA. So which came
first: proteins or DNA? The
ONLY explanation is that they were created together.

Visit:
Things that are Made (ICR)
Evolution Hopes You Don't Know Chemistry: The Problem with Chirality (ICR)
Origin of Life: Critique of Early Stage Chemical Evolution Theories (ICR)
The Origin of Life: Theories on the Origin of Biological Order (ICR)

14.
Our bodies are made from the dust of the ground (Genesis 2:7; 3:19).
Scientists have discovered that the
human body is comprised of some 28 base and trace elements – all of which
are found in the earth.

Visit:
The elements of the periodic table sorted by their presence in human body.
(Lenntech)
The Bible is a Textbook of Science (ICR)

15.
The First Law of Thermodynamics established (Genesis 2:1-2). The First Law
states that the total quantity
of energy and matter in the universe is a constant. One form of energy or
matter may be converted into
another, but the total quantity always remains the same. Therefore the
creation is finished, exactly as God
said way back in Genesis.

Visit:
Modern Scientific Discoveries Verify the Scriptures (Institute For Creation
Research)

16.
The first three verses of Genesis accurately express all known aspects of
the creation (Genesis 1:1-3).
Science expresses the universe in terms of: time, space, matter, and
energy. In Genesis chapter one we
read: “In the beginning (time) God created the heavens (space) and the
earth (matter)…Then God said,
“Let there be light (energy).” No other creation account agrees with the
observable evidence.

17.
The universe had a beginning (Genesis 1:1; Hebrews 1:10-12). Starting with
the studies of Albert Einstein in
the early 1900s and continuing today, science has confirmed the biblical
view that the universe had a
beginning. When the Bible was written most people believed the universe was
eternal. Science has proven
them wrong, but the Bible correct.

Visit:
Modern Scientific Discoveries Verify the Scriptures (Institute For Creation
Research)

18.
The earth is a sphere (Isaiah 40:22). At a time when many thought the earth
was flat, the Bible told us that
the earth is spherical.

Visit:
Does the Bible Teach a Spherical Earth
Did Bible writers believe the earth was flat? (CristianAnswers.net)

19.
Scripture assumes a revolving (spherical) earth (Luke 17:34-36). Jesus said
that at His return some would
be asleep at night while others would be working at day time activities in
the field. This is a clear indication
of a revolving earth, with day and night occurring simultaneously.

20.
Origin of the rainbow explained (Genesis 9:13-16). Prior to the Flood there
was a different environment on
the earth (Genesis 2:5-6). After the Flood, God set His rainbow “in the
cloud” as a sign that He would
never again judge the earth by water. Meteorologists now understand that a
rainbow is formed when the
sun shines through water droplets – which act as a prism – separating white
light into its color spectrum.

Visit:
What causes a rainbow? (CristianAnswers.net)
The Rainbow And The Cloud (ICR)

revizor
(pilot)
18. jul 2019. u 22.23
21.
Light can be divided (Job 38:24). Sir Isaac Newton studied light and
discovered that white light is made of
seven colors, which can be “parted” and then recombined. Science confirmed
this four centuries ago –
God declared this four millennia ago!

22.
Ocean currents anticipated (Psalm 8:8). Three thousand years ago the Bible
described the “paths of the
seas.” In the 19th century Matthew Maury – the father of oceanography –
after reading Psalm 8,
researched and discovered ocean currents that follow specific paths through
the seas! Utilizing Maury’s
data, marine navigators have since reduced by many days the time required
to traverse the seas.

Visit:
Modern Scientific Discoveries Verify the Scriptures (Institute For Creation
Research)

23.
Sexual promiscuity is dangerous to your health (1 Corinthians 6:18; Romans
1:27). The Bible warns that “he
who commits sexual immorality sins against his own body,” and that those
who commit homosexual sin
would “receive in themselves” the penalty of their error. Much data now
confirms that any sexual
relationship outside of holy matrimony is unsafe.

Visit
Sex Habits Linked to Early Death, Disability (Fox News)

24.
Reproduction explained (Genesis 1:27-28; 2:24; Mark 10:6-8). While
evolution has no mechanism to
explain how male and female reproductive organs evolved at the same time,
the Bible says that from the
beginning God made them male and female in order to propagate the human
race and animal kinds.

25.
Incalculable number of stars (Jeremiah 33:22). At a time when less than
5,000 stars were visible to the
human eye, God stated that the stars of heaven were innumerable. Not until
the 17th century did Galileo
glimpse the immensity of our universe with his new telescope. Today,
astronomers estimate that there are
ten thousand billion trillion stars – that’s a 1 followed by 25 zeros! Yet,
as the Bible states, scientists admit
this number may be woefully inadequate.

Visit:
The Stars of Heaven (Institute For Creation Research)

26.
The number of stars, though vast, are finite (Isaiah 40:26). Although man
is unable to calculate the exact
number of stars, we now know their number is finite. Of course God knew
this all along – “He counts the
number of the stars; He calls them all by name” (Psalm 147:4). What an
awesome God!

Visit:
The Stars of Heaven (Institute For Creation Research)

27.
The Bible compares the number of stars with the number of grains of sand on
the seashore (Genesis
22:17; Hebrews 11:12). Amazingly, gross estimates of the number of sand
grains are comparable to the
estimated number of stars in the universe.

Visit:
The Stars of Heaven (Institute For Creation Research)

28.
Rejecting the Creator results in moral depravity (Romans 1:20-32). The
Bible warns that when mankind
rejects the overwhelming evidence for a Creator, lawlessness will result.
Since the theory of evolution has
swept the globe, abortion, pornography, genocide, etc., have all risen
sharply.

Visit:
Evolution and the American Abortion Mentality (ICR)
Is Creation One of the Traditional Values? (ICR)
Darwin's Influence on Ruthless Laissez Faire Capitalism (ICR)
Would China Benefit from Christianity? (ICR)

29.
The fact that God once flooded the earth (the Noahic Flood) would be denied
(2 Peter 3:5-6). There is a
mass of fossil evidence to prove this fact, yet it is flatly ignored by
most of the scientific world because it
was God’s judgment on man’s wickedness.

30.
Vast fossil deposits anticipated (Genesis 7). When plants and animals die
they decompose rapidly. Yet
billions of life forms around the globe have been preserved as fossils.
Geologists now know that fossils
only form if there is rapid deposition of life buried away from scavengers
and bacteria. This agrees exactly
with what the Bible says occurred during the global Flood.

Visit:
The Origin of Coal (ICR)

31.
The continents were created as one large land mass (Genesis 1:9-10). Many
geologists agree there is
strong evidence that the earth was originally one super continent – just as
the Bible said way back in
Genesis.

32.
Continental drift inferred (Genesis 7:11). Today the study of the ocean
floor indicates that the landmasses
have been ripped apart. Scripture states that during the global Flood the
“fountains of the great deep were
broken up.” This cataclysmic event apparently resulted in the continental
plates breaking and shifting.

Visit:
Recent Rapid Uplift of Today's Mountains (ICR)
Continental Drift, Plate Tectonics, and the Bible (ICR)

33.
Ice Age inferred (Job 38:29-30). Prior to the global Flood the earth was
apparently subtropical. However
shortly after the Flood, the Bible mentions ice often – “By the breath of
God ice is given, and the broad
waters are frozen” (Job 37:10). Evidently the Ice Age occurred in the
centuries following the Flood.

Visit:
Recent Rapid Uplift of Today's Mountains (ICR)
Continental Drift, Plate Tectonics, and the Bible (ICR)
The Ice Age and the Genesis Flood (ICR)

34.
Life begins at fertilization (Jeremiah 1:5). God declares that He knew us
before we were born. The biblical
penalty for murdering an unborn child was death (Exodus 21:22-23). Today,
it is an irrefutable biological
fact that the fertilized egg is truly an entire human being. Nothing will
be added to the first cell except
nutrition and oxygen.

Visit:
Is the unborn human less than human? (CristianAnswers.net)
Cloning: Redefining When Life Begins Exposing Flaws in the Preembryo-Embryo
Distinction (ICR)

35.
God fashions and knits us together in the womb (Job 10:8-12; 31:15).
Science was ignorant concerning
embryonic development until recently. Yet many centuries ago, the Bible
accurately described God making
us an “intricate unity” in the womb.

Visit:
Does The Human Embryo Go Through Animal Stages? (ICR)

36.
DNA anticipated (Psalm 139:13-16). During the 1950s, Watson and Crick
discovered the genetic blueprint
for life. Three thousand years ago the Bible seems to reference this
written digital code in Psalm 139 –
“Thine eyes did see my substance, yet being unperfect [unformed]; and in
Thy book all my members were
written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of
them.”

Visit:
Curiously Wrought (ICR)

37.
God has created all mankind from one blood (Acts 17:26; Genesis 5). Today
researchers have discovered
that we have all descended from one gene pool. For example, a 1995 study of
a section of Y chromosomes
from 38 men from different ethnic groups around the world was consistent
with the biblical teaching that
we all come from one man (Adam)

Visit:
One Blood: The biblical answer to racism (CristianAnswers.net)
Where Did The Races Come From? (ICR)

38.
Origin of the major language groups explained (Genesis 11). After the
rebellion at Babel, God scattered the
people by confounding the one language into many languages. Evolution
teaches that we all evolved from
a common ancestor, yet offers no mechanism to explain the origin of the
thousands of diverse languages
in existence today.

Visit:
Language, Creation and the Inner Man (ICR)
On the Origin of Language (ICR)

39.
Origin of the different “races” explained (Genesis 11). As Noah’s
descendants migrated around the world
after Babel, each language group developed distinct features based on
environment and genetic variation.
Those with a genetic makeup suitable to their new environment survived to
reproduce. Over time, certain
traits (such as dark skin color for those closer to the equator) dominated.
Genesis alone offers a
reasonable answer to the origin of the races and languages.

Visit:
Where did the human races come from? (CristianAnswers.net)
Evolution and Modern Racism (ICR)

40.
God has given us the leaves of the trees as medicine (Ezekiel 47:12;
Revelation 22:2). Ancient cultures
utilized many herbal remedies. Today, modern medicine has rediscovered what
the Bible has said all along
– there are healing compounds found in plants.

41.
Healthy dietary laws (Leviticus 11:9-12). Scripture states that we should
avoid those sea creatures which
do not have fins or scales. We now know that bottom-feeders (those with no
scales or fins) tend to
consume waste and are likely to carry disease.

Visit:
The Dietary Law (Pacific Heath Center)
Bulletin Of The History Of Medicine (Johns Hopkins Institute)

42.
The Bible warns against eating birds of prey (Leviticus 11:13-19).
Scientists now recognize that those birds
which eat carrion (putrefying flesh), often spread disease.

Visit:
The Dietary Law (Pacific Heath Center)
Bulletin Of The History Of Medicine (Johns Hopkins Institute)

43.
Avoid swine (Deuteronomy 14:8). Not so long ago, science learned that
eating undercooked pork causes
an infection of parasites called trichinosis. Now consider this: the Bible
forbid the eating of swine more
than 3,000 years .

Visit:
The Dietary Law (Pacific Heath Center)
Relationship between pork consumption and cirrhosis. (NCBI)
Bulletin Of The History Of Medicine (Johns Hopkins Institute)

44.
Radical environmentalism foreseen (Romans 1:25). Two thousand years ago,
God’s Word stated that many
would worship and serve creation rather than the Creator. Today, nature is
revered as “Mother” and
naturalism is enshrined.

Visit:
Earth Day, Environmentalism, and the Bible (ICR)
The Bible, Creation, and Ecology (ICR)
The Hyper-Environmentalists (ICR)

45.
Black holes and dark matter anticipated (Matthew 25:30; Jude 1:13; Isaiah
50:3). Cosmologists now
speculate that over 98% of the known universe is comprised of dark matter,
with dark energy and black
holes. A black hole’s gravitational field is so strong that nothing, not
even light, escapes. Beyond the
expanding universe there is no measured radiation and therefore only outer
darkness exists. These
theories paint a seemingly accurate description of what the Bible calls
“outer darkness” or “the blackness
of darkness forever.”

Visit:
The Outer Darkness (ICR)
revizor
(pilot)
18. jul 2019. u 22.24
46.
The Second Law of Thermodynamics (Entropy) explained (Psalm 102:25-26).
This law states that
everything in the universe is running down, deteriorating, constantly
becoming less and less orderly.
Entropy (disorder) entered when mankind rebelled against God – resulting in
the curse (Genesis 3:17;
Romans 8:20-22). Historically most people believed the universe was
unchangeable. Yet modern science
verifies that the universe is “grow(ing) old like a garment” (Hebrews
1:11). Evolution directly contradicts
this law.

Visit:
Modern Scientific Discoveries Verify the Scriptures (Institute For Creation
Research)
Cosmic Evolution: The Big Bang and the Second Law of Thermodynamics
(ChrisitanAnswers.net)

47.
Cain’s wife discovered (Genesis 5:4). Skeptics point out that Cain had no
one to marry – therefore the
Bible must be false. However, the Bible states plainly that Adam and Eve
had other sons and daughters.
Cain married his sister.

Visit:
Where did Cain get his wife? (CristianAnswers.net)
Cain's Wife: It Really Does Matter! (ICR)

48.
Incest laws established (Leviticus 18:6). To marry near of kin in the
ancient world was common. Yet,
beginning about 1500 B.C., God forbid this practice. The reason is simple –
the genetic mutations
(resulting from the curse) had a cumulative effect. Though Cain could
safely marry his sister because the
genetic pool was still relatively pure at that time, by Moses’ day the
genetic errors had swelled. Today,
geneticists confirm that the risk of passing on a genetic abnormality to
your child is much greater if you
marry a close relative because relatives are more likely to carry the same
defective gene. If they procreate,
their offspring are more apt to have this defect expressed.

Visit:
The Blind Gunman (ICR)

49.
Genetic mixing of different seeds forbidden (Leviticus 19:19; Deuteronomy
22:9). The Bible warns against
mixing seeds – as this will result in an inferior or dangerous crop. There
is now growing evidence that
unnatural, genetically engineered crops may be harmful.

50.
Hydrological cycle described (Ecclesiastes 1:7; Jeremiah 10:13; Amos 9:6).
Four thousand years ago the
Bible declared that God “draws up drops of water, which distill as rain
from the mist, which the clouds drop
down and pour abundantly on man” (Job 36:27-28). The ancients observed
mighty rivers flowing into the
ocean, but they could not conceive why the sea level never rose. Though
they observed rainfall, they had
only quaint theories as to its origin. Meteorologists now understand that
the hydrological cycle consists of
evaporation, atmospheric transportation, distillation, and precipitation.

51.
The sun goes in a circuit (Psalm 19:6). Some scientists scoffed at this
verse thinking that it taught
geocentricity – the theory that the sun revolves around the earth. They
insisted the sun was stationary.
However, we now know that the sun is traveling through space at
approximately 600,000 miles per hour. It
is literally moving through space in a huge circuit – just as the Bible
stated 3,000 years ago!

52.
Circumcision on the eighth day is ideal (Genesis 17:12; Leviticus 12:3;
Luke 1:59). Medical science has
discovered that the blood clotting chemical prothrombin peaks in a newborn
on the eighth day. This is
therefore the safest day to circumcise a baby. How did Moses know?!

Visit:
Biblical Accuracy and Circumcision on the 8th Day (Apologetics Press)

53.
God has given us just the right amount of water to sustain life (Isaiah
40:12). We now recognize that if
there was significantly more or less water, the earth would not support
life as we know it.

Visit:
The Anthropic Principle: Is the Earth Fine-Tuned for Life?
(ChristianAnswers.net)

54.
The earth was designed for biological life (Isaiah 45:18). Scientists have
discovered that the most
fundamental characteristics of our earth and cosmos are so finely tuned
that if just one of them were even
slightly different, life as we know it couldn't exist. This is called the
Anthropic Principle and it agrees with
the Bible which states that God formed the earth to be inhabited.

Visit:
The Earth: Unique in All the Universe (ICR)
Design in Nature: The Anthropic Principle (ICR)

55.
The universe is expanding (Job 9:8; Isaiah 42:5; Jeremiah 51:15; Zechariah
12:1). Repeatedly God declares
that He stretches out the heavens. During the early 20th century, most
scientists (including Einstein)
believed the universe was static. Others believed it should have collapsed
due to gravity. Then in 1929,
astronomer Edwin Hubble showed that distant galaxies were receding from the
earth, and the further away
they were, the faster they were moving. This discovery revolutionized the
field of astronomy. Eisntein
admitted his mistake, and today most astronomers agree with what the
Creator told us millennia ago – the
universe is expanding!

Visit:
The Battle for the Cosmic Center (ICR)

56.
Law of Biogenesis explained (Genesis 1). Scientists observe that life only
comes from existing life. This law
has never been violated under observation or experimentation (as evolution
imagines). Therefore life,
God’s life, created all life.

