Дискусије : Историја

 Коментар
Dervan
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 12.05
Puno se mastila rasulo. Može i još malo.
Šta znamo o Dervanu.
Pominje se 631. godine, kao vodja Sorba; dux, vladar; za ondasnje prilke kralj, ne knez kako ga prevode.
Datum smrti, nepoznat. nasao sam na netu 636, poraz od Turingskog vladara. Izvor, ili najstariji pomen ne mogu naći...
Ako je porazen,, ne znam odakle da je preminuo. Pretpostavka?
Gebhard pominje 640, kao dali godinu smri ili podele među sinovima mu. Ne znam na osnovu kog izvora, predanja ili najstarijeg pomena...
Ono što se da naslutiti kao putokaz o samom Dervana stize iz pisanja Mavra Orbinija. Nazalost, istoricari ga karakterisu na nepouzdan.
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 12.11
Najpre. Mavro je preuzeo svoje pisanje od izvesnog Karla Vagrijskog. Nepoznatog pisca. Humanista iz 14. veka? Svoju istoriju je ostavio u najmanje 12. tomova. Ko god bio, izgleda da je imao uvid u spise koji nama nisu dostupni. Prvi navod koji ostavljam je o izvesnom vladaru Slavena, Zvjezdodragu.

Godine 590.
saski vojvoda uznastoja svim se snagama oduprijeti Sla-
venima, te okupi vojsku od pedeset tri tisue boraca. Uh-
vativši se u koštac s neprijateljem, kod grada Luchte u
Saskoj, pretpje poraz (prema izvješima Karla iz Wagri-
ena u 3. knjizi). Ta slavenska pobjeda
uli takav strah
svim Šasima da njihov vojvoda bje prisiljen obratiti se
kralju Danske zaklinjui ga za pomo u tim zlokobnim
vremenima, te da udruži svoje snage sa Šasima. Uspje
mu s lakoom to postii, budui da danški kralj bijaše u
strahu da bi Slaveni nakon pobjede nad Šasima mogli
okrenuti vojsku i na njega. Poredaše stoga svoje ljude,
kojih (prema Karlu iz Wagriena) bijaše oko osamdeset
sedam tisua boraca. Uhvatiše se u koštac s neprijate-
ljem u okolici Laupena, te zametnuše smion
i krvav boj
koji potraja od jutra pa sve do dvadeset
i drugog sata u
danu. Pobjeda se na koncu prikloni Slavenima, kojima
tada zapovijedaše vojskovoa Zvjezdodrag. Danski kralj
izgubi u toj bici život, a vojvoda od Saske, našavši se u
nevolji, baci s konjem u rijeku
i tako spasi. Slaveni se po-
tom okrenuše protiv Franaka, te harajui njihovim kra-
ljevstvom pokazaše svu svoju okrutnost.
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 12.19
Ono sto buni je sukob u Saskoj, ali uz prisustvo Danaca (?). Kao da je sukob bio na obalskom prostoru Ljutica.
Takođe, nastavak Orbinija ne deluje kao da nastavlja pisanje Vagrijskog. Pošto se drzao drugacije teorije o poreklu Slavena, ostajemo uskraceni da li postoji veza između Zvjezdodraga i pomena sledećeg vladara Beloslava. Ako su u bili na istom prostoru, izvesno je. Međutim, nije najjasnije, da nije bio vladar nekog drugog saveza.
Beloslav.

Tadašnji
fra-
naki kralj Kildebert posla Adulfa, jednoga od ponajbo-
ljih svojih vojskovoa, da se suprotstavi Beloslavu
(jer
tako se zvaše knez slavenski) koji se, zatekavši se u nepri-
jateljskoj zemlji i uvidjevši kako malo ima Slavena u
usporedbi s brojnim franakim snagama, pokoleba u
svom naumu. Opazivši to, Adulf mu zaprijei put
i zat-
vori sve prolaze. Beloslav se na to povue sa svojima u
podnožje jednog brda, te se ovakvom besjedom obrati
svojim ljudima: Vidite, borci i sudruzi moji vjerni, da nas
je neprijatelj tako opkolio da se ne možemo drukije ne-
go snagom svojih ruku spasiti. Pobjei se ne može; pa
sve i kad bi se moglo, zakoni nam prea naših ne do-
puštaju to. Budui, dakle, da spas
i svu nadu svoju po-
lažemo u snagu ruku naših, krenimo dakle dragovoljno u
borbu za spas i ast sebe samih. Ne treba nas
uplašiti brojnost neprijatelja, kad znamo da smo više no jednom
nadjaali najsilnije saske, danske
i franake vojske. Ako
nam je sada u borbi s Francima poginuti, poginimo
slavno, da se neprijatelj ima malo emu radovati, a da
sinovima i potomcima svojim, štoviše itavome svijetu,
pružimo rijedak primjer snage
i sranosti. Izgovorivši
to, naloži da se svi postroje u borbene redove. Adulf pak
ne poeka dugo, nego odmah dade znak za poetak bit-
ke u koju se Franci, pouzdajui se u svoju brojnost, ra-
do upustiše. Slaveni im, nastojei se
okoristiti svojim
položajem, s jednakom hrabrošu odolijevahu; štoviše,
gotovo bez nade u spas, jedan drugoga poticahu na os-
vetu. Na koncu se tako razjariše u svom bijesu, da se
Franci poeše povlaiti
i ginuti jedan za drugim. Vidjev-
ši što se dogaa, Adulf se pokaja što se uope bijaše
upustio u bitku, no ni za kajanje mu ne osta mnogo
vremena, jer pade i on s velikim dijelom svoje vojske.
Poginuše takoer i mnogi Slaveni, a vojskovoa njihov
Beloslav bje smrtno ranjen te nedugo zatim na povrat-
ku kui napusti ovaj svijet.
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 12.22
Ono sto je zanimljivo oko pomena Beloslava je da se time pojasnjava situacija potcinjenosti njegovog brata Dervana, iz Fredegara.

Dervan, knez slavenski
i
brat Boleslavov, u želji da osveti bratovu smrt krenu na
kralja Dagoberta, koji bijaše naslijedio Kildeberta na
franakom prijestolju; potukavši se s Dagobertom
i s
njegovom biranom vojskom Franaka
i Austrijanaca,
potue ih do nogu. Ušavši potom u Tiringiju
i u kraje-
ve uz franake granice (kako izvješuje monah Aimon
u 4. knjizi, poglavlju 23.), nanese velike štete
i odnese
sa sobom neizmjeran plijen. Slaveni Sorabi, osokolje-
ni tom pobjedom, upadoše takoer u
neprijateljskom
pohodu u Tiringiju i Sasku, te opljakavši te dvije zem-
lje, na koncu sve uništiše
i spališe. Ti Sorabi pripadaju
onima koje Laonik Halkokondil smješta u drevnu pok-
rajinu Tribala u sjevernoj Meziji. Prema tome, došavši
sa sjevera, zauzeše velik dio Dalmacije (kako izvješu-
je Aimon u 4. knjizi, poglavlju 1.). Za vladavine cara
Konstantina, dakle u IV. stoljeu, nastavahu donju Pa-
noniju, gdje se pobuniše protiv cara. No on im se (kako
kaže Aventinus u 2. knjizi) obrati besjedom s propovje-
daonice, te ih skloni na mir i na koncu ih umiri.
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 12.25
Zanimljivo je da se u nastavki govori i o poreklu S(o)rba.

