Online polls

Šta biste najpre legalizovali?
Prostituciju 20.7%
Marihuanu 13.0%
Sve droge 2.6%
Alkohol maloletnicima 4.1%
Prodaju vlastitih organa 2.7%
Brakove homoseksualcima 10.7%
Sve 5.5%
Ništa 40.8%

Total votes: 2638
Add a comment
Back to polls

.