Дискусије : Електроника

 Коментар
HAARP sistem protiv Srbije
inventor
21. мај 2014. у 07.57
SADA ISPRAVILI GRESKU POTOPOM SRPSKIH TERITORIJA!!!!
Greška na „HAARP”-u: Umesto Srbije zaledili SAD!
Polarni eksperiment je pošao naopako – umesto na Srbiju, „fokusirana hladnoća” sistema „HAARP” otišla je na Sjedinjene Američke Države.
„Hteli smo da napravimo polarni eksperiment na maloj teritoriji koja nije ostrvo, a da ipak ne obuhvatimo okolne zemlje. Radi se o nečemu što je kao fokusirana energija, samo u ovom slučaju je fokusirana hladnoća. Hteli smo da vidimo da li je život moguć ako spustimo temperaturu do minus 62 stepena Celzijusa i kako ljudi reaguju u takvoj situaciji”, rekao je izvor iz tehničke službe „HAARP”. Izbor je logično pao na Srbiju.
„Ali kada smo odredili koordinate i pustili aparate, nešto je pošlo naopako. Umesto da se zamrzne Beograd i okolina, polarna hladnoća je došla u SAD. Inženjeri još ne mogu da lociraju propust, a još manje da ga poprave. U međuvremenu, polarna hladnoća divlja u severnom delu SAD i širi se na jug”
„Sve je krenulo kao po Marfijevom zakonu. Ne znamo o čemu se radi. Predračuni su bili tačni, tu nema dileme. Na sistemu je radio naš najbolji fizičar Stiven Popovič. Među zaposlenima u 'HAARP' se širi panika, budući da nam je preostalo još malo vremena. Neki veruju da je reč o štitu Nikole Tesle i da nije trebalo da izaberemo Srbiju”
Prema rečima sagovornika iz „HAARP”-a, Vašington je bio obavešten i zatražio je hitnu istragu, ali pre toga treba zaustaviti nevreme.
Postoji i naređenje da, ukoliko se ne zaustavi nevreme, vojska SAD minira celo područje „HAARP”-a.
„Ali, mi naučnici nismo ubeđeni da bi to otklonilo posledice. Moguće je da bi tako efekti postali trajni i SAD bi se pretvorile u santu leda, pa bi na Floridi mogli da se nastane foke i polarni medvedi”, naveo je sagovornik iz tehničke službe „HAARP”.
EMERGENCY : Error in „ HAARP ” : Instead of Serbia froze USA!
Polar experiment gone wrong - instead of Serbia , „ focused cold ” system „ HAARP ” went to the United States .
„ We wanted to make a polar experiment on a small territory which is not an island , and that does not include in neighboring countries . It is something that is as focused energy , only in this case is focused cold . We wanted to see if life is possible if the temperature down to minus 62 degrees Celsius , and how people react in such a situation , ”said a source from the technical services „ HAARP ” . The choice is logically fell on Serbia.
„ But when we set the coordinates and let the cameras, something went wrong . Rather than freeze Belgrade and its surroundings , the polar cold came to the United States . Engineers still can not locate the failure , much less fix it. Meanwhile, the polar cold wild in the northern part of the United States and spread to the south ”
„ Everything went as per Murphy's Law . I do not know what it is . Preliminary estimates are accurate, there is no contest . At the system is doing our best physicist Stephen Popovich . Among the employees of the ' HAARP ' spreads panic , because we have much time left . Some believe that it is a shield of Nikola Tesla , and should not have to choose Serbia ”
According to the interlocutor of „ HAARP ” , the Washington was notified and requested an immediate investigation , but before that should stop the storm .
There is an order that , if it stops the storm , the U.S. dominates the whole area „ HAARP ” a .
„ But we scientists are convinced that it would eliminate the consequences . It is possible that such effects become permanent and the United States would be turned into an iceberg , so Florida could settle seals and polar bears , ”said the caller from technical services „ HAARP ” .
Ovim frekvencijama koje su modulisane na nosece talase ( 4MHz – 10MHz) mogu da uticu na mozdane neurone I da izazivaju razlicita stanja I reakcije.
- BETA (više od 13 Hz) smo potpuno budni,
- ALFA (8 - 13 Hz) smo u laganom sanjarenju, a mašta zamjenjuje logiku,
- THETA (4 – 8 Hz) je stanje u kojem silazimo u unutarnji prostor intuicije i vizualizacije. Na THETA moždanim valovima spajamo se sa Stvoriteljem i On je taj koji iscijeljuje tako da:
- Moždani valovi leve i desne polutke mozga se izjednačuju.
- Um je usporen.
- Pročišćava se srce od negativnih emocija i svega šta se na njemu nataložilo.
- DELTA (ispod 4 Hz) je besvjesno spavanje, urođena inteligencija je na delu.

banderashbre
(vishi samostalni!)
09. јун 2014. у 15.43
Šta si ti to pusio danas? Čak nisi dobro svoje mastarenje preveo na engleski. Bre kad lažeš laži da to ima smisla...
rubberduck
15. август 2014. у 06.02
... a onda je mrmot zavio čokoladicu
Bruda
22. фебруар 2015. у 16.57
Test
 Коментар Запамти ову тему!

Looking for Tassel Earrings?
.