Forums : Republika Srpska

 Comment
Šta bi se desilo
Viko
(Diplsp)
2017-01-05 09:24 AM
Šta bi se desilo kada bi se recimo Bosnjaci pomirili sa Srbima, ne samo u RSu nego i sa Beogradom. Ja mislim da bi problema bilo mnogo manje, ali bi se odmah digla uzbuna kod BH Hrvata, a isto tako i u Zagrebu. Politicki Zgreb ne bi se, ne samo zabrinuo nego bi se smjesta digao na noge i sve pokusao da to sprijeci.
 Comment Remember this topic!

Looking for Chakra Necklaces and Bracelets?
.