Diskusije : Neplodnost

 Komentar
Malo o fsh
nabla
(tragac)
16. septembar 2008. u 18.20
Malo-malo pa se provuce neka forumasica s iznenada povisenim fsh. S obzirom da vecina vas/nas veteranki sa raznoraznih foruma zna da fsh predstavlja veliki problem, trebalo bi da znate (ako vam se tako nešto desi) da to ne predstavlja i „smak sveta”. rnrnOstavljam vam informacije koje sam skupila tokom dve godine traganja: rnrnNauka kaže:rn1. Veća starost žene i pored normalnog nivoa FSH predstavlja limitirajući faktor. Originalne studije ukazuju na manji procenat ostvarene trudnoće kod žena nakon 40-te godine bez obzira na nivo FSH (no, kada čitate ovo imajte u vidu da je to samo manji procenat ne i da je procenat 0)rnrn2. Visok FSH predstavlja limitirajući faktor i kod mladih žena. Procenat ostvarenih trudnoća opada kod žena čiji je FSH preko 20. rnrn3. Granične vrednosti za FSH zavise od metode koju konkretna laboratorija koristirnrn4. Predviđanje ovarijalne rezerve je mnogo lakše nego predviđanje trudnoće. Nivo bazalnog FSH pre ukazuje na stanja vezana za ovarijalnu funkciju kao što je prekid stimulacije, broj folikula i dobijenih jajnih ćelija tokom stimulacije nego što ima moć da predvidi da li će uopšte doći do trudnoće.rnrn5. Veća starost žene i visok FSH utiču i na procenat uspešno iznešenih trudnoća ali na različite načine. Naime, FSH je bolji prediktor broja jajnih ćelija čiji rast može biti indukovan primenom gonadotropina a samim time i stepena prekidanja postupka stimulacije. Godine, s druge strane, su bolji prediktor procenta implantacije embriona i spontanih pobačaja. Dakle, ishod trudnoće zavisi i od kvaliteta (godine žene) i od kvantiteta jajnih ćelija (FSH).rnrn6. Mlade žene (ispod 40-te) sa umereno povišenim nivoom FSH imaće nekoliko jajnih ćelija na stimulaciji i biće pod rizikom prekida postupka, ali onog momenta kada se dobiju jajne ćelije, imaju jednake šanse da ostvare trudnoću kao i ostale žene.rnrn
nabla
(tragac)
16. septembar 2008. u 18.24
Ostali markeri ovarijalne rezerve:rnrn1. Veći odnos između FSH i LH (vise od 2,5), čak i sa normalnim nivoom FSH, jeste znak smanjene ovarijalne rezerve. Tačnije, izgleda da ovaj odnos generalno predstavlja klinički koristan indeks. Naime, LH značajno povišen u odnosu na FSH ukazuje na PCO, dok u obrnutom slučaju ukazuje na smanjenu ovarijalnu rezervu. Možda je interesantno napomenuti da će neke osobe s PCO vremenom (čitaj: starenjem) regulisati ciklus kako se smanjuju rezerve jajnih ćelija i kako se povećava nivo njihovog FSH, odnosno smanjuje nivo inhibina B.rnrn2. Inhibin B! To je hormon kojeg proizvode uglavnom granuloza ćelije iz folikula koje rastu. Smatra se da pruža neposredniji uvid u ovarijalnu aktivnost nego ostali serumski testovi. Nivo ovog hormona se smanjuje s godinama, i u negativnoj korelaciji je s FSH (dok FSH raste, inhibin B opada). Nizak nivo inhibina B trećeg dana ciklusa može da ukazuje na smanjenu ovarijalnu rezervu i obično je povezan sa poremećajem ovulacije, smanjenim uspehom IVF-a, manjim procentom ostvarenih trudnoća i povećanim rizikom od spontanih pobačaja. Normalnim rezultatom, u stranim laboratorijama, se smatra sve što je iznad 45 pg/ml. Takođe, uočeno je da smanjenje nivoa inhibina B tokom folikularne faze može nastupiti i pre nego što se uoči povećanje nivoa FSH!!!rnrnMeđutim, zašto neki stručnjaci baš ne vole inhibin B kao prediktivnu meru u IVF postupku? Pokazalo se da na nivo ovog hormona utiče količina masti u organizmu žene što ukazuje na to da folikule pretilih žena ne proizvode onoliko inhibina B koliko folikule onih koje su mršavije. rnrn3. Broj antralnih folikula (AF) i volumen jajnika su takođe dobri prediktori ovar. rezerve. Najbolji način procene AF jeste vizualizacijom preko transvaginalnog UZV. AF su mali, mirujući (uspavani) folikuli koji se mogu videti na početku ciklusa (u toku folikularne faze- podaci obično govore o trećem danu ciklusa, mada verovatno može i koji dan kasnije (proveriti s ginekologom!)). Obično se AF nazivaju folikule promera od 2-8 mm (ne postoji konsenzus oko toga, neki kažu 2-5mm a neki 2-10mm). Neslaganja postoje i oko graničnog broja (treshold) AF gde bi se sve što je ispod tog broja smatralo smanjenom ovarijalnom rezervom. Brojanje AF zavisi od subjektivnih faktora, odn. od onog koji vrši procenu. To znači da će nekoliko (obučenih) stručnjaka na UZV izbrojati različiti broj AF (neki će, recimo, izbrojati 6, a drugi, npr. 4 ili 8). No, uglavnom se smatra da je <=4 AF loš prognostički znak za ishod eventualne stimulacije jer se očekuje da će odgovor na stimulaciju biti veoma loš (ako uopšte i bude kakvog odgovora), te se predviđa prekid postupka. Dobar broj AF se smatra između 15-25, dok preko 26 se smatra znakom PCOS i postoji veći rizik od hiperstimulacije nego što se to dešava sa „prosečnim” brojem AF. rnKoja je veza između broja AF i volumena jajnika? Istraživanja pokazuju da što je veći volumen to je i veći broj AF. Većina autora se slaže da jajnici s volumenom ispod 3 ml imaju znatno manje folikula (0.526 x length x height x width). There was no statistical difference in ovarian volume related to the phases of the menstrual cyclernrnU raznim studijama ispostavilo se da su i broj AF i volumen jajnika bolji indikatori nego uobičajeni endokrini markeri (to je mišljenje i stručnjaka sa Advanced Fertility Center of Chicago- www.advancedfertility.com ). Na ovom sajtu imate slike jajnika s antralnim folikulama i mozete da vidite kako izgleda policistican jajnik, kako normalan a kako izgleda jajnik sa smanjenom rezervom.rn
nabla
(tragac)
16. septembar 2008. u 18.34
4. Anti-Mullerian hormon (AMH) proizvode granuloza ćelije regrutovanih folikula. AMH je identifikovan kao regulator regrutacije koji u stvari sprečava da se ne isprazne sve primordijalne folikule odjednom iz „rezervoara”. Kao i kod inhibina B, uočeno je i da nivo ovog hormona opada s godinama. Za sada, AMH je jedini pokazatelj ovarijalne rezerve čije vrednosti mogu biti procenjivane bilo kog dana ciklusa s tim što granične vrednosti (treshold) za obe faze ciklusa (i folikularnu i lutealnu) trebaju biti standardizovane. rnrnAMH preko 0,4 se smatra dobrim prognostickim znakom za uspeh IVF-a rnrnRaspon AMH i njegovo znacenje izrazeno u razlicitim jedinicama rnrnAMH izrazen u ng/ml: rnrn<0.3 = nisko (insuficijencija ovarijuma) rn0.3-0.7 = granicno rn0.7-3.5 = normalno rn3.5-5.0 = granicno (za PCOS)>5.0 = visoko (PCOS ili tumor granuloza celija) rnrnAMH izrazen u pmol/L: rnrn0.0-2.2 = vrlo nisko rn2.2-15.7 = nisko (nizak fertilitet) rn15.7-28.6 = zadovoljavajuce rn28.6-48.5 = optimalno rnrnKonverzija jedinica za AMH: ng/ml x 7.14 = pmol/LrnrnAMH je stabilniji i, ako oscilira, oscilira skoro minimalno. Bitno je samo da se prati da ne opada rapidno. U mnogim tekstovima se može pronaći info da je on stabilan i da vrednost ne zavisi od dana ciklusa. Međutim, iskustva ipak govore da kod nekih žena sa smanjenom rezervom AMH pred kraj ciklusa može biti u rangu granicnih vrednosti a da 3. dana ciklusa pokaze znatniji pad i upadne u onaj „low range”. Stoga je najmerodavnije analizirati ga kad se vadi i fsh. rnrnInhibin B se pokazuje kao hormon sa većim oscilacijama (zavisi od kolicine antralnih folikula) i vise govori o doticnom ciklusu nego o celokupnoj rezervi (za razliku od AMH-a)-zato i velike varijacije od ciklusa do ciklusa. Tek ova tri hormona zajedno (inhibin,amf i fsh), još bolje ako se u to ukljuci i UZ 2-3. dana ciklusa (da se prebroje antralne folikule) daju jasniju sliku gde se nalazimo na kontinuumu rezerve. rnrn5. Povišeni nivo estradiola (E) trećeg dana ciklusa povezan je i sa problemima rezerve i sa uvećanom rezervom (a la PCO). One sa smanjenom rezervom imaju viok nivo E zbog ubrzane folikulogeneze, dok one sa PCO imaju povećan E2 zbog puno antralnih folikula, a svaka od njih luči po malo E2. Uočeno je da je povećan prekid postupka stimulacije povezan i sa malim nivoom E2 (<20 pg/ml) i sa povišenim nivoom E2 (>80 pg/ml). S obzirom da visok nivo E2 u folikularnoj fazi (>80 pg/ml) može da na veštački način obuzda FSH (izvrši supresiju) pa da se, na rezulatatima, FSH pokaže u granicama referentinh vrednosti, ova dva hormona uvek treba proučavati u kombinaciji. rnrn5. Prerana luteinizacija i kratka folikularna faza takođe mogu biti znak smanjene ovar. rezervernrn6. Kod žena sa smanjenom ovarijalnom rezervom povećan je rizik od spontanih pobačaja rn
nabla
(tragac)
16. septembar 2008. u 18.36
UTICAJ OVARIJALNE REZERVE U PRIRODNIM (nestimulisanim) CIKLUSIMA...rnrnManje studije, prateći parove koji su nastojali da „zatrudne”, uočile su da se FSH nije pokazao kao neki dobar pokazatelj koji će ukazati na to koji parovi će ostvariti trudnoću, a koji ne, a posebno ne ishoda trudnoće. Čak i kod žena s FSH većim od 10 nije bilo razlike u odnosu na ostale žene u pogledu broja ostvarenih ili iznešenih trudnoća tokom perioda u kojem su nastojale da se ostvare kao majke. U jednoj drugoj studiji (prosečna starost 33.2) pokazalo se da je procenat ostvarenih trudnoća pre imao veze s godinama nego nivoom FSH, estradiola ili brojem antralnih folikula (napomena: reč je o neasistiranoj reprodukciji).rnrnKADA POVIŠENI NIVO FSH NIJE SIGNAL ZA UZBUNUrnrn- u slučajevima kada žena nosi nasledni potencijal za blizanačke trudnoće ili u slučajevima prisustva heterofilnih antitela na FSH. rn- takođe, nakon gubitka ovarijalnog tkiva (u slučajevima hirurškog odstranjenja ciste, endometrioma i sl.) ili unilateralne ovariektomije (jednostranog uklanjanja jajnika)- može se očekivati samo kvantitativna redukcija, ne i kvalitativna.rn- nakon upotrebe kontraceptivnih pilularn- tokom dojenja ili u nekim slučajevima kod izuzetno visokog prolaktinarnrnFSH koncentracije mogu značajno varirati zbog različitih faktora. Postoje časovne varijacije FSH, varijacije koje zavise od dana ciklusa i varijacije od ciklusa do ciklusa (bilo zbog endogenih (unutar organizma) ili egzogenih faktora (van organizma)) (Lambalk i de Koning, 1998).rn
