Forums : Obrazovanje

 Comment
Više od 1000 prilika za usavršavanje
bojana0210
2014-01-11 04:42 PM
Iskreno verujem da školski sistem nije jedini koji treba da nas oblikuje i da je bitno da se usavršavamo tokom celog života. Heysuccess nudi aktuelne konkurse za stipendije, stažiranja, zanimljiva takmičenja, letnje škole, konferencije i još mnogo toga. Pomaže nam da unapredimo svoju biografiju i radimo sa mladim ljudima širom sveta. Za više informacija posetite:

www.heysuccess.com
 Comment Remember this topic!

Looking for Lava Rock Bracelets?
.