Ankete

Koliko Vam je godina?
Manje od 11 0.4%
11-14 1.1%
15-18 6.0%
19-22 16.4%
23-26 17.4%
27-30 14.0%
31-34 12.8%
35-38 8.7%
39-42 6.6%
43-46 3.9%
47-50 2.8%
51-54 2.0%
55-58 1.2%
59-62 0.3%
63-66 0.4%
67-70 0.2%
71-74 0.2%
77-80 0.2%
Preko 80 1.1%
Zini da ti kažem! 4.4%

Ukupno glasova: 7208
Unesite komentare
Nazad na ankete

.