Diskusije : Istorija

 Komentar
Mi nijesmo sloveni, no Iliri
Zeccanin
17. januar 2015. u 11.43
Grijesimo dusu kada kažemo da smo mi u Iliriji, koja je jedna helenska oblast baltoslavi, jer je to posredi zabluda panslavizma. Mi sa pravim baltoslavima koji su novo-dunavski i balticki mix nemamo nikakvih veza, jer to jasno dokazuje rasna antropologija i veliki americki antropolog Kun koji dijeli baltoslave kakvi su u Rusiji i Poljskoj i možda vrlo malo u Slavoniji sa Dinarcima, koji su ilirski Heleni vise kulture, koji sviraju gusle i igraju grcku narodnu igru „horo”. Sve zemlje bivše SFRJ su uglavno, da ne kažem iskljucivo dinarskoga porijekla, i svako ko drugcije kaže, da smo mi baltoslavi (čije ime potice od grcke i rimske rijeci „slavus” sto znaci „rob”) je ocito pometen od romantizma i nepoznavanja osnovniju cinjenica.

Kada vidis Dinarsku rasu u ogledalu vidis u sebe Ilira, potomka rimskih careva i grckih filosofa, a ne baltoslave koji su zivjeli i žive neuporedivo primitivnijim zivotom nego sto je to visa, Dinarska kultura. Tu fizicka antropologija jasno pravi razliku, jer je ocito da sa jednim poljakom ili rusom nemamo nikakve rasne sličnosti, ni po rasi ni psihicki, pa tako ne možemo biti baltoslavi, no sasvim logicno Heleni.

Mi sviramo gusle, sto je na grckom „lyra” tako da „Ilirija” znaci „zemlja Gusala”, a baltoslavi su samo jedna prolazna kategorija na Helenskom Balkanu od Krita do Istre, jer je svakome jasno da ne samo sto smo Dinarci već i da nam je jezik milenijumima bio grckoga porijekla
Zeccanin
17. januar 2015. u 14.19
Jocko4
(observer)
17. januar 2015. u 22.30
И којим језиком сада говоримо ?
matina
(argos)
18. januar 2015. u 00.51
Σκλάβος = ROB

SKLAVOS a ne slavos!!!
Zeccanin
18. januar 2015. u 06.15
Mi govorimo jezikom baltoslavskiju uljeza koji su dosli kao robovi (sklavos) Iranskih Skita, pa je taj jezik tih beznacajnijijih baltoslava iransko-baltski amalgam koji je slučajem zavrsio na Heamos, sto je starohelensko, dinarsko ime za Balkan. To što se govori jezik baltoslavenski u zemljama bivše SFRJ nije uopste bitno, jer se i u Meksiku govori, recimo, spanski, pa su Meksikanci 90% indijanskog mongolskog tipa, a nikako pravi Spanci, niti ih Spanci u Spaniji uzimaju pod okrilje kao „svoje”.