Drevno
prebivalište Soraba (prema Pliniju) bijaše kraj oko mo-
vare Meotid. Jedan ih se dio zaputi otamo
u smjeru unava i gornje Mezije, dok drugi dio krenu na put pre-
ko nepreglednih prostranstava Sarmatije, to jest Poljske,
da bi na koncu prodrli u germanske zemlje nedaleko
Poljske, koje se danas zovu Lužica. Raspršivši se okol-
nim krajevima, zaustaviše se izmeu rijeka Saal
i Labe.
Stoga Jan Dubravski s razlogom smješta tamo Sirbe, po
kojima su nazvani gradovi Serbek i Serbest.
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 12.37
Takođe, zaboravih, dok se u Fredegara konkretno navodi za 631. g Dervan, s srpskim imenom, treba reći da postoji navod za 590 godinu (Zvjezdodrag ?) koji pominje varijantu imena srpskog). To bi bio zapravo prvi pomen Srba.
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 13.01
Sada, mala digresija.
Tibor Zivkovic je u svom poslednjem radu, O krstenju Hrvata i Srba, ukazao da je Porfirogenitov rukopis bio baziran na izvoru koji je svakako dosao od strane Rima; po njemu od Atanasija bibliotekara.
Rukopis je nastao u periodu 875-879.
Ono što se iz analize vidi je da Hrvati, (samim time i Srbi), nisu bili krsteni u vreme Herklija, već u vreme njegovog sina.
Apropo, pomena Sv Martina koji je 642 skupljao taoce hrišćanske od paganskih Slavena.
Moja teza uzimajuci u obzir i prepis Vasilijevog spisa, kao odrednicu neke starije tradicije o 642. godini i preseljavanju plemenskom: druga kolonizacija o kojoj je izlagao Djordje Jankovic desila se posle 631/632.
640?
Sto bi islo u prilog navodu Gebharda o podeli braci 640 godine, po smrti Dervana.
Ako uzmemo za iole ozbiljnije Karla Vagrijskog, Dervanov brat je poginuo. Nema naznaka da se takav dogadjaj desio za njegove vlasti, i vrv bi bio zabelezen, posto je Dervan bio obavestajno zanimljiv. I pomisao treceg brata je već previse.
Ako ovaj deo Srba nije bio krsten do oko 640, onda i nisu bili 631. Samim time je taj deo umesten. Ispredanje o Srbici, iako s velikom skepsom, pa i da prihvatim. Kao deo vizantijskog izvora u pisanju Porfirogenita. Ne deluje je logicno da bi se pominjalo olako setanje k Biogradu, premda... ako se trebalo ukazati da su dosli po dogovoru...kad je reč o teoriji federata..
Da li na zbivanja 640. g ukazuju nekakvi severni pljackasi pohodi S(o)rba?
Krstenja Srba teško da je bilo pre 640. Posle 640, i ako je bilo, vrv se odnosilo samo na neku od vladarskih porodica.
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 13.05
Ako Srbi nisu dosli 631-632g. već kasnije, i nisu bili krsteni do smrti Iraklija, nisu dosli kao federati.
U slučaju Hrvata, krsten je sin njihovog predvodnika, s neobičnim imenom Porga (Prove).
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 13.19
O Beloj Srbiji, imajuci u vidu datiranje sastavljenog teksta u Rimu, i situaciju među S(o)rbima, namece se teza Ljuticke zemlje.
Kad je reč o vodji Srba koji su dosli, deluje jasnije pisanje Milojevica o njemu. Takođe, i ime Drvenarevica.
Međutim, problem s Drvenarima je sto su se oni prostirali znatno severnije od pretpostavljene zemlje S(o)rba. Dervan je mogao biti Drvenarevic jedino ako je poticao iz zemlje Ljutica. Naravno, kontra-argument je poistovecivanje naziva Venda sa srpskim (po uzoru na Bavarskog geografa). Malo nezgodno, doduse, kad su u pitanju Vilci.
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 13.42
Kako se zvao sin Dervana. Po Letopisu popa Dukljanina, Selimir. Malo prenategnuto doduse, jer se selio... Kao sto je prenategnuto da je odrzao mir s hrišćanima, da bi se u nastavku navodilo da im je udarao porez. Malo kontradiktorno. A i ako ih je oporezivao on, umesto cara; ništa federati, ništa krstenje.
Ponovo digresija na Sv. Martina.
Takođe, navodi u ovom Letopisu, o paganskim kraljevima.
Još jedna stvar, posto mi je nedostupan Gebhard, ako je on izvor svadje među bracom, ili neki drugi pisac...
Nije li realnije, da je Selimir dosao po dogovoru Milica, Sama aka Svevlada i Selmira. Možda se stoga u Letopisu navodi Samo kao njegov prethodnik.
Vladao je 21. g. da li onda 661?

Zainteresovani, dobrodosli u istorijsku diskusiju!
MiitarMiric
21. јануар 2019. у 14.30
Uzgred, o Hrvatima i njihovom prostiranju, ili o plemenima, granicnom prostoru s kojima su bili govori govora bozanstva koja se na tim podrucjima nalaze. Takođe, nije jasno da li je u pitanju pisanje o dalmatinskim ili panonskim.
MiitarMiric
22. јануар 2019. у 06.37
Dakle, moje razmišljanje je da se dolazak desio 640.
Deobom Milica i Selimira, uz mogući dogovor sa Samom (Svevladom).
Savez vendskih plemena predvodjen Selimirom nije dosao da budu federati već je bilo reci o klasicnoj kolonizaciji u zadnjoj godini vlasti cara Iraklija.
Hrvati su takođe pristigli zajedno sa Selimirom.
Njihovo podrucije je ukljucivalo i deo vendskih plemena koja nisu obozavali Prova.
Hrvati su krsteni u periodu vlasti sina cara Iraklija.
Za Srbe ovo ne vazi (eventualno, eventualno vladarska porodica).

Tabanac je pisao o Dervanu, kao Dervanovicu. Voleo bih da čujem na osnovu čega je izveo taj zakljucak.
Ne deluje logicno.
Teritorija Dervana je znatno severnije; takođe, o ime srpskom u njih.

Može se pretpostaviti da je Dervanov brat bio Beloslav.
Zvjezdodrag, mogući otac.
MiitarMiric
22. јануар 2019. у 09.08
Ako je bilo Srba pored Soluna, a reklo bi se da jeste po Strimonjanima. Romeji prvu uspesniju akciju imaju oko 658. U godini 674-7, koja je prethodila hapsenju Prvuda, koji je ostavio svedocanstvo da će zbog uvrede da pobije sve hrišćane, vidi se da, i ako je njegovo pleme prihvatilo vlast u nekom trenutku, i dalje su bili pagani.

MiitarMiric
22. јануар 2019. у 11.00
Pošto je Bladin nasledio Selimira, oko tog doba, pa eto i Bugara 680.
Selimir je vladao 21.g, plus Bladin oko 5.g, dodjemo do oko te godine; vise manje. 640+26=666 O.o Fali mi 14.g Ili Dukljaninu :D

Zdravo, zivo!

x
MiitarMiric
23. јануар 2019. у 13.37
Uzgred, mogući trag o tradiciji vezanoj za postojanje Zvjezdodraga, ali i smestanje na jugu.
http://www.kroraina.com/slav/loma_etnogenez.htm
MiitarMiric
23. јануар 2019. у 13.59
- Приговор да се етноним Срби не среће на словенском истоку отпада: он се тамо среће, и то доста рано, код Порфирогенита, који међу источнословенским племенима бележи и Séribioi „Србји”. Широко je прихваћена поправка тог записа у Sebérioi ,Северјани', јер се наводно племе тога имена иначе не помиње на староруском простору. Ta поправка не би могла бити другачије просуђена него као произвољна чак и да je наведено образложење тачно, a оно то није. Наиме, источнословенске Србе бележи још један аутор, Порфирогенитов савременик. Реч je о арапском писцу Масудију (Al Mas'ūdi) који међу словенским племенима наводи народ по имену Surbīn, противстављајући га осталим Словенима који га се, по његовим речима, боје; то не могу бити ни полапски ни балкански Срби, јер поменути народ Масуди изричито лоцира на исток и приписује му сасвим егзотичне паганске обичаје, које пореди са индијским. Најпре се са тим источним Србима може довести у везу писање нешто старијег Баварског географа (IX в.) о краљевству Zeruiani, негде иза Карпата, од кога су постала и изводе своје порекло сва словенска племена. Још од Шафарика се ово име чита „Србјани”, што није извесно, мада друге убедљивије интерпретације нема, a ова добија извесну вероватноћу у светлу поменутих података: код Порфирогенита и Масудија. У свом збиру ове индиције чине доста убедљивом претпоставку да je још у IX—X веку негде на словенском истоку постојало снажно племе или, пре, племенски савез Срба, чији се један део раније одселио у Полабље.
MiitarMiric
23. јануар 2019. у 15.07
Ostah, oko Zvjezdodraga. Čitavo ovo predanje kao da govori da je Zvjezdodrag kao vodja Srba bio s strane Dukle. Ako sam u pravu, onda je i tradicija o Likiniju, Nemanji, zapravo o Licikama.

Ne sporim mogućnost Drevljana, naprotiv, na tromedji s Severjanima, juzno i sa Hrvatima zapadno, odgovarali bi Lominom citatu...
Da ne sirim ovaj deo na ovoj temi...

Konstrukciji koju je preuzeo od L. Lenarda, iso bi u prilog i ime Venda (obratiti paznju na slično tumacenje imena Siverjana, oko vode, ili rodjaka.), kao nasledjenog imena u ocima Germana od doba mesanja s Keltima (Vlasima).

Lično, ostajem ipak pri cisto Keltskoj, zapadnoj strani.
Sto zbog osecaja, sto zbog egzotike, sto zbog nastupanja Venda prema istoku (po Velesovoj knjizi).

Bas niko da se ukljuci? O.O
golubbabic
26. јануар 2019. у 18.23
nazalost, no ipak nastavi;-)))
MiitarMiric
26. јануар 2019. у 23.59
Modze.
Imam koncepciju, koju bih sacuvao za knjigu, ali ću se osvrnuti.
U nastojanju da potvrdim naznake Milojevica.
Nas vrhunski znalac A.L. mi se btw javio, ostajuci pri stavu Selimira. Pošto je ostalo ovo ime u upotrebi. Nemam drugu opciju za Silimira.
O Zvjezdodragu, konacno imam zaledjinu.
Sa teorijom, Srba kao ratnicke skupine koja je predvodila ostala plemena. Orbini ga pre kneza Beloslava navodi, kao vojskovodju.
Dapace, teza ratnicke skupine ima dve pozadine.
Prva je da se deo nazovi Zapadnih Slavena preobrazila, mesajuci se s Keltima, padajuci pod njihov jak uticaj, da se izglednije izrazim.
Arheoloska saznanja, zakljucno sa Sedovim ukazuju na znatno severnije prostiranje od Visle Licika, Baltik.
Tzv. Sarmati Vendi, kad je u pitanju naznaka daljeg mesanja.
Druga, meni draža bi bilo da su Kelti, ali mi je strasno teško da dokazem ova znatno bitniji porstor od Severne Poljske. Ukazem. Naravno, ne zaboravljam imena Warna, Rugii, Lugii, na cijem prostoru se potom javljaju nasi. Nije mi bas najlogicnije u nekih autora germanizovani Kelti, potom Slaveni. Previse mesanja naših za logiku.
MiitarMiric
27. јануар 2019. у 00.05
S proširenom koncepcijom ratnicke druzine, koja je predvodila (!) ostala plemena, a s glavnim ciljem podizanja, ocuvanja trgovackih kolonija otvaraju se sledeće stvari.
Srbi, pa možda i Hrvati koji su usli u blisku saradnju, odnos s Avarima, dosli su po nalogu Sama. Ali, možda i po još jednom nalogu.
Drvenara. Ko sto rekoh, trudim se da dokazem, al Taban neće da pomogne. Znam da je bio prosledjen moj imejl...
Poput Kelta koji su bili vodjeni ekonomskim interesom, pored jantara, tu su i izvori soli, a tu su i oni (!)