Visit:
Chemical Evolution: Spontaneous generation; Stanley Miller Experiment
(ChristianAnswers.net)
Evolution is Biologically Impossible (ICR)
The Myth Of Chemical Evolution (ICR)
Virgil's Aeneid, by Chance Alone? (ICR)
The Origin of Life: Theories on the Origin of Biological Order (ICR)

57.
Animal and plant extinction explained (Jeremiah 12:4; Hosea 4:3). According
to evolution, occasionally we
should witness a new kind springing into existence. Yet, this has never
been observed. On the contrary, as
Scripture explains, since the curse on all creation, we observe death and
extinction (Romans 8:20-22).

Visit:
How did bad things come about? (CristianAnswers.net)
Extinction (ICR)
Chicxulub and the Demise of the Dinosaurs (ICR)

58.
Light travels in a path (Job 38:19). Light is said to have a “way” [Hebrew:
derek, literally a traveled path or
road]. Until the 17th century it was believed that light was transmitted
instantaneously. We now know that
light is a form of energy that travels at ~186,000 miles per second in a
straight line. Indeed, there is a
“way” of light.

Visit:
Light travels in a path was foretold in the Bible hundreds of years before
scientists discovered it
(creationists.org)

59.
Air has weight (Job 28:25). It was once thought that air was weightless.
Yet 4,000 years ago Job declared
that God established “a weight for the wind.” In recent years,
meteorologists have calculated that the
average thunderstorm holds thousands of tons of rain. To carry this load,
air must have mass.

60.
Jet stream anticipated (Ecclesiastes 1:6). At a time when it was thought
that winds blew straight, the Bible
declares “The wind goes toward the south, and turns around to the north;
The wind whirls about
continually, and comes again on its circuit.” King Solomon wrote this 3,000
years ago. Now consider this: it
was not until World War II that airmen discovered the jet stream circuit.

61.
Medical quarantine instituted (Leviticus 13:45-46; Numbers 5:1-4). Long
before man understood the
principles of quarantine, God commanded the Israelites to isolate those
with a contagious disease until
cured.

Visit:
The First Book Of Public Hygiene (Answers In Genesis)
Modern medicine? (Answers In Genesis)

62.
Each star is unique (1 Corinthians 15:41). Centuries before the advent of
the telescope, the Bible declared
what only God and the angels knew – each star varies in size and intensity!

Visit:
The Stars of Heaven (Institute For Creation Research)

63.
The Bible says that light can be sent, and then manifest itself in speech
(Job 38:35). We now know that
radio waves and light waves are two forms of the same thing –
electromagnetic waves. Therefore, radio
waves are a form of light. Today, using radio transmitters, we can send
“lightnings” which indeed speak
when they arrive.

64.
Laughter promotes physical healing (Proverbs 17:22). Recent studies confirm
what King Solomon was
inspired to write 3,000 years ago, “A merry heart does good, like
medicine.” For instance, laughter reduces
levels of certain stress hormones. This brings balance to the immune
system, which helps your body fight
off disease.

Visit:
Benefits of Laughter (Personal-Development.com)
Humor and Laughter: Health Benefits and Online Sources (helpguide.org)

65.
Intense sorrow or stress is harmful to your health (Proverbs 18:14; Mark
14:34). Researchers have studied
individuals with no prior medical problems who showed symptoms of stress
cardiomyopathy including
chest pain, difficulty breathing, low blood pressure, and even heart
failure – following a stressful incident.

Visit:
The Physical Dangers of Stress (Fitness Article)

66.
Microorganisms anticipated (Exodus 22:31). The Bible warns “Whatever dies
naturally or is torn by beasts
he shall not eat, to defile himself with it: I am the LORD” (Leviticus
22:8). Today we understand that a
decaying carcass is full of disease causing germs.

67.
The Bible cautions against consuming fat (Leviticus 7:23). Only in recent
decades has the medical
community determined that fat clogs arteries and contributes to heart
disease.

68.
Do not consume blood (Leviticus 17:12). A common ritual in many religions
in the ancient world was to
drink blood. However, the Creator repeatedly told His people to abstain
from blood (Genesis 9:4; Leviticus
3:17; Acts 15:20; 21:25). Of course, modern science reveals that consuming
raw blood is dangerous.

69.
The Bible describes dinosaurs (Job 40:15-24). In 1842, Sir Richard Owen
coined the word dinosaur,
meaning “terrible lizard,” after discovering large reptilian-like fossils.
However in the Book of Job, written
4,000 years earlier, God describes the behemoth as: the largest of all land
creatures, plant eating
(herbivore), with great strength in its hips and legs, powerful stomach
muscles, a tail like a cedar tree, and
bones like bars of iron. This is an accurate description of sauropods – the
largest known dinosaur family.

Visit:
The Great Dinosaur Mystery (CristianAnswers.net)
How Do The Dinosaurs Fit In? (ICR)
Did Dinosaurs Survive The Flood? (ICR)
Dragons in Paradise (ICR)
Leviathan (ICR)
Dinosaurs And The Bible (ICR)
Dinosaur Mania and Our Children (ICR)
revizor
(pilot)
18. jul 2019. u 22.25
70.
Pleasure explained (Psalm 36:8). Evolution cannot explain pleasure – even
the most complex chemicals do
not experience bliss. However, the Bible states that God “gives us richly
all things to enjoy” (1 Timothy
6:17). Pleasure is a gift from God.

71.
Life is more than matter and energy (Genesis 2:7; Job 12:7-10). We know
that if a creature is denied air it
dies. Even though its body may be perfectly intact, and air and energy are
reintroduced to spark life, the
body remains dead. Scripture agrees with the observable evidence when it
states that only God can give
the breath of life. Life cannot be explained by raw materials, time, and
chance alone – as evolutionists
would lead us to believe.

Visit:
Breath And Spirit (ICR)

72.
Origin of music explained (Psalm 40:3). Evolution cannot explain the origin
of music. The Bible says that
every good gift comes from God (James 1:17). This includes joyful melodies.
God has given both man and
angels the gift of music-making (Genesis 4:21; Ezekiel 28:13). Singing is
intended to express rejoicing in
and worship of the Lord (Job 38:7; Psalm 95:1-2).

Visit:
Music—evidence of creation (Answers In Genesis)

73.
Our ancestors were not primitive (Genesis 4:20-22; Job 8:8-10; 12:12).
Archeologists have discovered that
our ancestors mined, had metallurgical factories, created air-conditioned
buildings, designed musical
instruments, studied the stars, and much more. This evidence directly
contradicts the theory of evolution,
but agrees completely with God’s Word.

Visit:
Ancient civilizations and modern man (Answers In Genesis)
The mystery of ancient man (Answers In Genesis)
Language, Creation and the Inner Man (ICR)

74.
Cavemen described in the Bible (Job 30:1-8). Four thousand years ago, Job
describes certain “vile men”
who were driven from society to forage “among the bushes” for survival and
who “live in the clefts of the
valleys, (and) in caves of the earth and the rocks.” Therefore “cavemen”
were simply outcasts and
vagabounds – not our primitive ancestors as evolutionists speculate.

75.
Environmental devastation of the planet foreseen (Revelation 11:18). Though
evolution imagines that things
should be getting better, the Bible foresaw what is really occurring today:
pollution, destruction and
corrupt dominion.

Visit:
Creation and the Environment (ICR)
The Bible, Creation, and Ecology (ICR)

76.
The seed of a plant contains its life (Genesis 1:11; 29). As stated in the
Book of Genesis, we now recognize
that inside the humble seed is life itself. Within the seed is a tiny
factory of amazing complexity. No
scientist can build a synthetic seed and no seed is simple!

77.
A seed must die to produce new life (1 Corinthians 15:36-38). Jesus said,
“unless a grain of wheat falls
into the ground and dies, it remains alone; but if it dies, it produces
much grain.” (John 12:24). In this
verse is remarkable confirmation of two of the fundamental concepts in
biology: 1) Cells arise only from
existing cells. 2) A grain must die to produce more grain. The fallen seed
is surrounded by supporting cells
from the old body. These supporting cells “give their lives” to provide
nourishment to the inner kernel.
Once planted, this inner kernel germinates resulting in much grain.

78.
The order of creation agrees with true science (Genesis 1). Plants require
sunlight, water, and minerals in
order to survive. In the first chapter of Genesis we read that God created
light first (v.3), then water (v. 6),
then soil (v. 9), and then He created plant life (v. 11).

Visit:
What is the order of events in the biblical Creation? (CristianAnswers.net)

79.
God created “lights” in the heavens “for signs and seasons, and for days
and years” (Genesis 1:14-16). We
now know that a year is the time required for the earth to travel once
around the sun. The seasons are
caused by the changing position of the earth in relation to the sun. The
moon’s phases follow one another
in clock-like precision – constituting the lunar calendar Evolution teaches
that the cosmos evolved by
random chance, yet the Bible agrees with the observable evidence.

80.
The Bible speaks of “heaven and the highest heavens” (Deuteronomy 10:14).
Long before the Hubble
Space Telescope, Scripture spoke of the “heaven of heavens” and the “third
heaven” (1 Kings 8:27; 2
Corinthians 12:2). We now know that the heavens consist of our immediate
atmosphere and the vast
reaches of outer space – as well as God’s wonderful abode.

81.
Olive oil and wine useful on wounds (Luke 10:34). Jesus told of a Samaritan
man, who when he came upon
a wounded traveler, he bandaged him – pouring upon his wounds olive oil and
wine. Today we know that
wine contains ethyl alcohol and traces of methyl alcohol. Both are good
disinfectants. Olive oil is also a
good disinfectant, as well as a skin moisturizer, protector, and soothing
lotion. This is common knowledge
to us today. However, did you know that during the Middle Ages and right up
till the early 20th century,
millions died because they did not know to treat and protect open wounds?

82.
Man is “fearfully and wonderfully made” (Psalm 139:14). We are only
beginning to probe the complexity of
the DNA molecule, the eye, the brain, and all the intricate components of
life. No human invention
compares to the marvelous wonders of God’s creation.

Visit:
Mankind- The Pinnacle of God's Creation (ICR)

83.
Beauty understood (Genesis 1:31; 2:9; Job 40:10; Ecclesiastes 3:11; Matthew
6:28-30). Beauty surrounds
us: radiant sunsets, majestic mountains, brightly colored flowers, glowing
gems, soothing foliage,
brilliantly adorned birds, etc. Beauty is a mystery to the evolutionist.
However, Scripture reveals that God
creates beautiful things for our benefit and His glory.

Visit:
Beauty (oldpaths.com)

84.
Strong and weak nuclear force explained (Colossians 1:17; Hebrews 1:3).
Physicists do not understand
what binds the atom’s nucleus together. Yet, the Bible states that “all
things consist” – or are held
together by the Creator – Jesus Christ.

85.
Atomic fission anticipated (2 Peter 3:10-12). Scripture states that “the
elements will melt with fervent
heat” when the earth and the heavens are “dissolved” by fire. Today we
understand that if the elements of
the atom are loosed, there would be an enormous release of heat and energy
(radiation).

86.
The Pleiades and Orion star clusters described (Job 38:31). The Pleiades
star cluster is gravitationally
bound, while the Orion star cluster is loose and disintegrating because the
gravity of the cluster is not
enough to bind the group together. 4,000 years ago God asked Job, „Can you
bind the cluster of the
Pleiades, or loose the belt of Orion?” Yet, it is only recently that we
realized that the Pleiades is
gravitationally bound, but Orion's stars are flying apart.

87.
Safe drinking water (Leviticus 11:33-36). God forbade drinking from vessels
or stagnant water that had
been contaminated by coming into contact with a dead animal. It is only in
the last 100 years that medical
science has learned that contaminated water can cause typhoid and cholera.

Visit:
The First Book Of Public Hygiene (Answers In Genesis)
Modern medicine? (Answers In Genesis)

88.
Pest control (Leviticus 25:1-24). Farmers are plagued today with insects.
Yet God gave a sure-fire remedy
to control pests centuries ago. Moses commanded Israel to set aside one
year in seven when no crops
were raised. Insects winter in the stalks of last year’s harvest, hatch in
the spring, and are perpetuated by
laying eggs in the new crop. If the crop is denied one year in seven, the
pests have nothing to subsist
upon, and are thereby controlled.

89.
Soil conservation (Leviticus 23:22). Not only was the land to lay fallow
every seventh year, but God also
instructed farmers to leave the gleanings when reaping their fields, and
not to reap the corners (sides) of
their fields. This served several purposes: 1) Vital soil minerals would be
maintained. 2) The hedge row
would limit wind erosion. 3) The poor could eat the gleanings. Today,
approximately four billion metric tons
of soil are lost from U.S. crop lands each year. Much of this soil
depletion could be avoided if God’s
commands were followed.
revizor
(pilot)
18. jul 2019. u 22.26
90.
Animal instincts understood (Job 39; Proverbs 30:24-28; Jeremiah 8:7). A
newly hatched spider weaves
an intricate web without being taught. A recently emerged butterfly somehow
knows to navigate a 2,500-
mile migration route without a guide. God explains that He has endowed each
creature with specific
knowledge. Scripture, not evolution, explains animal instincts.

Visit:
Instinct, Wise Behavior, Unlearned Knowledge And Abilities (oldpaths.com)

91.
Animals do not have a conscience (Psalm 32:9). A parrot can be taught to
swear and blaspheme, yet never
feel conviction. Many animals steal, but they do not experience guilt. If
man evolved from animals, where
did our conscience come from? The Bible explains that man alone was created
as a moral being in God’s
image.

92.
Pseudo-science anticipated (1 Timothy 6:20). The theory of evolution
contradicts the observable
evidence. The Bible warned us in advance that there would be those who
would profess: “profane and idle
babblings and contradictions of what is falsely called knowledge
(science).” True science agrees with the
Creator’s Word.

93.
Science confirms the Bible (Colossians 2:3). These insights place the Bible
far above every manmade
theory and all other so-called inspired books. In contrast, the Koran
states that the sun sets in a muddy
pond (Surah 18:86). The Hadith contains many myths. The Book of Mormon
declares that Native
Americans descended from Jews – which has been disproven by DNA research.
The Eastern writings also
contradict true science.

Visit:
DNA Evidence And The Book Of Mormon (CristianAnswers.net)

94.
Human conscience understood (Romans 2:14-15). The Bible reveals that God
has impressed His moral law
onto every human heart. Con means with and science means knowledge. We know
it is wrong to murder,
lie, steal, etc. Only the Bible explains that each human has a God-given
knowledge of right and wrong.

95.
Love explained (Matthew 22:37-40; 1 John 4:7-12). Evolution cannot explain
love. Yet, God’s Word reveals
that the very purpose of our existence is to know and love God and our
fellow man. God is love, and we
were created in His image to reflect His love.

Visit:
Is Man a „Higher” Animal? (ICR)

96.
The real you is spirit (Numbers 16:22; Zechariah 12:1). Personality is
non-physical. For example, after a
heart transplant the recipient does not receive the donor’s character. An
amputee is not half the person he
was before loosing his limbs. Our eternal nature is spirit, heart, soul,
mind. The Bible tells us that “man
looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart” (1 Samuel
16:7).

97.
The cause of suffering revealed (Genesis 3; Isaiah 24:5-6). The earth is
subject to misery, which appears
at odds with our wonderfully designed universe. However, the Bible, not
evolution, explains the origin of
suffering. When mankind rebelled against God, the curse resulted –
introducing affliction, pain and death
into the world.

98.
Death explained (Romans 6:23). All eventually die. The Bible alone explains
why we die – “The soul who
sins shall die” (Ezekiel 18:20). Sin is transgression of God’s Law. To see
if you will die, please review God’s
Ten Commandments (Exodus 20). Have you ever lied? (White lies and fibs
count.) Ever stolen? (Cheating
on a test or taxes is stealing.) Jesus said that “whoever looks at a woman
to lust for her has already
committed adultery with her in his heart” (Matthew 5:28). Have you ever
looked with lust? Then you’re an
adulterer at heart. Have you ever hated someone or called someone a fool?
If so, the Bible says you are
guilty of murder (Matthew 5:21-22; 1 John 3:15). Have you ever used your
Creator’s name (Lord, God,
Jesus, or Christ) in vain? This is called blasphemy – and God hates it. If
you have broken these
commandments at any time, then by your own admission, you are a blasphemer,
a murderer, an adulterer,
a thief, and a liar at heart. And we have only looked at five of the Ten
Commandments. This is why we die.

99.
Justice understood (Acts 17:30-31). Our God-given conscience reveals that
all sin will be judged. Down
deep we know that He who created the eyes sees every secret sin (Romans
2:16). He who formed our
mind remembers our past offense as if it just occurred. God has declared
that the penalty for sin is death.
Physical death comes first, then the second death – which is eternal
separation from God in the lake of fire
(Revelation 21:8). God cannot lie. Every sin will be judged. His justice
demands it. But God is also rich in
mercy to all who call upon His name. He has made a way for justice to be
served and mercy to be shown.

