Online polls

Kako će se sprovoditi reforme u Srbiji?
Još brže 27.7%
Istom brzinom 14.0%
Sporije 14.6%
Mnogo sporije 10.8%
Nikako 19.2%
Ne znam 13.8%

Total votes: 1676
Add a comment
Back to polls

.