nabla
(tragac)
16. septembar 2008. u 18.52
Osvrnula bih se na pojavu povisenog fsh nakon upotrebe kontraceptiva.rnrnAko vam se ikad desi da dobijete povisen nalaz fsh u ciklusu odmah posle kontraceptiva, ne panicite! Kod nekih žena nakon kontraceptiva stanje fsh je jednako kao i pre uzimanja istih, kod nekih dodje do znatnog pada fsh, dok kod trećih on znatno skoci. Izgleda da svaka žena razlicito reaguje na supresiju. To još uvek ne znači da žena kod koje skoci fsh ima smanjenu rezervu. moguće je da je usled snažne supresije potrebna veca kolicina fsh da bi probudila jajnikernrnUMESTO ZAKLJUČKA...:)rnrnZašto je razvijen ovoliki broj markera za procenu ovar. rezerve? Očigledno da ni jedan nije dovoljno snažan indikator. Svi gore opisani testovi procenjuju broj jajnih ćelija. Nažalost, još uvek nema ni jednog markera koji bi direktno procenio i kvalitet jajnih ćelija. Većina zaključaka na ovu temu potiče na osnovu proučavanja populacije koja prolazi kroz IVF postupak tako da ne mogu biti direktno generalizovani na sve žene koje se bore sa smanjenom plodnošću ili uopšte na celokupnu populaciju žena u reproduktivnom dobu. Ni jedan od gore navedenih testova, niti nekoliko njih u kombinaciji, nema tu moć da sa preciznošću predvidi (proceni i eventualno na kraju diskriminiše) mogućnost ostanka u drugom stanju, kao ni konačan ishod trudnoće. Brojna stručna literatura ističe da žene sa regularnim ciklusom, a koje imaju loše rezultate na ovim testovima, ne treba isključivati iz IVF postupka.rnZato, kada se govori o smanjenoj ovarijalnoj rezervi ili potencijalnoj ranoj menopauzi, i odlučivanju šta dalje u tretmanu „neplodnosti”, ovoj problematici treba prići s više strana i osobu tretirati kao individuu, ne kao „povisen fsh”. Svaka osoba je specifikum za sebe.rnrnImaju lekari pravo kad se ljute na nas jer ucimo materiju za koju nemamo podlogu. Informacije koje su dostupne na netu su obično nepotpune i često na osnovu njih donosimo pogresne zakljucke, ulecemo u paniku i time ometamo ravnotezu u svom organizmu a samim time i OTEZAVAMO posao lekarima. rnrnJa sam prva koja se teško prepusta u tudje ruke i u svakoj corbi moram da budem mirodjija, ali shvatila sam da sebi takvim pristupom samo otezavam.rnrnDa sve uskoro zabebimo...:))))))))
nabla
(tragac)
16. septembar 2008. u 19.21
Citat o vezi kontraceptiva i povisenog fshrnrn„After oral contraceptiesrnrnA frequently occurring condition with prolonged suppression of the activity of the HPO-axis in normal women is with the use of oral contraceptives. In line with the proposed puberty mimicking hypothesis, it is expected that the first spontaneous cycle(s) are associated with higher FSH levels. Higher FSH levels were recentlyrndemonstrated in the follicular phase of the first spontaneous cycles after discontinuation of oral contraceptives in comparison to matched women that had never used this medication.”rnrnIz clanka:rn„Interpretation of elevated FSH in the regular menstrual cycle”rnC.B. Lambalk, C.H. de KoningrnMaturitas 30 (1998) 215”“220rnrnOvi autori čak ostavljaju mogućnost i da se nekoliko ciklusa nakon kontraceptiva pojavljuje povisen fsh koji nije direktno vezan za stanje ovarijalne rezerve
pepica67
(trgovac)
17. septembar 2008. u 07.14
Nabla, CARICA si!!!
Anuska-moja
(cekalica)
17. septembar 2008. u 12.59
Vau, ovo je stvarno sjajna elaboracija :-). Pogotovo za sve nas sa tom relativno novom dijagnozom - pretece prevremene insuficijencije jajnika, koje smo u panici da nam plodnost pre vremena i bez jasnog razloga nestaje. Da ne pominjem koliko se gubimo u raznim websajtovima i naučnim clancima.rnZnaci, postoji nada i za prirodnu trudnoću, kao i za asistiranu, mada je kod ovog drugog nacina potrebno pazljivije voditi stimulaciju i podesiti protokol nego kod žena koje nemaju ovaj problem. Koliko sam ja citala, ta sansa nije mnogo velika - tu negde ispod 10%- ali i to je nešto. Zapravo mnogo, kad covek dobro razmisli.rnInače, ja imam zakazan pregled i konsultacije krajem oktobra u jednom od najboljih centara za ginekologiju i IVF ovde u SAD-u. Doktor se specijalno bavi smanjenom ovarijalnom rezervom i tzv. poor respondersima za IVF. Biće mi drago da svima prenesem moja iskustva i ovdasnje stavove. rnU međuvremenu - verujmo svom telu i prirodi :-)
nabla
(tragac)
17. septembar 2008. u 14.52
Jel' si kod dr. Check-a?rnrnImaš i SIRM kliniku, isto su sjajni za poor respondere
Anuska-moja
(cekalica)
17. septembar 2008. u 16.31
U pitanju je Johns Hopkins Univerzitetska bolnica u Baltimoru, gde i živimo. Po zvanicnim podacima, već 18. put bolnica br. 1 u SAD (Generalno, a i kad se gledaju discipline posebno, ginekologija i urologija su, koliko znam, i ove godine br.1.) Nemaju impresivne procente kojima bi se hvalili ali se zna da tamo uzimaju i one od kojih su svi odustali. Stoga je logicno da je uspesnost veca u drugim klinikama, koje bi ženi sa prevremenom menopauzom odmah savetovali donaciju jajne celije, ili odbili one sa 39 i vise god. i tome slično. rnMi ćemo tamo obaviti konsultacije, a videcemo još da li ćemo se ubaciti u njihov IVF program. Ako je stanje sa mojim hormonima i rezervom zaista tako loše, onda ćemo i po cenu novcanih dugova gledati da to obavimo tamo. Jer ne mogu i ovo malo jajnih celija da trosim tek tako u nekoj nedovoljno profesionalnoj stimulaciji... Ako to ipak nije tako, možda se odlucimo za neku jeftiniju varijantu ovde, ili u Srbiji. rnU svakom slučaju, prenecu neku „zivu reč” ginekologa i reproduktivnih endokrinologa odavde, gde se zapravo sva istrazivanja i rade - a do nas stizu preko interneta, sto potom treba profiltrirati i potrositi mnogo energije na to.
nabla
(tragac)
17. septembar 2008. u 20.25
Anuska, nadam se da će ta klinika biti bas po tvojoj meri :)rnrnEvo za devojke preko „bare” i klinika dr. Checka, Cooper Institute for Reproductive Hormonal Disorders rnhttp://www.ccivf.com/staff/check.htmlrnrnNa tom sajtu imate poseban odeljak gde govore da se bave i povisenim fsh i to i kod onih žena koje su svi otpisali.rnImate deo i sa naučnim radovima (koga interesuje) gde su opisani razliciti portokoli koji su doveli do uspeha i kod starijih žena s povisenim fsh. Jednu ženu koja je opisana u case study dr Checka sam pronasla na „highfsh” forumu koja je potvrdila da je trudnoća super prošla :)rnrnPre par meseci ovde je trudnoću objavila xmetatronx, 27 godina, prvi fsh koji je vadila 22.6, lh=16.8, E2=41.7rnOvakva konstelacija hormona upucuje na menopauzu.rnrnMeđutim u sledećem ciklusu bez ikakve terapije- fsh=5.6, E2=60, Inhibin B=33.85 i AMH=0.863 a pre vadjenja hormona su tvrdili da ima policisticne jajnike (ovo bi upucivalo na to da su videli dosta antralnih folikula).rnAko bi razmatrali samo fsh i E2 mogli bi reći da je takvo variranje hormona normalna karakteristika perimenopauze. Ali vrednosti AMH pobijaju teoriju o smanjenoj rezervi, a argument koji ide tome u prilog jeste i dobar broj antralnih folikula. Njen AMH je u rangu normalnih vrednosti.rnU tom ciklusu je ostala trudna i nadam se da se već i porodila :)rnrnOvo je jedan od primera gde povisen fsh može dovesti do zabune i ako se zakljucuje samo na osnovu njega može se doneti pogresna dijagnoza o pretecoj preuranjenoj menopauzi.
iva30
(sociolog)
18. septembar 2008. u 05.48
Nabla,rnrnHvala na elaboraciju oko povishenog FSH. rnJa sam zapravo radila FSH nakon 21dan na Yasmine i bio je 14,5 a E2 89 - doktor u privatnoj klinici Sistina (ovde u Makedoniji) nije uopste reagovao na taj broj. Ja sam ipak bila uplasena i uradila sledeće jutro još jedanput i FSH je bio 10,7.(Inače prošle godine kad sam radila Hormone FSH je bio 7, i LH priblizno isto, a i ostali hormoni su bili u redu). rnrnImaš li neko objasnenje za ove rezultate. moguće li je da je to zbog kontracepcije?rnrnDoktor da me malo umiri rekao mi je da nemam problem sa smanjenom rezervom i napravio UZ photo na kojem mi je pokazao kako imam dovoljan broj malih - antralnih folikula.rnrnUradili smo VTO iz prirodnog ciklusa - bla je jedna JS i oplodila se ali nije uspjelo.rnrnNe znam šta ću dalje...Osecam a i to se na UZ već nekoliko puta potvrdilo da su mi folikuli svaki mesec prerano veliki; na pr. na 8 dana ciklusa folikul od 18-20mm; Ja isto osecam da se nešto prerano dogadja i da mi je izgleda ovulacija poremecena. U isto vreme kad je foliul već 20, moj endometrijum je samo 7,5mm.rnrnIma li neko slično iskustvo ili savjet
nabla
(tragac)
18. septembar 2008. u 16.23
Na osnovu jednog nalaza fsh ne može se ništa tvrditi. Druga bitna stvar je da li je E2 izrazen u pg ili pmol.rnTreće, sam doktor bolje može naslutiti šta tvoji nalazi znace jer zna kako izgledaju tvoji jajnici. Ako ti je rekao da imaš puno antralnih folikula ne moras da brines. Opusti se i ne razmišljaj vise o fsh.rnCetvrto, ako doktor nije siguran u stanje tvoje rezerve dace ti da radis AMH i Inhibin B (pretpostavljam da i kod vas rade te nalaze), ali iskusnim prakticarima obično to ne treba jer im je dovoljan UZ za tu procenu.rnrnŠto se tiče tvoje ranije ovulacije, ona ne izlazi van okvira „dozvoljenog”, ona se odigrava između 8. i 10. dana sto je još uvek OK.rnRanom folikulogenezom se smatra ovulacija već oko 4-5 dc. Pa čak ni sam taj podatak ne mora da znači da je u pitanju smanjna rezerva. Moja drugarica ima 38 godina, fsh od 7, OK broj antralnih folikula, a od pre 10-tak godina posle II porodjaja ima ovulaciju koja se odigrava oko 5-6 dc. S tako ranom ovulacijom već je imala 3 ili 4 (nezeljene) trudnoće.rnrnJedino sto može da bude problem jeste debljina tvog endometrijuma. A doca verovatno ima neku ideju kako da to resi.rnrnDržim fige i nadam se da ćeš nas uskoro obradovati :)) rn
suzisuzi
(informatica)
20. septembar 2008. u 06.46
Bog vas blagoslovio. Viste uvek tu da uluijete hrabrost i nadu.