Takav je i odnos baltoslava koji govorase primitivnim jezikom inferirnije kulture nasuprot vise rase (preko 1.90 sm je prosek Dinaraca, pa je jasno da su mnogo visa rasa od Poljaka, Rusa i drugih baltoslava koji su mixovani sa mongolima) Ilira. Ja svu zemlju Ilira bivše SFRJ, osim možda Slavonije, Vojvodine i donekle Slovenije, jasno smatram zemljama DINARSKE rase koja i te kako ima svoje specifike kako genetske, tako i bioloske koje se daju odmah primetiti u visini, gradji, crtama lica, mediteranskoj pigmentaciji, obliku lobanje od tamo nekakvih baltoslava, tako da, kakvim li jezikom govorimo mi ostajemo helenski Dorski Iliri (Dorjani su dosli u Grcku iz ilirskoga pobrdja) koji sviraju gusle i igraju oro, sto je drevna helenska zaostavsina, sto je reka i sam veliki americki antropolog Kun u svojemu delu „Races of Europe” gde su jasno Crnogorci povezani sa grckim Sfakiotima na Kritu
MiitarMiric
18. januar 2015. u 09.50
Da ne drobim o romejskoj istoriji pre 6. veka.
Period s kraja 6. i čitavog 7. veka, jasno stavlja do znanja koliko je ovaj deo Evrope bio ruiniran. Naime, bilo kuga, ili ratovi su izbrisali ovdasnje stanovnistvo, a koje ti karakterises kao Dinarci.
Tako da slučaju Balto-Slavena, oni nisu imali kome da nametnu taj jezik...
U osvrtu na Jamnaja, moram priznati na prisustvo ove analize, pri dnu mape, jeste zbunjujuce...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/R1a-map.JPG
Opet, čini mi se i da me demantuje (i kad igram sah, izgubim od samog sebe...): http://cdn.eupedia.com/images/content/Haplogroup_I2a.gif
rešenje, ili kompromis bi možda bila teorija bliska Herbertu Ludatu...
Fishbed
(pivopija)
18. januar 2015. u 14.59
Ja što se tiče toga ko smo šta smo mislim da je najbolje opisano u razgovoru naroda slovinskoga fra. Andrije kacica miosica. U djelu prije i po rodenju kristovom.
Fishbed
(pivopija)
18. januar 2015. u 15.03
Kako kaže podatke je izvadio iz starih knjiga kojima imena ne zna,..
Prije krista
Slidi kratko ukazanje od starih kralja slovinskih i događaji koji se u stara vrimena zgodiše u državam slovinskim, iz različitih knjiga izvađeni i na svitlost postavljeni
Prvi kralj ilirički zvaše se imenom Ilirik, od koga se Slovinjani Ilirici prozvaše. Posli ovoga mnogi vladaše, ali njiova imena knjige s kojim se ja služim, ne meću.

