Unesite komentare
Šta mislite da se žuti karton u fudbalu zameni sa isključenjem na 15 minuta?
Ime:

Imejl:

Komentar:
.