Diskusije : Politika

 Komentar
Na Kordunu grob do groba
Popaj
22. novembar 2022. u 10.43
Tokom 1941. ustaški režim je počinio masovne zločine genocida na Kordunu i na cijeloj teritoriji „NDH”. To se nastavilo do kraja rata, sa posebno tragičnom ofenzivom u proljeće 1942., kada su ustaše, domobrani, Nijemci i Italijani opkolili Petrovu goru. Veći dio opkoljenog naroda je ubijen, a poneke su majke, iznemogle od gladi i užasa, ostavljale i svoju djecu u dupljama drveća. Proboj obruča na Petrovoj gori je uključivao i takve očajničke akcije kao što je bio juriš oko 300 „roguljaša” (seljaci naoružani samo roguljama) na dobro naoružane ustaše utvrđene na vrhu Petrovac.

Na cijeloj teritoriji Korduna broj žrtava fašizma za čitav Drugi svjetski rat iznosi 27.457, odnosno oko 30% predratnog stanovništva. Kao sjećanje na ove događaje nastala je poznata narodna pjesma „Na Kordunu grob do groba”.
https://www.youtube.com/watch?v=zUX5SIgKEWk
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Tassel Necklaces?
.