Diskusije : Istorija

 Komentar
Šta mislite o ovome
Tschombe
(Zerspannungstechniker)
06. maj 2017. u 10.40
https://i.ytimg.com/vi/uuO_uCEBLh4/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=67&sigh=Yg-UY9O HFShjJGKZ600SzTXFoQ0
Obratite paznju na 9:15 do 9:30.Prvo sam pomislio da je skorijeg datuma ali možda i nije.
Tschombe
(Zerspannungstechniker)
06. maj 2017. u 10.43
Tschombe
(Zerspannungstechniker)
02. jul 2017. u 15.14
7:25 na ovom mesto se lepo vidi da je malter spao sa cigle.Pitam se koliko su rupa i prolaza zazidali?
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Chakra Necklaces and Bracelets?
.