Forums : Obrazovanje

 Comment
Priznavanje diploma
sasho146
(STUDENT)
2014-05-19 11:03 AM
Šta je potrebno da se priznaju strane diplome visokoskolske isprave sa fakulteta kao na pr. Ex ju republika bjrm iz Skoplj u R. Srbiji, jer sam čuo o obostranom priznavanju diploma između dveju država?
aquariusnorth
(sisac golubova)
2014-06-03 03:17 AM
kako se ne setis otici na svoj fakultet I tamo pitati ? šta ti je lenjost ...ubitacna navika...
 Comment Remember this topic!

Looking for PomPom Keychains?
.