Forums : Švajcarska

 Comment
Eifach so
spectator45
(you can`t touch this)
2015-01-08 04:44 PM
spectator45
(you can`t touch this)
2015-01-08 04:46 PM
spectator45
(you can`t touch this)
2015-03-18 05:29 PM
https://www.youtube.com/watch?v=yPVozI1MlR0

..usha sam apsalutno s namjerom samo da srkenm espresso i eventualno
da rjeshim krshtene rjechi iz blick-a(posrpski),trea mi kad sam sabran cirka peshes minuta, daklem samo shto sjedo pridje edna vaka ,okata, kad me sastavi onim ochurinama,samo msam osjetio neku slabost,uamacku piterinu da nije jope shecer..was dörfs sii? cherce bring mir ein jack daniels,bitte straight (reko sebi morda se povratim kako)mala se iznenadi ljepo,pomislila sace ovaj schtange kaisvi balkanerosi(procitala me),ode mala ostavime nako sama...
pa dobro svetu ti petku ljubim shto se tako smotas,a?ochi ka ochi
more li to ko objasniti, nije nichudo shto se njesam zenijo,u odsudnom trenu smotam se,,,grrrr,moram li reći da sam jope zakocio kod haubinsle in zürisee...lol
spectator45
(you can`t touch this)
2015-03-18 05:44 PM
 Comment Remember this topic!

Looking for Oil Diffuser Bracelets?
.