LadyOfTheMountain
21. septembar 2008. u 05.39
Odlicna tema !rnPošto je stavljana u izdvojene, predlazem da se ovde stavi i recept o smokvama i maslinovom ulju kao prirodnom leku za smanjenje FSH. Ovaj recept se stalno povlaci po SC i drugim forumima, ali ovako bi bio vidljiv i žene ne bi trebale da se muce trazeci ga.rnJa bih napisla, ali posto nisam uzimala smokve u mas. ulju, ne znam tačno, koliko dugo treba da stoje, koliko se uzima i sl., pa je bolje da to napise neka žena koja je ovo koristila i da nam kaže kakvi su bili efekti.rnDruga stvar koja bi bila korisna je da se daju adrese i telefoni akupunkturologa koji se bave problemom smanjivanja FSH.rnI u ovom slučaju najbolje je da neko ko je uspeo da smanji FSH ovim putem napise iskustva, ili bar neko koji je posredno čuo za dobrog akupunkturolaga.rnPozdrav svima :)
sharlota
(bez zanimanja)
21. septembar 2008. u 14.14
klinice akupunkture koje su specijalizirane za neplodnostrnrnTotal wellnes centre Torontornrnwww.aacupunctureclinics.comrntri lokacije;Misisaga,Hamilton,Burlington.rnja idem u ovu kliniku otprilke četiri mjesecarnuz cajeve redovno pijem spirulinu wheat grass i royal gelly.rnrnrnrnhttp://www.thefertilesoul.com/Diagnosis/fshrnovdje se može naći dosata korisnih informacija kao i ohrabrujucih ličnih iskustavarnP.SrnNewlife cetre Misisaga najgore moguće iskustvo u mom zivotu, nikom ne bih preprucila da ide u ovu klinikurnrnrnrnrnrnrnrn
LadyOfTheMountain
22. septembar 2008. u 01.52
Zahvaljujuci sharloti resile smo problem, bar što se tiče Toronta i okoline. Još da neko napise gde se akupunktura može raditi u Beogradu ? Ja sam čula da postoji neko na Bezanijskoj kosi, ali nisam zabelezila adresu i broj :( .
nabla
(tragac)
22. septembar 2008. u 07.58
Akupunktura u Bg-u:rnrnLjilja Stefanovic, tel 2432-982rnrn mob: 063 70 83 310 rnrne-mail: [email protected] da je Ljilja tretirala devojke s povisenim fsh, mislim da je kod nje bila AlisauZemljiCuda iliti Aya koja nam je sad mama. Poznaje cuvene protokole za pre i posle ET. Nisam bila kod nje, ali eto, ja bih odabrala nju. rnrnima ih još par, jedan od njih je dr Zlatko koji je radio s Majrom. On sad radi u kucnoj varijanti, a nešto nisam sigurna u njegove kometencije, pa ne bih da preporucujem (lično iskustvo). Možda gresim, možda je dovoljno da se bocka na univerzalne tacke, ali citajuci iskustva devojaka preko bare koje to rade u originalu kod Kineza, izgleda da ipak svaka boljka zahteva bockanje na drugacije tacke. Kao sto i stimulacija treba da bude individualna, tako bi i odredjivanje tacaka trebalo da bude individualno.rnrnZnam da ima još jedan cika doca na Bezanijskoj kosi, al trenutno ne mogu da pronadjem tel.
Anuska-moja
(cekalica)
22. septembar 2008. u 11.01
Ja bih još ponesto o AMH tj. antimilerijan hormonu. Čuli smo da FSH i inhibin b varijaju iz ciklusa u ciklus i da je AMH jedan od novijih parametara za procenu ovarijalne rezerve, koji ima tu prednost da je stabilan u okviru faza jednog ciklusa i između vise ciklusa. Međutim, mnoge stvari me još uvek zbunjuju...rnJedna je vrednost AMH. Ja sam tu analizu radila u Konzilijumu kao i vecina žena iz tog našeg regiona. Vrednost je uzasno niska - ako se gledaju vrednosti koje su zvanicne i koje je i nabla ovde postavila -0,113 ng/ml. Znaci, imam insuficijenciju ovarijuma, i pored toga sto mi je FSH u tom cilkusu bio 7,32 (prethodno 13,4) i inhibin b preko 50. I pored toga sto imam redovne cikluse na 26-27 dana u kojima gotovo da mogu sve faze da prepoznam -ukljucujuci plodnu sluz, ovulacijsk bol i izrazene predmenstrualne simptome (bolne grudi, nadutost, promena raspoloženja, glavobolja)? Možda je ovo tipican „denial” tj.poricanje kad se otkrije bolest, ali zaista ne mogu da prihvatim da ulazim u menopauzu?! rnKad čitam americke forume, oni navode druge brojke (mada su iste merne jedinice, to sam proverila) i za njih je 0,4 uzasno nisko, dok su vrednosti koje sam nasla ovde (ili na rodi, hrvatskom forumu) nekad nize i od ove moje... a radjene su sve, koliko znam, u Konzilijumu gde je „cut-off” 0,1. Tako da mislm da postoji velika razlika i u aparatima, sto sam i procitala u jednom radu danas (i do 4,6 puta vece vrednosti u americkim laboratorijama u odnosu na, recimo, korejsku odakle je taj rad)rnVolela bih da čujem vise iskustava sa vrednoscu AMH, ako još nekog zanima da pravi tu paralelu.rnIzvinjavam se zbog predugackog, i možda dosadnog posta...rnDobro moj muž kaže, treba da prestanem da čitam toliko :-)rnAli, kad se jednostavne, zivotne, stvari (mnogima dodju i nezeljeno) pretvore u „nauku”!
nabla
(tragac)
22. septembar 2008. u 17.51
Za AMH, i moje su slične vrednosti ~ 0,153, a FSH fluktuira od 15 do 7, najcesce između 10 i 13, a Inhbin B od 120 do 30.rnrnGore sam čini mi se spomenula da vrednosti hormona variraju od ciklusa do ciklusa i to su normalne varijacije kad zadjemo na „onu stranu”. Vreme do menopauze je razlicito za svaku ženu, al može da prođe i 10-tak i vise godina dok ne prođemo skroz metamorfozu u bakice :))))))rnrnEvo moje iskustvo, prošla sam kroz ruke Vujovicke (endokrinologa), Ljubica, Pedje Djurovica, Radoncica (poliklinika Vili u Zgb) i Goce Ivanovic.rnrnVujovicka moj hormonski status definise kao I faza smanjenja ovarijalne rezerve. rnNaravno, kad sam tek pocela da tragam o znacenju fsh i kad sam nailazila na kojekakve gluposti po laickim sajtovima utripovala sam da mi je odzvonilo, da ulecem u menopauzu i da mi predstoji jedino donacija jc.rnNije pomagalo sto su svi ginekolozi u oblasti steriliteta govorili da moji jajnici ne izgledaju tako staro, da se slika na UZ ne slaze s hormonskim nalazom itd, da imam dosta antralnih folikula. Jer ja sam sebe ubedila da sam menopauzalna (šta ćeš, mazohista :)))rnrnZa moj hormonski profil dr Radoncic je rekao „vidi se da to nisu loše vrednosti, uostalom vi imate folikula”rndr Ljubic je rekao: „šta ste se prilepili za tu menopauzu, vi imate folikula”rndr Goca je rekla „vasi jajnici izgledaju zdravo i kad bi sad isli na stimulaciju dobili bi bar 10 jc”rndr Vujovic je rekla da vrednosti inhibina i AMH odgovaraju mojim vrednostima fsh, „kad ne bih znala ko je ispred mene rekla bih da je ovo žena imeđu 40 i 45 godina”rnrnŠto se tiče cutt off vrednosti u Konzilijumu, nisam sigurna da on ima ikakav značaj. Čini mi se da i lekari sami nisu sasvim sigurni kako da tumace markere ovarijalne rezerve, jedino im daje neki grubi orijentir. rnrnNe zanosim se idejom da nemam insuficijenciju jajnika, ali za sad jajnici još uvek ferceraju. Ne opterecujete se vrednostima fsh dok god vam lekari kažu da imate dovoljno antralnih folikula.rnrnSvi, ali svi ginekolozi koji se bave IVF-om smatraju volumen jajnika i broj antralnih folikula boljim indikatorom rezerve nego sam hormosnki status.rnrnEvo, primer, Karma je imala max fsh od 14 (Karma pomagaj ako sam nešto zabrljala) i imala je 19 folikula na fsh od 13. Ajd neka neko kaže da ima smanjenu rezervu!rnAgata27, fsh 12 na početku stimulacije, 37 godina i 15 jc!rnrnA ima slučajeva gde je fsh ispod 9, 8 ili čak 7 pa se jedva izvuce 5 folikula.rnrnObisla sam većinu stranih foruma gde se okupljaju devojke s povisenim fsh, a i na svom primeru i primeru naših devojaka mogu da tvrdim da je znacenje fsh za svaku ženu individualno, teško se tu može nešto uopstavati i predvidjati kakav će ishod stimulacije biti. Jedini dobar parametar se pokazao broj antralnih fol. rnIsto to govori tona naučnih radova koje sam iscitala za ove dve godine!rnrnŠto se tiče osciliranja fsh, posto je on moja opsesija :), primetila sam da žene koje nemaju problem s rezervom uglavnom imaju stabilne vrednosti kad god ga analiziraju, a kod nas koje smo „nacete” dolazi do većih oscilacija, pa ćemo tako u jednom ciklusu imati 6 ili 7, a u sledećem npr. 13. rnrn
LadyOfTheMountain
23. septembar 2008. u 03.56
Iscitavajuci još jednom ovu temu palo mi je na pamet jedno pitanje. Kada npr. akupunkturom ili nekom drugom metodom uspemo da smanjimo nivo FSH u organizmu da li je to stvarno ili fiktivno smanjenje ? Šta smo mi,zapravo, uradile ?rnrnCitat - nabla rn„ Nivo bazalnog FSH pre ukazuje na stanja vezana za ovarijalnu funkciju...”rn„ Dakle, ishod trudnoće zavisi ...od kvantiteta jajnih ćelija (FSH)”rnrnPoznato je da žena ima određen broj jajnih celija koji se stalno smanjuje, tj. sa svakom ili skoro svakom menstruacijom ode po jedna, znaci ne može ništa da se popravi u smislu kvantiteta. Organizam žene ne može da se podmladi, pa samim tim ni jajnih celije, tj. da se popravi njihov kvalitet.rnNadam se da sam bila jasna, nivo FSH se smanji, ali kakav je značaj ovoga, šta se time postize u kvalitativnom i kvantitativnom smislu ?rn
nabla
(tragac)
23. septembar 2008. u 05.40
Snizavanjem fsh se ne popravlja rezerva, ali:rnrnU kvanitativnom smislu može (možda) da znači da u tom ciklusu ima vise antralnih folikula. U svakom slučaju, ima logike snizavati fsh kad se ide na IVF zbog stimulacije. U prirodnom ciklusu sama visina fsh nema toliko uticaja ukoliko jajnici nisu rezistentni i folikul lepo raste. rnrnKvalitativno znacenje je vise pretpostavljeno- kaže se da:rn- mladje žene s povisenim fsh= problem kvantitete, rn- starije žene s povisenim fsh= problem i kvantitete i kvalitete. E sad, inače se s godinama smanjuje kvalitet jc i kod žena koje nemaju problem s rezervom, ali razlika između fsh-ovki i ovih drugih jeste ta sto će na stimulaciji imati vise jc pa je samim tim moguće i probrati najkvalitetnije ili čak ići na PGD.rnrnŠta akupunktura može poboljsati?rnrnMoja razmišljanja, onako laicka...poboljsava se međusoban odnos hormona i njhova koordinacija.rnrnNa početku ciklusa fsh raste do odredjenog dana (odgovoran za rast folikule), kako folikula raste povecava se nivo E2, kad E2 naraste do nekih 200-250 pg, on indukuje porast LH koji je odgovoran za finalno sazrevanje jc, odn. dovrsavanje II mejoticke deobe. Ako se na tom nivou sve lepo odigralo, jc će imati pravilan br hromosoma i ako se spoji s zdravim spermicem i ako su obezbedjeni svi drugi preduslovi za trudnoću, eto jednog bebirona. rnrnIsta stvar je sa smokvama. Ja nešto ne verujem da su variranja fsh rezultat „terapije” sa smokvama u ulju. Ali one su zdrave i sigurno deluju blagotvorno na organizam.
