Forums : Berza

 Comment
Marihuana
sine_bane
2017-12-28 08:26 AM
da ili ne???
stef
(zgubidan)
2017-12-29 02:03 PM
Just say NO
sine_bane
2017-12-29 05:00 PM
sad je kasno, šta si cekao do sada? gde si bio juče? danas nalete na minu:(((
sine_bane
2017-12-29 05:05 PM
*naleteh
sine_bane
2017-12-29 05:08 PM
ma isto mu ga dodje!
sine_bane
2017-12-30 03:55 PM
pazite ih se, ima ih vise I rasporedjene su po torontskoj pijaci deonica(tmx): ACB, WEED, CMED, N:CNX, NF:CNX, ...
sine_bane
2017-12-30 04:29 PM
...cela pijaca je minsko polje!!!
 Comment Remember this topic!

Looking for Chakra Necklaces and Bracelets?
.