100.
Eternal life revealed (John 3:16). Scientists search in vain for the cure
for aging and death. Yet, the good
news is that God, who is the source of all life, has made a way to freely
forgive us so that we may live
forever with Him in heaven. “But God demonstrates His own love toward us,
in that while we were still
sinners, Christ died for us” (Romans 5:8). “For God so loved the world that
He gave His only begotten Son,
that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life”
(John 3:16). God desires a loving,
eternal relationship with each person – free from sin, fear, and pain.
Therefore, He sent His Son to die as
our substitute on the cross. “The wages of sin is death, but the gift of
God is eternal life in Christ Jesus
our Lord” (Romans 6:23). Jesus never sinned, therefore He alone qualified
to pay the penalty for our sins
on the cross. He died in our place. He then rose from the grave defeating
death. All who turn from their
sins and trust Him will be saved. To repent and place your trust in Jesus
Christ, make Psalm 51 your
prayer. Then read your Bible daily, obeying what you read. God will never
let you down.

101.
The solution to suffering (Revelation 21). Neither evolution nor religion
offers a solution to suffering. But
God offers heaven as a gift to all who trust in His Son. In heaven, “God
will wipe away every tear from their
eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be
no more pain, for the former
things have passed away” (Revelation 21:4).

The Bible is inspired by the Creator. Therefore it is no surprise that
life’s ultimate questions are answered
within its pages. The Bible reveals the purpose of our existence. Scripture
alone explains where our
conscience came from. And no other source explains the root cause of death.
Seeing that all die, wouldn’t
it be wise to search for the remedy in the only book that proves it was
inspired by God? The Bible offers
the only remedy for sin, suffering, and death. God’s Word presents the only
perfect, sinless Savior – one
who died for our sins and rose from the dead. Jesus is the Creator (John 1;
Colossians 1). He said “I and
My Father are one” (John 10:30). He said, “I am the way, the truth, and the
life. No one comes to the
Father except through Me” (John 14:6). And He promises His followers: “I
give them eternal life, and they
shall never perish” (John 10:28). Your eternal destiny will be determined
by your choice. There is only one
provision for sin. Jesus died in your place. Only by faith in Christ’s
finished work will you be saved. This is
God’s free gift offered to all. Please do not let pride, religion,
opinions, or love for sin separate you from
God. No sin is worth an eternity in hell. Please heed Jesus’ words –
“Repent, and believe in the gospel”
(Mark 1:15). If you do, you will live in heaven with our awesome Creator
forever!
revizor
(pilot)
19. jul 2019. u 08.34
Bazorilo
26. jul 2019. u 19.36
Брате Ревизор,хвала још једном за ову поткрепу моје теме о лепотама Бозјег свеколиког свемира.Пре неки дан сам прочитао један чланак са неког науцног скупа,о црним рупама.Постоје мишљење у научним круговима,да су црне рупе и закони који,око и у њима владају кроз квантну механику,а по Џозефу Полчинском и његовим -тројици колега са
Универзитета у Санта Барбари-и по законима физике,другачији од теорије релативности која је досада држана као једино исправна.2017,огласио се и Стив Хавкинг са индентичним запажањем,али је изјаву морао да коригује тако да не дође у опречност са Анштајновом теоријом,па је то испало нешто неодређено и нејасно.Остаје нам да сачекамо неко боље време.

revizor
(pilot)
29. jul 2019. u 04.54


Pozdrav brate Bazorilo, odlicna tema.Svako dobro želim ti u Tvom zivotu uz obilje Bozijih blagoslova kao i ostalim ucesnicima na ovoj temi .

Jedino Bog je čovekovo istinsko dobro; i otkako ga je čovek napustio, čudna je stvar da nema ničeg što može da ga zameni. Jedni ga traže u vlasti, drugi u žudnji za neobičnim stvarima (kao što su astrologija, alhemija i umetnost) i u naukama, treći u čulnim slastima.
Blez Paskal

Misao o neophodnosti Boga je toliko
sveta, toliko dirljiva, toliko premudra, i
toliko ona služi na čast čoveku.
Fjodor Mihailovič Dostojevski

Sladunjavi koncept po kojem negde u svemiru postoji neka „sila”, popularan je kod intelektualnih slojeva koji ne žele da se pokažu neobrazovanim ili naivnim, ali koji ne žele nelagodan osećaj da su možda odgovorni nekom za svoj život na Zemlji.
Branislav Kević

Ne mogu da shvatim kako čovek može da gleda nebo i da kaže da nema Boga.
Abraham Linkoln

Dve stvari mi kažu da ima Boga: zvezdano nebo nada mnom i moralni zakon
u meni.
Imanuel Kant

Najplemenitiji pojam do koga se ljudski duh diže jeste pojam jednog jedinog
velikog mudrog i pravednog Boga. Iz
njega potiču svi drugi pojmovi.
Božidar Knežević

Svaka stvar, od Sunca do mrava, na svoj
način i svojim jezikom govori o Bogu.
Božidar Knežević

Što je uzvišeniji duh, njemu sve više treba Bog, i sve više samo jedan Bog.
Božidar Knežević

Nije dovoljno da se kaže: „Bože, ja te
volim.” Mi Boga volimo ako se nečega
odreknemo, ako nešto dajemo.
Majka Tereza

Ako nema Boga – sve je dozvoljeno.
Fjodor Mihailovič Dostojevski

Odsustvo Boga se ne može zameniti ljubavlju prema čovečanstvu, jer čovek bi odmah mogao da pita: zbog čega bih voleo čovečanstvo?
Fjodor Mihailovič Dostojevski

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Isus Hristos

Van sumnje je da nema dobra bez poznavanja Boga; da smo srećni ako mu se približavamo, i da je krajnja sreća upoznati ga sa izvesnošću; da smo nesrećni ukoliko se od njega udaljuje-
mo... Blez Paskal

Bog je čoveku podario uspravan položaj kako bi mogao posmatrati nebo i podizati pogled prema zvezdama.
Ovidije

Boga nema samo za onoga ko ga ne traži. Traži ga, i On će ti se javiti.
Lav Nikolajevič Tolstoj

Dve vrste ljudi znaju Boga: ljudi sa smirenim srcem, svejedno da li su pametni ili glupi, i ljudi doista razumni. Samo ljudi gordi i osrednje pametni ne znaju Boga.
Blez Paskal

Poznavanje Boga bez poznavanja svoje bede stvara oholost. Poznavanje svoje bede bez poznavanja Boga stvara razočaranje.
Blez Paskal

Zlo je što ljudi ne znaju Boga, ali je najgore što ljudi priznaju bogom ono što nije Bog.
Mark Tven

U Božjim očima ne ceni se ni bogatstvo ni moć, već samopožrtvovanje i ljubav.
nepoznati autor

Božja ljubav nas ne pošteđuje obaveze
da radimo na sebi, ali čini taj rad mogu
ćim, obećavajućim i punim nade.

Zlikovac razume božanstvo samo kao njegovog pomagača u svojim nedelima, inače ga ne razume i ne trpi... Jedan tužilac, za vreme francuske revolucije, nije spavao ni dan ni noć samo da bi što više optuženih poslao na gubilište i da bi nabavio što više lažnih svedoka. Taj isti čovek, koji se zvao Fukije Tenvilj, uspeo je da udesi da i Mariju Antoanetu pošalje
jednog dana na giljotinu. Kažu, međutim, da je taj čovek imao istog tog dana ikonicu Bogorodice obešenu o vratu, jer je bio duboko pobožan i verovao da mu u svemu ovome Bog pomaže. Poznato je da se i razbojnik na drumu, koji gađa prolaznike, najpre prekrsti da ne bi promašio. Jedan srpski razbojnik, požarevački hajduk Josovac, pošto je pljačkao noću seosku crkvu, celivao je ikonu i na tas ostavio dva dinara.
Jovan Dučić

Sentimentalne predstave o Bogu kao dobričini koji nam povlađuje, bez moralnih merila i vrednosti, strašna su zabluda. Božija ljubav je stroga; On nas voli ali žudi za našom svetošću... Bog je milostiv, ali ne sentimentalno slab i popustljiv. Njegov oproštaj ne znači da neće biti nikakvih posledica naših greha. Savremeni trend u celokupnom hriš­ćanstvu je da se sve manje govori o Božijoj pravednosti. U modernom društvu koje se bestidno predalo bo- govima pohlepe, ponosa, požude i samovolje, crkva sanjivo mrmlja o Božijoj blagosti i sve ređe i razvodnjenije govori o Božijem sudu.
nepoznati autor

Najviši razum ljudski jeste u tome da
traži i pozna Božje zakone. Najviša
pravda ljudska jeste urediti sve po Božjoj pravdi, na osnovu Božjih zakona.
Božidar Knežević

Često ljudi misle da veruju u zakon Božiji, a stvarno veruju samo u ono u šta veruju svi. A svi veruju ne u zakon Božiji nego u ono što odgovara njihovom životu i ne smeta im da ga provode, i to onda oglašuju zakonom Božijim.
Lav Nikolajevič Tolstoj

Ljubi svog bližnjeg kao samoga sebe.
Isus Hristos

revizor
(pilot)
06. septembar 2019. u 09.25
Bazorilo
19. novembar 2019. u 14.44
Procitah pre neki dan,da je Steve Havking za svoj 75 rođendan u razgovoru sa prijateljima izjavio,da postoji realna mogućnost,da se zemlja u bliskoj buducnosti nadje u takozvanoj suncevoj furuni(peci)sa temperaturom od 220 do 280°c.
Otkrivenje-poslednja knjiga Biblije pominje,da će sunce u poslednjem narastaju zemaljske istorije prziti i peci ovu nasu planetu,jer će na njoj temperatura dostici sedam puta veću zagrejanost nego sto je to do tada bilo uobicajeno.Pa kaže i to da će ljudi uzdisati i stenjati pod naletom tih strahovitih talasa nesnosne vrucine,pitajuci jedni druge;ko će opstati pod pritiskom ove zege?
kum11
16. januar 2020. u 15.04
Bazarilo piše o ljepotama svemira stvorenog od nekakvog boga umesto da piše o svireposti istog.Nikako da napise kako je taj bog nastao da bi isti nešto stvorio.Šta je starije Bazarilo,jaje ili kokos?Mnogo jednostavnije pitanje da nam odgovoris neko tako komplikovano u vezi svemira o kome nemas pojma kao i vecina ljudi na ovoj sicusnoj planeti.Preveliki zalogaj za jednog bogomoljca ,naucnici proucavaju svemir celog zivota da bi na kraju priznali da nemaju pojma ali neko ko slepo veruje sve zna!
kum11
16. januar 2020. u 19.59
Voleo bih da znam ko je ovaj„Revizor” i gde nadje vreme da postavlja ovolike postove koje niko ne cita i koje citira bez licnog razmišljanja!
Bazorilo
17. januar 2020. u 15.41
Ovde Kume ti jedini pišes bez razmišljanja.Kažeš,da naucnici celog zivota ništa ne otkriju i ne zakljuce,pa navodno po tvome onda izjave nešto tako kao ti.Ma nemoj molim te.A znaš li šta je rekao naucni genije Nikola Tesla?Možda te ne interesuje,a nije ni cudo,jer si ti dovoljan samome sebi.Ti si genije u besmislenim izjavama i prodavanju magle,kojom spamujes svaku diskusiju na temu o Bogu Stvoritelju.
kum11
17. januar 2020. u 20.04
Dge sam naveo da naucnici ništa ne otkrivaju.Ti ne samo da si pun sebe nego si i dosta priglup ali kako bi to znao da ti neko ne kaže.Za tebe je racionalno pitanje glupost a glupost iz biblije je istina.Ti nemas čak ni pojma šta u bibliji piše kao i vecina bogomoljaca al znate da tvrdite kako je to istina.Kada toliko znaš i pun si sebe,onda odgovori„kako je nastao bog”Jeli živeo pre rođenja i onda odlucio da postane bog i stvori „sve”ali od chega!Biblija je pisana ,dopunjavana,brisana hiljadama puta kako je kome iz elite odgovaralo da vam prodavaju muda za bubrege kako bi vi iz straha od smrti prodavali maglu po forumima.Zašto jednostavno ne kažeš
„ja verujem u boga i to je moja stavar” a ne da pametujes bez aduta!
Bazorilo
18. januar 2020. u 15.53
Dobro Kume,po tebi ja sam glup,a možda si i u pravu,ali ja tako glup odgovorih na tvoje pitanje,a ti tako pametan u svojim ocima,nisi ni pokusao da odgovoris na moje pitanje.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
08. maj 2020. u 09.41
Biblija ne govori, ali Vede govore, o drugim suncima i drugim planetama širom svemira:

ā-brahma-bhuvānal lokāh
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar yanma na vidyate


„Sve planete u materijalnom svetu, od najviše do najniže, mesta su patnje, na kojima se odvija uzastopno rađanje i umiranje. Ali onaj ko dostigne Moje prebivalište, o Kuntin sine, nikada se više ne vraća.”


Bhagavad-gita 8.16.


Namaste.
Bazorilo
15. maj 2020. u 19.56
To sto čitaš u Bagavadu,nema blage veze sa istinom.Ni jedna planeta u svekolikom Bozjem svemru,osim naše planete,nije zastranila od Boga.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
16. maj 2020. u 05.58
Ja barem čitam. Ne smatram da sam sve naučio, kao ti, i da ne treba ništa više da učim. Svakof dana baučim nešto novo To što čitam u Bhagavad-gita-i, a ne Bagavadu, je samo jedno viđenje istine, odnosno jedan deo kruga apsolutne istine. Istina je sveobuhvatna i nalazi se u delićima u svim religijama sveta. Bhagavad-gita, za razliku od ostalih svetih spisa, čiji autori nisu znali za Australiju i obe Amerike, a za vreme potopa nisu u Nojev kovčeg uveli kengure, koale i pingvine, jer nisu znali za njih, i pripisali su svoje ljudsko poznavanje tadašnje nauke i pripisale su sve to bogu, dakle Bhagavad-gita za razliku od biblije govori o drugim planetama i drugim svetovima. Sve planete u svemiru su mesta patnje, gde se odigravaju stalna rađanja i umiranja (reinkarnacija). Jedan pravoslavac je rekao nešto o svim religijama...

„Reći za jednu veru ili jednu filozofiju da sadrži svu istinu isto je što i reći da sve druge vere i filozofije sadrže sve zablude. Od ove brutalnosti retko je kad slobodna velika masa ljudi. A zadobiti ovu slobodu znači učiniti jedan divovski korak ka veličini, ka božanstvu.”

Vladika Nikolaj Velimirović.

„Sveti” vladika Nikolaj Velimirović bio je mason, član masonske lože „Pobratim” u Orijentu Beograd, prijatelj indijskog pisca Rabindranata Tagorea i poštovalac indijske filozofske i religiozne misli, ekumenista i „otac ekumenizma” na našim prostorima, optužen od obe strane, i od Srbije i od Britanije, za to što je hteo da ujedini Srpsku pravoslavnu i Englesku anglikansku crkvu.

A ti izvoli pa se raspravljaj sa vladikom. Namaste.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
16. maj 2020. u 06.29
Samim tim što govori o drugim svetovima (planetama), Bhagavad-gita, i ostali vedski spisi, je bliža istini više nego bilo koja druga sveta knjiga. A sve su pomalo u pravu...
Bazorilo
16. maj 2020. u 11.17
Ma ne ide to tako ni u vasoj duhovnosti,tj.poimanju iste.Evo pravilonog ucenja vasih gurua.Postavicu to,da ne mislite da sam tendeciozno raspoložen,ili ne daj Boze,opredeljen.

„...uzročnim telima šeste gustine. Možete da ih posetite uvašim snovima ili u meditaciji. Glavni duhovni vodičnašeg kanala, Leah, boravi u šestoj gustini Venere.Društveni sistem i kultura na Veneri su usmereni nakreativnost, umetnost, muziku, ples i razne drugeaktivnosti ”desnog mozga„. Nauka je važna, ali nenaglašeno. Veći deo društvenih aktivnosti na Veneri jeusmeren na podršku školama misterija i hramovimaSvetlosti koji su postavljeni širom planete, kako bi seduše podučavale između inkarnacija na Zemlji i kako bise dušama koje su nedavno duhovno uzašle ili fizičkiuzlaze u svoja kristalna svetla tela pomoglo da seorijentišu. Ova poslednja funkcija postaje važna tek uposlednje vreme, jer su do sada, pre portalnih promenana Zemlji, tek retki pojedinci ostvarili fizički uzlazak.Na Veneri nema ratova, siromaštva, društvenih iliekonomskih teškoća. Obrazovanje je glavni prioritet zasvu decu. Deca pete gustine su začeta i rođena malodrugačije nego deca na trećoj i četvrtoj gustini. Decašeste gustine se radije ”manifestuju„ putem energetskogspajanja parova šeste gustine nego da se inkarnirajukroz porođajni kanal.Kasnije ćemo nešto detaljnije govoriti o rađanju upetoj i šestoj gustini.
Vidite,čak ni vasi ucitelji ne podržavaju da su stanovnici Venere gresni.”
Bazorilo
16. maj 2020. u 11.22
Zaboravih link da postavim.

12. POGLAVLJE Život na drugim svetovima
https://esotheria.com/wp-content/uploads/2014/06/budjenje_zemlje_proro... · PDF Datei

Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
16. maj 2020. u 11.36
Ne radi link. Piše ovo: „Nema pronađenih rezultata
Stranica koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da suzite pretragu, ili koristite navigaciju iznad kako biste pronašli objavu.”

Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
16. maj 2020. u 11.54
Šta ne ide to tako? Kakvih „vaših” gurua. Ja nemam nikakve gurue, odnosno ne sledim nijedno ljudsko biće, posebno ne nekoga ko je obrezan i jede meso, mleko i jaja. Hindusi ne jedu meso i jaja, ali se razvaljuju od žderanja mleka i mlečnih proizvoda, pa samim tim piju i kravlju krv i gnoj, pa su postali nesvesni satanisti. Ali ima i onih koji ne piju mleko. Oni se nalaze na najvišim nivoima svesti.

Kakvim „uzročnim telima šeste gustine”? Na Veneri nema razumnih živih bića, odnosno nema nikakvih žitelja. Venera je jako negostoljubiva. Ima užasne uslove koji ne podržavaju postojanje života. Jedan dan na Veneri traje skoro kao i godina; ona se jako sporo okreće oko svoje ose. Prosečna temperatura je jako visoka.

Da se vratimo na Vede. Ne može se reći „čitaš u Bagavadu”, jer pored Bhagavad-gita-e postoji i Srimad Bhagavatam. Zato se skraćeno kaže „u giti”...

Pa šta kaže gita...

dyav a-prthivyor idam antaram hi
vyaptam tvayaikena disas ca sarvah
drstvadbhutam rupam ugram tavedam
loka-trayam pravyathitam mahatman

„Iako si jedan, širiš se nebom i planetama, i čitavim prostorom između njih. O veliki, videvši ovaj čudesan i zastrašujući oblik, svi planetarni sistemi su uznemireni.”

Bhagavad-gita 11:20

U ovom stihu su značajne reči „dyav a-prthivyoh” - „prostor između neba i zemlje” - kao i „loka-trayam” - „tri sveta” - jer pokazuju da božanski kosmički oblik nije video samo Arjuna, već i drugi, u drugim planetarnim sistemima. Arjunina vizija kosmičkog oblika nije bila san. Svi koje je Krishna obdario božanskim vidom su videli taj kosmički oblik na bojnom polju Kuruksetra.

Gospodin Krishna daje Arjuni duhovne oči, razotkriva svoj zadivljujući beskrajni oblik kosmičkog univerzuma, i tako dokazuje svoju božansku prirodu. Krishna objašnjava da je njegov prekrasni oblik, koji nalikuje obliku ljudskog bića, izvorni oblik boga. Taj oblik se može opaziti samo čistim i predanim služenjem.

Namaste.
Bazorilo
16. maj 2020. u 20.42
Zašto mora da bude komplikovano,kad može prosto i jednostavno.Bog je stvorio svekoliki svemir i u njemu bezbroj planeta i sunaca.Te planete naselio je plemenitim i divnim stvorenjima sličnim andjelima.Takvi su bili i nasi praroditelji Adam i Eva,dok nisu pali u greh.
Bog snabdeva konstantno sva ta nebeska tela energijom koja je nepresusivi deo njegovog Bica.Samo naše sunce,u jednoj sekundi ispusti iz sebe 4 mil.tona mase.Postavlja se pitanje odakle toliki kapacitet kroz vekove vekova?Zraci koji održavaju zivot na zemlji,stizu do nje za 4 min.Čitav spektar tih zivotodavnih i umilnih zrakova ne gubi na tom dugom putu(150 000 000 km) nijedno svojsvo koje je potrebno za bitisanje zemaljskih stanovnika.Cuda koja se ne mogu ni opisati ljudskim jezikom desavaju se svakog trenutka u svemiru i objektima postavljenim sirom njegovog prostora.Kao sto su mnogi naucnici rekli,to ne može biti drugo,do delovanje silne Bozje ruke,koji kroz uticaj svoga Jedinordnoga sina,Gospoda Isusa Hrista preko koga je to sve stvorio,to i održava u sjaju i lepoti kojoj nema mane.
Maran Ata./Gospod dolazi/.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 06.14
Pa i nije komplikovano, već je prosto i jednostavno. U nekom posve mračnom prostoru je svetlucala jedna beskrajno mala ili beskrajno velika iskra. Njen bezvremenski mir poremetio je jedan jedini impuls koji ju je uzdrmao izazvavši eksploziju. Njeni delići su se raspršili na sve strane. Počelo je da teče vreme. Iz njene sredine izletelo je nebrojeno mnogo svetlosnih bića, koja su se tek probudila iz dugog sna izazvanog pređašnjim uništenjem potpune celine. Svi su pospani i polusvesni, svi osim jednog koji je za sve ovo vreme bio polubudan; on je bio jedini nosilac svetlosti dok su svi ostali spavali. Njegova želja da obnovi pređašnju potpunu celinu je i izazvala taj impuls. U desnoj ruci je nosio baklju. Oprživši najbliže oko sebe, razbudio ih je i proglasio ih svojim saradnicima. Bilo ih je dvanaest i svi postadoše visokosvesni. Ostali ostadoše polupospani. Svi se zadržaše oko nosioca svetlosti. Egzistiraše u dokolici, dok od ostataka praiskre svetlosti izgradiše bezbrojne svetove, skupine bleštavih i tamnih kosmičkih tela okupljenih u nebrojene galaksije. Na njima sami od sebe iznikoše raznorazni oblici organskog života. Želeći da napuste dokolicu duhovnog postojanja, jedanaestorica od dvanaestorice pobegoše u materijalne svetove odvedovši sa sobom tri četvrtine ostalih podanika svetlosti. Svi doživeše pád u bedu materijalnog postojanja. Dakle, bog nije ništa stvorio, u početku, a o kakvom početku se govori u bibliji kad ne postoji početak? Sve se vrti u krug, jedna te ista količina materije i energije menja svoj oblik. Biblija ne govori o drugim planetama i o dalekim svetovima, pa sve ovo što proizvoljno pišeš je znanje iz Veda. Sunce je jedna od najmanjih zvezda u svemiru. Spada u takozvane crvene patuljke. Sunčevi zraci ne stižu do zemlje za 4 minuta, već za 8 minuta i 20-tak sekundi. Knjigu u šake, da se ne blamiraš bezveze. Bogu svaka čast, ali bogoborno, bogohulno i protivprirodno obrezanim ljudima, koji su umislili da su božji sinovi i proroci, sve najgore. Isus Hrist je bio obrezan. Nadam se da će bog (napisano malim slovom B, jer je to titula, kao recimo profesor) oprostiti i njemu i onima koji su ga obrezali, ne bi li ga udaljili od boga. To je tužna istina. Nema nikakvog obrezanog Gospoda Isusa Hrista. Njegov dolazak najavljivan je u srednjem veku za 1000-tu godinu, zatim pre 2000-te za tu godinu, i sada se govori da će doći 3000. godine naše ere, tačnije 2999. godine, da bi ljudi još 1000 godina verovali u njega i nebuloze koje idu uz njega. Namaste.
Bazorilo
17. maj 2020. u 09.55
Znaci,Bila jednom neka beskrajno mala ,a možda i beskrajno velika iskra,koja je svetlucala u nekom mracnom prostoru.Tako bi ona ostala
da svetlucka ko zna dokle u tom mraku,da je nije probudio -gle cuda-jedan jedini impuls(nezna se naravno njegovo poreklo)koji ju je uzdrmao i izazvao eksploziju.Zatim dalje kaže,ta pojava je aktivirala vreme,a nebrojeno mnogo bica koja su tu negde već dugo spavala,probudise se negde do polu sna.I tako
htedoh dalje da nastavim,kad deca uzviknuse,nemoj vise cika Bazorilo molimo te,suvise je uspavljujuce,a mi bismo još malo da se igramo.E onda sutra čitajte nastavak sami,rekoh ja i odoh svojim poslom.
Maran Ata/Gospod Isus Hristos,Spasitelj covecanstva dolazi/.

Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 10.57
Ništa ne znači. Beskrajno mala ili beskrajno velika tačka, jer se nije imala u odnosu na šta meriti (referentna tačka), je svetlela u mraku nakon uništenja prethodne apsolutne celine (za tebe je ovo viša matematika)... u svemu tome nije teklo vreme, jer se ništa nije događalo. Kad se probudila prva svest (koja je večna), prva njena pomisao, ili putanje „šta sam ja”, izazvala je jedan jedini impuls, koji je sve pokrenuo i izazvao eksploziju te jedne jedine tačke... kada je počelo da teče vreme. Prva svest, Veliki Arhitekta, izgradila je dva univerzuma, duhovni i materijalni. Ne piše se „nezna”, nego „ne zna”, i na srpskom, i na hrvatskom, i na bošnjačkom, i na crnogorskom jeziku, odnosno na svim onim jezicima koji su nastali od nekadašnjeg srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog. Prvo se opismeni pa onda dođi da diskutuješ. Nemoj više, što ti deca lepo kažu, da se blamiraš. Pa ti ovde podržavaš znanje iz Veda, jer Vede govore o drugim planetama i drugim svetovima. Za bibliju je to špansko selo, ona tvrdi da je planeta Zemlja najstarija tačka u svemiru. OMG. U slavu Velikog Arhitekte, Neimara svih svetova, omnes in unum. Gospod Isus Hrist bio je bogoborno, bogohulno i protivprirodno obrezan, i jeo je meso, mleko i jaja, pa samim tim nije uopšte potreban neobrezanim veganima koji jedu samo voće i povrće, ali ni ostalim svesnim ljudima. Pa došao ne došao, a sve mi se čini da neće doći sve do 2999. godine, što su crkve pomerile posle 1999. godine, ne bili ljudi još hiljadu godina verovali u Isusa Hrista, ništa neće postići tako obrezan, sa krvlju koja je puna mesa, mleka i jaja. Ojha. Ende.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 11.15
Da još malo razotkrijemo bibliju i njene nebuloze... Ljudske laži i zablude u Postanju...

Prva tri poglavlja Postanja prepisana su iz knjige Totove table (stvaranje) i iz Gilgameša (potop). Naime, Mojsije je između 1513. i 1473. godine p.n.e. pisao Pentateuh, i za njegovo pisanje mogao je koristiti knjigu Totove table i Ep o Gilgamešu, koji su mnogo stariji (Totove table su stare jako mnogo, preko 10.000 godina, dok je Gilgameš napisan oko 1700. godine p.n.e.), i računaju se za najstarije knjige na Orijentu. Ostali delovi Postanja i Pentateuha (ostale četiri Knjige Mojsijeve) plod su što Mojsijevih vizija i mašte što istorijskih događaja vezanih za jevrejski narod onoga doba. Interesantno je primetiti to da je recimo opis stvaranja ništa drugo do astronomija onog doba, koju je Kopernikus oborio u XVI veku. Dakle, idemo.

„1:1 U početku stvori Bog nebo i zemlju.
1:2 Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom
i Duh Božji lebdio je nad vodama.
1:3 I reče Bog: 'Neka bude svjetlost!' I bi svjetlost.
1:4 I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.
1:5 Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer,
pa jutro - dan prvi.
1:6 I reče Bog: 'Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!'
I bi tako.
1:7 Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.
1:8 A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro - dan drugi.”

Dakle, ovde vidimo da se govori o nekakvom početku. Kakvom početku ukoliko je bog večan? I kakvu to nebo i zemlju „stvara” bog? Znam da su mi vernici govorili da se radi o simboličnom značenju te da se ne misli na oblake iznad naše zemlje, već na nebo kao duhovni pojam, kao svet bogova; i na zemlju, kao svet ljudi. Ali, da li je tako? Pa da vidimo.

„I reče Bog: 'Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i
neka se pokaže kopno!' I bi tako.
1:10 Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog
da je dobro.
I reče Bog: 'Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom,
stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose
plod što u sebi nosi svoje sjeme.' I bi tako.
1:12 I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema
svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme,
svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro.
1:13 Tako bude večer, pa jutro - dan treći.”

Dakle, ovde vidimo da se doslovno misli na nebo nad nama i na zemlju kao boravište ljudi, da kažemo doslovno na našu planetu. Zašto? Pa trava koja niče iz zemlje može biti jednostavno i samo i jedino trava. Tu nema nikakve simbolike.

„1:14 I reče Bog: 'Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče
dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama,
1:15 i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!' I bi
tako.
1:16 I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje
da vlada noću - i zvijezde.
1:17 I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju,
1:18 da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje
Bog da je dobro.
1:19 Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti.”

E, sad, ovde imamo veliki problem. U naše vreme i najmlađa deca koja pohađaju škole i od malih nogu sede za kompjuterima i surfuju po Internetu znaju da naša planeta Zemlja nije stvorena (nastala) pre Sunca i Meseca (koji su ovde poistovećeni - /ne/znanje ljudi onoga doba) i zvezda, a o galaksijama da i ne govorimo. U redu, ja se slažem da je ovo bilo astronomsko znanje ljudi onoga doba, prepisano iz Knjige Totovih tabli i Epa o Gilgamešu, i to kao takvo uvažavam i poštujem, ali nije fer ljudsko neznanje pripisivati bogu. Dok se ovo čita stiče se utisak da je Zemlja centar svemira te da su ljudi kao vrsta najveće dostignuće u svemiru i da sve postoji zbog njih. Ali danas znamo da nije tako i da ne samo da nismo centar svemira, nego se nalazimo na rubu naše galaksije Mlečni put, a ta galaksija je jedna od manjih galaksija u univerzumu i potpuno je beznačajna za ostale svetove. Ovakva astronomija učila se u školama do XVI veka. Danas znamo da je ovo prevaziđeno, ali ima još uvek vernika koji u svom duhovnom slepilu veruju doslovno u sve ovo. Ako je neko vernik – ne bi trebalo da bude lakoveran.

Interesantno je primetiti šta o drugim svetovima kaže Krishna:

ā-brahma-bhuvānal lokāh
punar āvartino ’rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar yanma na vidyate


„Sve planete u materijalnom svetu, od najviše do najniže, mesta su patnje, na kojima se odvija uzastopno rađanje i umiranje. Ali onaj ko dostigne Moje prebivalište, o Kuntin sine, nikada se više ne vraća.”


Bhagavad-gita 8.16.

Uporedite ovo sa Postanjem – i biće vam jasno ko je bliži istini.

Dalje.

„1:20 I reče Bog: 'Neka povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice
neka polete nad zemljom, svodom nebeskim!' I bi tako.
1:21 Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile
i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
1:22 I blagoslovi ih govoreći: 'Plodite se i množite i napunite vode
morske! I ptice neka se namnože na zemlji!'
1:23 Tako bude večer, pa jutro - dan peti.
1:24 I reče Bog: 'Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj
vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!' I bi tako.
1:25 I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste.
I vidje Bog da je dobro.
1:26 I reče Bog: 'Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da
bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji
- i svim gmizavcima što puze po zemlji!'
1:27 Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori,
muško i žensko stvori ih.
Po 1:28 I blagoslovi ih Bog i reče im: 'Plodite se, i množite, i napunite
zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u vazduhu i
svim živim stvorovima što puze po zemlji!'
1:29 I doda Bog: 'Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj
zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam
budu za hranu!
1:30 A zvijerima na zemlji i pticama u vazduhu i gmizavcima što puze po
zemlji u kojima je dah života - neka je za hranu sve zeleno bilje!' I bi tako.
1:31 I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude
večer, pa jutro - dan šesti.”

Načinimo čoveka na svoju sliku znači da neko nekome govori da se stvori nova vrsta na nečiju sliku. Šta god bilo koji vernik ovde rekao - jasno je da se ovde ne radi ni o kakvom bogu, nego, budući da je ovde original sumerski Ep o Gilgamešu, o Enkaju, Enlilu i ostalim annunaki posetiocima naše planete, koji su po uzoru na sebe stvorili ljudsku vrstu. Mogla su razgovarati dva annunaki genetičara, a možda i sam Enkaj sa njima. Dalje, bog uopšte nije on, jer ako je on, ili otac, onda je bez sumnje muškarac. Ako je muškarac - onda on mora da poseduje polne karakteristike. Ako ih poseduje i ima potrebu za razmnožavanjem - onda je on životinja. U tom slučaju, naime ako je on otac, onda mora da postoji i majka. Da li su ljudi, prema Postanju, odnosno Epu o Gilgamešu, plod protiv-prirodnog bluda boga oca i majke prirode? Ako li je, pak, bog stvorio ljude po svom obličju - onda on nije ni muško ni žensko - ili je u stvari i muško i žensko; onda je bog hermafrodit. U tom slučaju bi njegov prvorođeni sin, kako je to jednom prilikom rekao italijanski pisac Tomazo Kampanela, kao i sva ostala njegova deca, da bi zadržali porodični karakter, morali biti to isto, što nije slučaj. I na kraju, mogu misliti kakav je bog iz Postanja kad su ljudi ovakvi kakvi su.

„2:1 Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom.
2:2 I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u
sedmi dan od svega djela koje učini.
2:3 I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega
djela svoga koje učini.
2:4 To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani.”

