Diskusije : Knin

O, ne dajte Srbi da Vukova ljaga,
okalja vam obraz čist ko sunce s neba!
Ne idite braćo od rodnoga kraja,
jer mučenoj zemlji mučenika treba.

Nova tema

Pretraga

Looking for Oil Diffuser Necklace?
.