Anuska-moja
(cekalica)
23. septembar 2008. u 09.29
Meni, na zalost, nisu brojali antralne folikule, tako da ne znam koliko ih imam. Mada, ono sto mi je rekla dr M.Ilic iz Jevremove, kod koje sam prve otisla u Beogradu, nije ohrabrujuce. Tad mi je bio 8.dan ciklusa (antralni folikuli se broje oko 3. dana?), imala sam dominantan folikul na levom jajniku odgovarajuce velicine(sam jajnik je 26x20 mm, nisu bas ni dimenzije sjajne, rekla bih) ali desni nije mogla dobro da diferencira i rekla je da, ukupno, jajnici deluju „siromasno”. Ne znam, videcu šta će mi reci ovde. Ne mogu da iscekam kraj oktobra. Gledala sam i websajt dr Checka i citala njegove radove. Zaista zvuci kao neko ko zna šta radi i to radi dobro. Camden u NJ nije tako daleko od nas, ako treba otici ćemo i kod njega.rnU svakom slučaju, nablini postovi deluju utesno :-))rnJa sam juče otplakala još jednu menstruaciju - ne znam kad se covek na to navikne i da li je to uopste moguće?- ali sad sam opet puna energije :-))
logona
(magistar)
23. septembar 2008. u 11.38
Draga Nabla,rnrnDa li se možda secas da li si u svojim istrazivanjima naisla na vezu povecanja fsh usled viseg tsh (hipotireoza)? Puno hvala pozdrav.
vremejezabebe
(visi fizio terapeut)
23. septembar 2008. u 12.48
al nas ima sa povisenim fsh hormonom .rnmože li se ostati prirodne trudna sa visokim fsh 20 ja ocigledno ne mogu nego me interesuje neki slučaj dali postoji
sharlota
(bez zanimanja)
24. septembar 2008. u 09.11
da li iko ima iskustvo sa DHEA tabletama.rnmoj doktor mi je propisao ove tablete tri puta na da dan.rnnavodno najanovija istrzivanja pokazuju da koristenje ovih hormonskih tableta smanjuje fsh.rnrnrnjavicu rezultate treceg dana.rnrnrnmislim da je jako bitno striktno se pridravati zdrave ishrane(puno voca povrca, apsolutno izbjegavanje fast food,svinjetine ili govedine)rnzatim unosenje vitaminskih suplimenta,izbjegavanje kofeina,nikotina, secera.rnja sam se opustila malo tri sedmice i fsh je odam skocio.rnrnsad sam se opet vratila na stari rezim pa ću da vidim rezultate.rn
Anuska-moja
(cekalica)
24. septembar 2008. u 10.20
Sanse za prirodnu trudnoću svakako postoje. Ja znam primer koleginice koja je u 37. godini dobila simptome menopauze i zbog toga otisla kod ginekologa, koji je to potvrdio i hormonskim analizama i UZ. Za nju je to bio sok, ali, s obzirom da je imala već dvoje dece, rekla je da bar više ne mora da razmišlja o kontracepciji... Narednog meseca je ostala trudna i rodila treće dete, ne bas planirano, ali sad svakako voljeno. Znam da to zvuci kao bajka ovde, ali, eto i to se desava. rnJa mislim da povisen FSH nije pravi uzrok steriliteta, i da uvek postoji još nešto. Ono nešto sto imaju i parovi kojima se ne nadje bas ništa a opet nemaju decu godinama. Ali povisen FSH nam svakako smanjuje vreme i sansu da ostanemo trudne. Ako žena oko 30. godine ima normalno sansu da ostane trudna u jednom ciklusu oko 20% (naravno, da ima odnose u vreme ovulacije), onda mi imamo najviše 5%, poput žena sa 40. i kusur godina. rnNeko čak daje prednost prirodnom zacecu kod žena sa visokim FSH u odnosu na IVF, ali, generalno, smatra se da IVF (posebno ICSI) ipak povecava sanse, najviše zato što „premoscava” i druge razloge neplodnosti koji možda ne mogu ni da se otkriju, tipa cervikalne sluzi, tvrde opne jajne celije, muskog faktora ili ko zna čega sto medicina još ne zna. Da ne pominjem da i kad se desi trudnoća, automatski se dobijaju hormoni za održavanje (progesteron), sto žena u prirodnom ciklusu možda nema dovoljno pa se izgubi trudnoća nekad i pre nego što se za nju sazna. (Moj progesteron u 21. danu, na primer, isto nije sjajan, mada se to menja iz ciklusa u ciklus)rnNe znam, to su bar moja razmišljanja potkrepljena onim što sam citala ovih godinu i kusur dana.rnJa se i dalje nadam tom „prirodnom” putu, naravno. Da će se bar jednom tih 5% (potpomognutih sa ishranom, cajevima, akupunkuturom...)pretvoriti u 100%, pa ću sve ovo da zaboravim :)
nabla
(tragac)
24. septembar 2008. u 18.38
DHEA...rnrnKontroverzna terapija...ne može da odmogne, ali je pitanje da li pomaze. Ne poboljsava rezervu ali postoje neke studije slučaja i istrazivanja na manjem uzorku koja govore o tome da se posle terapije od 3-4 meseca izlucuje vise antralnih folikula.rnNasi lekari koje sam pitala s podsmehom gledaju na DHEA. Vujovicka je rekla da je „toliko lekovit da ga ima maltene i u samoposluzi”. rnMislim da spada u rang vitexa, nocurka i sličnih saplemenata. rnrnSharlota, ako ti je doca to već preporucio, uzimaj ga pa nam javi reakciju. Sigurno ne može da ti skodi, a ja ću ovih dana kad nađemmalo vremena da prevedem bitne delove iz tih naučnih studija. U jednoj od njih sam pronasla i „rationale” zašto smatraju DHEA korisnim.rnrnAnuska, sacekaj da dodjes do pravog doce da ti vidi stanje jajnika na UZ. Uz duzno postovanje za svakog lekara, ali Milicine izjave uzimam uvek s pola rezerve! Da te je Ljubic gledao ili Stankovic, to bi već imalo tezinu, ali ovako...rnrnveza fsh i tsh...nisam sigurna. Pojavljivale su se na forumu devojke s oba problema ali je pitanje da li su u uzrocno posledicnom odnosu. Imam neku ideju, al otom potom, kad nađemmalo vremena onda ću malo naglas da razmišljam.
higsov_bozon
26. septembar 2008. u 12.39
Side Effects and WarningsrnrnFew side effects are reported when DHEA supplements are taken by mouth in recommended doses. Side effects may include nausea, abdominal discomfort, fatigue, nasal congestion, headache, acne, or rapid/irregular heartbeats. In women, the most common side effects are abnormal menses, emotional changes, headache, and insomnia. Individuals with a history of abnormal heart rhythms, blood clots or hypercoagulability, and those with a history of liver disease should avoid DHEA supplements.rnrnBecause DHEA is a hormone related to other male and female hormones, there may be side effects related to its hormonal activities. For example, masculinization may occur in women, including acne, greasy skin, facial hair, hair loss, increased sweating, weight gain around the waist, or a deeper voice. Likewise, men may develop more prominent breasts (gynecomastia), breast tenderness, increased blood pressure, testicular wasting, or increased aggressiveness. Other hormonal-related side effects may include increased blood sugar levels, insulin resistance, altered cholesterol levels, altered thyroid hormone levels, and altered adrenal function. Caution is advised in patients with diabetes or hyperglycemia, high cholesterol, thyroid disorders, or other endocrine (hormonal) abnormalities. Serum glucose, cholesterol and thyroid levels may need to be monitored by a healthcare professional, and medication adjustments may be necessary.rnrnIn theory, DHEA may increase the risk of developing prostate, breast, or ovarian cancer. DHEA may contribute to tamoxifen resistance in breast cancer. Other side effects may include insomnia, agitation, delusions, mania, nervousness, irritability, or psychosis.rnrnHigh DHEA levels have been correlated with Cushings syndrome, which may be caused by excessive supplementation.rnrnPregnancy and BreastfeedingrnrnDHEA is not recommended during pregnancy or breastfeeding. Because DHEA is a hormone, it may be unsafe to the fetus or nursing infants. rn...rnPossible Side EffectsrnrnSide effects of supplementing with large amounts of DHEA (50 to 200 mg per day) appear to include increased facial hair (in about 20), acne (in about 50) and increase perspiration (in about 10). Less common side effects, including weight gain, mood alteration, breast tenderness, headache, and menstrual irregularity in some women. In a few trials DHEA supplementation lead to increases in testosterone levels in both men and women. Increases in testosterone may increase the likelihood of some cancers.rn...rnDHEA can increase serum estrogen levels in women and eliminate the need for estrogen replacement therapy in some women.rnrnTo help protect cells (especially breast cells) from excessive proliferation in response to estrogen, women taking DHEA should also take:rnrn * Melatonin - 500 mcg to 3 mg nightlyrn * Vitamin E Succinate - 400-800 IU dailyrn * Mega Soy Extract - 135 mg twice daily (40% isoflavone extract)rn * Indole-3-carbinol - 200 mg twice dailyrn * Vitamin D3 - 1000-1400 IU dailyrnrnWomen should consider estrogen and testosterone testing when they take their DHEA blood test in order to evaluate DHEA\\\'s affect on their blood levels of estrogens.rnrnWomen who have been diagnosed with an estrogen-dependent cancer should consult their physicians before beginning DHEA therapy. Some studies indicate that higher serum DHEA protects against breast cancer, but no adequate studies have been done to evaluate the effects of DHEA in breast cancer patients. If DHEA were to elevate estrogens too much, this could theoretically increase the risk of estrogen receptor positive breast cancer cells proliferating faster. Women taking DHEA should refer to the Female Hormone Modulation protocol for information about restoring youthful hormone balance.rnrnCaution:rnDHEA can be converted into testosterone (and estrogen). These sex hormones and their metabolites can promote benign and malignant prostate cell proliferation. Men with prostate cancer or severe benign prostate hypertrophy are advised to avoid DHEA. Women with estrogen-dependent cancer should consult their physicians before beginning DHEA therapy.rnrnIndividuals with existing liver disease (such as viral hepatitis or cirrhosis) might consider taking DHEA sublingually (under your tongue) or using a topical DHEA cream to reduce the amount of DHEA entering the liver. DHEA is converted by the liver into DHEA-s (dehydroepiandrosterone sulfate). Those with liver disease should carefully monitor liver enzyme levels to make sure that DHEA therapy is not making liver disease worse.
