Online polls

Šta mislite o reklamama (na stranim sajtovima) koje se ne mogu zatvoriti?
Užasno 63.4%
Naporno 24.0%
Prolazno 2.6%
Dobre su 0.6%
Odlične su 1.9%
Ne znam o čemu je reč 7.5%

Total votes: 1258
Add a comment
Back to polls

.