Forums : Rokenrol

 Comment
Rokeri čujem svi ste na farmu
jas_na
2013-06-25 03:14 PM
rokeri čujem svi ste na farmu
mislim jedno oko mi radi
pa vidim i po mrAKU
kažu da treba ima puno
a i zurka je ludilo
zato za sve vas
posebno za tebe kju poruka
kratka
kad mogu svi srbi da imaju po dve tri žene

evo kju nešto i za vas sa politika diskusije
dosadne

od lude žene...:)))

http://www.youtube.com/watch?v=8momYeltFys
a da ti nebi bilo dosadno
lovi kju
al nešto pametno...

http://www.youtube.com/watch?v=GI803kB1yqI
 Comment Remember this topic!

Looking for Oil Diffuser Bracelets?
.