MiitarMiric
27. јануар 2019. у 00.21
Tabanac je pisao o Dervanu, kao Dervanovicu. Voleo bih da čujem na osnovu čega je izveo taj zakljucak. Bilo kakva naznaka bi bila ravna Svetom Gralu.

O Selimiru i Beogradu. Neophodno je izvideti da li je bio strateg prisutan u danasnjem Beratu. Porfi ga navodi u Beogradu. Možda s vezom danasnjeg Beograda kako bi pojasnio premestanje Srba, koji mu kao pojava u vreme njegovog pisanja možda nisu bili najjasniji. Otuda odsustvo informacija o njima samima. Ne sporim da su bili dole da usmere kolonizaciju i trgovacku postaju. Može, ali ima moguća teorijska naznaka za arheolosko dokazivanje Berat-Beograd.
Teorija oko odlasku k Beogradu verovatno nije izvedena iz izgubljenog spisa Atanasija Bibliotekata, pa i da jeste godina je posle 875.
Porfi se dovijao uz pomoć dvorskih spisa? U vreme kada je pisao danasnji Berat je već bio zauzet od Bugara (ili od onog dela naših plemena koja su im prisla i poslovenila delom, dok ih Istocni nisu konacno upucali) koji su ga preimenovali u Beligrad. Beograd u danasnjoj Albaniji u to vreme dakle, postoji.
MiitarMiric
30. јануар 2019. у 10.14
Biće da Taban još nije naso zagubljene beleske tokom preseljenja.

Dobro, dosta je bilo soli.

Vreme je da se jednom stavi tacka.

Dervan s formulom plemena Davrentija i metatezom od Drevljana.

Selimir.

Uzdravlje!


MiitarMiric
04. фебруар 2019. у 05.46
新年快乐!
MiitarMiric
05. фебруар 2019. у 15.21
vancaga
06. фебруар 2019. у 23.10
Miitre,ti i sam znaš da nisi sam i da dosta nas cita ovo tvoje pisanie.Mada za momente se izgubim u svemiru sa bezsmislenom poslovicom:Ko razume-shvatice. Ili je za sve kriv moj H Q.I zato je milina citati sve tvoje sto si godinama istrazivao Hvala ti za ovo
A Tabanac?, on je covek sa druge planete,pun znanja -kao nar
zamisli ,uporediti Tabanca i ove nesretnike iz za,i sva ona druga sr.
MiitarMiric
07. фебруар 2019. у 04.23
Hvala brate!
Da, kontam da odmara. Iskreno, s obzirom na godine za divljenje je bilo i sve do sada. No, za dijalog je potrebno dvoje.
Tako razmišljam, znam da je cudno.
Eo, sinoć mi se desilo nešto. Ovde je vremenski već kraj kratke zime. Otiso pored mora s pogledom na HK ostrva. Voda uvece uz crvenkastu maglu deluje magicno. Bejah s jednom drugaricom Tina prezime Mita. Salih se oko imena njenih SevernoMakedonaca..
Kad neka kineskinja portunji obalom na crnom konju. Nestvarno, s obzirom da je bilo oko ponoci. Al ovde su takvi. Gledam crnu u crvenoj magli. Hm, keltski sajam. Mislim se, ista boja. Plus ova pored mene s keltskim imenom i oznakom Mite. Mracno, Pade mi na um Da ova tina, plava kosa i oci lici na konja. Crven konj...Polkan. Dugo sam mislio da je neko pomesao s Belkon, ali pamtim fotku iz Meklenburske crkve, polu covek, polu konj, crvena slika. Šta ću, racio pokusava da desifruje sve. Dugo sam ovde bio opusten. Sve prazno. Bez mitova i vere. Obrisani. Al, prijo odmor.
Usud. Sad sam se vratio. Mada, umalo da ne. Dok desifrovah, neka vrsta crnog leptira mi se izmota oko cela između ociju i valjda me ujede (?) Pošto smo se vracali, za desetak minuta ispadam iz taksija, srce lupa, zuje usi, hvatam se za glavu, kad ono kegla gde se moto leptir. Dok udjoh u gajbu, velicine bebece sake. Dobro, kontam manji anafilakticki. Jede mi se prasece meso, pade mi na um. Ovde, tako ne prave... Pomislim, duh podzemlja. Ništa, reko prilegnem. Zaspem. Ovde za tri g, nisam sanjo vise od par puta... Neko mi prica u snu i ja zamišljam seobu naših s Kos (opet) ova, konstatujem u snu, ko naših za vreme Rima (??). Ustah, mislim se...ima smisla u ponavljanju vremenskih kruznica. Ovi nasi skorasnji, deo k danasnjoj Ukrajini, deo k danasnjoj Ceskoj. Valjda sam bio pod uticajem Kunstmana od pre sedam dana. On je Dervane izvodio iz Ilirije..
Ovu nasu ću da izbegavam ubuduce.
MiitarMiric
07. фебруар 2019. у 05.12
Kad se preklope svetovi, smirenog uma zaželim nešto dobro, plemenito.
Npr, da T.man da, da ga za runodesifrovanje potpisem pod pravim likom.

Idem napred i predvodim sve moguće heroje!

https://www.youtube.com/watch?v=Kvnwnf9UftA

Pozdrav !
Tabanac
(DR.voseca)
07. фебруар 2019. у 19.25
Ne odmara se Tabanac niti se iz prikrajka hrani svojom tastinom.
Receno vam je...„Tabanac”ima zdrastvene Probleme.Godine cine svoje.
Zašto se ponizujete?Mi smo prvi spomenuli, ne samo u Srbiji već u
čitavom Slavenskom svetu,tog Derwana...Prizrensku Plocu od Kuiceve,
Citali Saxa u prevodu...osvetili stare naše cetvoroglave,petoglave...
bogove i promenili čak i mišljenje berlinske skole...itd...itd...
MiitarMiric
08. фебруар 2019. у 02.10
Djes ba! Sve znam i razumem.
Opusteno za mene. Ja gotov.
El mogu te potpisem za runodesifrovanje wagri i breza, samo to. Da, ili ne?
Ako šta treba saljem iz Azije, javi!
[email protected] Drz se!
Veliki pozdrav!
MiitarMiric
08. фебруар 2019. у 14.49
P.S.

Nisam hteo ovde da pricam, al'...knjiga će se stampa.
Sve sto si hteo stize!
Nadam se, verujem da ćeš da docekas!
Tabanac
(DR.voseca)
11. фебруар 2019. у 19.00
Pišes knjigu...moj naklon!Dovrsavas?!Možeš li nam bar nagovestiti
Sizhe.Kako u slikarstvu tako u pisanju.Nema dovrsavanja,one nasta-
Vljaju zivot posle dovrsenja.Ogroman je to posao...za jednu knjigu
Je potrebno procitati bar stotinu.Tvoj ili nas Derwan bi rekao „Za-
Plata deri byc weksa ako dzera”...
MiitarMiric
12. фебруар 2019. у 09.20

Ne, dragi prijatelju naklon je moj prema tebi, uvek i do neba!
Možeš i na imejl, svako ovde gleda a ne mogu bas o svemu zbog traga koji ostaje ovde...
Najpre još jednom da se izvinem sto nasta prekid ... al zivot.
Ovde gde sam, konacno sam srećan i ostvaren u svakom pogledu!
Da sam ostao u gulagu... knjiga ne bi bilo.
Sad ću da guram jer mi se hoće, ali i može! Tako sam resio.
Na najbolji način. Igracu po srpskim pravilima, i svaku prepreku, ako je bude bilo, prelazim finansijama.
Gotovo!
Ah, radim uvek s tobom u mislima. Znam da nećeš biti zadovoljan.
Zbog trzista, ovog ali inostranog morace se servira s merom.
Ako će da se izgura mora tako. Takođe, tu je i pitanje pristupa i prijemcivosti trzistu. Srećom, ispostavilo se da sam dobar za marketing. Znam kako pristupim, uz precice, uspesno.
Pisanje o kolonizaciji, pojasnjenje. Ne, seoba.
Drevani. Selimir.
Uz Kunstmana cilj je da postavim kao subjekt Drvane, uz kolonizaciju.
Idemo jedno po jedno Postupno, odbranjivo.
Uz propratnu pricu o Savezu plemena aka Srbima, glavna tematika je Slavenska mitologija, sinteza.
Ali, zacinjena po ugledu na nacim prikaza koji je imao Zdenek Vana.
Sad bas morim oko slikarstva. Stilski prikaza bogova mi je bio ok dok nisam odlucio da proširima na pokucstvo, te izgled Selimira, možda i Dervana. Greota da nemamo još, a ako ćemo imamo polaznu tacku...ako se secas...za koju sam se uvek zalagao. to je ova.
Prikaz Selimira je način borbe za nas interes. Naravno, dok to resavam vodjen sam mišlju da mora biti prikaz koji odgovara zakonu lepote i harmonije u kolektivno nesvesnom.