Na 3522. po stvorenju svita Farani Dalmatini naseliše otok Vis.
Na 3606. po stvorenju svita vladaše slovinskim državam kralj Bradilio, Slovinac, koji imade žestok rat s Filipom, kraljem od Macedonije, koga Bradilio dobi i pod harač podloži.
Na 3629. Glaucio i Klito, sin rečenoga kralja Bradilija, kraljevaše u državi slovinskoj, i ove Aleksandro Veliki, sin kralja Filipa, jako oblada i pridobi.
Na 3655. Demetrio glasoviti bi učinjen kralj od slovinskih banovina.
Na 3685. Vlahahu slovinskim državam Brem i Bolg, hercezi oliti duke, Slovinci, i ovi porobiše grčku zemlju.
Na 3726. Agran, Pleuratov sin, bî učinjen kralj slovinski. Ovi kralj puno snažan biše i zato podloži mnoge banovine. Imadiše sto navâ od boja, s kojizim ode protiv Etolom, razbi i porobi njiovu državu, pak napunivši rečene brodove svakoga bogatstva, slavodobitnik povrati se u zemlju slovinsku.
Na 3732. Umri kralj Agron, i njegova žena Teuta poče vladati slovinskim državam.
Na 3733. Bihu poslani rimski poklisari Lucios i Kajo kraljici Teuti, da je mole neka bi pokarala svoje podložnike koji činjahu mnogo zla Latinom po moru; ali puna ženske oholosti činila ih je pogrdno smaknuti.
Na 3734. Kraljica Teuta poslala je vojsku na Skenderce, osvoji grad Dračevo, Korčulu i mnoge druge. Đenera prid vojskom biše Dimitar Faranin, koji se izneviri Teuti i sa svom vojskom pridruži Rimljanom, koji porobiše svu Dalmaciju i osvojiše kraljestvo Teutino.
Na 3743. Dimitar Faranin, vladalac od vojske slovinske, vojevâ je po moru i porobio grčke države. Ovi je imao za ženu Triteutu, Pine, kralja slovinskoga, mater.
Na 3744. Rimljani osvojiše Far na otoku i Dimal, misto jako u Dalmaciji.
Na 3745. Serdilaida, kralj slovinski, diže vojsku i porobi Macedoniju, da mu nije platio Filip, kralj macedonski, potroške za pomoć koju mu je bio poslao suprot Etolom i Lacedemonom.
Na 3762. Filip, kralj macedonski, hotijući pridobiti Serdilaidu, kralja slovinskoga, i njegovo kraljestvo podložiti, bî od rečenoga Serdilaide pridobiven i istiran iz zemlje slovinske.
Na 3773. Kraljevâ je u slovinskim državam Pleurat, Slovinac, i ovi porobi grčku zemlju do Korinta.
Na 3781. Kraljevâ je nad Slovincim kralj Gencio.
Na 3784. Gencio, kralj slovinski, po nagovoru Perseja, kralja macedonskoga, učini se neprijatelj Rimljana, koji s velikom vojskom dođoše u Dalmaciju ter mu mnoge gradove osvojiše, najposli Skadar u koga se biše zatvorija. I tada kraljestvo slovinsko i macedonsko pod oblast Rimljana pade.
Na 3840. Drugi Slovinjani, zvani Ardijeji i Palari, udariše na Slovince dalmatinske, koji se bihu Rimljanom podložili, ter ih neprijateljski porobiše.
Na 3900. Peraštani Dalmatini dignuli se jesu suproć Rimljanom.
Na 3901. Dalmatini gornji udariše na Liburneže Kotarce, kojizim grad Promin osvojiše. Dođoše Rimljani na pomoć Liburnežem, koje Dalmatini pridobiše, đenerala rimskoga i svu njegovu vojsku isikoše.
Na 3920. Po smrti Julija Cesara Dalmatini Slovinci rimskoga zapovidništva jaram svrgoše, koje Bebius, rimski vojvoda, pokoriti hotijući, on i sva njegova vojska od Dalmatina bî pobijena. Ali opet Rimljani veću vojsku poslaše u Dalmaciju, koja veće od pedeset godišta š njimam se bijući, najposli od Rimljana pridobiveni ostadoše Dalmatini.
Na 3926. Digoše se Posavci suproć Rimljanom, puno vrimena š njima boj biše; ali dođe cesar August s vojskom i podside stolno misto posavsko Sigečicu, koju u dvajest dana na silu osvoji. Otolem se dili u Dalmaciju, razbi vojsku kralja dalmatinskoga, Tutima imenom, i osvoji mu veliki grad Promin.
Na 3927. Cesar August opet s vojskom dođe u Dalmaciju, i zarad velika glada, koji tada u Dalmaciji biše, cesaru se podložiše, davši mu harač i u tutiju aliti u poručanstvo sedam stotina mladića.
Na 3948. Daci Pridunajci robili jesu Slovince, a Dalmatini digoše se protiva Rimljanom.
Fishbed
(pivopija)
18. januar 2015. u 15.12
Poslje rodenja kristovog,,.
Događaji posli porođenja Isusova.

