Ankete

Šta biste želeli da usavršite?
Kuvanje 6.9%
Popravak auta 6.2%
Umetnosti 4.7%
Istoriju 4.0%
Strane jezike 46.9%
Srpski jezik 3.7%
Vođenje ljubavi 27.7%

Ukupno glasova: 1103
Unesite komentare
Nazad na ankete

.