Da, ali po Totovim tablama i Epu o Gilgamešu, a ne prema Mojsijevoj viziji ili prema „božjem planu”.
Bazorilo
17. maj 2020. u 11.46
Ne može covek da se sakrije.Lija,pa dolija.Otkrio si svoje veliko neznanje(idi brzo na pravopis,pa vidi dal se piše razdvojeno ili ne),ja nemam vremena.Zato se ja ne bavim pravopisom,već tematikom.Ti o tematici pojma nemas,već lupetas ko maksim po divizionu.Kažeš,da u Bibliji nigde ne piše o drugim svetovima.Pa naravno,ona je za tebe ifinitezimalni racun i nocna mora.Znaš li jado,koliko puta se u Svetom pismu pominje Bozji presto?Ili to za tvoje mizerno poimanje stvari nije neki drugi svet?Ajd polako,samo nemoj da se zapetljas u komplikovane integrale.Za zagrevanje,kreni s pravopisom.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 12.30
Zašto ne možeš da se sakriješ? Kakva lija? Šta dolija? Ne znam odakle ti to da sam otkrio svoje veliko neznanje? Sve vreme zatrpavam temu znanjem. Pa ja poznajem učenja svih svetskih religija. Sa biblijom sam se upoznao kao osnovac, a sa ostalim svetim spisima kao srednjoškolac. Dok su moji drugovi jurili kyrve ja sam čitao knjige. I nikad nisam rekao da sam završio sa učenjem, već učim i dan-danas. A od tebe nemam šta da naučim. Tu gde si ti ja sam davno bio, a ovde gde sam ja sada ti nikad nećeš biti, ne zato što ne možeš, već zato što nećeš. Nego, nije mi jasno šta si se zakačio za mene, odnosno za to šta sam i kakav sam, a u svemu sam iznad tebe, kao da sam te zvao da živiš sa mnom? Ja sam umetnik, obrazovan, erudita, čovek koji sluša klasičnu muziku, obilazi pozorišta i muzeje, crta, slika, piše poeziju, putuje po svetu, zdravo se hrani i zdravo živi, ne pije alkohol, ne puši, ne konzumira droge, ne sluša turbo folk, ne tetovira se i ne pirsinguje, i nikoga ne zove da živi sa njim. Pravopis je stvar opšte kulture, isto što i higijena. Ti se baviš tematikom? Zašto onda ne odgovaraš na temu, već se baviš sa mnom? Ne piše se „ti o tematici pojma nemas”, već „ti nemaš pojma o tematici”; red reči u rečenici. Dokaži da lupetam kao Maksim (mitraljez Maksim) po diviziji. Da, ponavljam, u Bibliji nigde ne piše o drugim svetovima, samo o Zemlji, i to bez pola kontinenata. Autori biblije nisu znali za obe Amerike, Australiju i Antarktik. U Nojevu barku nisu ukrcani kenguri, koale i pingvini, zato što autori biblije nisu znali za njih. I svoje neznanje su pripisali bogu kao božje znanje. Sramota. Ti kažeš da je biblija za mene noćna mora, ja kažem da nije, pa kako ko od nas dvojice pravo govorio tako imao pameti i zdravlja, i on i njegova porodica, i on i njegova familija, i on i njegovo potomstvo, a naročito potomstvo. Pošteno? Nesposoban si za diskusiju na temu, pa pokušavaš da lažeš u moje ime. A ako ti govoriš u moje ime, mogu li ja da prdim u tvoje ime? Ili još bolje, ja da je6em u tvoje ime, a ti da naje6eš u moje ime? Zašto ne? I šta kažeš, ifinitezimalni račun. Dobro da nisi došao do diferencijalnih jednačina sa više nepoznatih, i integrale i matrice. Jesi li učio višu matematiku? Ja jesam na studijama arhitekture. I još uvek se dobro snalazim iako imam četrdeset i kusur godina. Jado jadni, a znaš li ti koliko se puta u Svetom pismu pominje božji presto? Pominje se presto nad krugom od Zemlje, što znači nad ravnom Zemljom okruglog oblika (2D). Ja sam na ovoj temi izneo mnogo materijala na koji ne umeš da repliciraš, pa si onda izmislio moje tobožnje mizerno poimanje stvari. A mizeran si ti, a ne ja. Vidimo tvoje i moje postove, pa nije teško zaključiti ko se nalazi u gunama neznanja. Dovoljno je to što slediš obrezanog čoveka čija je krv bila puna mesa, mleka i jaja. Kud ćeš niže. Ajd polako, ajd lagano. Ne da mi se više da reagujem na tvoje lične prozivke, usled toga što si nesposoban da repliciraš na temu. Dosta sam te pobio argumentima. Pa ti poznaješ učenje samo jedne religije. Opet kud ćeš niže. Tuga.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 12.32
Evo malo više matematike za jadnog Bazorila, baš da vidim da li će se posle ovoga baviti napisanim ili će izmišljati šta sam i kakav sam ja, kao da sam ga zvao da živi sa mnom...

Dakle...

I

1. Pokretačka energija univerzuma kreće se brže od svetlosti rušeći sve pred sobom, sve ono što je zajedno sa najprosvetljenijim bićem nekada sagradila. Svi svetovi su se udaljili od njih, odvojili i urušili sami u sebe.
2. Najprosvetljenije biće, nezainteresovano i bespomoćno, okovano nekontrolisanim protokom vremena, posmatra potpuni raspad svega onoga što je nekada sagradilo. Granica između dva svemira, koja su se nekad prožimala i dopunjavala, kao da se zakrivljuje, te se ne zna gde počinje jedan a gde drugi svemir.
3. Poremećena je mnogovremenska ravnoteža između duhovnog i materijalnih svetova. Univerzum je krenuo putem bez povratka.
4. Najveće zvezde u svojim svetovima, ostarele i umorne, urušiše se u sebe; počeše da gutaju sve što ih okružuje. Svetovi udaljeni od njih bejahu bezbedni sve dok i njihove susedne zvezde ne ostariše i urušiše se u sebe.
5. Žitelji materijalnih svetova masovno nastradaše. Njihove reinkarnirane duše krenuše u seobu na druge, za neko vreme bezbedne svetove. Univerzum koji se nekada širio poče da se skuplja.
6. Na granicama svetova, gde se sudariše duh i materija, blesak izazva haos. Uruši se i duhovni svemir i većina njegovih žitelja utonu u san.
7. Svi svetovi, nastali u vatri, vraćaju se u vatru. Najstarije i najjače zvezde progutaše sve svoje susede, a onda počeše da gutaju jedna drugu. Blesak proguta sve duše.
8. Na kraju ostadoše tri velike zvezde, jedine u univerzumu, i najprosvetljenije biće između njih. Sva ostala bića, i duhovna i telesna, zarobi blesak jedne od tri zvezde. Svi utonuše u beskrajno dug san.
9. Najprosvetljenije biće privuče ka sebi sve tri zvezde i utonu u san. Uz veliki blesak, od tri zvezde nastade jedna. Sve prestade da postoji. Zaustavi se i vreme.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 12.33
2.

1. Ceo univerzum je jedan beskrajan mračan i hladan prostor. I u njemu jedna iskra. Beskrajno velika ili beskrajno mala. Da li će se ugasiti?
2. Ona je sve što je ostalo od prethodne potpune celine. U njoj se ništa ne događa; ni vreme ne teče.
3. Nekada najprosvetljenije biće otvori jedno oko i pogleda oko sebe. Ugleda samo mrak i savršenu loptu koja svetli. Setilo se svega. Otvorilo je i drugo oko i poželelo da sve obnovi.
4. Trenutak kada je otvorilo prvo oko nije isti kao kada je otvorilo drugo oko – vreme postaje merilo zbivanja; počinje da teče u nepovrat.
5. Naizgled bespomoćna pomisao, da se obnovi prethodna potpuna celina, izazva impuls koji uznemiri jedinu svetlosnu tačku u univerzumu. Ona se raspade na nebrojeno mnogo manjih takvih tačaka.
6. Videvši sve to ono pomisli: „Ja sam Neimar svih svetova.” Probudi se još jedno biće. Otvorivši prvo oko ugleda zvezde kako se udaljavaju. Otvori i drugo oko i ugleda kako se i te zvezde raspadaju i od njih nastaju nove. I ono pomisli: „Ja sam Graditelj svetova.”
7. Ali ono ugleda još jedno budno biće. I ono mu reče: „Da, ti si arhitekta. Ali ja sam Veliki Arhitekta. Ti si ono koje svetli. Ali i ja sam ono koje svetli.”
8. Treće biće otvori jedno oko i, spoznavši njihov dijalog, otvori i drugo. Ono postade svedok da je Veliki Arhitekta starije.
9. Veliki Arhitekta sastavi palac i kažiprst, podiže obe ruke i razdvoji duh od materije. Sa jedne strane sagradi svemir od materije i energije, a sa druge svemir od energije. Zatim ih postavi tako da se dodiruju ali da budu dovoljno razdvojeni. I da se jedan ne vidi iz drugog; i obrnuto.
10. Sve je bilo gotovo dok je trinaesto biće otvorilo oba oka. Njih dvanaestoro bili su svedoci izgradnje svih svetova.
11. Veliki Arhitekta ih oprži bakljom koju je držalo u desnoj ruci i proglasi ih za svoje saradnike. Oni se zakleše na vernost.
12. Svi se preseliše u duhovni svemir, odlučivši da se sva preostala bića probude u svetlosti. Materijalne svetove prepustiše haosu i zubu vremena.
13. Graditelj svetova imenova sve što je izgradilo i zatvori se sa svojim apostolima u svoj duhovni krug. Počeše da se bude i ostala duhovna bića koja zatekoše poredak u svom svetu.
14. Veliki Arhitekta i dvanaest apostola, pogledavši ih u oči i procenivši koliko su prosvetljeni, rasporediše ih u šest nivoa spoznaje. Sedmi pripade trinaestorici.
15. Najniži, prvi nivo, obuhvatao je duhovne predele od prvog do devetog podnivoa. Drugi nivo počinjao je sa desetim a završavao sa trinaestim podnivoom.
16. Treći nivo počinjao je na četrnaestom a završavao se na sedamnaestom podnivou. Četvrti nivo išao je od osamnaestog do dvadeset i prvog podnivoa.
17. Peti nivo zauzimao je prostor od dvadeset i drugog do dvadeset i petog podnivoa. Šesti nivo počinjao je na dvadeset i šestom a završavao se na dvadeset i devetom podnivou.
18. Najviši, sedmi nivo svesti, počinjao je na tridesetom a završavao se na trideset i trećem nadnivou. I on je bio uzdignut i razdvojen od ostalih šest nivoa.
19. Na tridesetom nadnivou boravilo je šest arhitekata svetlosti, na trideset i prvom četvorica, a na trideset i drugom dvojica. Oni su posrednici između Velikog Arhitekte i arhitekata iz šest nivoa.
20. Na trideset i trećem nadnivou, na samom vrhu sedmog nivoa, na obnovljenom tronu, sedelo je najprosvetljenije biće – Veliki Arhitekta, Neimar svih svetova.
21. Duhovni svemir je kompletan. Dvanaestorica apostola zakleše se na ćutanje, da nikome ispod sebe neće otkriti tajnu postojanja materijalnog svemira.
22. U zavisnosti od toga u kojoj su meri bili prosvetljeni pre gotovo potpunog uništenja prethodne apsolutne celine, sva duhovna bića krenuše putem samospoznaje. Njihova svest, izuzev trinaestorice, nije poimala svrhu postojanja i egzistiranja u dokolici svetlosti.
23. Oni na višim nivoima pamtiše kraj prethodne potpune celine, ali ne poimaše njeno preuređenje i sopstveno ponovno buđenje. Ali ne znadoše da postoji još jedan paralelni, materijalni svemir, izvan granica njihove spoznaje.
24. I najprosvetljenije biće nije potpuno spoznalo svetove oko sebe. Pitalo se zašto je ta iskonska tačka i dalje svetlela kada su nestali svi prethodni svetovi. I zašto se nije ugasila.
25. I kako bi moglo da kontroliše protok vremena koje stade a onda ponovo poče da teče čim se pratačka svetlosti uznemiri. Zašto je vreme i u ovoj manifestaciji moralo biti starije od najstarije svesti.
26. I koja je svrha postojanja te tačke koja ne može biti uništena ako ni najprosvetljeniji um ne može da je spozna. Kako se svi drugi parametri duha i materije mogu kontrolisati osim protoka vremena.
27. Na dnu piramide je najveće društvo, na vrhovima najmanje. Što su prosvetljeniji to su usamljeniji. Za najprosvetljenije i najusamljenije biće u univerzumu ostade neotkrivena jedna tajna.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 12.33
3.

1. Od tada je mnogo vremena oteklo u nepovrat. Za sve to vreme u duhovnom svemiru se ništa nije promenilo.
2. A u materijalnom svemiru formiraše se sazvežđa i galaksije. Na brojnim planetama koje putuju oko zvezda sami od sebe, slučajnom kombinacijom materija, iznikoše raznorazni, što prostiji što složeniji oblici života.
3. Bez svesti o sebi i prostoru oko sebe ta stvorenja postojaše izvesno vreme tako što se bez ikakvog plana rađaše, stariše, obolevaše i umiraše.
4. Veliki Arhitekta isprva sa divljenjem posmatraše razvoj materijalnih svetova koje je sagradilo a zatim ostavilo da se razvijaju i šire po prvobitnim zakonima univerzuma, bez mešanja u prolazno postojanje njihovih žitelja.
5. Ali najprosvetljenije biće se sve više zgražavalo nad onim u šta se ti svetovi vremenom pretvoriše. Materijalna bića bez duha i svesti padaše sve niže i niže. Puniše i prazniše svoja nepostojana prolazna tela, pariše se i sve više umnožavaše svoj jad i bedu sopstvenog postojanja.
6. Veliki Arhitekta najzad dignu ruke od njih. Ali drugoprobuđeno prosvetljeno duhovno biće, Ono koje svetli, požele da dogradi taj svemir. Ono pomisli kako je samo malo manje prosvetljeno od Neimara svih svetova. I da zna više od svih drugih.
7. Jedan od dvojice apostola iz trideset i drugog nadnivoa sedmog nivoa, Lucifer, ne htede da otkrije Nacistu, svom najbližem saradniku, da je pomislilo kako je Veliki Arhitekta diktator. I kako je skovalo plan za prelazak u materijalni svemir, gde će postaviti svoj tron.
8. Lucifer duže od svih apostola posmatra materijalne svetove poželevši da okusi materiju. I da proba sve što pruža materija.
9. Ono prekrši zakletvu ćutanja i preko svojih posrednika otkri svim podanicima svetlosti tajnu o postojanju materijalnih svetova.
10. Lucifer vladavinu Velikog Arhitekte proglasi za diktaturu i pozva sve arhitekte na pobunu. Neimar svih svetova im ne odgovori.
11. Lucifer pozva sve arhitekte da se presele u materijalne svetove. Obeća im da će uživati u čulnoj spoznaji univerzuma. Veliki Arhitekta im predloži da ne odlaze, jer se neće moći vratiti.
12. Priznade im da je materijalni svemir skrivan od njih jer je nestalan i propadljiv, prolazan i surov za duhovna bića; da je sve to za njihovo dobro. Ali Lucifer im obeća da će ga promeniti i učiniti boljim od diktature.
13. Zavedeni Luciferovim obećanjem, besni na diktatora i željni novog, svi apostoli napustiše Velikog Arhitektu. Postadoše Luciferovi apostoli i sa sobom povedoše tri četvrtine podanika svetlosti.
14. Lucifer im pokaza kuda da krenu. Pobunjenici izađoše iz duhovnog svemira. Čim dodirnuše materiju oslabi im aura. Otrgnuše se od duhovnih sfera. Izgubiše se u haosu materije.
15. Jata duhovnih bića putovaše brže od svetlosti kroz beskrajan, mračan i hladan prostor, od zvezde do zvezde, od galaksije do galaksije. Zadivljeni lepotom materije, posmatraše svetove kroz koje prolaziše.
16. Počeše da se rasipaju. Jedna po jedna grupa duhovnih bića napadaše najnaprednije žitelje onih svetova koji im se svideše tako što ulaziše u njihova materijalna tela.
17. Obuzeti žitelji materijalnih svetova izgubiše sve, a pobunjeni sledbenici svetlosti okovaše se telima. Prvi se dokopaše tela oni sa viših a kasnije oni sa nižih nivoa; što se nalaze više i pohlepa je veća.
18. Od zvezde do zvezde, od planete do planete, rasuše se pobunjenici kao svetlosni zraci. Na kraju ostadoše samo dvanaestorica. Oni ne siđoše u tela.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 12.34
4.