Paralela kolonizacije uz tezu ratnicke druzine. Nastale zbog mesanja Slavena i Kelta, posledica, Vendi.
Paralele s keltologijom u mitologiji uz pricu o Vedejstvu.

Srdacan Pozdrav!

MiitarMiric
12. фебруар 2019. у 13.09
Ostajem open minded oko slika za knjigu, stila. Predlozi dobrodosli!
Tabanac
(DR.voseca)
12. фебруар 2019. у 14.54
Rekoh ti...Zaplata dyrbi byc wjetsa hac dzera..(ovo je na na
jeziku gornjo Serba...zaplata duirbi bich vjetsha hach szera)
...zakrpa mora biti veca od rupe...
MiitarMiric
12. фебруар 2019. у 15.14
Jeste!
Tabanac
(DR.voseca)
12. фебруар 2019. у 15.30
...o kojojoj kolonizaciji pricas!?Pricas kao berlinsko-becki ucenik!
Dervan se sa Miloduhom bori gore,Zvonimir ide da sređuje stanje do-
le...do planine Snjechnik pored reke Vistrice a to je par kilometara
Od danasnjeg grckog Olimpa.Toponimi su iz udzbenika moga dede za gimn
aziju.Taj dokumenat imam u originalu...Između Dervana i Zvonimira,
Onog gore skoro do Berlina i Zvonimira dole do ispod Soluna...nema
ništa...Madjari će doći tek posle 200-300 godina...nema Austrije...
Biće je tek za 200-300 godina...grad Bec ne postoji...malo selo,zva-
No SloVIENA..danasnji Viena... A Zvonimir prolazi pored Viene na samo
30 do 40 Km preko Karpata..doduse sada se zovu Mali Karpati.Uzi atlas
Za osnovnu skolu i trazi.Nisu to oni Karpati iz Rumunije...
Ide covek kroz svoje na svoje...Kao vi Srbi na teritoriju KiM-a.Sredj
uje stanje.Cekaj...zar Cirilo i Metodije ..kažu Da su Grci,ne nau-
Cise slavenski od Slavena koji su živeli u okolini Soluna ...i to još
200 godina posle Dolaska Zvonimira...Zvonimir Dervanovica...Joooj,
Kako ste slepi...a tek ti!
Tabanac
(DR.voseca)
12. фебруар 2019. у 15.54
Mi smo stavili i granicni kamen,dodro si procitao...Granicnu među,
Između Sasa-Saksonaca i nas Slavena-Wagriera tj.Obodrita.Stoji lepo,
tacna granica iz 8 veka...Između Danske i Hamburga.Imamo i origina-
ni ugovor(molba) njih...da ih ne tamburamo vise.
Ali znaš Srbe...ugovor je tu da se krsi..u sledećih 200 godina su
Hamburg bar još 4 puta (kažu 6) popalili...poslednji put godine 1000.
Nemoj da mislis da su bili ljubicice,Srbi...
Tu
je pocinjala granica oko 800-te i zavrsavala dole kod vas u Istri.

„Tabanac” nije Radivoje Damnjanovic...Tesa Tesanovic..Goran Saric(po-
Nekad treba mu se pokloniti)...posedovao sam ugovore,overene kopije.
A originali još stoje...
MiitarMiric
12. фебруар 2019. у 16.01
Ekonomskoj kolonizaciji.
Drevani su kao nalogodavci okupili savez plemena, srpski, kojem su se pridruzila i druga dva. Imali su kesa uz so na umu. Iskoristili su priliku da navedu plemena dole, gde su bili bedni ostaci „Slavena i Anta”. Jes, sace neko ide da spasava.. Koristio. Trgovina... Zemlja, so, „bogati Grci” ...
Ista ona trgovina kojom su se bavili Rusi za ciju potporu su dosli Wagri.
Ratnicka druzina Drevana, poput Wagra... Uredjenje koje su poprimili of Kelta.

MiitarMiric
12. фебруар 2019. у 16.13
Super je to što tvrdis samo ajd' dokazi. Najranija paralela s Drevanima može se tek ukazati Davrentije. Davren.
Lako je prebaciti loptu, vas problem, i kritikovati. Uzgred, pricao sam sa skoro svim Serbja, istoricarima. Pa oni ni Beloslava ne prihvataju...
Nema boljeg nacina zvanicnog uvodjenja Drevana u pricu od mog. Bez mene imaš seobu i nepoznatog Dervana iz plemena Srba, još manje poznatog.
Ja nisam potirao seobu pre Selimira... Prica je o našima.
Tabanac
(DR.voseca)
12. фебруар 2019. у 16.41
Dok si ovo pisao,bio sam na Wikipediji..nisam tu zalazio duuugo!Tražio
Sam o tom kamenu..„Neko”je već i okacio sliku...eto,stari se,dosli su
do podataka da su Hamburg još dva puta sravnili sa zemljom...1066 i
1072...
Saksonci ili tacnije Sachsi...izgovori ovako Saaahhhsi..je Saksonci
Pogresno engleskim procitamo srpsko Saaasi.To je već vidjeno.Amerika-
nci i mi kažemo Meksiko...a tačno je Mehiko..to jedino Meksikanci i
Slovenci kažu pravilno...Mehiko i pišu ga Mexico...a Ameri procitali
Meksiko...
Ipak Sasa ima u savremenom jeziku tačan izraz..Sasi koji su živeli
Na KiM-u u Novom Brdu...imate puuuno njihovih potomaka kod vas,koji
Su sacuvali i orignalna prezimena Kecman,npr...(to je vodja grupe ru-
dara u rudokopu...)
Sasi je slavenska reč i ona je još u upotrebi kod nekih zap.Slavena.
Znaci..negde,grmlje od niskih borova ili niskih hrastova sa suvim
liscem...sasa...ili to bi rekli vi dole shasha...Kod Sorba je to..
Borici...kleka...gore,znaci trsiku i suvu travu..
Sasi...Verovatno i oni su neki Slaveni...
Sada znaš zašto su Saksi otisli u Englesku da se tamburaju...nikad
Na jug(doduse bilo ih je kao placenih ratnika,Car Dusanova desna ruka
Je bio bas takav...pa rudari.)
Blokiracete me ako ti sada kažem...pokatolicenje je unistilo vas!!!
Kao i sada...brat na brata...i onda k*c oko vrata..
Djordje rece...pricip je isti sve su to nijanse...princip koji uspeva
Ne napusta se...
MiitarMiric
12. фебруар 2019. у 16.49
Uostalom ajde da diskutujemo!:D
Da vidimo ko može kredibilnije da zastupa svoju teoriju. Akcenat na kredibilnije, po nemacki standardima!
Na osnovu čega tvrdis da nije kolonizaciji već da su isli u pomoć sunarodnicima? Spis, dokument?
Pominjes Zvonimira. Na osnovu čega, knjige iz 16. veka, ili M.S. Milojevica?
Ja kažem Selimir na osnovu Barskog letopisa.
Navedu dokument koji pominje pre mog ili oko ovog vremena, pa pobij.
Bez epike sada, rukavica je bacena.

Pozdrav!

P. S.

Ovde je sest ujutru,
Tabanac
(DR.voseca)
12. фебруар 2019. у 16.53
Spomenuo si...Wagre koji su dosli u pomoć Rusima...Ako želiš,novca,
slave i pamjatnik na krasivaja ploscad v Moskve i u Beogradu..eto
ti teme.Nije neki German osnivac Rusije...već Vagrijar.Ja sam bio
Korak od toga..najbolji sam poznavalac Wagriara bar na slavenskom
govornom podrucju...Citaoci SC nek me ospore najmanjim primerom...
Imam i imao sam zadivljujucu archivu..čak porodicnu.Ako stignem,st-
Ampacu...
MiitarMiric
12. фебруар 2019. у 17.07
Oko Wagra se slazemo i hoću.
I njih sam ubacio.
Prateci Radgost govorili su da je on Ruswodic!

Mora spavam.
I žena mi gundja...

Nastavicemo.

