Forums : Pravoslavlje

 Comment
Sretna Slava
muerte
(Bas sam Zgodan)
2019-10-27 02:24 PM
Sretna Slava svima pa i meni

nema_meee
2019-11-11 02:37 PM
Prijatelju. Ne kaže se sreTna već sreĆna. Ta reč potiče od reči sreĆa a ne sreta.
Sreta nije ništa dok je sreća SREĆA.
CTEBA
(penzioner)
2019-11-18 09:35 PM
Уф та граматика.
Ето погледах у правопис и соји ово:

„Могуће је писати и једно и друго! Норма стандардног српског језика предност даје облику срећан/срећна/срећно/срећни/срећне/срећна, али и прихвата дублетизам, па није погрешан ни облик сретан/сретна/сретно/сретни/сретне/сретна. Оба придева настала су од именице срећа, а она од глагола сретати (се).”

Ајд сад па буди паметан, како је правилно.
 Comment Remember this topic!

Looking for Oil Diffuser Necklace?
.