Na 7. po Isusovu porođenju bihu kralji od Dalmatina i Slovinaca Batana i Pinet. Ovi se digoše protiva Rimljanom, a imadihu vojske osam stotina iljada pišaca i dvista iljada konjika, kako piše Velejus Rimljanin, to čini miljun u sve. * Na puno mista Rimljane isikoše na ta način, da nisu nikadar bili u većemu strahu, tuzi ni žalosti.
Na 8. Dođe rimska vojska u Dalmaciju ter same Makarane oblada.
Na 9. Rimljani razbiše slovinsku vojsku i ufatiše Bata i Pineta, kralje slovinske.
Na 57. Sveti Pava pripovida je rič Božiju po slovinskim državam.
Na 244. Vladao je svim slovinskim tada državam kralj Svates, Slovinac. Ovi Slovinci tada zvaju se Avari i Abari.
Na 254. Bribirani Kotarci ubiše svetoga Maksima.
Na 350. Kraljeva je ovo vrime nad Rvatim Suring.
Na 400. Dođe s vojskom iz Scitije Radigost u Dalmaciju i u ostale slovinske države ter se mnogo jaki učini.
Na 401. Kralj Alarik gotski slovinski osvoji Rim i Italiju.
Na 417. Goti Slovinci zadobili su španjolski orsag.
Na 421. Počeše se Mleci ziđati.
Na 451. Atila, kralj ungarski, rečen bič Božiji, mnogu krv po svim proli.
Na 453. Atila osvoji svu Dalmaciju.
Na 453. Atila razori Akvileju i mnoge gradove po Italiji.
Na 454. Atila, star od 124. lita, oženi se mladom divojkom i posli velike igre i veselja svojom se krvlju zaduši.
Na 457. Vladaše slovinskim državam kralj Ardarik, koji s vojskom slovinskom udari na sinove Atilove i posiče veće od 30.000 Ugričića, u komu boju pogibe Elak, mlađi sin Atilov, a stariji jedva uteče.
Na 460. Vladaše Liburnijom kralj Kunimund, Slovinac, protiva komu dignu vojsku Dinčiš, sin Atilov, podside grad Bošanje; udari na njega Kunimund, vojsku mu razbi, ali i Kunimund u tomu boju pogibe. Tada skonča posve kraljestvo Atilino. Koga vas svit dobiti ne može, od Kotaraca Slovinjana bi pridobiven.
Na 473. Teodemir kraljeva je u Slavoniji. Osvoji grad Nišu i mnoge ostale; podside Salonik, ali s velikim jaspram podmićen ostavi ga i to isto lito umri.
Na 474. Teodorik, sin rečenoga Teodemira, za kralja je slovinskoga stao, i ovi oslobodi Dalmaciju, Reciju i svu Italiju od usilnika i progonitelja.
Na 493. Teodorik, kralj slovinski, ubivši Odokara, kralja latinskoga, učinio se da je kralj od Italije.
Na 526. Kraljeva je ovo vrime u Dalmaciji i rvatskoj zemlji Selimir, Svevlada kralja sin.
Na 541. Dođe (kako niki oće) u ovo vrime kralj slovinski Ostroilo u Dalmaciju, ter istiravši stare Slovince iz Država slovinski, svoje iznova naseli.
Na 548. Diže Ostrivoj vojsku i osvoji sve do Dračeva.
Na 549. Osvojiše Slovinci s Ostroilom mnoga mista i porobiše Drinopolje.
Na 550. Bi za kralja u Dalmaciji Svevlad, sin Ostroilov, koji diže vojsku na Grke, razbi je i porobi kruto.
Na 552. Kralj Svevlad osvoji Macedoniju i Iliriju, ter se ove države tada slovinske prozvaše.
Na 564. Dođoše drugi Slovinjani, imenom Avari oli Abari, na onu stranu Dunaja u zemlju slovinsku, koju osvojiše, ter se mnogo jaki učiniše. Posli toga udariše na Istrijance i mnoge druge države, pak ji porobivši pod arač staviše. Glavar njiov zvaše se ban, od koga vojvode oliti duke slovinske do dneva današnjega bani se prozvaše. Ovi se puno moguć učini, jer istoga cesara carigradskoga, osvojivši države, pod arač podloži, na godište po sto iljada zlatni dukata dajući mu.
Na 584. Slovinci Abari grad Zemun kod Dunaja i mnoge druge do zemlje razoriše.
Na 585. Slovinci Abari drinopoljsku zemlju porobiše.
Na 591. Abari rečeni na Dalmaciju udariše i dosta zla učiniše.
Na 592. Isti Abari Slovinci vele zla učiniše u istočnim stranam.
Na 593. Kralj longobardski s pomoću Slovinaca osvoji Paduvu.
Na 599. Slovinci Abari četrdeset gradova u Dalmaciji razorili jesu.
Na 600. Slovinjani, pobivši vojnike grčkoga cesara, svu Istriju opustili jesu.
