Diskusije : Politika

 Komentar
Preokret od kapitalizma ka socijalizmu i od socija
Popaj
29. maj 2023. u 09.02
Preokret od kapitalizma ka socijalizmu i od socijalizma u kapitalizam

Period od šesdeset godina u kojem se ispoljavao naučnoistraživački rad istraživača u Institutu ekonomskih nauka obavljao se u dva međusobno različita društvena ambijenta. U ovom radu su u sasvim reduciranoj formi sublimirana ova dva perioda. Prvi deo rada se bavi teorijskim polazištima, ekonomskom politikom i praksom uspostavljanja društvenoekonomskog sistema socijalističkog samoupravljanja, zasnovanog na društvenoj svojini. Teorijsko utemeljenje prelaska iz kapitalizma u socijalizam se nalazilo u Marksovim ekonomskim, filozofskim, političkim i sociološkim pogledima na buduće društvo u kojem se radnička klasa oslobođa eksploatacije. Sistem socijalističkog samoupravljanja u prvim decenijama, sve do 1980. godine, ostvario je impresivne rezultate iskazane u stopama ekonomskog rasta i smanjivanju društvenih nejednakosti. Ekonoski rast i razvoj temeljio se na autonomnim izvorima akumulacije, inflatornom finansiranju i depresijaciji nacionalne valute. Uticaj stranog kapitala na razvoj nije bio dominantan. Ključni problem socijalističkog ekonomskog poretka nalazio se u ekonomskoj neefikasnosti samoupravnog preduzeća i sklonosti zaposlenih da favorizuju ličnu potrošnju u odnosu na akumulaciju i ulaganja u razvoj. Ekonomska kriza socijalističkog sistema se ispoljila osamdesetih godina prošlog veka. Samoupravni Jugoslovenski socijalizam nije našao odgovore na izazove krize i urušio se devedesetih godina prošlog veka zajedno sa čitavim sistemom Istočnoevropskih centralno - planskih ekonomija. Povratak u kapitalizam i tržišnu privredu bio je teorijski i empirijski izazov. Drugi deo ovog rada bavi se pitanjima „tranzicije” ili povratka u kapitalizam. U vezi sa tranzicijom iz socijalizma u kapitalizam na sceni su bile prisutne dve koncepcije: evolutivni prelaz i „šok terapija.” Skoro sve socijalističke zemlje, pa i Srbija je prihvatila model „šok terapije” zasnovan na potpunoj liberalizaciji, deregulaciji i privatizaciji. Prelaz iz socijalizma u kapitalizam nije doveo do snažnijeg ekonomskog rasta i razvoja. Očekivanja vezana za savršenost tržišne samoregulacije su razočaravajuća. Tranzicija iz socijalizma u kapitalizam je dovela do preraspodele društvenog bogatstva i dohodaka bez razvoja.
https://tinyurl.com/2e6x3uyv
Popaj
29. maj 2023. u 10.59
„Tranzicija iz socijalizma u kapitalizam je dovela do preraspodele društvenog bogatstva i dohodaka bez razvoja.”

P.S. „preraspodele društvenog bogatstva” čitaj: krađa, lopovluk, bunarenje, otimačina, prevara, kriminal...
Simo
29. maj 2023. u 11.55
Razlog zašto sam birao Kanadu a ni slučajno USA je upravo taj sto sam još tada 1991 video da je ovaj sistem mnogo blizi bivšem SFRJ od spomenute americke surovosti i nisam se prevario.
Trideset godina kasnije vidim da protiv prvog coveka zemelje i njegovog rezima mogu lajati identicno koliko i u SFRJ pre odlaska.
Zdravstvo je besplatno i korisno kao i nekad u starom kraju.
Skolstvo je besplatno kao sto sam se i sam skolovao. Studiranje je apsolutno izvodljivo onima sto hoće da uce.
Bratstvo i jedinstvo je nešto jače od onog sto sam ostavio i pamtio.
Prostiv crnog garavog ili kosokog brata smem da lajem isto koliko i kod druga Tite na bratske nam narode.
U vojsku nema da se ide pod moras, to mi bas jako fali.
PeMzije se dele svima jednako cista uravnilovka, mnogo bolje nego sto je Tito delio borcima NORA.
Narodne kuhinje sprečavaju odliv ispranih i neupotrebljivih mozgova,
Porez se placa po principu uzimala davala, cesce uzimala...
Dobiti otkaza ako si zaposlen u državnoj sluzbi je jednak zakonu o udruzenom radu SFRJ.
Policija i pravosudje su isti u celom svetu.
Izvesna sirotinja godinama ceka na besplatni državni stan (Solidarnosti) tj socijale i to funkcionise.
Sve to uz parolu, U radu je spas!
Starac_Foco
(--)
29. maj 2023. u 12.02
Prije sociljalizma bio je takođe kapitalizam. On je dobrim dijelom nastao otimacinom, sve meni ništa tebi, uz casne izuzetke.
Onda je dosao socijalizam pa oteo sve sto su imali i relativno posteni i pokvareni kapitalisti i zemljoposjednici.
Pa su onda dosli ponovo kapitalisti i oteli sve sto je socijalizam napravio od nule ili oteo od ranijih kapitalista i zemljopsjednika.
A prije svega toga su turci otimali od raje, pa onda raja otimala od begova i aga kad je feudalizmu dosao kraj.
Tako da se sve i uvijek svodilo na - otimacinu :).
C_A_B_O
29. maj 2023. u 15.17
Pa i PRIVREDA sviju brdskih krajeva do nekih dvadestih bijase PLIJEN...bajke o UREDNOM drustvu sire samo oni zavidni danas sposobnim.. da budu sto su a ONI moraju da promene propise tokom utakmice da bi poveli sa 1:0.

Od kad se prvo drustvo ( predistorisko) stvorilo do DANAS.

Ideologija ( i VERA) idu u korak drustvenim promenama a RAVOLUCIJA NIKADA nije napredak NO EVOLUCIJA.

KAKO krimilalni ( i pol-krim) privrednici NE mogu poslovati bez razaranja jedne strane u komercijalnim odnosima...unistavaju drujog partnera,tim se generalmo mEnja poslovna geogrefija i NESPOSOBNI postaju „sposobni”

NIJE bitno jesuli jednog ili drugog tabora...a MASA NARODA je samo stado za sisnaj i klanje za praznike.

SMRT KOMUNI i neokonzervatovizmu!
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Chakra Necklaces and Bracelets?
.