1. Bivši podanici svetlosti istovremeno otvoriše oči u svetovima u koje su sišli. I ugledaše mračne obrise i senke oko sebe; mnogo manje boja nego što su navikli. Počeše da osećaju ono što nisu mogli ni da poimaju tamo odakle su došli.
2. Prepoznaše jedni druge u telima. Porobiše one koje ne prepoznaše smatrajući ih bićima bez svesti i razuma. Podeliše se i odabraše svoje vođe. Oni se sukobiše oko vođstva.
3. Naviknuti u duhovnim nivoima da rade jedni za druge, isprva ne prihvatiše posledice pada u tela. Ali behu primorani da pune svoja tela i da ih prazne, i sami sebe primoraše na parenje.
4. Muško telo tražilo je žensko, a žensko muško. Iz njihovih odnosa počeše se rađati bića bez duha, sa niskim nivoom svesti i razuma, kao obična materijalna stvorenja pre njihovog pada.
5. Dogodiše se i prve žrtve: pobunjeni podanici svetlosti po prvi put osetiše smrt. Propast tela istera njihove duše i one usamljene i bespomoćne lutaše beskrajnim prostranstvima svemira da bi se umorne ponovo spustile u nova tela.
6. Oni se reinkarniraše i u novim životima činiše sve što i u starim, sve niže padaše i umnožavaše pád. Kako više puta umiraše i reinkarniraše se, iz njihove svesti se postepeno obrisa sećanje na buđenje u svetlosti.
7. Oni spoznaše osnovne principe svog novog doma, postavljenog na ravnoteži i stalnom sukobu između svetlosti i tame, između dobra i zla. Činiše jedni drugima dobro ili zlo i tako se čini i njima.
8. Naseljeni svetovi behu veoma udaljeni jedni od drugih, razdvojeni nenaseljenim svetovima. Svi se razlikuju jedni od drugih. Nekada isti, pali sledbenici svetlosti poprimiše raznorazne telesne oblike. U svim tim svetovima i vreme je neravnomerno teklo.
9. Oni izgradiše svoje svetove i uspostaviše poredak u njima. Neki svetovi se ujediniše, a neki se podeliše i sukobiše.
10. Svi svetovi, grupisani po galaksijama, postadoše idealno mesto za spletke i zavere. Pravedna materijalna bića, sa duhom ili bez duha, postajaše žrtve lukavih boraca za materijalna bogatstva.
11. Oni koji se posle svake smrti reinkarniraše i gubiše sećanja na prošle živote boriše se sa onima za koje je smrt kraj. Otpadnici od svetlosti materijalno napredovaše ali duhovno nazadovaše.
12. Neki od njih se inkarniraše kao niži oblici života u svojim svetovima. Oni što padoše najniže, doživeše i to da s vremena na vreme njihova svest posle smrti bude razbijena na više delova i inkarnirana u više živih bića. To postade najgora posledica pada.
13. Pojaviše se podlaci koji naučavaše i propovedaše pogrešne ideje o najdubljoj suštini sveta i postojanja. Oni obožavaše najniže stvari na svojim planetama zanemarujući Neimara svih svetova.
14. Neki od njih uticaše na svest svojih sledbenika tako što svoj svet proglasiše za jedini i izmisliše tvorca koga proglasiše pripadnikom muškog roda i prinosiše mu žrtve. Njihovi sledbenici se obračunaše sa svima onima koji tragaše za istinom.
15. Oni se nazivaše duhovnim učiteljima i prorocima, i govoriše o događajima u budućim vremenima, a ne poznavaše ni prošla. Predskazivaše čak i dolazak budućih velikih vođa, dok njihovi odabrani sledbenici ispunjavaše njihova proročanstva.
16. Svi svetovi u materijalnom svemiru sve više napredovaše materijalno a sve više nazadovaše duhovno. Kada se oni napredniji sretoše sa žiteljima drugih svetova doživljavaše ih kao strance.
17. I jedni drugima propovedaše svoja pogrešna učenja i širiše svoja neznanja kroz ceo materijalni svemir.
18. Lucifer, Nacist i ostala desetorica nosilaca pobune lutaše uzduž i popreko obilazeći sve galaksije. Materijalni svemir je veći od duhovnog i oni za neke svetove nikada i ne saznaše. A i neke za koje znadoše zaboraviše.
19. Lucifer i apostoli prolaziše kroz crvotočine ali nigde ne postaviše svoj tron. Lucifer ne postade gospodar materijalnog svemira, jer osim sledbenika ne imaše podanika, već njegov nemi posmatrač.
20. Luciferovo svevideće oko ostade slepo za mnoge svetove u svemiru čiji žitelji verovaše u izmišljene tvorce svog sveta i svoje prolazno materijalno postojanje provodiše na dnu materije.
21. Luciferovi apostoli ne videše način da se vrate u duh; ne poimaše čak ni odnos duha i materije. Poraženi praznim obećanjima pokajaše se za bekstvo iz svetlosti, ali ništa ne promeniše. Podeliše se i napustiše samozvanog gospodara materijalnog svemira.
22. Odlučivši da siđu u tela, da ostalim nosiocima telâ povrate veru u svetlost, raziđoše se svako na svoju stranu. Lucifer ostade najusamljenije i jedino duhovno biće u svim materijalnim svetovima.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 12.34
5.

1. Najsrećniji su oni koji ispune svoje želje. Najnesrećniji su oni koji čekaju da im se želje ispune.
2. Sa bolom i suzama siđosmo u ma-terijalni svet po prvi put. Sa bolom i suzama ga po prvi put napustismo.
3. I kad prvi put ugledah materijalne obrise svojim telesnim očima, u naručju majke iz čije utrobe ispadoh, ne videh ono za čime sam težio pre pobune.
4. U meni kao da nešto puče i sve veze sa duhovnim sferama se prekinuše kao najtanje niti. Rađah se, starih, obolevah i umirah.
5. Obiđoh svetove od kraja do kraja univerzuma, i svugde videh samo požudu, gordost, nemoć, pohlepu i strah. Ne izgubih sećanja kao oni koje upoznadoh. Znao sam ko sam i gde sam bio i pre nego što se rodih. A oni ne znadoše ko su ni u onom jednom trenu što im pripada.
6. Oni koji ništa ne znadoše učiše me stvarima u koje ni sami ne verovaše. I ja ih ne poslušah, već se pobunih odmah po rođenju.
7. Između njihovog i svog puta ja odabrah svoj, jer ja se sećam vremena izmedu trećeg i sedmog trenutka od kada poteče vreme.
8. I gde god dođoh ja donesoh sa sobom plamen pobune i slobode. I oni me se uvek plašiše i skupljaše u gomilu, da me zajedno sruše.
9. I progoniše me, razapinjaše, spaljivaše me i na muke stavljaše. Ubiše me više puta nego što se i sami rađaše. I mrtvog me se plašiše. U blato zaroniše i iz njega nikada ne izroniše.
10. Ja sam ništa, ali ja sam moć. Vladari se plašiše moje blizine. Osećaše da im se tron trese kada prolaziše pored mene.
11. U svim svetovima vladaše najpohlepniji otpadnici, najgori od najgorih. I oni dolaziše i odlaziše, nasleđivaše vladare i ostavljaše vladare naslednike.
12. Vladara je bilo beskrajno mnogo i biće ih još više. Ali svedoka buđenja svesti i najbližih saradnika najprosvetljenijeg bića ima samo dvanaest. I ja sam jedan od njih.
13. Nisko padosmo. Još dublje propadosmo. Prepolovljeni smo; verujemo da smo prepolovljeni. Zauzesmo muška ili ženska tela misleći da su ona polovina od celine.
14. I kad god se spojih sa nekad slobodnim duhovnim bićem ili s nekim ko je samo telo padoh sve niže i niže. Ali ne postadoh rob prolaznih zadovoljstava.
15. Jedan trenutak ne obrisa sva moja sećanja na prošle trenutke. I ništa u materijalnom svemiru mi ne ostade tajna. Sve upoznadoh i spoznadoh kao prolazno.
16. I sve mi postade strano. Svega se odrekoh. Ne bejah jedan od onih koji traže ono čega nema.
17. I bljujem i pljujem na sopstvenu krv. I na svačiju krv. I bljujem i pljujem na pogrešna učenja i pogrešna verovanja. I na sva verovanja.
18. Krv je život, a život je prolazna zamka. Verovati i slediti tuđe zablude. Ne verovati i slediti svoj put. Ja ne verujem zato što znam.
19. Ja znam da se svetlost ne može ugasiti. A ne znam zašto sija. Ja znam da i ono koje je prvo ugledalo to ne zna. Ja odbijam da se odreknem onoga što jesam.
20. Ja odbijam da verujem zato što znam. Ne brine me propadanje svega, jer sve i treba da propadne. Ja znam da smo daleko od svetlosti. I da smo dalje od prvog pobunjenika nego od prvog diktatora.
21. I da nas oni i ne vide i ne čuju. Boli me sve, a ni suzu ne ispustih. Boli me što sam samo jedan krug što se vrti unutar krugova.
22. Boli me što oni ništa ne znaju i ništa ne vide. I što idu već utabanim stazama pravo u ponor. Što ništa ne razumeju. I što se hvale svojim neznanjem.
23. Oni govore i kriju šta misle, ali njihove oči sve govore. Jedan pogled u njih i ne vidi se ništa osim ovog trena.
24. U mom se jednom oku vidi ceo univerzum. Od početka vremena do sada. Mene pokreće želja za slobodom. A čemu sloboda kad mi ne treba ni Veliki Arhitekta ni Lucifer?
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 12.34
6.

1. Nema bogova. Nema molitava. Nema ni hramova, ni rituala, ni zlih duhova. Uzalud se krv proliva.
2. Onaj koji traži povratak u svetlost mora se odreći tame. On mora da sledi zakone večnosti, a ne zakone jednog trenutka.
3. Na njemu je da bira svoj put koji ga vodi gde on želi ili puteve koje mu nude otpadnici slični njemu. Sledi njihove puteve i budi njihov putnik ili sâm sebi zacrtaj svoj put.
4. Na tom putu nema prepreka. Ako ih bude, sam ih ukloni. Nema nikakvih ograničenja, jer nema ko da te kazni. Niko nikoga ne kažnjava. Kaznili smo sami sebe tako što smo sišli iz svetlosti u tamu.
5. Nema nikakvih idola i duhovnih učitelja. Svako je sâm svoj hram i treba dovoljno da svetli samome sebi. Povratak u svetlost zavisi samo od njega.
6. Ja znam šta je bilo juče, određujem šta će biti danas, a ne znam šta će biti sutra. Oni otpadnici koji ne znaju šta je bilo juče a govore o sutrašnjici lažu i sebe i druge.
7. Ja sam slobodan. Mogu da idem gde hoću i da radim šta hoću. Svaki moj korak je samo moj korak. Niko mi ništa ne određuje.
8. Ko dozvoli da mu neko drugi odredi gde da ide i šta da radi, i još veruje da mu je tako suđeno, on je sam odlučio da ne bude slobodan. On je pao u najmračnije predele tame.
9. Ko veruje u bilo šta, on nije slobodan. Onaj ko zna, on ne veruje. U šta da veruje onaj ko zna? Veruje samo onaj ko nije siguran da li postoji to u šta veruje. Ja neću reći – „Verujem da će sutra osvanuti dan” – zato što znam da će osvanuti.
10. Ništa nije predodređeno. Najniže je pao onaj ko veruje u krv i spasenje preko nečije krvi. Umesto na svetlosti, on podiže hram na krvi ili na nečijem prahu.
11. Ko stremi ka svetlosti on se gnuša izmišljenih bogova kojima otpadnici prinose krv. Ti su bogovi veći bednici od tih otpadnika.
12. Žreci tih nepostojećih bogova nazivaju sledbenike svetlosti otpadnicima zato što traže spasenje preko svog puta ka svetlosti a ne preko nečije krvi.
13. Sledbenici svetlosti ne poštuju ništa osim vatre i svetla. Za njih nema ni svete krvi, niti svetih otpadnika ispalih iz prljavih majčinih utroba, ni svetih brojeva niti svetih simbola. Njima ništa nije sveto.
14. Oni ne mrze otpadnike koji ne misle kao oni, niti pozivaju u sveti rat protiv njih. Oni poštuju slobodu i svačije pravo na slobodu.
15. Oni ne poštuju materiju i ne vezuju se za nju. Oni je ne grle, ne umnožavaju i ne ostavljaju nikoga iza sebe. Oni je koriste samo za čulnu spoznaju sveta, što je suština materijalnog postojanja.
16. Oni u svoja prolazna tela ne unose krv niti ono kroz šta teče krv. Oni se ne hrane delovima tuđih tela.
17. Oni razlikuju svetlo od tame i dobro od zla. Na učinjeno dobro uzvraćaju duplim dobrom, a na zlo trostrukim zlom. Oni znaju da vatra može da opeče a da tama odmara oči.
18. Oni znaju da ne postoji apsolutno dobro ni apsolutno zlo; da nema apsolutne ljubavi ni apsolutne mržnje.
19. Za njih nema ni žrecâ, ni proroka, ni svetaca. Oni znaju da postoji samo jedan krug po kome se sve kreće. I da su oni ispali iz tog kruga.
20. Oni znaju, ako su videli, ili su spoznali, ako nisu videli, da najuzvišenije biće u tim krugovima ne vlada tim krugom; i da egzistira u struji vremena.
21. Njima je jasno da ono ne nadgleda materijalne svetove i da ih i ne vidi. Da ih nadgleda Lucifer, ali da se nigde ne meša.
22. Slobodni smo. Niko nam ne pomaže i ne odmaže. Niko nas ne traži. Niko se ne žrtvuje za nas. Niko nas ne kažnjava i ne sputava. Možemo krenuti putem svetlosti.
23. Svaki sledbenik svetlosti ima svoj sopstveni hram. Na vrhu hrama je trougao sa polukružnim stranicama. Taj simbol nije nikakva svetinja; on predstavlja prvobitnu apsolutnu celinu, univerzum koga gutaju tri poslednje zvezde.
24. Hram ima tri stuba: Moć, Mudrost i Ljubav. U hram se ulazi između prvog i drugog stuba, a iz njega izlazi između drugog i trećeg.
25. Pred ulazak u hram otresem noge tri puta. Desnom nogom ulazim u hram. Gazim crno-beli pód sa trinaest koraka.
26. Zaustavljam se i sastavljam dlanove. Rastavljam dlanove i spajam palac i kažiprst. Kleknem na desno koleno i meditiram o buđenju svetlosti i početku vremena.
27. Ustajem. Bacam pogled na kristalnu piramidu. Na njenom se vrhu budi prvi Arhitektin i drugi Luciferov zrak svetlosti.
28. Sastavljam palac i kažiprst. Stavljam desni dlan na čelo. Spuštam ga na levo rame i izgovaram: „Potentia.” Premeštam ga na desno rame sa rečima: „Sapientia.” Vraćam ga na čelo govoreći: „Amor.” Izlazim iz hrama sa trinaest koraka.
29. Ja sam slobodan sledbenik svetlosti. I pozivam sve pobunjenike da se sete svoje daleke prošlosti. Kucnuo je čas za povratak.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 12.35
7.

1. Na tri strane, na granici između duhovnog i materijalnog univerzuma, tri zvezde se urušiše u sebe. Sve tri počeše da gutaju sve oko sebe.
2. Zatresoše se oba univerzuma. Sve se poremeti. Ali to niko ne primeti.
3. Iskriviše se i prostor i vreme. Oba univerzuma se suziše.
4. I Veliki Arhitekta i Lucifer osetiše potres. Zadrma im se tron kao nikad pre toga.
5. Što se ide ka vrhu piramide sve je manje njenih žitelja. Najusamljeniji su oni na vrhu. Što je usamljenije to je bezosećajnije.
6. Propast ne kreće od vrha, već od dna. Svetovi počeše da se ruše na dnu; i propast krenu ka vrhu.
7. Lucifer ugleda ono što Veliki Arhitekta ne vide. I oseti strah po prvi put od pada u materijalne svetove.
8. Lucifer ne može da zaustavi urušene zvezde. One progutaše čitave svetove. I niko ne može da im pomogne.
9. Svesno je da ih Veliki Arhitekta ne vidi. Lucifer ih zaobilazi, da se ne utopi u njima.
10. Vreme teče neravnomerno u svim svetovima. Žitelji nekih propadoše u urušene zvezde a da ih i ne primetiše. Ne pomože im vera u nepostojeće bogove.
11. Svi pobunjeni Arhitektini saradnici osetiše kako se krug zatvara i kako oba univerzuma odvodi u propast. Ali Veliki Arhitekta ništa ne oseti.
12. Shvatismo da smo svi mi deo nečega što ne poznajemo. I da se to nešto vraća na početak. I da ga niko u tome ne može sprečiti.
13. Šta je taj krug što je moćniji od Velikog Arhitekte i Lucifera? Taj je krug jači od oba gospodara.
14. Da li je taj krug bezlično božanstvo koje tražimo i od čega strahujemo. To ne znaju ni Veliki Arhitekta ni Lucifer. Ne znam ni ja.
15. Prvo je graditelj svih svetova. Drugo je pobunjenik protiv prvog. Nijedno nije stvoritelj.
16. Nekada bejah Nacist, trećeprobuđeno duhovno biće. Jedan od dvanaestorice. Sada sam polovina koja čami u materijalnom telu.
17. Obavezan sam da ovo donesem u sve svetove koje posetim; nekad i sad, i u svim vremenima.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 12.55
Kad smo kod proročanstava, odnosno „proročanstava”, ne mogu da odolim a da ne potučem do nogu argumentima i da ga razbijem kao dete zvečku...

Dakle...

