Forums : Austrija

 Comment
Aufenthaltskarte
2017-04-28 05:10 PM
Ovim svojim tekstom hteo bih da pomognem i pružim neke informacije drugim ljudima koji nameravaju da apliciraju za RWR(Rot-Weiß-Rot) kartu i Aufenthaltskart-u.
Ja sam aplicirao za obe karte i stekao neko iskustvo koje želim da podelim sa vama koji imate nameru da uradite isto.

Aufenthaltskarte
(https://de.wikipedia.org/wiki/Aufenthaltskarte#Zweck)

Aufenthaltskarta je radna i boravična dozvola namenjena SAMO članovima porodice EU građana koji emigriraju iz svoje u neku drugu EU zemlju. Šta to zapravo znači. Npr. Stanovnik Nemačke sa nemačkim pasošem je u braku sa ženom sa npr. Srpskim pasošem. Ona ima pravo boravka (koje je dobila preko spajanja porodice) I rada samo u Nemačkoj ali ne i u drugoj EU zemlji. Ako sada npr. taj čovek – Nemac dobije posao u Holandiji i želi da se preseli tamo, njegova žena može da zatraži Aufenthaltskartu od Holandije. To nema veze sa spajanjem porodice! Spajanje porodice podleže zakonu o spajanju porodice i taj zakon se razlikuje od jedne do druge EU zemlje. Uslovi za dobijanje Aufenthaltskarte su isti za sve EU zemlje i mnogo su blaži i povoljniji od od uslova kod spajanja porodice. Tačnije NEMA nikakvih uslova kao što su visina plate, kvadratura stana idt.
U mom slučaju to je izgledalo ovako.
Žena je najpre našla posao u Austriji. Došli smo, iznajmili stan i prijavili se u opštini - stadtamt-u (ona i dete sa Mađarskim a ja sa Srpskim pasošem) i uzeli istog trenutka Meldezettel – tj. prijavu mesta stanovanja. Meldezettel može da izvadi svaki turista bez obzira iz koje zemlje dolazi čak je i obavezno ako ostaješ duže od mislim 2 nedelje.
Nakon toga otišla je u BH(Bezirkshauptmannschaft) da bi se prijavila za Anmeldebescheinigung tj. trajani boravak, jer zbog posla sada živi u Austriji a ne više u Mađarskoj, tj. Austrija joj je glavno mesto prebivališta. Međutim rekli su joj da za tako nešto mora da prođe bar dva mesece kako bi oni bili sigurni da su je na poslu prihvatili i da će zaista ostati duže u Austriji. Rekli su joj da za dva meseca dođe i donese dva platna lista za prva dva meseca njenog rada u Austriji. S obzirom da je obračun plate za naredni mesec urađen već sredinom meseca ona je drugi platni list – Lohnzettel iz firme dobila već posle mesec i po dana od našeg dolaska tj. početka njenog rada. Tada zajedno odlazimo u BH, ona predaje dva platna lista, uplaćuje 2 x 30€ i uzima istog trenutka Anmeldebescheinigung za nju i dete. Istog trenutka ja apliciram za Aufenthaltskartu. Rekli su mi da od trenutka kada predam svu neophodnu dokumentaciju da se čeka samo nedelju dana za dobijanje dozvole. Ranije je to bilo par meseci dok su sada to jako ubrzali.
Od dokumentacije koju sam morao da predam pored kopije pasoša, fotografije, venčanog lista i potvrde da nisam osuđivan tražili su i broj mog zdravstvenog osiguranja u Austriji (Versicherungsnummer). Takođe su pronašli u sistemu da sam ja ranije aplicirao za RWR kartu i da je to još uvek aktivno i ako je potvrda o mom odbijanju za RWR kartu iz ambasade u Beogradu stigla još 2 meseca pre toga. Zato su tražili da pošaljem email na neku adresu kako bih taj proces stopirao.
Imao sam sve što mi je bilo potrebno sem Versicherungsnummer gde sam jedino imao malo poteškoća da ga dobijem od zdravstvene ustanove (Gebietskrankenkasse). Oni su tražili da imam vizu kako bi mi izdali Versicherungsnummer dok mi je BH tražio da već imam Versicherungsnummer kako bi mi izdali vizu tj. Aufenthaltskartu. Tu je došlo do kontradiktornosti. Moja žena je objasnila tu nastalu situaciju u BH i oni su joj izdali potvrdu da sam ja u procesu dobijanja vize. Na osnovu te potvrde Gebietskrankenkasse prihvata moju aplikaciju. Još su mi tražili potvrdu iz Srbije A-SRB2 obrazac da nisam zdravstveno osiguran u Srbiji kako ne bih imao duplo zdravstveno osiguranje. Tu je takođe bilo malo problema jer taj dokument neće da vam izdaju u Srbiji na lični zahtev već to mora zvanično Austrija da zatraži. Dok u Gebietskrankenkasse smatraju da oni nemaju ništa sa tim i da ti moraš sam da uzmeš taj dokument iz Srbije. Ja sam uzeo običnu potvrdu (znači ne SRB2 obrazac) iz doma zdravlja u Srbiji na kojoj je navedeno da nemam zdravstveno osiguranje i preveo na nemački jezik. Tu potvrdu sam predao i oni su je uvažili. Tada sam konačno dobio Versicherungsnummer koji mi je još jedino nedostajao.
Taj broj zdravstvenog osiguranja (Versicherungsnummer) sam samo izdiktirao službenici koja je obrađivala moj zahtev za Aufenthaltskartom (ecard tj. zdravstvenu knjižicu sam još uvek čekao da mi stigne poštom na moju kućnu adresu) i ona je rekla da je sada moja dokumentacija potpuna i da dođem za nedelju dana da preuzmem svoju vizu tj. Aufenthaltskartu.
Sledeće nedelje (dva i po meseca od našeg dolaska u Austriju) ja sam uplatio 80€ i dobio Aufenthaltskartu tj. pravo boravka i rada u Austriji na 5 godina. Inače na 5 godina se uvek i izdaje Aufenthaltskarta.

Srećno.
 Comment Remember this topic!

Looking for Tassel Necklaces?
.