Forums : Knin

 Comment
Крајишко културно благо
Dorpat
(istoricar)
2011-08-23 02:06 PM
http://narod.ru/disk/22701261001/naukahrišćanska.zip.html Крајишко културно благо. Српски катихизис написан у 18. веку а објављен почетком 19. века. Зиповани су и оригинал и превод на савремени српски језик. Око 500 килобајта.
Dorpat
(istoricar)
2011-08-23 03:34 PM
ИСПРАВАК ЗАДЊЕГ ЛИНКА: http://narod.ru/disk/22701261001/naukahrišćanska.zip.html
Dorpat
(istoricar)
2011-08-23 05:07 PM
ИСПРАВАК ЗАДЊЕГ ЛИНКА: http://narod.ru/disk/22701261001/naukahrišćanska.zip.html Углавном треба бити без 'ć' у линку. Свашта, као да је преправљен постављени линк.
 Comment Remember this topic!

Looking for Oil Diffuser Necklaces Sterling Silver?
.