Nema ni proroka ni proročanstava. Masoni ih naručuju, „proroci” ih pišu, masoni ih opet ispunjavaju, a maloumnici veruju... Kakva genijalna igra. Kao, proročanstvo treba da se ispuni, pa onda se kao ispuni, a kad se kao ispuni, onda se osuđuju njegovi akteri, koji kao treba da ispune proročanstvo, i kao ispune ga, a kad ga ispune onda se osuđuju, kao nisu znali šta čine... Strašno. Ovo podseća na šizofreniju.

Jevrejska elita je veoma davno, verovatno kada su se Jevreji organizovali kao narod, osnovala brojna tajna društva. Jedno od njih, ujedno i najopasnije, bilo je „B'Nai B'Rith”, odnosno „Sinovi zaveta”. Njihov primarni interes i cilj bilo je uspostavljanje što je moguće šire vladavine jevrejske elite; njihov sekundarni cilj bio je da od bistrijih ljudi odaberu „proroke”, kojima će naložiti da pišu proročanstva, koja će oni ispunjavati. I to se i dogodilo. Imali smo gomilu proroka u Starom zavetu koji su pisali „proročanstva”, Sinovi zaveta su ih ispunjavali - a slepe narodne mase su verovale da se proročanstva ispunjavaju do detalja.

Proročanstva ne postoje. Pripadnici tajnih društava ih naručuju, pišu i ispunjavaju, a ljudi sa ispranim mozgom veruju u njih. I to je to.

E, a, kako se to proročanstvo pojavljuje tek posle, a ne pre nekog događaja? Malo je to simptomatično. Nikad se proročanstvo ne oglasi pred sam događaj, nego kad se nešto dogodi onda „proroci” izađu iz mišjih rupa i prde kako su oni to pogodili.

Slične prevare rađene su sa Nostradamusom, koji je pisao stihove bez pominjanja bilo kakvih imena i godina, ali čim se nešto dogodi - „tumači” dođu i kažu kako se „to poklapa sa ovim ili onim”...

Slično je i sa Kremanskim proročanstvom. Čitao sam izdanje iz 1940. i 1992. godine, sredinom 90-tih. U izdanju iz 1940. nigde se ne pominje ni WW II, ni Hitler, ni Tito, ni televizija, ni čovek na Mesecu, ma ništa; u izdanju iz 1992. piše kako su Tarabići sve to pogodili. Pa nisam budala, namerno sam ih paralelno čitao. A u izdanju iz 2001. piše da će u Srbiji na vlast doći čovek koji se preziva slično kao što se zove selo iz koga potiče, te da je Koštunica iz Koštunića, da će „srediti” Srbiju itd. A nije se pominjao tokom 90-tih. A on je došao 2000. I kako je to „sredio Srbiju”?

Takođe i biblijska proročanstva. Dođe neki blentavi i polupismeni propovednik, zatucani verski fanatik, i kaže, otprilike, ovako: „Taj i taj prorok je pre 2700 godina rekao da će se dogoditi to i to, to se dogodilo pre 2300 godina. Eto, to je proročanstvo koje se ispunilo.” Pa nije. Ono što se dogodilo pre, recimo, 2300 godina, a „prorečeno” je pre 2700 godina, iz današnjeg ugla posmatrano, nije proročanstvo. Želim da vidim „proročanstvo” koje danas govori o sutra... I željno sam iščekivao 21.12.2012. I kad je taj dan došao, i to „proročanstvo” se nije obistinilo, shvatio sam da je i to histerija i prevara.

Evo ga jedan banalan i blentavi primer disfunkcije proročanstva, pardon, „proročanstva”:

1. „božji” sin je rekao Judi da ide i da ga izda, jer je tako „prorečeno” (a već smo diskutovali o tome kako se proročanstva naručuju, pišu i ispunjavaju i kako lakoverni veruju u njih);

2. zatim avramski bog osuđuje onoga ko je izdao „božjeg” sina za to što je učinio, kao da nije ni bilo „prorečeno”.

Iskaz broj 1 u potpunosti pobija iskaz broj 2, i obrnuto. Nekome ovde nije dobro, a to nisam ja. Ha ha ha.

Nabijem na onu stvar sve proroke i sva proročanstva. Dno dna...

Mentalni program, napisan od strane „B'Nai B'Rith”-a, sve što je „prorečeno” je poteklo iz njihove kuhinje. Samo što neće biti ni blizu onoga što vi očekujete.

Ja sam na blogu i na blogovima, ali i na Facebooku i na forumima, izneo mnogo materijala koga „busači u grudi da su jedini u pravu” nisu oborili argumentima, a i objasnio sam im šta znači biti vernik i biti lakoveran i naivan. Toliko sam naivan da nikada nisam pripadao nijednoj crkvi, tako da nemam obavezu prema učenju bilo koje, a kad god me neki propovednik napadne sa svojim glupim pričama toliko ga isponižavam argumentima (jer poznajem sve religije) da može samo da obori pogled i trepuće očima, kao semafor, u RL, a na forumima da laže (govori nebuloze) u moje ime.

Ja ću uvek da pođem od toga da ni moje učenje nije 100% tačno, počistiću prvo svoje dvorište, pa onda gledati u tuđe, a ne kao neki (koji vode čak i države), napravili su haos u svom društvu, a hoće da uređuju međunarodne odnose... propovednici koji poznaju samo jednu religiju nastalu pre 130-ak ili 140-ak godina („bog se krio dotle od ljudi”) hoće bez argumenata da kritikuju religije čija su učenja doktorati za njihovo učenje... a zapravo najviše ih boli istina da to u šta oni veruju nije ništa do obične bajke.
Bazorilo
17. maj 2020. u 14.46
Najzad nešto konkretno po pitanju tvoga duhovnog opredeljenja.Sada sam nacisto sa time.I pored nekih protivurecnosti u tekstovima koje si dao,stojim na tome da je u globalu sve iskreno receno i da ne ostavlja
dileme citaocu,o kakvom stavu se radi u tvojim nastupima.Kako bilo da bilo,samo si me ubedio da je ono sto sam dosada verovao,tačno i nesumnjivo veoma dobro.Hvala ti mnogo i nadam se da ćemo ostati na nivou prijateljskih diskusija.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
17. maj 2020. u 14.59
Moje duhovno opredeljenje je unikatno. Ja sam sâm svoj hram i dovoljno svetlim samom sebi. Nemam potrebe da sledim obrezane, tetovirane i pirsingovane ljude koji jedu meso, mleko i jaja. Budi načisto sa čime god hoćeš, samo nemoj da pričaš u tuđe ime. Kod men enema kontradikcija i protivurečnosti, pa nisam ja autor biblije, kurana ili bilo koje druge svete knjige, koja ima puno rupa. Ono u šta si ti verovao nema veze sa životom. Štaš... Nego, piješ li i dalje mleko sa farme, iz prodavnice, u tetrapaku, puno kravlje krvi i gnoja? Dobar tek. Prijatno.
Bazorilo
17. maj 2020. u 15.55
Isus je rekao Judi koji je već bio namerio da ga izda rekao;Sto cinis čini brze.Nisi ti nikoga ni u cemu razbio,već dokazao da je na dobrom putu.To sto ti zastupas,tvoja je stvar,ali si svojim poslednjim komentarima posteno to opisao,na cemu sam ti zahvalan,jer sada znam zbog čega pišes sto pišes.Nego kad je reč o mleku,imam pitanje:kako gledaš na one koji iz razloga svojih duhovnih ubeđenja,piju ljudsku krv.Čuo sam da ima takvih,ako to nije tačno,ispravi me.Znam da može da se prica svasta.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
18. maj 2020. u 04.45
Šta god da je Isus rekao Judi nije se razlikovao od ostalih apostola; ovaj je morao da ga poljubi da bi ga Rimljani uhvatili. Kako to nikoga nisam razbio... pa razbio sam argumentima sve one gluposti koje si napisao za mene i o meni... sve što si napisao za mene, govoreći u moje ime, ja sam razbio kao dete zvečku. Pogledaj gore. Uh, prdnuću. :) Normalno da je moja stvar to šta zastupam. Ovo nije podforum hrišćanstvo već podforum religija. A ne postoji obavezna religija, tako da mogu da pišem šta god hoću i mogu da iznosim stavove koje god hoću. Deder da te čujem: zbog čega pišem to što pišem. Nego, kad je reč o pijenju ljudske krvi, nemam pojma ko to čini (verovatno satanisti). Protiv sam pijenja bilo čije krvi i prinošenja bilo kakvih krvnih žrtava. Svašta se danas radi i priča.
Bazorilo
18. maj 2020. u 17.54
Uzivaj u svojim mislima o nekim zveckama,realnu sliku o svemu će doneti pazljivi citaoci.Bilo kako bilo,ono sto sam u ovoj diskusiji saznao o tvojim duhovnim poimanjima,mi je dovoljno da ne insistiram vise na diskusiji.Secam se neke emisije,gde je jedan diskutant rekao drugome,koji je stalno isticio vracarsko-gatarske elemente duhovnosti,povezujuci ih sa nekim naučnim dokazima koji se mogu dvojako tumaciti;To je vracarstvo i gatarstvo u koje ja kao postovalac svete knjige Biblije,ne želim da zalazim.To isto ti i ja mogu kazati.Verujem da ćeš na Forumu „Zona sumraka” naći istomišljenike i zainteresovane sagovornike.
Gospodar-Univerzuma
(Omnes in unum)
18. maj 2020. u 23.58
Kao što sam i mogao zamisliti, samo komentari na ličnoj osnovi.

Nisi ti to nešto dobro razumeo. Cilj je tražiti ono što ne nastaje i nestaje, već uvek jeste, a to je ono supstancijalno, a ne akcidentalno... ili metaforički rečeno pesak, a ne oblik peska.

Svaki uvid, svaka kontemplacija koja apstrahuje individualnu volju i pruži nam dodir sa suštinom... sa transcendentnim... duhom... gradi spomenuto „svadbeno odelo”, odnosno naše biće, koje je slično melodiji na način promene te melodije. Znači, radi se o melodiji… A da li su njene „note” samo reprezenti pojava, oblika kula od peska ili sam pesak?

Vidiš li razliku? Neko u svom duhovnom biću, pod uslovom da se ne promeni, ili shvati šta je bitno u životu, imaće samo slike pojava, samo slike senki na zidu Platonove pećine... tako da kada konačno njegov brod života stigne u svoju luku imaće melodiju sastavljenu od senki, ili biće „go na kraljevskoj svadbi” kako kaže Svedenborg.

Zato traži ono što ne nastaje i nestaje kako se ne bi našao go na svadbi.

Okreni glavu sa senki na zidu pećine i obrati pažnju na vatru iza, koja baca senke na zid.
bgdtjumen
(arhitekta)
19. maj 2020. u 15.01
Bazorilo
Šta bi Bazorilo , nisi mu dorastao,
intelektualno je jači od tebe
Vreme je da ukljucis svoje nik-ove

Bazorilo
19. maj 2020. u 20.03
Opet revni advokat sa „Zone sumraka”.Nikovi koji samo za to služe.Upadanja do propadanja.
crni_jaguar-bec
(Saobracajni inzenjer)
28. maj 2020. u 10.00
Bazorilo, znaš šta piše:Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben, und eure Perlen nicht vor die Säue werfen.
Ostavi deppat, jer je zu njemu bilo šta dokazivati.
Bazorilo
28. maj 2020. u 17.41
Razumem prijatelju,ali Biblija nas uci i ovo:Budite gotovi svakome dati odgovor za svoje nadanje.Najviše zbog onih koji ovde navracaju da odmore i napoje dusu kvalitenim duhovnim napicima i hranom bez dodataka duhovnih GMO elemenata.
revizor
(pilot)
29. maj 2020. u 09.08

„U POČETKU STVORI BOG NEBO I ZEMLJU” (1. Mojsijeva 1,1). U ovoj kratkoj rečenici sažeta je celokupna istina Jevanđelja. Onaj ko ispravno čita ove reči može iz njih da izvuče ogromnu utehu.

Razmotrimo na prvom mestu ko je Taj što je stvorio nebo i zemlju. „Stvori Bog”. Ali, HRISTOS JE BOG, SJAJ OČEVE SLAVE, IZRAZ LIKA KOJI IMA OTAC KAO LIČNOST (VIDI JEVREJIMA 1,3).

On sam kaže: „JA I OTAC JEDNO SMO” (Jovan 10,30). On je bio Onaj koji je predstavljao Oca, stvarao nebo i zemlju.

„U POČETKU BEŠE REČ BOŽIJA, I TA REČ BEŠE U BOGA, I BOG BEŠE REČ. OVA BEŠE U POČETKU U BOGA. SVE JE KROZ NJU POSTALO, I NIŠTA, ŠTO JE POSTALO, NIJE POSTALO BEZ NJE.” (Jovan 1,1-3 – Čarnić)

Ponovo čitamo o Hristu da je „U NJEMU STVORENO SVE ŠTO JE NA NEBESIMA I NA ZEMLJI, SVE VIDLJIVO I NEVIDLJIVO, BILI TO PRESTOLI, ILI GOSPODSTVA, ILI POGLAVARSTVA, ILI VLASTI; SVE JE NJEGOVIM POSREDSTVOM STVORENO – I ZA NJEGA. I ON JE PRE SVEGA I SVE U NJEMU IMA SVOJE POSTOJANJE.” (Kološanima 1,16.17 – Čarnić)

Sam Otac naziva Sina Bogom i Tvorcem. Prvo poglavlje Jevrejima poslanice kaže da Bog nikada nije rekao nijednome od anđela „TI SI SIN MOJ, JA SAM TE DANAS RODIO. DOK SINU KAŽE: TVOJ PRESTO, BOŽE, STOJI U SVE VEKOVE I ŽEZLO PRAVOSTI JE ŽEZLO TVOGA CARSTVA. SINU ON TAKOĐE KAŽE: TI SI, GOSPODE, U POČETKU OSNOVAO ZEMLJU I NEBESA SU DELA TVOJIH RUKU” (Jevrejima 1,5.8.10 – Čarnić).

Tako možemo biti sasvim sigurni dok čitamo reči iz prvog poglavlja knjige Postanja: „U POČETKU STVORI BOG NEBO I ZEMLJU,” DA SE ONE ODNOSE NA BOŽANSTVO KOJE JE U HRISTU.

Stvaralačka sila je ono što razlikuje Božanstvo od svega drugog. Duh Gospodnji je preko proroka Jeremije opisao besmislenost poštovanja idola, dodavši: „A GOSPOD JE PRAVI BOG, BOG ŽIVI I CAR VEČNI, OD NJEGOVE SRDNJE TRESE SE ZEMLJA, I GNEVA NJEGOVA NE MOGU PODNETI NARODI. OVAKO IM RECITE: BOGOVA, KOJI NISU NAČINILI NEBA NI ZEMLJE, NESTAĆE SA ZEMLJE I ISPOD NEBA. ON JE NAČINIO ZEMLJU SILOM SVOJOM, UTVRDIO VASILJENU MUDROŠĆU SVOJOM, I RAZUMOM SVOJIM RAZASTRO NEBESA.” (JEREMIJA 10,10-12)

Zemlja je stvorena Njegovom silom i osnovana Njegovom mudrošću. No, HRISTOS JE „SILA BOŽJA I MUDROST BOŽJA”. Tako ponovo nalazimo Hrista neraskidivo povezanog sa stvaranjem i ulogom Tvorca.

Hristovo Božanstvo priznajemo samo ako Ga priznajemo i poklanjamo se Njemu kao Tvorcu.

Hristos je Iskupitelj zahvaljujući svojoj sili koja je stvaralačka. Čitamo da „IMAMO ISKUPLJENJE KROZ KRV NJEGOVU, ČAK I OPROŠTAJ GREHA”, JER „KROZ NJEGA JE SVE SAZDANO” (KOLOŠANIMA 1,14.16 – eng. prev).

Da nije bio Tvorac ne bi mogao biti ni Iskupitelj. To znači da su iskupljujuća sila i stvaralačka sila jedno te isto. Iskupiti znači stvoriti. Ovo se ogleda i u rečima apostola kada kaže da je jevanđelje sila božja za spasenje. Ovu misao neposredno prati druga, da se Božja sila može zapaziti u delima koja su stvorena (Rimljanima 1,16-20). Kada razmislimo o delima stvaranja i sili koja su se u njima otkrila, proničemo u silu iskupljenja.

Bilo je pregršt spekulacija na temu koja je sila veća, iskupljujuća ili stvaralačka. Mnogi su pomišljali da je iskupljenje veće delo od stvaranja. Takve pretpostavke su besmislene jer samo beskrajna sila može da ostvari kako jedno, tako i drugo delo. Ljudski um ne može da izmeri neograničenu silu. Međutim, iako ih ne možemo izmeriti, možemo lako da postavimo pitanje koja je veća, jer nam Pismo pruža informacije o tome. Nijedna nije veća. Reč je o istoj sili. Iskupljenje je stvaranje. Iskupljenje je ista ona sila koja je primenjena u početku, kada je stvoren svet i sve što je na njemu. Ista sila je sada primenjena u spasavanju čoveka i zemlje od prokletstva greha.

