Online polls

Da li ste zadovoljni svojim proporcijama?
Da, 100% 15.5%
Prilično 36.4%
Onako 20.0%
Ne, baš 16.2%
Ne 11.9%

Total votes: 2253
Add a comment
Back to polls

.