HappyGirl
29. septembar 2008. u 14.13
Pozdrav nabli i svim curama koje su na ovoj temi! Tema je odlična!rnŽelela bi da vam zahvalim na temi i da vas zamolim za dozvolu da ova vaša istraživanja prebacim na drugi forum. Imamo sličnu temu tamo, ali ovo što ste ovde pisale je zaista izuzetna pomoć za mnoge dame. Ako biste bile rade da mi date dozvolu za prenos, ja bih to rado učinila, a ako ne, apsolutno razumem i opet vam hvala.rnSve najbolje i uskoro da nas obradujete sa najlepšim vestima!
nabla
(tragac)
29. septembar 2008. u 17.09
Ne sekiraj se :). Što se mene tiče, salji dalje ;))rnrnKissa :))
kalanhoja
30. septembar 2008. u 11.53
Moj FSH 2006 je u jednoj od analiza bio oko 11. U toku IVF-a 4 neoplodjene jajne ćelije. rnOve godine u martu FSH oko 4. Posle ICSI-a 10 oplodjenih j.ć.rnOvih dana FSH oko 6. Očekujem sledeći postupak (ako ostalo bude ok).rnKoristila sam čaj virak (vrkuta) i smokve u maslinovom ulju. To je izgleda pomoglo za FSH (zasad) ali nije konačno gledano.rnPozdrav i uspeh svimarn
sharlota
(bez zanimanja)
30. septembar 2008. u 15.12
evo još jedna acupuncture clinicrnrnchinisehealthway.comrnrnrn
iva30
(sociolog)
01. oktobar 2008. u 08.44
Nabla,rnrnisla sam na UZ svaki dan i Dr je pratila rast folikula (1 dominantan):Već 10-og dana ciklusa (posle podne) dimenzije su bile 20x22mm...tako nešto, a endometrijum je bio 8,3mm. Onda u isto vreme su mi uzeli krv da provere Estradiol. Sledeće jutro (11dan) kad sam otisla (znaci prošlo je oko 16-17 sata) folikul je već pukao a endo je bio 9mm. Estradiol 260 pg/ml. rnrnReci mi molim te jer ovo normalna ovulacija i šta predvidja nivo Estradiola u vreme ovulacije? Kako da znam dali su moji folikuli t.e. j.c. dovoljno dobre?rnIma li neka ispitivanja koja mogu da pokazu koliko je kvalitetna ovulacija i jajna stanica koja se krije u folikula?rnrnHvala
nabla
(tragac)
01. oktobar 2008. u 12.11
Pa ti imaš lepo tajmiranu ovulaciju :))rnrnKad sam spominjala visinu E2 mislila sam na 2 ili 3 dc. Nekim devojkama je E2 na početku ciklusa veci od 80 pg i takav E2 se smatra da ne valja jer kod nekih žena ukazuje na smanjenu rezervu. Obično to podrazumeva i raniju folikulogenezu (spomenuh zuto telo već 5 dc.) Ali ni to nije pravilo.rnrnOvaj E2 sto si vadila je odličan jer kad on naraste do te vrednosti onda se pokrece LH. Kod tebe pretpostavljam niste cekali prirodan LH skok nego si na tu vrednost E2 dobila pregnil ili ovitrel.rnrnSve sto si sad navela ukazuje da imaš OK ovulaciju. rnrnKvalitet jc se može donekle videti jedino na IVF-u. Naime, na osnovu izgleda jc se posredno zakljucuje o njenoj kvaliteti. Ali i to je samo grubi orijentir. Čak i embrion koji dogura do blastociste ne mora nužno da znači da je kvalitetan odn. da ima pravilan broj hromosoma, na zalost.
vremejezabebe
(visi fizio terapeut)
01. oktobar 2008. u 15.13
nabla meni je fsh i e2 treceg dana cikusa bio 20 i jedan i drugi po 20 kako bi ti to definisala?
nabla
(tragac)
02. oktobar 2008. u 17.56
To je mnogo povoljnija situacija nego da ti je E2 bio mnogo visi. Pretpostavljam da ti je to posle kontraceptiva, zar ne?rnrnNe znam da li sam gore spominjala...rnfsh i E2 su na klackalici- sto je jedan visi to je drugi nizi. U tvom slučaju E2 je granicni...kad bi ga malo povisili recimo do 3o i nešto sto bi bilo idealno, tada bi, verujem, i fsh bio nešto nizi. Tvoj fsh pre kontraceptiva se kretao negde između 13 i 16?rnrnŠta Goca kaže za br antralnih folikula ili izgled jajnika?
nabla
(tragac)
02. oktobar 2008. u 20.50
Evo malo tudjih info o DHEA...rnrnpreneto sa Rode...rnrn„Nedavno sam naišla na nekim forumima u Sloveniji na pozitivna iskustva dviju pacijentica koje su koristile DHEA uz konzultacije sa CHR klinikom u NewYorku. Čitala sam da je 80% njihovih pacijentica čini žene kojima je utvrđena smanjena rezerva jajnih stanica i visok FSH. Navodno da imaju dosta dobre rezultate. Oni koriste jače stimulacije, uz uzimanje DHEA (rekli su mi da sa klomifenom neću imati rezultate).”rnrnEvo jedna trudnoća s povisenim fsh i većim brojem godinica :)))rnrn„Chantal, iznijet ću ti svoj slučaj. Imam 43 godine, FSH bio cca 13,6. Prva lagana stimulacija klomifenom urodila je folikulom (ili možda ipak 2), no bez jajne stanice, ali sam mjesecima kasnije imala stanjen endometrij. Stimulacijom je postignut kontraefekt i nisam imala niti jedan folikul koji bi inače u prirodnom ciklusu trebao biti. Nakon nekoliko prirodnih postupaka, gdje bih imala folikul, rezultati su bili: dobila js i dobar embrij koji se nije primio; nekoliko puta folikul prsnuo pred punkciju; dobila js ali atretičnu. rnrnOdlučili smo se za femaru, koja je eto bila BINGO. U petom sam mjesecu trudnoće.”rnrnLink za diskusijurnrnhttp://www.roda.hr/forum/viewtopic.php?t=67251
vremejezabebe
(visi fizio terapeut)
03. oktobar 2008. u 04.59
da nabla to mi je rezultat posle 3 meseca mikroginona a pre toga je bio fsh 14 pa 18 pa 21 pa 13 i sada 20 a sutra ćemo videti jer posle mikroginona nije pao pa sam 1 mesec bila na stendirilu a ovo od 13 je na stendirilu
Republica
03. oktobar 2008. u 07.00
Nabla, pozdravljam tvoj potez pristupu ovoj temi detaljno.rnrnJa sam cekalica sa Trudnice i Mamice.Imamo temu tamo -Crveni Shator Cekalica-.rnrnDanas dobila rezultate Fsh & Lh.rnrnFSH je ... 6rnrnLH je ...10rnrn39,5 mi je godina.Doktor kazhe da je nalaz dobar.rnrnPoslace mi nalaze danas poshtom da ne gubim sate sa posla.rnImacu ih koliko sutra ili ponedeljak u rukama,da bih mogla da se izrazim u kojim je jedinicama i ostale detalje za shtitnu zhlezdu.rnrnNakon pobacaja koji sam imala u maju , inače moja druga trudnoća u zhivotu imam sina od 17 godina ,uradila sam sve analize ukljucujuci i sad ovu za Fsh & Lh.rnGinekolog mi govori da je sve OK i da samo nastavim.rnrnE sad zanima me shta ti mislish?rnrnrnInače prestala sam sa pilulom mikroginona u februaru kad sam i odmah zatrudnela.rnVishe nisam na piluli od tada i ovo je nivo Fsh...6.rnrnInače koristila sam pilule vishe od decenije , naravno sa pauzama od 3/4 meseca godishnje.rnrnPozdrav i nadam se da cesh mi dati tvoje mishljenje.rnrn:)
Republica
03. oktobar 2008. u 07.02
A da naglasim krv je data na analizu za Fsh & Lh ...10 dan od prvog dana mece.rnrn:)
nabla
(tragac)
03. oktobar 2008. u 08.37
Nisam sigurna koliko ti mogu dati dobar odgovor s obzirom da su ti hormoni radjeni u periodu ovulacije. Nemam sad vremena da bacim pogled na „putanju” fsh u ciklusu, odnosno da li dolazi do pada u toku ovulacije. LH je još uvek nizak ali je već krenuo da raste pa bi za koji dan trebalo da bude ovulacija (kad nasraste na oko 40).rn Ajde držim fige da ti ovaj ciklus bude bebeci :)))
Republica
03. oktobar 2008. u 09.55
Nabla, hvala ti na odgovoru i zheljama.rnrnAko te ne mrzi baci mi site ako imash da sama uporedim nivo Fsh & Lh.rnrnHvala.rnrn:)
Anuska-moja
(cekalica)
03. oktobar 2008. u 10.45
Evo, dok Nabla ne nadje malo vremena, da ja pokusam da pomognem.rnDraga Republica, ne znam zašto je doktor tražio da Fsh i Lh radis u 10. danu ciklusa. Fsh ima najvecu vrednost kada je „bazalan” tj. u 2. ili 3. danu ciklusa. Grubo, vrednosti do 9 su sasvim o.k. Do sredine cilkusa Fsh obično blago raste, a u samoj sredini ciklusa, oko ovulacije, ima nešto značajniji porast, ali ne toliko kao Lh koji pravi veliki skok u lucenju i koji indukuje samu ovulaciju u narednih 12-36 h.rnTvoj Fsh od 6 u 10. danu je sasvim normalan. Što se tiče Lh, ka sto je i Nabla rekla, on još uvek nije dostigao vrednost dovoljnu za okidanje ovulacije (preko 20, pa i 40), ali za 10. dan cilkusa mislim da je sasvim o.k. rnDa je u pitanju bazalni nivo Lh, on ne bi trebalo da bude preko 7, tj. vrednost bi trebalo da bude slična kao Fsh, ili manja.rnEvo ti jedan simpatican sajt, sa tim vrednostima i objašnjenjem:rnrnhttp://www.fertilityplus.org/faq/hormonelevels.htmlrnrnZnaci, ako hoćeš kompletniju sliku, trebalo bi da uradis bazalni nivo (2 ili 3. dan cilkusa) Fsh, Lh, estradiol. Obično se rade i progesteron, testosteron, prolaktin, hormoni stitne zlezde (TSH, T4). Pred ovulaciju, tj.u prvoj polovini ciklusa radi se najcesce estradiol da se vidi da li raste dovoljno. U sredini cilkusa ima smisla raditi LH da se vidi da li ima taj „talas” pred ovulaciju, a u drugoj polovini tj. lutealnoj fazi radi se progesteron (19 do 23. dan cilkusa) da se vidi da li je bilo ovulacije i da se proceni funkcija zutog tela koje bi trebalo da ga sekretuje. rnSve to, naravno, uz ultrazvucno pracenje.rnA ako imaš problem sa povisenim Fsh (sto ti, po ovim vrednostima, nemas) onda se, da bi se bolje procenila rezerva jajnika rade antimilerijan hormon i inhibin b. I broje se antralni folikuli na UZ, gledaju se dimenzije jajnika.rnrnMožda sam neke stvari bespotrebno ponovila, ali nadam se da ne smeta ovaj sazetak.rnrnJa bih rekla, draga Republica, da tebi vecina ovih stvari uopste neće biti potrebna. Pridruzujem se bodrenju - probaj da uhvatis već ovaj ciklus :))
Republica
03. oktobar 2008. u 11.05
Anushka Moja , beskrajno ti hvala na ovako detaljnom opisu.rnZasho sam radila 10 dana? Zato shto kucni lekar nije nishta naglasio a ja sam tek nakon davanja krvi skapirala da su i dani bitni kad sam ovde procitala na Nable temi.rnZhivim u Holandiji gde nemaju bash sistematcki pristup ovakvoj kontroli.Imaju ali tek nakon 3 pobacaja.rnKucni lekar kad sam ga pitala pa kad da uradim test on je rekao pa sad lab. radi.rnrnNakon svih analiza nakon pobacaja koji je bio u maju ove godine, papanicolau,UZ, htela sam i ovaj test.rnJedva sam i to izvukla od njega.rnBila sam i spremna da sama zaokruzhim testove od jednog ranije papira za analize koji mi je ostao .rnrnrnHvala vam josh jednom Anushka Moja & Nable.rnrnPozdrav od cekalice sa Trudnica & Mamica.