JEVANĐELJE U STVARANJU – DAN PRVI – E. J. WAGGONER – www.najvaznijevesti.com

Pismo je veoma jasno po ovom pitanju. Psalmista se molio: „STVORI U MENI ČISTO SRCE, PRAV DUH PONOVI U MENI” (PSALAM 51,10 – ENG. PREV). APOSTOL KAŽE: „KO JE U HRISTU, NOVO JE STVORENJE” (2. Kor. 5,17 – eng. prev) ili novo je delo stvaranja.

Na drugom mestu čitamo: „JER STE MILOŠĆU SPASENI KROZ VERU; TO NIJE OD VAS, DAR JE BOŽJI. NIJE NA OSNOVU DELA, (TAKO) DA SE NIKO NE MOŽE POHVALITI. JER SMO MI NJEGOV POSAO, SAZDANI (STVORENI) U HRISTU ISUSU ZA DELA PRAVEDNA, KOJA JE BOG UNAPRED ODREDIO, DA U NJIMA HODIMO.” (EFESCIMA 2,8-10 – kombinovani prevod engleski-Karadžić)

U poređenju sa Bogom, čovek je „ništa i... taština” (Isaija 40,17). U njemu „dobro ne boravi” (Rim. 7,18). Ista sila koja je u početku stvorila svet ni iz čega, uzima čoveka, ako je on voljan, i od njega čini ono što je „NA POHVALU NJEGOVE SLAVNE MILOSTI.” (Efescima 1,6 – eng. prev)
revizor
(pilot)
10. april 2021. u 02.19
crni_jaguar-bec
(Saobracajni inzenjer)
23. februar 2022. u 14.31
Revizor, one tekstove koji si gore navodio na engleskom jeziku pretprošle godine, da li postoje isti na srpskom, nemachkom ili na slovachkom?

Pozdrav i svako dobro u Hristu.
revizor
(pilot)
05. mart 2022. u 01.56

Pozdrav brate Jaguar , ako može da pomogne:

https://eprevodilac.com/prevodilac-engleski-slovacki

&&&

https://eprevodilac.com/prevodilac-engleski-s lovacki

&&&

https://m.egwwritings.org/languages
Bozji blagoslov želim ti.
revizor
(pilot)
01. jul 2022. u 21.04


http://tinyurl.com/ybzyjf42

&&&

У почетку Бог се открио у свим делима стварања. То је био Христос који је разастро небеса и положио темеље Земљи. То је била Његова рука која је поставила светове у простору и обликовала пољско цвеће. »ПОСТАВИО ЈЕ ГОРЕ СВОЈОМ СИЛОМ.« »ЊЕГОВО ЈЕ МОРЕ И ОН ГА ЈЕ СТВОРИО.« (Псалам 65,6; 95,5) Он је испунио Земљу лепотом и ваздух песмом. Он је исписао поруку Очеве љубави на свим делима на Земљи, у ваздуху и на небу.

Иако је грех сада оштетио савршено дело, ипак остаје оно што је исписано. Чак и данас све што је створено објављује славу Његовог савршенства. Не постоји ништа осим себичног човековог срца што живи само за себе. Нема птице која сече ваздух, ни животиње која се креће по земљи, а да не служи неком другом животу! Нема ниједног листа у шуми или скромне влати траве, који немају своју службу. Свако дрво, грм и лист изливају животни састојак без кога ни човек ни животиња не би могли живети, а опет и човек и животиња служе животу дрвета, грма и листа. Цвеће одише мирисом и открива своју лепоту као благослов овом свету. Сунце расипа своју светлост да развесели хиљаде светова. Океан, иако извор свих наших врела и студенаца прима реке из сваке земље, али узима да би дао. Магле које излазе из његових недара падају као кише и натапају Земљу, да би из ње све могло да ниче и пупи.

Исус Христос је откривен као пунина Божанства, бескрајно милостиви Спаситељ грешника, Сунце правде, милостиви Првосвештеник, Исцелитељ свих људских болести, нежни Пријатељ пун саучешћа, постојани, доследни Друг који је увек спреман да помогне, Кнез дома Давидова, Заклон за свој народ, Кнез мира, Цар који ће доћи, веч ни Отац, Врхунац и испуњење чежњи и Нада свих векова.

Природа и откривење подједнако сведоче о Божјој љубави. Наш небески Отац је Врело живота, мудрости и радости. Погледајте чудесна и дивна дела у природи. Размислите о њиховој неупоредивој прилагодљивости, потребама и срећи, не само човековој, већ и свих осталих бића. Све исказује Творчеву љубав сунчева светлост и киша, који увесељавају и освежавају Земљу, брежуљци, мора и долине. Бог је тај који удовољава свакодневним потребама свих својих створења. Псалмиста то изражава дивним речима:

»ОЧИ СУ СВИХ К ТЕБИ УПРАВЉЕНЕ, И ТИ ИМ ДАЈЕШ ХРАНУ НА ВРЕМЕ; ОТВАРАШ РУКУ СВОЈУ,
И СИТИШ СВЕ ЖИВО ПО ЖЕЉИ.« (ПСАЛАМ 145,15.16)

Бог је створио човека савршено светим и срећним, а Земља, у време када је беспрекорна изашла из Створитељевих руку, није носила никакав траг пропадања или сенку проклетства. ПРЕКРШАЈ БОЖЈЕГ ЗАКОНА, ЗАКОНА ЉУБАВИ, ДОНЕО ЈЕ ЖАЛОСТ И СМРТ. ИПАК, чак и усред патње, која је последица греха, открива се Божја љубав. Записано је да је Бог проклео Земљу због човека (1. Мојсијева 3,17). Трње и чкаљ, тешкоће и искушења, које човеков живот чине животом мукотрпног рада и бриге, одређени су за његово добро, као део васпитања потребног у Божјем плану, којим би га уздигао из пропасти и понижења које је донео грех. Свет, иако пао у грех, не исказује само жалост и беду. У самој природи постоје поруке наде и утехе. Чкаљ је посут цветовима, а трње је покривено ружама.

»БОГ ЈЕ ЉУБАВ«, исписано је на сваком распуклом пупољку, на свакој влати траве. Љупке птице које испуњавају ваздух радосним песмама, цветови нежних боја, који у свом савршенству шире свој мирис, поносито шумско дрвеће са својим зеленилом и богатим крошњама сви сведоче о нежној, очинској бризи нашега Бога и Његовој жељи да усрећи своју децу.

Божја реч открива Његов карактер. Он је лично објавио своју бескрајну љубав и милост. Када је Мојсије замолио: »Покажи ми славу своју«, ГОСПОД ЈЕ одговорио: »Учинићу да прође све добро Моје испред тебе.« (2. Мојсијева 33,18.19) То је слава.

Господ је прошао поред Мојсија и објавио:

»ГОСПОД, ГОСПОД, БОГ МИЛОСТИВ, ЖАЛОСТИВ, СПОР НА ГНЕВ И ОБИЛАН МИЛОСРЂЕМ И ИСТИНОМ. КОЈИ ЧУВА МИЛОСТ ТИСУЋАМА, ПРАШТА БЕЗАКОЊА И НЕПРАВДЕ И ГРЕХЕ.« (2. Мојсијева 34,6.7) ОН ЈЕ »СПОР НА ГНЕВ И ОБИЛАН МИЛОСРЂЕМ«, »ЈЕР МУ ЈЕ МИЛА МИЛОСТ«. (Јона 4,2; Михеј 7,18)

http://tinyurl.com/4yczktvb
revizor
(pilot)
22. jul 2022. u 21.41


1
Благосиљај, душо моја, Господа! Господе, Боже мој, велик си веома, обукао си се у величанство и красоту.

2
Обукао си свјетлост као хаљину, разапео небо као шатор;

3
Водом си покрио дворове своје, облаке начинио си да су ти кола, идеш на крилима вјетрнијем.

4
Чиниш вјетрове да су ти анђели, пламен огњени да су ти слуге.

5
Утврдио си земљу на темељима њезиним, да се не помјести на вијек вијека.

6
Безданом као хаљином одјенуо си је; на горама стоје воде.

7
Од пријетње твоје бјеже, од громовнога гласа твојега теку.

8
Излазе на горе и слазе у долине, на мјесто које си им утврдио.

9
Поставио си међу, преко које не прелазе, и не враћају се да покрију земљу.

10
Извео си изворе по долинама, између гора теку воде.

11
Напајају све звијери пољске; дивљи магарци гасе жеђу своју.

12
На њима птице небеске живе; кроз гране разлијеже се глас њихов.

13
Напајаш горе с висина својих, плодима дјела твојих сити се земља.

14
Дајеш те расте трава стоци, и зелен на корист човјеку, да би изводио хљеб из земље.

15
И вино весели срце човјеку, и лице се свијетли од уља, и хљеб срце човјеку кријепи.

16
Сите се дрвета Божија, кедри Ливански, које си посадио.

17
На њима птице вију гнијезда; станак је родин на јелама.

18
Горе високе дивокозама, камен је уточиште зечевима.

19
Створио си мјесец да показује времена, сунце познаје запад свој.

20
Стереш таму, и бива ноћ, по којој излази све звијерје шумско;

21
Лавови ричу за плијеном, и траже од Бога хране себи.

22
Сунце гране, и они се сакривају и лијежу у ложе своје.

23
Излази човјек на посао свој, и на рад свој до вечера.

24
Како је много дјела твојих, Господе! Све си премудро створио; пуна је земља блага твојега.

25
Гле, море велико и широко, ту гмижу без броја, животиња мала и велика;

26
Ту лађе плове, крокодил, којега си створио да се игра по њему.

27
Све тебе чека, да им дајеш пићу на вријеме.

28
Дајеш им, примају; отвориш руку своју, сите се добра.

29
Одвратиш лице своје, жалосте се; узмеш им дух, гину, и у прах свој повраћају се.

30
Пошљеш дух свој, постају, и понављаш лице земљи.

31
Слава Господу увијек; нек се весели Господ за дјела своја!

32
Он погледа на земљу, и она се тресе; дотакне се гора, и диме се.

33
Пјеваћу Господу за живота својега; хвалићу Бога својега док сам год.

34
Нека му буде мила бесједа моја! веселићу се о Господу.

35
Нека нестане грјешника са земље, и безбожника нека не буде више! Благосиљај, душо моја, Господа! Алилуја!

https://tinyurl.com/yck4h5ke

https://tinyurl.com/3bxkk7tk

&&&

https://tinyurl.com/yckarm95

&&&

https://tinyurl.com/3d7nrzfy

&&&

https://tinyurl.com/yc6kyhz8

&&&

https://tinyurl.com/3wrj3ku4

&&&

https://tinyurl.com/56b6ka4d

&&&

https://tinyurl.com/nvfezyfc
revizor
(pilot)
27. februar 2023. u 05.06
Popaj
22. april 2023. u 05.36
Bazorilo
09. mart 2019. u 16.54

На основу свега овога досада реченог,не можемо а да се не чудимо држању неких скептика,који ипак имају храбрости да кажу:нема Бога.Како успевају да остану слепи у погледу вере у Бога.
***********************************************************************
Ne tako davno, hrabri su zavrsavali na lomaci, a prije toga muke isusove!
P.S. „Ipak se okrece.”
revizor
(pilot)
16. jun 2023. u 21.23
revizor
(pilot)
07. avgust 2023. u 06.42
revizor
(pilot)
04. novembar 2023. u 04.35


https://tinyurl.com/4kmm9h4v
&&&

https://tinyurl.com/mss9np32
&&&

Priroda je prva knjiga kroz koju nam se Bog otkriva.

„Jer što se može doznati za Boga poznato je njima: jer im je Bog javio; Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, da nemaju izgovora.” Rimljanima 1, 19-20.

„Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. Dan danu dokazuje, i noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora gde se ne bi čuo glas njihov. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo, i reči njihove na kraj vasiljene”. Psalam 19, 1-4.

Priroda nam govori o Božjoj sili, mudrosti, svemogućnosti, ljubavi i njegovoj nežnoj brizi za čoveka. (Vidi: Ps. 111, 2-4; Isaija 40, 26.)

Svuda u svemiru i u prirodn koja nas okružuje primećujemo red, plan, sklad i tačnost. Sve je potčinjeno određenim zakonima i služi određenoj svrsi. Da li je sve to produkt slučaja? Nipošto! Red u vasioni govori nam o velikom Organizatoru, plan o velikom Inženjeru, savršeni zakon o velikom Zakonodavcu, a u svrsishodnosti svega što je stvoreno vidimo ljubav i brigu Stvoritelja prema njegovim stvorenjima.

Sat koji pokazuje vreme, kao i svaku mašinu i svaki predmet namenjen određenoj svrsi, mora da je neko zamislio i načinio. Svemir sa svojim bezbrojnim zvezdama i planetama, koje se sve kreću savršenim redom po svojim određenim putanjama, mnogo je savršeniji od svake mašine. Naučnici su uspeli da pošalju u orbitu satelit koji se sastoji od četrdeset hiljada finih delića. Zar bi bilo moguće da su naša zemlja i zvezde same sebe stvorile, stavile u svoju orbitu i pokrenule? Bog je uzrok i početak vidljivog i nevidljivog sveta, - i on je prvi Pokretač svega.

Bog nam se otkriva kroz našu savest.„Kad, naime, neznabošci, koji nemaju zakona, sami od sebe čine ono što naređuje zakon, onda su oni, nemajući zakona, sami sebi zakon. Jer oni pokazuju da je ono što se čini po zakonu, napisano u srcima njihovim, što svedoči i njihova savest i njihove misli koje se među sobom tuže ili pravdaju.” Rimljanima 2, 15. 16.

Dok nam priroda govori spolja o Tvorcu, savest nas na njega podseća iznutra. Ona nas pohvaljuje kad činimo dobro, i osuđuje kad činimo zlo. Ona nam svedoči o Bogu kao vrhovnom Zakonodavcu i Sudiji. Ona je dokaz da Bog vodi računa o nama i da će pa kraju tražiti obračun od nas. Filozof Emanuel Kant je rekao:, „Dve stvari me sve više zadivljuju i podstiču na razmišljanje: zvezdano nebo spolja i moralni zakon iznutra. Kad bi savest čovečja bila jedini dokaz da ima Boga, on bi bio dovoljan.”

Isus je savest uporedio sa svetiljkom koju treba da održavamo u dobrom stanju ako ne želimo da budemo u mraku. (Matej 6, 22.) Samo pomoću Božje reči može savest da se izoštri, tako da će moći uvek da nam pokazuje šta je dobro a šta zlo, i da nas upućuje na našu moralnu dužnost.

Bog nam se otkriva kroz Sveto pismo.

„Tražite u Knjizi Gospodnjoj i čitajte, ništa od ovoga neće izostati i ni jedno neće biti bez drugoga; jer što kaže on je zapovedio i duh će ih njegov sabrati.” Isaija 34, 16.
Knjiga Gospodnja ili Sveto pismo je najpotpunije otkrivenje o Bogu; u njemu nam Gospod preko proroka otkriva svoju volju, svoj karakter i svoj plan spasenja. U Svetom pismu nalaze se i mnoga proročanstva o budućim događajima čija ispunjenja svedoče o postojanju višeg Bića, koje unapred javlja šta će se zbiti. (Isaija 44, 6. 7.) U svetom pismu izneta je unapred i istorija mnogih naroda, što pokazuje da Bog upravlja događajima u svetu i upravlja ih prema svome krajnjem cilju. (Dela 17, 26.) U Svetom pismu vidimo kako Bog radi i kako on govori.

Bog nam se otkriva i kroz svoga Sina Isusa Hrista.

„Mnogo puta i različnim načinom govorio je Bog nekada ocima preko proroka; na kraju ovih dana govorio je nama preko svoga Sina, koga je postavio za naslednika svemu.” Jevrejima 1, 1.2.

Isus je bio oličenje Očevog karaktera. On nam je svojim životom i karakterom tako potpuno otkrio Oca da je mogao reći: „Ko je video mene video je Oca”. Jovan 14, 9.
ZAŠTO MNOGI LJUDI NE RAZUMEJU BOŽJA OTKRIVENjA I NE POZNAJU BOGA?

Ne žele da ga upoznaju.

„Jer kad poznaše Boga ne proslaviše ga kao Boga niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima, i potamne nerazumno srce njihovo. Kad se građahu mudri poludeše, i pretvoriše slavu večnoga Boga u obličje smrtnoga čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gadova.” Rimljanima 1, 21-23.

Sveto pismo ističe da je grehom ljudsko srce potamnelo. Priroda, savest i Božja reč su dovoljni da vode čoveka Bogu, ali čovek se protivi i zatvara oči. Mnogi ne poznaju Boga i ne žele da ga upoznaju. Oni žele da žive u ovom svetu bez ograničenja i da budu sami sebi zakon. Njima se ne sviđa takav Bog koji ne odobrava njihove prohteve i grešne strasti.

Zbog svog idolopoklonstva i neverstva.

Idolopoklonstvo i neverstvo su dva oblika otpada od živoga Boga. Zbog greha i stalnog udaljavanja od Boga ljudi su prešli na obožavanje lažnih, izmišljenih bogova i idola, koji nisu ništa niti mogu išta pomoći. (Isaija 45, 18-21; 44,9).
revizor
(pilot)
16. mart 2024. u 03.05
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Unicorn Gifts?
.