Na 614. Bi za kralja slovinskoga abarskoga Kajan, i ovi porobi i osvoji vas Friul, obside grad veliki Vidam, u komu zapovidaše udovica Romilda, i videći iz grada rečenoga kralja Kajana zaljubila se biše u njega, komu posla virna poklisara dajući mu na znanje, da će mu grad pridati, ako je uzme za ženu. Obeća se Kajan, i pusti nesrićna žena Abare u grad, koji sve posikoše građane i nevirnost veliku učiniše. Kajan prvu noć spava je s Romildom, posli toga pridavši je u ruke mnogi bludnika, napokon čini je na kolac nabiti. Dilo nemilo i sasvim opako. Discant mulieres.
Na 620. Opet Slovinci Abari porobiše zemlje istočne do Carigrada, i zato cesar od kralja abarskoga mir je pitao.
Na 637. Dalmatini Slovinjani obsidoše grad Sipont u latinskoj zemlji, ubiše Aja vojvodu i svu njegovu isikoše vojsku.
Na 638. Dođoše Avari Slovinci, porobiše Dalmaciju pak priko mora odoše robit Italiju.
Na 639. Avari Slovinci razasuše Dalmaciju i razrušiše gradove, među kojim veliki i glasoviti grad Solin, stolno misto cesara Dioklecijana, spored zemljom izporediše. Stari također Dubrovnik razoriše i posve opustiše.
Na 639. Dođoše Rvati od gore Babine, i istiravši stare pribivaoce Slovince, rvatsku naseliše zemlju; a prozvaše se Rvati od bana Rvata imenom, koji njima vladaše.
Na 644. Bi kralj slovinski abarski Kajm, koji se pobi s Vukom, vojvodom furlanskim; za tri dana bili se jesu, četvrti razbi Vuka i vojsku njegovu.
Na 667. Slovinci razbiše Francuze, u komu boju pogiba sin kralja francuzkoga Pipina, imenom Astijagis.
Na 677. Kraljeva je u Bulgariji Butaja, Slovinac.
Na 688. Francuzi bihu zapovidnici u rvatskoj zemlji i velike propasti činjahu Rvaćanom. Između ostali ovo: malu dicu izdirahu materam iz ruku pak ji raskidivahu i psom bacahu. Taku opačinu Rvati podnit ne mogući, isikoše sve glavare francuzske po svojim državam; i cića toga velika vojska francuzska došla je na nje, s kojom se Rvati sedam godišta biše i sve š njiovim vojvodom isikoše.
Na 706. Slovinci porobili su furlansku zemlju i Lumbardiju, porazili bana furlanskoga Ajaidu sa svim plemićim, koje su ufatili. Posikli su također i Ferdulfa, vojvodu longobardskoga, zarobili mnogu čeljad, zaplinili plino i odnili neizbrojena bogastva u svoje kraljestvo.
Na 756. Budimir, kralj sveti, ovo je vrime vladao.
Na 763. Iza Crnoga mora opet jedan slovinski narod dođe, stade krajem vode Atarne.
Na 813. Mihajlo cesar bi razbijen od Bulgara.
Na 818. Ban Ljutovid, vladalac od Požege, Srima i Slavonije, odvrže se od cesara Ludovika i poče robit banovine tuđe.
Na 819. Biše u ovo vrime kralj dalmatinski imenom Borna, koji podiže vojsku na Ljutovida, bana od Slavonije, pobi se š njime kod vode Kupe i bi pridobiven od bana Ljutovida.
Na 820. Udariše sa tri strane silne vojske cesara Ludovika na bana Ljutovida, i ne mogući mu ništa učiniti, sramotni se natrag povratiše, a mnogi od banovaca bihu posičeni.
Na 821. Pođe s ovoga svita kralj slovinski Borna, ter na misto njegovo bi učinjen Ladislav, sin rečenoga Borne. U to isto vrime udari na Ljutovida neizbrojena vojska cesara Ludovika, kojoj ne mogući Ljutovid odoliti, pobiže u srpsku zemlju i bi primljen od vojvode srpskoga u dvor svoj; ali se Ljutovid ukaza nepoznan i žestoko neharan, jer pogubivši svoga dobročasnika učini se gospodar od njegova grada i svega bogatstva. Pravo je rečeno: »Ne čini dobra nepoznanu, da te zlo ne nađe«.
MiitarMiric
18. januar 2015. u 15.18
U ovom tekstu Srba ni od korova..
Tabanac
(DR.voseca)
18. januar 2015. u 19.17
Djes choche,Zechanine,junacko koljeno!?
Sto cinish!?
Pri...achio si se,jadan ne bio,od politike na istoriju...
Bogumi onako,pri...acio...Jeste,svaka pushka je ubojita u rukama,
Mandusica Vuka,ka sto rijece srpski Vladika.
Rijece a ne dorjiece...da je svaka puska u rukama avetinje i chuka,
obična Kuka...