Pozdrav!
Tabanac
(DR.voseca)
12. фебруар 2019. у 17.25
Nisam procitao tvoju poslednju poruku,uradicu kanije...ne mogu vise
Izdrzati u pisanju zbog zdrastvenih problema..
Bar još dve napomene...prva,i Sorbe racunaju hronicari 8 i 9 veka kao
Jedno Germansko pleme.Da li su u pravu?Svi mi znamo da nisu ali ja kaz
em da jesu.Jer su to oni drugacije gledali.Samo su nabrajali ko sve
živi u Oblati Germanija..Tako lepo...evropljani su Danci,Grci,Fracuzi
Turci...Rekoh Turci..da oni su i evropljani...ne kao narod već teritori
Jalno...da li me shvatate...takav je slučaj i sa Vagrima..i titule
kod Sorba,pisali su latini pa takva titula...i vas Kodza Milos nije
turcin al mu zvanje pa i Uzun Mirko (Üsün -dugi covek)...
dtugo...pronadjeno je ogromno groblje Slavena juzno od grada Erfurta
Oko 25 km.Rekoh Slavena...tacnije S(o)rba.Nigde dokumenata niti po-
mena o njima u istoriji.Čak i ni secanja.Uspeli smo dokazati da to
nisu ni Svabe ni Kelti kao vrlo često.Sreća je bila na nasoj strani.
Bas tada su se Srbi hristijanizovali i prekinuli uobicajeni način
spaljivanja pokojika uz veliki broj grobnih priloga..
toliko bih...oprostite na davljenju..još kratko sam u Svabiji..
Pozdrav!
Tabanac
(DR.voseca)
12. фебруар 2019. у 18.23
Ne,ne mogu diskutovati o Dervanu...prvo nema vise pomena o njemu,drugo
nisam se bavio time,treće sledeći pomen o Slavenima,meni na sreću,jer
se ovim bavim iz porodicnih razloga je vise od sto godina stariji,je
Od Pavla Djakona i istoriji Langobarda.
Ima radova,iz perioda pre II sv.rata i to malo.Gde se bas pominju i
Imena Dervana i ostalih.To je u „Restarchiv der Macica Serbska”Rest
znaci Ostatak..Ostatakarhive Machice Serbske.Neznatni deo je izgubljen
u I sv. Ratu...najgore je prosao konfiskacijom Nacista.A Sovjeti su
Preostali deo tek 1971 vratili(trazeci ga još od 1953)...Bas o tvom
Dervanu sam pricao sa rekunstratorom te archive i knjiga Frido Metsk
čitaj Metshk...Najstariji mu je primerak na staroslavenskom rukop
is iz 13 veka,zanimljivo na cirilici...još 70% gradje je tamo čak i
Imena plemenakojim jevladao Dervan...nji dvadeset na prostoru od 40.000
kvadratnih km.Ogromni prostor!Eto zašto neću discutovati ne ja ni
oni kojima si pisao.Prvo gube reputaciju drugo nemaju osnove,znaci
i ogromno ulozeno vreme.A na kraju krajeva...Zašto?
Eto i meni se gubi reputacija...poput doktora,kome je umro pacijent,
od gripa.I rodjak preminulog mu se nakara majke, i diplome i iskustva
jer poneki grip Izleci baba Ikonija iz Przogrnca.Ne pomaze tu što ne
Postoji lek i nije pronadjen još uvek lek protiv gripa ...da kod baba
Ikonije igra faktor sreće i slučajnosti...
Tabanac
(DR.voseca)
12. фебруар 2019. у 18.30
...nego što ne pitas Deretica,nemoj Damnjanovica,on zna nonsalatno da
ublazi udar...zaobilazecim kontraudarom..Deretic je bolji...on zna
Dervana,Koliko je samo sa njim iskosio livada a tek on osisao,trava,
Tek ovaca...a budala...jos
Tabanac
(DR.voseca)
12. фебруар 2019. у 18.37
...Laku noc!Tebi i njoj..

...nećemo nastaviti.
MiitarMiric
13. фебруар 2019. у 15.38
Nabavljam vise info o sagi. O restarchive.. probacu da organizujem posiljku. Izabro prednju koricu. Narucio ilustratora 3d i slikara da izvedu. Nemoj si na kraj srca, gledaj u buducnost, tamo se nalazimo.
Slazem se s kompletnom Kunstmanovom o Ilirima, al prvo Drevani.
Ako imaš šta o njima gore, da dodas, sad je vreme. Kako su živeli, neka zapazanja pored soli...i već recenog.
El im Ziva bila boginja??
O Saricu...ocekivao sam vise od tebe kao od Serba s iskustvom predackim... Prvo, jezuitska pozadina; drugo, i opet prvo ide u prilog bratstvu i jedinstvu ilirskih naroda...tematika koja se preko ciljano forsira duže vremena..; treće, prvo i drugo...sticajem okolnosti celu tu pricu je na početku naivno progurao moj drugar iz mog grada.. marketing je cudo...
Može Iliri, al prvo svoju kucu da uredimo; imamo makar šta.
Daj boze da stampas Vagre!
Pozdrav!
Tabanac
(DR.voseca)
13. фебруар 2019. у 18.17
...imam i imao sam puno zabeleski o Drevljanima.Sporadicni nalazi.
Nisam zalazio u dublju analizu jer pravac mog interesovanja je bio
I ostao vrlo uzak.Meni Drevljani cine neku zagonetku.Oko 6-7 veka su
Tu na teritoriji danasnje Nemacke čak i iza 9 veka a onda se spom-
Inju na teritorivi danasnje Albanije oko Dracha na albanskom Durrés(
Na albanskom je naziv za drvo-dérrui a u mnozini dérruat).pisali smo.
A već u 9-10 veku se spominju (poc.9.v)iznad Kijeva kao Drvljani.
Granice se sa juga Poljanen sa severa Dregovicen i Radimicen.
Kada je Ceska pala 929 Svi ti severni Drevani postaju Regnum
Theodiscum Pommeren.To već znam.Tu su i tvoji Drevljani ali koji.
Ne trazi imena da pišem...ubices me..Bar ukratko ih ima 2000.
Kada se pokatolicio Miseko ili Miesko postao je Dagr/Dago i natali
Su loza hercoga i kraljeva koja će vladati od 960 do 1926..skoro
Hiljadu godina..cerka Dombeta rodj Dubrovka i sinovi Gunzelin,Boles-
Law Sigrid( biće kralj Danske Erik)pa unuci kraljevi Svedske..mrzi me
Da pišem jer radim iz glave.To su Dadligeri.Pa druga linija sa Bolesla
W II i tu puno imena...III Miesko II pa Kasimir I kao IV pojas tu ti
Je i sv.Vladimir I svetac iz Känugard/Kiew..ma nek ide sve u...
Ima još VI pojasa...pa sleska loza pa jedna još bitnija oD Widukinda
Pisao sam vam o njemu i Karla velikog još starija...„Mitre”gde si usao?
Tabanac
(DR.voseca)
13. фебруар 2019. у 19.03
Trgovina soli nije u ovoj prici.Drevani,oni tvoji koje ti trazis su
Sa druge strane reke Elbe-Labe...Solju se bave na reci Sale..sto mu
I ime kaže...Uceci srpski jezik,prof.nam je rekao...Srbi imaju
Nepostojano slovo L...so je od reci sol..gubi se kao soo.Ali se
Vraca u glagolima soliti...ne kaže se sooiti.Kao u reci Sto i stolac.
Juzni Srbi imaju još tu reč u govoru...sol,Stol...pa tacnije,soljanik
A ne slanik.Sa severa se Granice sa Obodritima zapamti Savezom Plemena.
Juzno sa Srbima...zapamti Savezom plemena.Mnogi od tih Plemena
Su sacuvala svoja imena dole kod vas.Sa severozapada se granice sa
Poluslavenskim jer se dobar deo pretopio u Sase...Stormarnen.
Jedan njihov deo živi dole kd vas u Strumici i to su Strumljani.Sestra
Marka Kraljevica je udata kao Marina Struma.Bio sam u njenoj crkvici.
Tačno sam znao granicu Drevana koja Pocninje od grada Magdeburga oko
Poc.9 veka.ona druga dva sam zaboravio,imam ih u zabelesku.Znaš li da
Je bas u tom gradu napisano...Boze,spasi me kuge i Hrvata
Pisao sam već jednom...Magdeburg.Srpsko srce je nemacki grad Halle.Zap-
Amtite zauvek...Luzicki Srbi..sebe zovu Miliceneri..Milicani..
Mlecani...i Lusizeri.Kao sto u Kragujevcu sami sebe zovu Sumadinci.
Ali su Srbende do neba.„Beograde dzaba tebi slava kad ti je Kragujevac
Glava ”.Tamo kod Halle...Delitsch...Srbi su se zvali Srbima.
Nema Belih Srba..niti Belih Hrvata,pisao sam vam već jednom.Oni su 200 km
Istocnije...zapadni i na istok oko 10 km istocni Hrvati-Kroaten i na
Na par kilometara iza recice njihovi saplemenici nemojte se cuditi imenu
Neću vam recismatracete namenom uvredom...
Tabanac
(DR.voseca)
13. фебруар 2019. у 19.45
Skoro 80% mojih beleski o vama je baceno.Drugo,ne živim ovde.Ovde
Sam posle dugi niz godina zbog nemackih lekara.Vrlo brzo,nadam se
Vracam se u moj svet,moj vrt...obalu.
Dva poznanika su obecala i znaju ili naslucuju neke knjige o Dervanu.
„Mitre”kako stojis sa citanjem slova Gotice?
Pitas o bozanstvima,Drevljana...nemam pojma!Nisam zalazio kod Drevlja-
Na.Niti sam naisao na neku informaciju.Zato ne želim sa tobom
Da diskutujem..Siva je boginja Polabljana.Siwa a cita se Ziva.
To je iz zapisa.Ali svetiliste se ne zna.Radigast je kojeg ti
Isto spominjes bozanstvo Obodrita.Svetiliste mu je,to znam u
Dorf Mecklenburg...Srbi su bili zaljubljeni u Triglow...zato vas dole
I zovu Tribali...pa nešto u Jarovit...Jaruna..tj Djurdjevdan.I
Naravno Swanthevita...Eeeeej...gube se ti tvoji Drevanen.Gde su?
Ja sad glasno razmišljam...Dravenopolabljani.Pisao sam već!Nemam
Tih dokumenata...Tražio sam ime Dervanovog,Zvezdodraga i nasao
Da se zvezda na pommoranskom jeziku kaže potuno drugacije nego
Kod Sorba i Srba i Kachuba...i to sam izgubio,Bacio...„Mitre”malo
Skoro ništa ti mogu pomoći.A o Saricu...pisao sam vam već jednom
Ovde na temi „Agenti Vatikana”Secate se bili smo prvi na teritoriji
Balkana o pomenu „Crni Papa”...dao sam vam mnoge adrese...
Saric puuno zna...ali to je znanje „Bubalice”...Nego,podseti me
Jednog imena,„Mitre”...neki Dinko Saric...zaboravio sam.
Pozdrav..
Tabanac
(DR.voseca)
13. фебруар 2019. у 19.50
Zaboravih reci...pronasao sam jedan dokumenat,star 1200 godina..
Sigurno bi mi autohtonisti ljubili noge.Vredan dobre knjige.
To je ono što se zove dragulj istorije Srba,
Ili karika koja nedostaje...
MiitarMiric
14. фебруар 2019. у 04.52
Uhhhh...juče mi je trebalo sest sati stalnih pokusaja konekcije. Danas već sedam. Bas kad mi najviše znači da pricamo... Ko za inat ometaju ovde servere ko ludi...valjda zbog Nove...
Drevljani su neugodni, video si gde su živeli...ima tu nečeg cudnog sto su Hrvati na dva mesta u neposrednoj blizini plemena sličnog imena...
Ma pitao sam te za Dervane u Nemackoj. Znam da pripadaju Obodritima koji slave Radgosta. Nasi ostali su oko Triglava. Pisao sam o Tribalima i tome.

