Forums : Austrija

 Comment
Живот у Бечу
svetogorac
(Једном се живи)
2014-10-11 07:26 PM
Толико пута сам био у Граду Бечу, а никако да се одлучим да наставим са дужим боравком, јер сам сада и члан ЕУ, помагао бих старију особу за стан и храну и понеки евро у Бечу, пожељно близина јужне или западне железничке станице.
 Comment Remember this topic!

Looking for Oil Diffuser Bracelets?
.