tisko
03. oktobar 2008. u 17.20
Nabla, svaka cast, mi smo imali jedan post o pogresnoj stimulaciji ali ove detalje nismo dokucili.Moja supruga je individualni slučaj sa mnogo nelogicnosti.rnrnImamo 40 godina, a supruga 38. Pokusali smo u Mariboru VTO 3 puta bezuspesno nije izvadjena zdrava JC,rnPrvi put u MARIBORU loše reagovanje na stimulaciju bez ikakvog pracenja ( FSH 11,5) prvo Mikroginon sa Decapeptilom, posle 4 Gonala dnevno (4x75) i spororastuće samo 1 jajna ćelija izvađena kako kažu defektna? Doktor kaže klimaks, a supruga imala 37 godina. Kaže izvadite FSH nakon 3 meseca, i ako padne ima nade, u našem slučaju posle 4 meseca bio je 9.Zakazan pregled kod njega da se vidi šta dalje. rnNa pregledu u Maju (dosao u Beograd),( FSH 12,5) , 9 dan ciklusa bila su 2 folikula jedan 16 mm, a drugi 10 mm, jajnici normalni sa puno antralnih folikula od 10mm.rnNapominjem da mi supruga ima blizance u familiji.rn Doktor oduševljen i zakazuje VTO za Septembar 2007.Na naš zahtev da se radi iz prirodnog ciklusa doktor nije pristao, već smo isto ponovili po 4 Gonala dnevno (od prvog dana pregled i stimulacija pod nadzorom sve vreme u Sloveniji- mada ne znam koji nadzor kad od ovih stvari koje si pomenula mi ništa nismo pratili, samo estradiol) ali bez Decapeptila i umesto Microginina; Stediril, i vratili smo se kući sa prekinutom stimulacijom, folikuli nisu rasli. Doktor kaže opet klimaks, i da je moguće da nema ovulacije, supruga ima redovnu menstruaciju na 25 +-1 dan. Ako hoćemo iz prirodnog ciklusa moramo pracenjem 2 do 3 meseca za redom da utvrdimo da li dolazi do ovulacije.rnOd januara smo pratili folikumetriju kod njegove doktorice u NS a ona mu je slala rezultate, i imali smo 2 meseca za redom folikul i ovulaciju na 14 dan sa ustanovljenim zutim telom , endometrijum 15,5 mm.( FSH 20.) Na osnovu tih nalaza zakazan IVF (spontani ciklus).rnrnTreci pokusaj IVF U Mariboru (FSH 24) U Beogradu pred polazak kod njegovog asistenta u Jevremovoj 5 dan ustanovljena dva folikula od 7 mm. Kad smo dosli u Sloveniju na prvom uv prestali rasti, svega 1 5mm, drugi se ne vidi. Predlozeno promena klinike i donacija ili usvajanje.rnSad cekamo Prag krajem godine, ali ja ne mogu da se pomirim da supruga ne može da ima bar jedno svoje zdravo izvadjenu JC.rnSad sama pije neki hercegovacki recept, cvet kadulje u rakiji od loze, i desavaju joj se promene, znojenje. Izvadili smo nalaze i FSH 14,5 TRECI DAN, LH 5,2, ESTRADIOL 24,5?????rnrnMislim, dok cekamo Prag, da još uvek probamo sa ovim detaljnim pracenjem, i da mi sami odredimo stimulaciju (možda femaru i gonali 0,25mg recimo) ili iz prirodnog ali koji bi doktor to prihvatio u Srbiji jer sve je pokretna traka kao i u Sloveniji.rnPozdrav svima na postu i držite se, ne odustajtern rnrnrn
nabla
(tragac)
03. oktobar 2008. u 19.43
Tisko, nisam shvatila jel su sva tri IVF-a bila s prethodnom supresijom?rnrnPogledacu sutra razne objavljene protokole koji su se pokazali kao dobri kod poor respondera. Bilo bi dobro kad bi doca hteo da prihvati sugestije. Znam da cure u Zgb imaju takvu komunikaciju s njihovim docovima, al nešto ne videh kod nas sličnu komunikaciju.rnrnSutra ću ti postaviti i nazive klinika u Evropi koje dobro hendluju s našim problemom...možda da se otisnete van našeg govorno jezickog podrucja?rnrnNadam se da me moderatori neće optuziti za jeres ;)...ali par postova iznad sam postavila link za hrvatski forum Roda (to je tema o praznom folikulu, ali preko njega mozete dospeti na glavnu stranu podforuma „potpomognuta oplodnja”)- tamo su devojke izverziranije za protokole generalno (npr. Ina33) i za protokole kod fsh-ovki (npr. Rikikiki).
tisko
04. oktobar 2008. u 02.49
Dva IVF su bila sa istom stimulacijom (velikim brojem gonala, samo drugi put bez decapeptila), a na treci smo isli iz prirodnog ciklusa.rnPretpostavljam da su antibaby pilule takođe pogubne za poor respondere, jer microginon i stediril su se loše pokazali kod moje supruge, na njene još i lenje jajnike. rnSvi dobiju MC odmah kad prestanu da ih piju, a moja supruga 5 dana posle.Ne znamo kojim putem da idemo, kao sto sam ti i rekao, cekamo Prag i donaciju. I sa njima smo razgovarali da pokusaju nešto pre donacije, ali oni veruju Slovencima i doktoru Vlaisavljevicu, iako se kod nas pokazao kao totalno nesiguran, jer je 3 puta menjao mišljenje. Nakon prvog IVF rekao je klimaks, u Beogradu pred drugi IVF video dosta antralnih folikula, a posle i 2 JC narasle, poslao nas na drugi IVF sa skoro istom stimulacijom (osim decapeptila) ali isti broj Gonala, prekinuo stimulaciju, opet rekao klimaks, na trecem IVF iz prirodnog njegovi doktori pratili i poslali nas za Sloveniju, i ništa na kraju.rnI stoga, nije se prihvatio da udje u srz problema, nego je predlozio da promenimo kliniku ili donaciju.
HappyGirl
04. oktobar 2008. u 03.17
Nabla, tebi i ostalim curama hvala od srca!rnNeka vas Bog uskoro obraduje sa betom +.