-Šta god JOS imaš o „nemackim” pisi, a da već nisi !

Nešto mi se čini da nemacki obozavahu Zivu...
O sagama.
Der Riese Derwig. O Divu Dervig u. Jedna je od divu (to li je taj dvoglavi??), ne čini mi se da je u svezi sa Sprevnikom koga je pominjao Nikola Jeremic u Bajke Luzickih Srba.
Div Dervig je dosao od istoka, pritisnut susedima, otiso ka dolini Sale i na mestu gde se nastanio, brdu... otuda nazivi Derwigsberg.

Ein Bund der Sorben. O savezu Srba. Ova druga je stara 150g. (?) zapisana na osnovu usmenog predanja i na podrucju danasnje istocne Turingije.).0
Dervan -ovi se ujedinili sa stanovnicima regiona Orlagau (staro ime regiona pored Sale), pa svi zajedno sa Samom. Na mestu Totenberg (?)
žrtvenom mestu.
A onda su se susreli s vodjama drugih Srba, na mestu Hohe Warte.
https://bit.ly/2SyPW5n
MiitarMiric
14. фебруар 2019. у 05.08
Ah, koristim svaku priliku ko da mi je zadnja.

Kako stvari stoje ostalo nas je dvojica ovde.

Najstariji i najmladji clan.

Pa koji je tekst u pitanju?

Srdacan Pozdrav !!!
MiitarMiric
14. фебруар 2019. у 05.46
Pošto nema nigde nikog sem tebe, izaberi zadnju koricu. Dervan, možda?
Pocetna je za Selimira, na prestolu s krunom, plava kosa, brada i oci
Sve vidim u zivotvornim, pozitivnim bojama, svetlo...
https://www.youtube.com/watch?v=CWJ_fAxJTj8
Ponestaje vremena...
Šta ti zelja, bude. Nikad da čujem tvoju slikarsku viziju. Usudi se!
Tabanac
(DR.voseca)
14. фебруар 2019. у 15.38
Ako nećeš reci o cemu pišes,ako nećeš reci ni naslov knjige..
Cemu sve ovo?Koga istrazujes...koji period?Nekad su filatelisti
Bili precizniji od tebe...kaže,sakupljam postanske marke iz te države,
Taj period i taj motiv i tacka.Nema tu tajni ili biti će knjiga
Biti tajna.Postuj ono sto ti sam pisao jer svaki podatak ima zale-
Djinu i to dokumentovanu sa izvorom i poreklom...Tako je i sa mojom
Izjavom o Siwi.Ono što ne znam...kažem,ne znam!Prepostavljam da je to
Period o kome pišes,Period Derwana...opisu nema podataka...kako bi ti
Preporuio njega na slici.Svako na Balkanu zna O Milosu Obilicu...
Opisite mi ga!Plavook?Crn?Visok...mali?Moj predlog je stavi sliku
Spomeika kneza Samo...on ih je sjedinio.Nemoras pisati da su im
Huni svake godine dolazili na zimovanje i njima uzimali žene i kceri,
Za provd i da je to glavni uzrok ustanka iz 631 (vidi „Fregedar”vise
Hroista do 660 zitirano po A.Heine 1986 Chronik der Fredegar. Pogl
Avlje 48...Upasces u velikoj blamazhi...
Moj moto je bio iz price sa dalekog istoka...Ucenik pita ucitelja
„Šta je tajna tvog uspeha? On mu odgovori smireno :”Vrloprosto,eto,
Kada jedes,jedi...Kada spavas,spavaj...Kada radis radi...kada ucis,
Uci...„
Šta da ti dodam...!Srpski receno...”Gde ides„Mitre”i ti kažeš„Nigde!”
„Ajd ovamo blize je...”
„”
MiitarMiric
14. фебруар 2019. у 15.44
1. Slovenska mitologija isprepletana s srpskom istorijom od 631...akcenat na s(o)rpsko pleme Drevani.
Samo? To sa Avarima koji spavaju s slovenskim ženama je ispisano da bi se Sloveni unizili.
MiitarMiric
14. фебруар 2019. у 15.48
Opisujem stanje gore; dolazak Drevana (pišem o njima), dolazak saveza plemena - Srba i pišem o njihovoj veri. Svarog...Triglav i ostali uz paralele s Vedejcima i Keltima pride.
MiitarMiric
15. фебруар 2019. у 02.11
Da navedem još neku sagu za istrazivaca kog, ako još koji naidje ovde:

Wlawa und Ardal. Saga o borbi između Serba i Franaka pored grada Gera, danasnja istocna Turingija.

Das Tal der Wilzen -Dolina Wilca.. gde se pominje i Svetovid.

Das Hirtengrab in Ottmannsdorf - Monah Ottmannsdorfa, kako su Serbi likvidirali pretka Darka Sarica

Der Schlüsselstein - Granicnik, o borbi Serba..

Eine sorbische Burganlage - Zamak Serba...
Tabanac
(DR.voseca)
15. фебруар 2019. у 17.12
Oh,Boze...ne da se neznas istorijski orijentisati...mak kaj je
Covjece,ne možeš se orijentirati ni na zemljopisnom ozracju,
povjesnih cimbenika...Kaži mi gde su Drevanen...gde je Gera?
O kome o cemu pišes...o kom periodu?
Ja već nisam dugo u tom miljeu...ali sam nasao,coveka bas koji je
Najbolji poznavalac oblasti Drevana na svetu i blizoj okolini.
Drevana-Drevana i njihove oblasti.Arheolog i prof.na Getingenu.Upozn-
Nali smo se na kongresu arheologa Nemacke 2005 ili 2006.Ništa vise.Tek
Prominirao,mlad...poznaje arheologiju Sibira,čujem da ima radove na
Ruskom.Zna Kelte i Normandiju...i sada ili do Oblast Drevana.Da li da
Napisem ime bez njegove dozvole...?(Sa obzirom,poznavajuci,tebe)!
Tabanac
(DR.voseca)
15. фебруар 2019. у 18.03
...drzi se teme!Mani se Wilchana i Drevana...Jesu oni kako kažu
Nemci „jedan par cipela”ali jedna je leva a druga desna.Pa obuj
desnom nogom levu cipelu...mani se nekog utvrdjenja,brda...tek
je ovaj profa objavio 15 novembra 2018,znaci pre tri meseca da
je iskopao prvo drevljansko naselje tj.grad.Grad koji bi trebao
biti „prestonica” Schezla...(Valjda „Zhezlo”).Rekoh da sam zabo-
ravio granice...a ti se nisi osvrnuo na to!Magdeburg,SchezlaBar
dowick..i reka Elbe,Laba...trougao.Tražili je 1955 2005 a da li
je to to što su to nasli.Toliko problema iako je 929 ostecen od
Sasa...Rekoh ti kad si bacio rukavicu...Ne ulazim u diskusiju!
Taj profa ima prezime vrlo cudno kako za vas tako i nas...
Dobices tek kad meni tj. Nama učinis uslugu...
Pozdrav!
Tabanac
(DR.voseca)
15. фебруар 2019. у 18.14
Može biti da od ponedeljka ili srede, neće me biti na nedelju
ili tri nedelje.Ovde sam nešto više od 2,5 meseca.Zbog lecenja,
Rekoh već...onda me neće nanovo biti,3...5...god.ili nikad.Idem
Tamo gde mi je dom...papaja je uzrela,rod kafe je bio solidan...
Moja „darling”(arogantna Engleskinja),bolesna...kud će bolje.
MiitarMiric
16. фебруар 2019. у 09.16
Uslugu uvek!

Nego, eo ja pogodim lika, ti meni kažeš taj rukopis koji je nedostajuca karika. Ime mu je Jens! Pogodih? Rukopis, sad ili nikad!

Kontaktiram ga, a hteo sam skoro i one koji su kopali oko Bardowicka ali posle ovoga, ću i njih. NIje me sramota. Od dobrih se uci zanat.

Ne, nisam zaboravio njihovo prostiranje.
Teško mi je skontati uvek tvoje naznake.
Ovo sam postirao da se ne izgubi za druge.
Pa i kao predanja su zanimljiva za preneti na srpski. Toga manjka.
Posle Milojevica, biću sledeći koji će objaviti o Drevanima...

