Forums : Knin

 Comment
Mladen Friganović - Polja gornje Krke (1961)
Ucovjest
(.)
2015-04-20 04:18 AM
„U kršu sam se rodio i odrastao. Ta činjenica i živo zanimanje koje su u meni probudila predavanja prof. dra J. Roglića odredili su po svršetku studija moju specijalističku orijentaciju. Neko sam vrijeme razmišljao o užem izboru objekta istraživanja u okviru sjeverne Dalmacije. Poslije prvih terenskih opažanja ljeti 1954. odlučih da svoja daljnja istraživanja ograničim na prirodnogeografski specifičnu i društveno značajnu udolinu Kninskoga, Kosova i Petrova polja s okolnim krškim pojasom.”

Mladen Friganović, Polja gornje Krke, Radovi Geografskog instituta Sveučilišta u Zagrebu, sv. 3, 1961.

http://www.mediafire.com/?340pl833as5uelr
 Comment Remember this topic!

Looking for Unicorn Gifts?
.