Diskusije : Obrazovanje

 Komentar
Besplatno polaganje Bloomberg Aptitude Test - BAT
nikola_1990
03. maj 2014. u 13.55
Bloomberg Aptitude Test (BAT)

Besplatno polaganje BAT testa namenjen studentima i diplomcima svih univerziteta, pripadajucih fakulteta i visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji.

Šta je BAT?

The Bloomberg Aptitude Test (BAT) je standardizovan test koji procenjuje studentove sposobnosti i sklonosti za razvoj karijere u oblasti finansija. Svrha testa jeste da pomogne studentima da se na osnovu svojih sposobnosti najbolje pozicioniraju kao potencionalni kandidati pred poslodavcima u finansijskom sektoru na lokalnom, regionalnom i svetskom nivou.

Test je istovremeno šansa za svakog studenta ili diplomca da ostvari kontant sa poslodavcem za praksu ili posao koristeci interni Bloomberg-ov pretrazivac (TalentSearch).

O testu

BAT se polaže besplatno.
BAT se u celosti polaže na engleskom jeziku.
BAT test je standardizovan na svetskom nivou.

Test traje 2 sata i čine ga 100 pitanja sa više ponudjenih odgovora iz sledećih oblasti:

Analitičko razmišljanje
Matematika
Ekonomija
Analiza grafikona
Analiza finansijskih izveštaja
Analiza vesti
Investiciono bankarstvo
Globalna tržista

Struktura testa je dizajnirana da studentima predoče stvarne izazove i situacije s kojima bi se suočavali na radnom mestu pri čemu test je usmeren da prikaže „način na koji student ražmišlja” pre nego „stečeno znanje”.

Test je pogodan za studente svih godina s obzirom da je koncept testa zasnovan na procenjivanju, a ne na stečenom znanju tokom studija.

Vaše rezultate možete anonimno upoređivati sa studentima celog sveta koji su polagali BAT test.
Takođe, svi poslodavci mogu videti samo Vaše rezultate. Oni zatim šalju zahtev za povezivanje i tek posle vašeg odobrenja mogu videti druge lične detalje pri čemu sve već ušli u proces razgovora sa poslodavcem.

Prijavljivanje za polaganje BAT testa u BAT test centru u Beogradu.

Prijavljivanje za polaganje testa je izuzetno jednostavno i obavlja se direktno na sajtu testa www.takethebat.com
Za sve ostale info i pitanja - u postovima/porukom.

 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Chakra Necklaces and Bracelets?
.