Pa, sluzbeno obracanje nije isto kao i forum. Ovde smo opusteni.

Ne odustajem od Drevana i Ljutica. rešen sam da isteram do kraja.
Nema se vise vremena.

Da, i ja od ponedeljka krecem sa radom, radom.
Al uvek overim SC, to mi je jedina svakodnevna navika godinama.
MiitarMiric
16. фебруар 2019. у 14.44
P.S. Neću da skrecem s teme ali...buduci da je tvoj domen...a posto planiras da uteknes.. koji je ekvivalent u srpskom, tj. šta mu znaci..treca.. kelt. vila Macha? O_o Baka kata i Mora su mi jasne...
Pozdrav!
Tabanac
(DR.voseca)
17. фебруар 2019. у 12.22
Nazalost nisu vile već bozanstva.Macha,Badbh i Morrigan.Prikazuju
Se samostalno ili u trojstvu.One su spojive kao trostrukost ali i
Sa osobnom licnom karakteristikom.Ludilo!Kako ti objasniti?Srbin si
I hrišćanin kao ...Sveto trojstvo!Kako je to „U ime otca i sina i
Svetoha duha.Tri a jedno,a mogu se prestavljati i odvojeno.Kako i
Triglav,svedrioc pa stvaratelj i razarac...vratimo se tvojim Macha
Babdh i Morrigan.Moje uporođenje bi bilo u ostatku Srpskog verov-
anja o Usudama koje novorođenom detetu određuju sudbinu...Sudjaje!
Moje lično uverenje,nemam dokaza.One se najradjije znaju pretvarati
u konja.Secas se stare price o coveku koji je bezao od nocne More
a to mu je bio konj-srpska prica.Macha voli konje...Morrigan i Badbh
vole u vrane i gavranove.Sve su one povezane sa Ratom kao i kod vas.
Polecela dva vrana gavrsna sa Polja Kosova...Potvrdjivanje je ovog
Svega iz ”Ulster Zyklus-a„Pošto znaš sve o Babi i Mori a nešto il
Ništa o Machi vasa reč je Macheha.Imaš tri prestave o njoj.Vodja
Treće invazije Irske,Prorocice i udata za običnog smrtnika Crunnchu.
ali izuzetna trkacica i izdrzljiva u tom.Šta je od tog prava Macha?
Ne znam,možda sve.Bozanstvo konja (Cu Chulainns vidi,možda je tu ta
reč kulov )pa ona je prprocica prophetin,Ratnica,Vladarkinja ali
i bozanstvo zastitnica vladalaca i Plodnosti.”
Tabanac
(DR.voseca)
17. фебруар 2019. у 13.04
Kratka napomena jer volis poredjenja...Badbh je razaracica,nasilnica.
Baba Kata ili Badbh Catha znaci ...Vrana od boja ili bitke.Valjda ona
baca ruku odsecenu Majci Jevrosimi u nar.pesmi.Dok ovo cita Damnja-
novic i ostali,biće „novih”otkrica...
Konji su bili i odraz posebnosti.Trazis poredjenja bas za taj pr-
Ostor o kojem pišes knjigu.Prvi grobni prilozi konja su bas nedaleko
od Sorba...danasnjs Cheshka iz 6 veka pre n.ere.(Höhle bei Byciskala)
Jedan od izraza na keltskom za konja je EPOS..boginja je Epona.Važno
Je jer su je Rimljani slavili,posebno oni vojnici stacionirani na
Dunavu i reci Rajna i Majna.Čak i dan 18 decembar je slavljen,posebno
Kod konjanika...vojne jedinice konjice...dobro ajd sad i konjusara.
To je bila njihova slava.Kao sto srpski lekari imaju slavu,pa srpski
Krojaci...itd.Mi arheolozi ako nađemoskulpturu Epone u nekoj ruche
Vini,znamo tu je živeo konjicki oficir ili konjanik.I voleli su je
I trkaci konja i kockari na konje.Macha je pobedila u trci u Ulsteru.
Vidi i moguće je da je i velshka Rhiannon boginja konja.Sorbi su isto
Imali tu zanesenost sa konjima.Slavili ih i postovali kao svete.Pisao
Sam o belcu posvecenom Svetovidu...vrancu,Triglavu...a ono sto nikad
Nko nije nikad iz slavenskog sveta pomislio da ima veze S(o)rba sa
Bozanstvom,zatitnicom i starim nazivom Kybela...Kobila.Zato sa teskom
Mukom Srbin jede konjsko meso...neće reci,prljavo...već ne jede se.
Jesmo li zadovoljni...
A šta je za uslugu meni,obecanu?!
Tabanac
(DR.voseca)
17. фебруар 2019. у 13.24
PS
Pogodio si što se radi o onom coveku.Još bitnije,sada je u Lajpcigu.
U srcu Sorba.Pazi kako se ponasas?Nenametljivo nametljiv.Imamo losa
Iskustva sa hrvtskim,makedonskim pa ukrainskim kvazi istoricarima(znaš
li da je jedno pleme iznad Luzickih Srba,bilo Ukranen-Ukrainci...
eto nešto za Radivojevica..i ostale srpske istoricare)i sa našim.
Nemaju svi nerve„poput ”Tabanca„...Ne mogu ti oprostiti a i ti sebi,
kada sam ti napomenuo..idi kod Djrdja Jankovica,dok je ziv.
Pozdrav!”
MiitarMiric
18. фебруар 2019. у 12.09
Majko mila! Vise nego impresivno! Zaista nemam reci!
Bio sam na pogresnom tragu, al sam bio svestan toga.
Blagodarim! !

Naravno da sam nenametljiv. Pazljivo se obracam, a pre toga veoma dobro izucim profil, kao i rad. Sa izuzetkom tebe (!), reakcije su vani uvek ocekivane...reko bi... „nemacke”. Razumem ih...

O Djordju...rekao sam ti još onda...a i ponovilo se vise puta... Nemci i ostali mi se uredno jave. Nasi skoro nikad...
Nastojanja preko imejla i na druge način nisu naisla na njegov odgovor. Kasnije sam saznao da je već bio bolestan...ako je bilo do toga. Usud...

Hobuiki (!) trougao koji si spominjao je - Bojka! I Sukow.

Da li mogu da se osvrnem opsirnije na njegov rad oko ovog??
Svasta bih nešto reko...bas oko Drewana, a apropo Ukranen.

Ako sam pogodio poentu - tvoj red za izvor!
Da ga overim pa da i izmenimo razmišljanja.
Ah...da neće taj tvoj izvor da ukaze na 620??????? o.0
Onaj lik iz susjedstva sto podseca na Lepsi Muzi u prezimenu..Muzic, uzo je taj datum za dolazak...
Ako se prati formula 600 godina ponavljanja istorije unazad o kralju
1219-600=619 ali i o broju godina njegove vladavine... (!)

Srdacan Pozdrav!