Blonde
(astrologer)
04. oktobar 2008. u 06.32
tisko, zao mi je sto imate tako lse iskustvo. meni nije jasno samo zbog čega je supruga primala Gonal kad se on daje mladjim ženama. Po meni trebala je primati Menopur koji je LH. Totalno mi je cudno da neko radi stimulaciju ovulacije sa FSH 24, to je skroz suludo!rnNadam se da će te se iz Prava vratiti sa bar jednom bebom u stomaku i a može i dve pa da nastavite porodicnu tradiciju! :)
nabla
(tragac)
04. oktobar 2008. u 12.51
Tisko, da sam na vasem mestu ja bih odradila sledeće...rnrn1. Inhibin B i AMH 2. ili 3. dc uz standardne fsh i E2rn2. 1.dc javiti se u kliniku Gordane Ivanovic i traziti konsultacije- ako vas primi dr. Dragan, nemojte se obeshrabriti, najverovatnije će vas već u sredini ciklusa primiti dr Gordana. Preporucujem nju za ovaj nas problem zato što upravo radi detaljno pracenje ciklusa, da ne razglabam...da imate bilo koji drugi problem preporucila bih vam vise lekara.rn3. Prag ostavite kao rezervu ako ste već dobili termin, tu opciju vrlo lako mozete otkazati. Ako se folikul može dobiti i u prirodnom ciklusu, a definitivno se pokaze da tvoja žena ne reaguje na stimulaciju mozete kod Goce radi prirodnjake paralelno s donacijom (u takvom aranzmanu imamo forumasicu Lunu, koja ceka oktobar za donaciju isto u Pronatalu, a sad ceka rezultate ICSI-ja s vlastitom jc) rn4. u međuvremenu stupite u kontakt (ako mozete i želite) sa Jinamed klinikom u Istambulu- odlicni su za poor respondere ili Lister u Londonu (dr. Abdalla). Za konsultacije s dr Abdallom se sada već zakazuje za decembar. rnrnNe bih da komentarisem vase protokole, to mi je stvarno spansko polje. Ali procitala sam da žene s povisenim fsh slabo reaguju kad idu na supresiju. Supresija je inače pozeljan protokol koji se koristi kod žena s PCOS da bi se izbeglo izdvajanje većeg broja folikula, pa je onda logicno da ona žena koja ima već u startu manje folikula ima još manje nakon supresije. Ne znam kojom logikom se rukovodio Vlaisavljevic, možda ima razlog zašto je smatrao da tako treba.rnrnOdoh sad da vam potražim protokole i kontakt za ove dve „stranjske” klinike :)rnrnHappy, kissa :)))))
tisko
04. oktobar 2008. u 16.14
rnSrce si Nabla, hvala na savetima. Ubrzano ćemo poraditi na tome, svakako analize svaki mesec + uz i ako bude hvatamo ga (kažeš da će nas Goca primiti tek od sredine, to mi nimalo ne odgovara, hoću jednog lekara od početka do kraja). Ako ne, onda u inostranstvu (možda Segedin, to nam je najblize šta ti kažeš). rnŠto se tiče Londona, ne znam kako je za vizu, blize bi nam bila Turska.rnI ako imaš savet koja klinika ženama sa povisenim FSH pristupa individualno, i ima spreman kratki protokol uz detaljno pracenje unapred (prvo od najslabijeg, ka najvecem). Nebi da neko opet eksperimentise sa najacim hormonima, a nije siguran da će stimulacija ići kako treba. Ili se to ne može definitivno utvrditi. rnVelika pusa :)
nabla
(tragac)
04. oktobar 2008. u 17.26
Eh, ovako...rnrnSchoolcraft i sar. (2008): „Management of poor responders: can outcome be improved with a novel gonaditropin-releasing hormone antagonist/letrozole protocol?”, Fertility & Sterility, vol. 89(1) rnrnOni su analizirali dva protokola tzv. ML protokol i AL protokol na malom uzorku- ML(oko 350 žena) i AL (oko 200 žena):rnrn1. ML protokol:rn-uzimanje od 14 do 21 dana kontraceptivarn-3 dan od poslednje tablete zapocinje se s primenom leuprolide acetata (Lupron npr.) od 40mikro grama 2x dnevno sve do administrovanja hCG injekcije (pregnil, ovitrel)rn-od 5 dc Gonal-F od 300 IU i hMG (Pergonal) 150 IU dnevnornrn2. AL protokol:rn-bez oralnih kontraceptivarn-od 3 dc Gonal-F od 300 IU i hMG od 150 IU dnevnorn-takođe, od 3 dc Letrozol (Femara) od 2,5 mg per os (5 dana)rn-od momenta kad se izdvoji vodeci folikul (14 mm) sledi primena GnRH antagonista tipa ganirelix acetat (Antagon) ili cetrorelix (Cetrotide) 0,25 mg dnevnornrnUocili su da izmdju ova dva protokola nema razlike kada su u pitanju kvantitativni rezultati stimulacije, ali kod ML protokola cesce dolazi do implantacije i do odrzivih trudnoća.rnrnFisch, J. i sar. (2008): „Gonadotropin-releasing hormone agonist/antagonist conversion with estrogen priming in low responders with prior IVF failure”. Fert. & Ster., februar issuernrnOvo ću da postiram bez prevoda, jer mi nije sasvim jasna shema:rn(inače reč je tzv. AACEP protokolu koji koristi SIRM klinika, a sami docovi koji su pisali rad su upravo iz SIRM klinike u Americi))rnrn-All patients were pretreated with estrogen/progestin oral CONTRACEPTIVE pills for 1 to 3 weeks.rn-The GnRH agonist (LUPRONE 0.5 mg/day) was started in a standard long protocol, overlapping the last 5 to 7 days of oral contraceptive.rn-The GnRH agonist was stopped with the onset of menses and replaced by low-dose (0.125 mg/day) GnRH antagonist on cycle day 2. rn-Estradiol valerate, 2 mg, was given intramuscularly every 3 days for two doses. Estrogen suppositories were used to maintain the endometrium until at least one follicle measured 15 mm. rn-Follicular development was then stimulated using recombinant FSH in initial doses of 600 or 750 IU/day, decreasing to 225 IU/day after 5 days. rn-After the first 2 days, hMG at 75 IU/day was substituted for the 75 IU/day of recombinant FSH. rn-Transvaginal ultrasound monitoring began after 7 days of stimulation. The average patient needed 13 days of stimulation before hCG administration. rnrnRezultati nisu losi :):rnrnBy diagnosis, ongoing gestations were achieved in:rn- 35% (14 out of 40) of women with elevated FSH levels,rn- 29% (15 out of 52) of women with unexplained poor response, rn- 19% (5 out of 26) of women with advanced maternal age, rn- 17% (2 out of 12) of women with severe endometriosis, and rn- 14% (1 out of 7) of women with decreased ovarian reserve.rnrnStratifikovano prema godinama (<38 i>38) uoceno je da ovaj protokol rndaje istu sansu mladjim i starijim ženama.rnrn(kriterijum za definisanje varijabli su: fsh >9, poor response= < od 6 zrelih folikula na prethodnim stimulacijama što se ne može objasniti smanjenom rezervom, teska endometrioza= 3 i 4 stepen, smanjena rezerva < od 5 anralnih folikula)rnrnZakljucak:rnIako je broj jc konacan, kvalitet jc u konkretnom ciklusu može biti pod uticajem same stimulacije, odn. odabranog protokola.rnrnSurrey, E. (2007) je analizirao nekoliko protokola i zakljucio je da ne postoji univerzalni protokol koji odgovara svim poor responderima. Ipak prednost daje protokolu s niskom dozom GnRH aginista i dodatno zakljucuje da detaljna procena ovarijalne rezerve kao i pazljivo analiziranje prethodne reakcije na primenjene protokole daje bolje mogućnosti da se odabere odgovarajuci protokol. „Management of poor responder: the role of GnRH agonist & antagonist” in J. od Assisted rerpod. genet., vol 24 rnrnrn*****rnrnDve grupe autora analiziraju mogućnosti IVF-a u prirodnom ciklusu sa ili bez primene GnRH antagonista (reč je o apstraktima sa „The first congress on Natural cycle/minimal stimulation IVF”, London, december 15-16th, 2006rnrnXydias, G. i sar (2006):„A controled trial of natural cycle with & without a GnRH antagonist administration in poor responder woman: preliminar research”, autori su iz „Diagnosis-IVF Department” i IASO-Maternity Hospital„, Athens, GreecernrnFrydman, R. i sar. (2006): ”IVF and embryo transfer in seminatural cycles for patients with ovarian aging„, autori su iz ”ART Unit„, Clamart, FrancernrnI jedni i drugi dolaze do zakljucka da primena cetrorelixa u prirodnom ciklusu daje bolje rezultate.rnrnGrci primenjuju cetrorelix (jedna injekcija od 0,25 mg) kada je folikul manji od 16 mm a LH između 7 i 12 IU/L, dok Francuzi prate ciklus od 8 dc i čim se pojavi dominantni folikul (nisu naveli dimenzije) daju GnRH antagonist i posle hMG. Inače, Francuzi su od 158 pracenih ciklusa imali 19 trudnoća, a kumulativna stopa trudnoće po pacijentu nakon 3 ciklusa, iznosila je 35,2%)rnrnSutra ću vam postirati iskustva s protokolima pokupljenih sa drugih foruma”
nabla
(tragac)
04. oktobar 2008. u 17.46
Pa Gocu sam zato i preporucila, ona inače ženu prati od početka ciklusa i to iz ciklusa u ciklus i kreće s blagim stimulacijama, odno stimulaciju prilagodjava ritmu žene.rnAli inicijalnu konsultaciju uglavnom radi Dragan. Kad vas prosledi do Goce onda ona preuzima sve u svoje ruke (pogresno si razumeo da ona stimulaciju preuzima od pola :)). Pretpostavljam da ćete odmah posle Dragana dospeti u njene ruke jer verujem da već imate odradjenu celokupnu dijagnostiku. rnOno sto razlikuje njihovu kliniku od recimo Jevremove i Maribora jeste to što imaš redovan kontakt s lekarom kroz duzi period i to je ono sto je za nas najbitnije. Ostalim ženama koje nemaju problem s hormonima i ne treba takav pristup, dovoljno je da posle konsultacije dobiju semu protokola. A kod Goce to ide malo sporije i prvo proucava u kom segmentu zeninog ciklusa dolazi do „sloma” i tek se onda odlucuje na stim.rnrnJa sam letos prvo dospela do Dragana. Pošto sam od dijagnostike odradila i vise nego sto je trebalo, sledećeg ciklusa kad sam se javila dospela sam do Goce. rnrnSutra postiram kontakt za strane klinike, i da, greškom sam ispustila i Kaali iz „ponude” :))rnrnJoš nešto, u toku traganja po radovima naleteh na info da je kod poor respondera slabija vaskularizacija folikula i da stoga treba vise lekova za stim. Kažu da još nije ustanovljeno koji faktori uticu na protok krvi do folikula i da li se može manipulisati s vaskularizacijom. U tom kontekstu, ne bi bilo loše da ukljucite malo alternative, mpr. akupunkturu, jogu i tursko kupatilo ili saunu, i masiranje ugrejanim kantarionovim uljem u predelu jajnika uvece posle tusiranja, andol za bolju prokrvljenost i omega 3 (ista funkcija). rnrnInače još jedan od mogućih razloga slabog reagovanja na stim. je i genska mutacija receptora za FSH. Žene koje nose Ser/Ser alel (homozigoti)su manje senzitivne na fsh od žena sa Asn/Ser varijantom. Na zalost kod nas se komercijalno ne rade analize na molekularnom nivou, al uostalom u ovom momentu razvoja nauke, nama nije ni bitno zašto je neko poor responder. rn
tisko
05. oktobar 2008. u 14.27
Hvala puno Nablice, svideo mi se ovaj Francuski protokol, mislim da je to za nas. Da sam organizam odradi svoje do 8 dc (naravno uz vadjenje Inhibin B,AMH,FSH, E2 , LH treceg dana i UZ) i od neke ??? velicine jc dodavati GnRH (ali koja doza???). Supruga je bila 3 meseca pracenja folikumetrije kod doktorke u Novom sadu, i dobila je po 2 vodeca folikula, pucanje jednog na 21mm, drugi stao sa rastom, a posle i zuto telo. rnSamo kad je trebalo da idemo za Sloveniju četvrtog meseca otisla je u Jevremovu (bio nam je blizi Beograd) i doktorov assistent je video 2 folikula 5 i 7 mm peti dan i poslao nas bez vadjena E2 za Sloveniju da budemo tamo od 7 dana mc. Kad smo stigli na UZ (8 dan ujutro-ponedeljak) samo je bio 1 folikul od 5mm, a estradiol 17. Vratili smo se isti dan.rnIspada da moja supruga ima svaki četvrti ciklus bez jc. rnKao sto sam napomenuo supresija joj ne odgovara nikako, tad se i loše oseca i samo uhvatiti ali ko, kad i kako.rnOboje puno radimo, iz unutrasnjosti smo, novac nije problem osim vreme. Nebi ni to bilo problem da kod nas ima neko ko stvarno može ispratiti sve. Moja supruga i dalje misli da samo V.V. može izvaditi njenu jc. Ja navijam za Gocu, videcemo.
