Forums : Moj dom

 Comment
Pomoć potrebna, hitno
2020
2014-05-18 08:49 AM
Da li bi neko mogao, onako okvirno, da mi izracuna koliko je materijala potrebno za izradu kuhinjskih elemenata?

1. element od 30cm sa 4 fijoke
1. element od 60 cm sa vratima
1. element/gornji/ dugacak 2m sa 40 cm, sa 4 vrata.

Samo materijal za 'skelet` i vrata, za radnu plocu već znam cenu i dimenzije, jedino misam sigurna koliko mi je materijala potrebno za ova tri elementa.

Hvala na trudu, zaista mi je hitno i važno.
 Comment Remember this topic!

Looking for Oil Diffuser Necklaces Sterling Silver?
.