MiitarMiric
18. фебруар 2019. у 13.01
Zaboravih reci... 1196-600 (u kriznim 610.?.) daju godine -bliske- Davrentiju... Kod Rusa ..Davren... Godina smrti Nemanje... Deoba s Vukanom.. jedna do dve g ponekad minus...
Tehnicar
(Tehnicar)
19. фебруар 2019. у 09.06
Niste sami, ima nas još znatizeljnih, koji vas rado čitaju. Ja, lično ne znam ništa o dalekoj istoriji, ali mi je jako interesantno cuti ponesto novog. Za našeg, Tabanca prijatelja, iskrene zelje za potpuno ozdravljenje, koliko to može. Preporucujem marino-indika ulje, dobro za sve, ne može naskoditi.
Tabanac
(DR.voseca)
19. фебруар 2019. у 16.13
„Mitre”mani se starogrcke teorije ciklusnog ponavljanja istorije.To je
Nivo parapsihologije i nalazi samo na otpor našeg cimentiranog svatanja
sadasnjosti i linijskog prostiranja istorije.Eto ti Karl Gustav Junga i
njegove,teorije sihroniciteta.Srbineeee...!Ne skreci sa teme.Pišes
knjigu o jednoj temi.Bojis se sledećeg koraka...a? Te Vede o kojima bi
morao pisati ako se dotaknes Starih Srba ili Sorba ili Slovena bi ti
Rekli..„Ko stoji na jednoj nozi,nikad nigde neće stici..”Da bas te Vede.
Najpre ćeš otici na jutjube otkucaces ...povjest četvrtkom-sveto Rimsko
Carstvo (1 dio) by Dokumentarne emisije od 31.1.2019.Stavi geografsku
kartu pred sobom i slusaj i prati.I...i onda ćeš videti u koje vreme
si sletio da procavas i istrazujez..Crkveni razdori,varvari...islam
koji se ekspandirao.Pali se i rusi sve i svasta.Ti juris istrazujes
pisane izvore?Može se samo nagovestiti.(a često se pitas otkud onaj
„svedski”gen nađenkod Srba...eto spominju se neki Svebi iz Juzne
Svedske,koji će proćipored Drevana i zaustaviti se kod vas u Poduna-
Vlju eto i to ćeš cuti u ovoj emisiji).Znaci ovo je prva usluga koju
Si mi obecao ispuniti.Prouci V Vl i Vll vek ...i nek ti je Bog na
Pomoći...
Tabanac
(DR.voseca)
19. фебруар 2019. у 16.48
Druge dve usluge su meni obecane od tebe...i to nadji u PDF izdanju
dve knjige i stavi ih na temi od „Blaze”-Srpski carevi i srpski jezik.
To je „Stara Srbija i Arbanija” od Ivana Stepanovica Jastrebova i
takođe isto od njega „Podatci za istoriju srpske crkve”.
...obradovaces Srpstvo sa zagubljenim hrisovuljama i nekih unistenih
od montonegrijanskih neljuda.Obavezno obrati paznju na ferman o ukinu-
ću samostalne srpske pravoslavne crkve.Ovde je data,i nigde vise!!!
(kao sto nikad niste procitali „Ugovor Jugoslavije i Trojnog Pakta”gde
vam je nudjen Solun...Znaš li da je tamo bilo srpskih skola čak i
gimnazija..ima još zapisa o proslavi skolske slave Svetog Save u oko
Lnim selima Soluna )...A taj ferman je najveci uzrok najveceg poturciv-
anja Srba.Neeeeeee,zbog Turaka..već Carigradske Patrijarsije,Koja je
to uslovila zbog poreza...helenizacije...To je ta ista Carigradska
ili Vaszneseljenska Patrijarsija koja je pre par nedelja zabila
noz Ruskom Narodu u ledja priznavanjem Ukrajinske crkve a uskoro
sledi i crnogorske...makedonske...Da zavrsim,da ne bi zaplakali...
...porez se placao kod Grka i batinama...i vi Srbi ste imali još jed
nu Seobu,pored Carnojevica bila je još jedna,Shakabentom koja je
bila još teza za vas.A o njoj ni pomena..Zašto?
Tabanac
(DR.voseca)
19. фебруар 2019. у 17.21
A „Mitre” što se tiče,knjiga...pisanja,istrazivanja,to je odvratno
nezahvalan,neisplativ posao,pogotovu tvoja tema.Kod Srba,pogotovu.
Zavrsices kao Prof.Kuiceva.Ona Keltkinja,O kojoj sam pisao i ukazao
na Prizrensku plocu...Srpkinji,akademiku Engleske-velske akademije,
kojoj je samo NiN ispisao smrtovnicu.A mi sa Serbian Cafea prvi o
Tome progovorili...tuzno...sada svima pusta usta nje!
Ako želiš nešto od slave,nešto od love uzi istrazuj o kralju Arturu,
Englezima je već „poznato” da je on rođeni Sarmat...rimski legionar.
A ko su Sarmati?A postoje indikacije da je sahranjen u Dalmaciji.
Sve ti je tu...samo da spojis.Jezici izvora tebi najvecim delom
tebi znani.Hteo sam to uraiti pre 20 g.
Ako nećeš eto ti jedna knjizica stara skoro 100 g na nemackom
pa prevodi...bićeš Baja,lokalnog karaktera.Izlecice ti tastinu.
Toliko bih bar za sada...neće me biti od sutra ili jutra u četvrtak.
Cekam poziv...
Pozdrav!
Tabanac
(DR.voseca)
19. фебруар 2019. у 17.49
„Technicar” hvala na dobrim zeljama i savetu...Istorija je divna i
pruza ono sto joj nudis.Kao i kod žena.Izvucices puno ako umes,
kao i kod žena.Ne ceni se novac,lepota,diploma ni znanje.Samo upo-
rnost.Kao i kod žena ( znaš da su vise žena imali uporni nego oni
drugi).Bez ushicenja,kao kod žena,jer ćeš „svrsiti posao”još u gaca
ma...bez ravnodusnosti,jer nećeš ni doći do početka a tek kraja...
kao sa ženama.Smireno uz jedno jedino pitanje...ili ću dobro da
uradim posao ili da uopste ne zapocinjem...da se blamiram?!Kao i sa
ženama... Žena pa i istorija nisu tu da ih razumemo i nećemo
nikad...tu su da uzivamo u njima.Ako hoćeš da ih razumes ili
Pokusas razumeti...pokusaj razmišljati kao „one”...
Ne oprastaju nikad...zaboravljaju još manje.
Pozdravljam te!
Tehnicar
(Tehnicar)
19. фебруар 2019. у 18.22
Aj, Tabanac,
Da su ti slatke i zrele sve papaje još dugo, a i da još dugo usrecujes tu svoju engleskinju. Ako, rastu u juznoj americi, ostavi mi neke kordinate da te potražim, jer ja već dugo planiram tamo da zavrsim.
MiitarMiric
20. фебруар 2019. у 12.12
Des tehnicar! Long time no see!
Posle tvoje teme o Drevanima, ova zatvara taj krug.
Pozdrav!
MiitarMiric
20. фебруар 2019. у 12.38
Hvala za link Tabane! Imaju i par emisija koje mi dobro dodju.

Ne zaboravi da ovde i predajem, istoriju. Godinama..

Odslusao sam klip. Uf, nešto iskrslo pa sam 21h bio na nogama. Ustajem za pet sati, al mora te ispostujem. Da, lepo si me sacekao...sam sam kriv. I mislio sam da pitam, a i jesam već pre...nego rekoh se strpim. Putokaz ka arheologu, naznaci formulaciju pitanja oko analize sedimenata koji pokazuju kontinuitet na prostoru Bardovika?
Ovo je bas pipavo za pitati (a ko sto ja radim) a ne biti ispaljen od tog nadleznog arheologa...
Ispunio, postovao dva pdf-a. Znajuci tvoj humor možda je taj propusteni dokument sto si iskopao bas tamo. Uvek proveravam i sada ću, al nedovoljan fokus. Jedva sam budan.
Sutra u pauzi posla detaljno.

Srdacan Pozdrav!

MiitarMiric
20. фебруар 2019. у 12.49
P.S.

Da, stizem i sa Arturom! Bio sam veoma vredan.
Spremio sam puno iznenadjenja. :)
Godinama se spremam i usavrsavam u svemu, pa i u pisanju.

Naše da, ali ja idem k inostranom trzistu pre svega, posebno Nemackoj.
Ovo nije borba samo za nas, već i za Serbja. Pratim ih sve vreme...

Od sebe se ne može pobeci.

P.P.S

Sutra se osvrnem i na ovog lika koji je iskopavao Bojku.

Pozdrav još jednom!

MiitarMiric
26. фебруар 2019. у 03.40
Jensa je teško naći!Imejl mu ne radi...
Hoću da ga iskopam pre zavrsne reci.

Uzgred, uprkos svim simbolima na umu, na zadnju koricu ide simbol Domowine...
MiitarMiric
05. март 2019. у 12.48
T. šta bi sa tim dokumentom koji je kljucna karika... ?
MiitarMiric
07. март 2019. у 13.28
Opsta ludnica, Jens ne odgovara ni na primarni imejl...
Taban zaboravio postuje dokument iz 12 veka...
Žena mi odlepljuje... :D
zavarivach
31. јул 2019. у 19.53
Пратим вас бандо!
Ономад се причало о тој теми:

0
Tabanac
(DR.voseca)
14. septembar 2012. u 18.43

Ovaj post se tiče samo „zavarivacha”...
U temi o Dervanima imam cast da ti saopštim da je pronadjen grad Schezla,jedan od naznacajnijih mesta Derwana.Ta vest je danas obelodanjena (14.Sep.2012)...samo uzi krug je upoznat sa time...čak ni Ronny,mislim da nije obavesten...
( naslov „Haben Schezla gefunden” iz danasnjeg broja „Elbe-Jeetzel Zeitung”-a).Sutra će biti i zvanicna objava uz malo „ceremonija”.
Vest mi je preneo,kolega,Dr.Uwe Czubatynski...a istrazivanjem se bavio Dr.Jens Scheeweiß...
Dobio sam zapanjujuce informacije o Drevljanima,prvenstveno na tlu Nemacke...rekoh zapanjujuce!
Pozdrav!

:)))
mandalina
(vila)
17. децембар 2019. у 13.59
Hej, haj !
trag
(xy)
13. јун 2021. у 05.43
Ovde je diskusija stala, pored toga ću vas obavestiti: Dervan je rođen oko 590 a umro 636 godine.
Nasledio ga je sin L'Archonte Dervain Drvanić, (Drvenar)kako piše u spisima. Vlada od 630 do 666. godine.
Njega nasledjuje sin Vladin Drvanić (de L'Archonte) koji vlada od 666. do 691. godine.
Ratimir Drvanić/ Vladinic vlada od 691 do 718. godine.

Sa oca na sina...

Vojisal Vladinić (Ratimirović)
Višeslav Ratimirović (Vojisalić)
Radoslav Vojisalić (Višeslavić)
Prosigoj Višeslavić (Radoslavić)
Vlastimir Radoslavić (Prosigojić), Grand Duke, Raška, Raška District, Serbia. Rođen 805, umro 851. godine. Otac od sinova Gojnika Prosigojića, Strojimira Prosigojića, Mutimira Prosigojića i tri cerke.
Pouzdano se zna da se jedna od cerki udaje za Prelimira Belojevića (Krajinovića)

I da ne sitnicarim, njihov praunuk je Stjepan Vojislav, Grand Zupan of Dragomirović (Duklja).

Postoje još živi potomci Dervana, po onome sto vidim iz spisa to je 45. koleno od njega. Inače, brakovima potomci Dervana su vezani uz neke kraljevske kuce Evrope, tako da su danasnji, živi, potomci ustvari plemstvo bez titula. Koga interesuje vise neka se javi imam celu dokumentaciju o srpskom plemstvu ranog srednjeg veka.
 Коментар Запамти ову тему!

Looking for Chakra Necklaces and Bracelets?
.