Diskusije : Astrologija

 Komentar
Kakv je hrišćanski pogled na vidovnjake?
hulk_hlw02
16. jul 2017. u 04.47
Biblija snažno osuđuje svaku praksu spiritizama, medijuma, okultne stvari, vidovnjake, itd. (Treća Mojsijeva 20:27; Peta Mojsijeva 18:10-13). Horoskopi, tarot karte, astrologija, oni koji proriču sudbinu, gledanje u dlan, oni koji prave seanse, itd., se nalaze u ovoj kategoriji takođe. Ovakve stvari se zasnivaju na konceptu da postoje bogovi, duhovi, ili bližnji koji su umrli, koji mogu da vam daju savet ili da vas upute na nešto. Ovi „bogovi” ili „duhovi” su demoni (Druga Korinćanima 11:14-15). Biblija nam nigde ne daje osnovu da verujemo da naši bližnji koji su umrli mogu, ili čak da žele da dođu u kantakt sa nama. Ako su bili venici, oni su na nebu, uživajući na najdivnijem mestu koje se može zamisliti – u zajedništvu sa ljubljenim Bogom. Ako nisu bili vernici, oni su u paklu, i pate u beskrajnom mučenju jer su odbacili Božiju ljubav i pobunili se protiv Njega.

Tako da, ako naši bližnji ne mogu da budu u kontaktu sa nama, odakle medijumima, spiritistima, vidovnjacima , itd. tako tačne informacije? Postoji mnogo „tumačenja” kada se radi o vidovnjacima. Otkrito je kako vidovnjaci mogu da dobiju gomile informacija o osobi najobičnijim sredstvima. Ponekad samo pozivanjem telefonskog broja kroz identifikator poziva ili pretraživanjem interneta, jedan vidovnjak može da dobije imena, adrese, datume rođenja, datume venčanja, ko su članovi porodica, itd. Međutim, neporecivo je da vidovnjaci ponekad mogu da znaju stvari koje bi trebalo da je nemoguće da znaju. Odakle dobijaju ove informacije? Odgovor je - Satana i njegovi demoni. Druga Korinćanima 11:14-15 nam kaže: „I nije čudo; jer i sam Satana uzima vid svetlog anđela. Nije onda ništa veliko kad se i njegove sluge pretvaraju u sluge pravednosti; njihov svršetak biće po njihovim delima.”

Satana se pretvara da je ljubazan i da je od pomoći. On pokušava da izgleda kao nešto dobro. Satana i njegovi demoni će vidovnjaku dati informacije o osobi, da bi tu osobu navukle na spiritizam – nešto što Bog zabranjuje. Na početku izgleda nevino, ali ubrzo osoba postaje zavisna od vidovnjaka – dozvoljavajući Satani da kontroliše i uništi njen život. Prva Petrova 5:8 izjavljuje: „Budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere.” U većini slučajeva, sami vidovnjaci su verovatno obmanuti, i ne znaju pravi izvor informacija koje primaju. Kakav god da je slučaj, i kakav god da je izvor tačnih informacija – bilo šta što je povezano sa spiritizmom, gatanjem, astrologijom, itd. nije Božija namera za nas da kroz to dođemo do informacija. Na koji način Bog želi da razaberemo Njegovu volju za naš život? Jednostavno: (1) proučavaj Bibliju (Druga Timoteju 3:16-17), (2) moli se za mudrost (Jakov 1:5).
Novak
03. avgust 2017. u 22.30
Astrologija navodno ima neku naučnu osnovu za zabavu dok
beli luk i glogov kolac ne bas mnogo, pasulj je dobar još kad je prebranac, ne trba ni da se gleda u njega ni da se baca već da mu se doda suvih rebaraca i naravno malo belog luka.
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Tassel Keychain ?
.