PS

Kod „ilirskih”Albanaca se gusle nazivaju „ljauta” a oro „ljoj”...
Ono sto mlatarate rukama,oponasajuci orlove i vi Crnogorci,posveceno
je prvom praoocu svih Slavena OR-u (vidi „Velesni Knigi”).inače je
stvoriteljica Svega...pa i Ora,Matersva,dvoglava Orlovica.Na albanskom
se zove Shqiponja...Shchiponja.
Drugo ako verujes da je to ukaz porekla,najstarije sacuvano oro,sa
kolom i mlatarenjem ruku na izlasku sunca,video sam u Mongoliji kod
sramana iz ruskih stepa.Nisu visoki,1,90 cm imaju krive noge bez noseva
i kosih ociju...a brda i gore se kod njih mogu Naci,svakih 1000km.
Probaj sa reč,koja oznacava zemlju...ilo...ilovaca
...ili bogom Sunca Illiosom,njegove znake imaš i na tvom prilozenom
sajtu.

PPS

Pametan si...ali pogresno zadojen.Latini kažu...„Ko me podoji,njega
slusam”(uzrecica za pse)ili na srpskom „ko me doji,njegov sam”.
Otvori oci,ovo je samo vatikansko-becka papazjanija koju dugo kuvaju
ali ćeš je ti jesti...pa ćeš krv srati!
Pametnom dosta!A rekoh...pametan si!
Mozda
21. januar 2015. u 14.33
„Dobar dan ljudi”...
„Nijesmo mi ljudi no zecani”...
Zeco, lazmno se predatvljas, mora da si /po ovoj pisaniji/ sa druge strane / Skadarskog/ jezera, jer oni to tvrde da su Iliri...Naravno, da ste ciutali Kaplana Burovica znali biste koliko je smijesno ovo sto pišes. No, vrni sew ti lijepo odkud si dosa- u Skadar, a ostavi Zecane d abudu ono sto jesu...
Snace se oni nekako i bez tebe.
Svjatoslav
(cernorezac)
22. januar 2015. u 13.12
Ako je neko „Baltoslav” na Balkanu - to su Crnogorci (što će reći crnogorski Srbi). Toponimi dokazuju.

Baltoslavi jedini među Slovenima imaše svešteničku kastu (pre hrišćanstva), čast je velika biti njihov potomak.

