Unesite komentare
Šta mislite o predlogu da vojnici SCG učestvuju u međunarodnim mirovnim misijama?
Ime:

Imejl:

Komentar:
.