Forums : Književnost

 Comment
Nikada
Rex1
2021-05-10 03:51 PM
Nikada ti nećeš,
ni jednim delom svoje duše,
osetiti ono što ja
nosim u sebi.
Svu onu bol i muku,
i ljubav neuzvraćenu.
Sve one ljubavne jade,
i ruke umorne od čekanja,
i nadanja.
Nikada ti muzo moja,
ni naslutiti nećeš moći,
koliko te je duša volela,
i htela.
A ipak,
i pored svega,
da me povrediš,
ti nisi smela.
Ne ti,
kojoj sam vreme
i godine dao,
trenutke nepovratne.
Za našu ljubav se borio,
samog sebe lomio,
sve prepreke rušio.
Da bi na kraju,
ostao sâm.
Nikada ti,svetlosti moja,
nećeš saznati
kako je,
kada se beskrajno voli,
kada se odrekneš
i sebe samog,
u ime uzvišene ljubavi.
I zbog toga te žalim,
a žalim i sebe,
jer dadoh sve što se
moglo dati,
pa sad prazan stojim,
k'o stena.
Samo telo,
u pokretu bez duše.
 Comment Remember this topic!

Looking for Oil Diffuser Bracelets?
.