Tabanac
(DR.voseca)
22. januar 2015. u 16.21
„Svjatoslav”-e,dobar primer.Svestena lica su imale tu ulogu.Kako zhrec
na dalekom severu,tako i na jugu,vladike na jugu,u ovom slučaju Crna
Gora.Prejaka reč je jedino u tvom prilogu „svestenicka kasta”.Slaveni
nisu imali ni „vojnicku kastu”.Zvuci izuzetno romanticno i čak previse
demokratski čak i za ove danjasnje „europejce”.Vodje ratnika se birao,
ratnicima,koji su bili ocevi,zemljoradnici,stocari-govedari(volujnici),
mornari...ali i sami zemljoradnici (oprostite,Karadjordje Petrovic je
bio trgovac).Tako i sa svestenicima.Posebnom predispozicijom,nikako iz
materijalnih,rodovskih ili drugih razloga.Secate se,do pre par genera-
čija,bilo je sela kod vas,gde nije Pop stupio vekovima u selu.Obrede
je vrsio najstariji u kuci ili najpostovaniji u selu ako je bilo sreće
bio bi „priuceni Pop”sa „starostavnom knjigom”ali koji je bio nepismen.
Znali su molitve,ucene od starijih,po „sluhu” ili starijih.Bilo je pot-
rebno iskazivati se,postenjem,čestitoscu,znanjem savescu...Ma šta ja
ovo pišem...recicu ili napisacu,starom indijskom poslovicom Koje su
još Vede i vedaisti koristili a koja bi i posle 3000 godina(i par veko-
va vise) bila od pomoći i vama Srbima u ova shugava i sifilisticna vre-
mena...„Svjatoslave”tetoviraj ovo:

„SVET SE OSLANJA NA UCENJE MUDROG,VRLINU HRABROG,PRAVICNOST
VELIKOG I MOLITVU NEPOROCNOG!”

U psiholoskoj genetici vas Srba-Slavena,eto vidis nema,reci-general,
već hrabri,niti Kralj već,veliki pa ni popa-neporocni.A mudar...to
je nekad bio,starac koji je znao,istoriju porodice,plemena,bojeve,mi-
tove...to se isto,delimicno sacuvalo u Crnoj Gori.Pita te „star”...
„od cijih si-od chegovicha,si?”Pa ćeš cuti,da ti je „pradjed još nije
platio oku masla,sto uze pre velikog rata,od Mila Rajkova”.I od tebe
nidje ni može biti od coeka,akamoli,ucho u skoli!

Zato se krije i „zechanin”...„ODUVA MU VJETAR,KAPU,PA MU SAD SVAKA
POTAMAN”... titovka,sa„u” ili bela...kako vetar duva!
Svjatoslav
(cernorezac)
23. januar 2015. u 11.46
Pa dobro, možda je „kasta” prejak izraz, ali u svakom slučaju, samo Vendi su imali „klasu” sveštenika, ili kakogod.
Upravo je poenta mog posta da Crnogorci (Srbi iz Crne Gore) najviše vuku poreklo od „Baltoslava” i da mogu da samo budu ponosni na to.

Osim toga, ovde se radi o nečem drugom. Biti Vend nije nacionalnost, to je stanje svesti (uma)! Lep mi citat nađe iz Veda, hvala, a meni na umu : zašto samo u Indiji reč „Arijevac” ne označava pripadnika etniciteta već „uzvišenu osobu” ?! Već kod Iranaca to je „rasa” ?! Zato postoji i neka hijerarhija duhovnog autoriteta među Indo-Evropljanima, ali čisto sumnjam da je Zećanin uopšte u stanju da prati diskusiju na tu temu. Jer mu izmiče bitno, a drži se perifernog.

A još reče čo'ek a ostade živ: „ Takav je i odnos baltoslava koji govorase primitivnim jezikom inferirnije kulture nasuprot vise rase (preko 1.90 sm je prosek Dinaraca, pa je jasno da su mnogo visa rasa od Poljaka, Rusa i drugih baltoslava koji su mixovani sa mongolima) Ilira.” Beše neki rukometaš iz Crne Gore pre petnaestak godina, zvao se gle čuda PERUNIČIĆ, hm, odakle mu samo to prezime ako nije „baltoslav” nego je „viša rasa” ? :-) U stvari i jeste viša rasa, ali slovenska jer ne bi nosio ime slovenskog paganskog boga groma, niti bi ga njegovi preci primili od „inferiorne kulture” kad su takvi divovi!

MiitarMiric
30. januar 2015. u 19.58
Impuls_
30. april 2017. u 00.07
Zecanine, heleni su Tracani a Iliri su Albanci i Bosnjaci.
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Necklaces Sterling Silver?
.