iva30
(sociolog)
07. oktobar 2008. u 03.51
Draga Nabla, rnrnUradila sam Hormone 3dan ciklusa da proverim jer ima ili nema potrebe da se brinem oko FSH koi je bio pokacen nakon uzimanje kontracepcije (21 dan yasmine). Evo su rezultati pa ti mi reci kako izgleda i šta je ovo s prolaktinom (u ref vrednostima ali blize gorne granice):rnTSH (mU/L) = 2.51 (0.27-4.2)rnFT4 (pmol/L)=18.14 (12-22)rnFSH (IU/L) = 6.85 (3-12)rnLH (IU/L) = 5.70 (2.28-9.41)rnPROL (mU/L) = 628.2 (127-637)rnE2 (pg/ml) = 60.42 (20.67-85.82) rnrnIzvini sto te svi ovako gnjavimo sa našim pitanjima, ali najbolja si i bolje objašnjavas nego mnogi nasi doktori...rnHvala
Republica
07. oktobar 2008. u 08.15
Ciao,rnmene sad skroz zbunjuju ref. vrednosti koje ti imash Iva 30.rnrnMeni je ovako u nalazu, inače analize su radjene u Holandiji.rnrnTSH 1.7 (0.5-5.0)rnrnLH 10 U/L (9-74) ovulacija fazarnrnFSH 06 U/L (5-20) ovulacija fazarnrn Krv data na analizu 10 dan od početka ciklusa.rnrnrn:)
Anuska-moja
(cekalica)
07. oktobar 2008. u 11.41
Referentne vrednosti zavise od laboratorije tj. aparata na kojem se rade analize, od mernih jedinica, od faze ciklusa...rnMdedjutim, u referentne vrednosti nekad upade i ono sto nije bas poželjno - (to je ono sto znaju dobri doktori iz iskustva a ne proste naučne statistike), mada je i dalje „referentno”. rnrnTako je npr. referentna vrednost FSH najcesce do 12 ili nešto preko 12 (u laboratoriji Klinickog centra u Beogradu je, recimo, do 15), ali se zna da je najbolje da bude ispod 9. Merne jedinice su svugde iste, internacionalne jedinice po litru (IU/l ili mIU/ml). Vrednost FSH i LH se menjaju značajno kroz faze ciklusa pa je bitno i koji dan su uradjene. rnEstradiol se takođe značajno menja kroz ciklus, a osim toga, postoje dve merne jedinice - pg/ml i pmol/l - faktor konverzije iz prvog u drugo je, 0,3 (tj. 0,3 pg/ml = 1 pmol/l.). Najbolje je da bazalni estradiol ne prelazi 70 pg/ml, bolje ako je još nizi. Isto je i sa progesteronom, koji može da bude u ng/ml ili u nmol/l. Ne znam faktor konverzije, ali znam da progesteron u 21. danu treba da bude preko 10 ng/l ili 40-45 nmol/l da bi ukazao da se odigrala kvalitetna ovulacija.rnTe su vrednosti, u obe merne jedinice, već bile u nekom od postova, ali ne znam tačno gde pa ne mogu sad da postavim link.rnHormoni stitne zlezde (TSH i T4) i prolaktin su isti kroz ciklus i nemaju veze sa danom u kojem su radjeni. rnŠto se tiče TSH, uprkos referentnoj vrednosti koja je do 4, ne valja da predje 3. To ukazuje da stitna zlezda ne luci dovoljno hormona (T4) i to utice a plodnost ili dovodi do pobacaja. Najcesce je oko 1,7 ili 2. rnKad je visok TSH, on utice na lucenje prolaktina tj. vestacki ga povisuje (jer se sintetisu na istom mestu) a prolaktin, kad je visok, ometa ovulaciju. Pretpostavlja se da to i jeste način na koji hipotiroidizam (smanjena funkcija stitne zlezde) utice na plodnost ili odrzanje trudnoće).rnMeđutim, često se dobije visok ili granicno visok prolaktin. Zato sto je lucenje hormona poviseno u toku stresa i podlozno je čestim promenama. Najcese, kad se analiza ponovi, vrednost bude značajno niza. Vrlo retko iza toga zaista ima neki ozbiljan problem. Pogotovo ako je TSH u isto vreme normalan.rnS druge strane, TSH kad je povisen - on je povisen, i to najcesce zahteva terapiju hormonima stitne zlezde. rnMeni Ivin sadasnji nalaz hormona deluje sasvim o.k. TSH je normalan, i ja se ne bih brinula zbog granicnog prolaktina. Možda da se ponovi, ako ginekolog smatra da treba.rn
Republica
07. oktobar 2008. u 12.50
Anushka-Moja opet ti neizmerno hvala.rnSad je podrobno jasnije.rnrnLepo ovo zvuci kad te neko oslovi sa ...moja... :)rnrnrnVeliki pozdrav ...cekalica... :)
iva30
(sociolog)
07. oktobar 2008. u 16.32
Anuska moja, rnpa ti si divna...isto kako i Nabla. Vi znate sve to lepo i logicki objasniti. Ja sam stvarno odusevljena kako mnogi od nas malo po malo postaju eksperti u ovu oblast.rnrnHvala na svemu. Provericu Prolaktin još jednom, naravno sutra idem da vidim šta doctor kaže na nalaze...On me ionako uvek razubedivao da su hormoni sasvim Ok, ali eto ja sama vidim da ipak nije sve bas idealno...rnrnRazgovaracu i za VTO u nekih od narednih ciklusa - po mogućnosti negde u decembru da me ukljuce u program. Do sada sam radila 3 inseminacije (1 u prirodni i 2 sa klomifenom) i 1 VTO iz prirodnog ciklusa...ali ništa. Mora da ima neki razlog, zar ne? rnrn
Gala06
08. oktobar 2008. u 09.44
Nabla, divoto moja, srećice nasa, cekam te u separeu da mi odgovoris na moje pitanje!:))))
nabla
(tragac)
08. oktobar 2008. u 18.02
Tisko, izvinjavam se sto kasnim s obecanim, mali teh. problemi :))rnrnPostoji nešto sto me buni...čini mi se da si napisao da je TZ u septembru 2007 imala puno antralnih folikula, a već par meseci posle kad ste isli na prirodni IVF svega 2 AF od 7 mm. Naravno, broj AF varira od ciklusa do ciklusa ali 2 AF je bas malo. Možda je bolje da, ako se budete odlucivali na neki stimulisani ciklus ( ne mislim na ove light varijante sto smo spominjali), da onda gadjate ciklus u kojem se izluci vise AF. rnTo sto TZ ima blizance u familiji mislim da nema veze s njenim stanjem hormona (sudim na osnovu znatnog variranja fsh i variranja br. AF). Trenutna konstelacija hormona je OK bez obzira na visinu fsh. rnSpominjali ste da ste isli na UZ pracenje u Novom Sadu. Ako vam je NS blizi, mozete da se okusate i kod Kopitovicke u Genesisu. I ona svoj rad bazira na konstantnom pracenju pacijenta, a radi i prirodnjake.rnrnŠto se tiče VV i poverenje koje TZ ima u njega- to je vrlo bitan segment. VV je imao uspeha i sa max fsh od 50, doduse te žene su bile u ranim 30-tim. Ono sto mene odvlaci od Maribora je upravo to što se neko ne bavi tobom, nego dolazis po jednokratnu uslugu. A mi smo malo specificne da bi takav pristup nosio uspeh veci od puke slučajnosti. No, to nije zamerka na VV već na ustrojen koncept klinike. rnrnNašim problemom se bavi i Jovanova, ali poslednja info koju sam dobila jeste da oni u tom slučaju predlazu agresivnu stimulaciju. No, najbolje bi bilo da se vi zaputite u pomenute klinike i da sami na terenu ispitate koje su vam mogućnosti. rnGoca Ivanovic nije saradljiva u smislu da vi predlozite nešto a ona vam izadje u susret ako nije sigurna da je to dobro za vas.rnrnI poslednja kombinacija koju mogu da predlozim na našim prostorima jeste tandem Vujovicka (endokrinolog)-Ljubic. Vujovicka se inače bavi menopauzama, pa u tom kontekstu i ranim menopauzama. Ako bi se odlucili na tu varijantu, onda bi u Jevremovoj na IVF isli nezavisno od ustanovljenih grupa. Mana svega toga jeste sto je naporno logisticki ispratiti dve razlicite klinike (odn. ordinacije, posto Vujovicka ne radi u Jevremovoj) i sto ceo ciklus u Jevremovoj prati Ljubiceva pomoćnica dr Milica, a Ljubica dobijate tek na punkciji i ET. Možda navedeni 2. problem i nije problem, ali ja nešto nemam poverenja u Milicine kompetencije (ostavljam mogućnost da sam subjektivna po tom pitanju).rnrnMeni je Vujovicka predlagala dugi protokol, tj. sa jacom supresijom. Inače moj E2 je nešto visi nego sto bi trebalo (često preko 50 pg). Shvatila sam da sto je E2 nizi to je bolje za stimulaciju i veraovatno je iz tog razloga predlagala prvo supresiju. Njen komentar je bio „bolje da dobijemo manje jc ali da one budu kvalitetne”. Drugi mogući razlog predlaganja supresije jeste taj sto smanjenjem E2 smanjuje se i potencijalni uticaj nekih imuno faktora koji bi mogli ometati implantaciju, no opet to je savet za mene jer ona ima neke pretpostavke za moj problem. Dok sam tragala za protokolima videla sam da supresija kao deo protokola nije retka kod smanjene rezerve i da postoji neki razlog zašto tim putem. A to se poklapa s onim što je VV pokusao kod TZ.rnrnSve ostale opcije van naše države umanjuju sanse za prethodno individualno pracenje i tek onda odlucivanje „kako” i „kada” (možda je bitnije ovo KADA, odn. koji ciklus je najpogodniji). No, već samom analizom prethodnih stimulacija može se doneti dosta zakljucaka i hipoteza „šta dalje”.rnrnIz neposrednog okruzenja mogla bih da preporucim dr. Erdena Radoncica. Mlad, ambiciozan, strpljiv, posten, i najbitnije entuzijasta (moj favorit :)))...a i zgodan :))). Radi u poliklinici Vili u Zagrebu. Ima sličan pristup i razmišljanje kao Gordana Ivanovic, s tim sto je malo odlucniji, energicniji i pristupacniji. Cene su im jeftinije nego kod nas u Bg-u. Meni je recimo predlozio sledeći protokol na fsh od 11 u tom trenutku (prenosim ti deo njegovog odgovora):rnrn„...FSH je na gornjoj granici, sto nije bas povoljno, ali svejedno, broj AF-a bi trebao biti relevantan za izbor mjeseca u kojem bi se stimuliralo.rnrnSUpresija isto tako ne smije biti prejaka - onda za rast folikula treba vise FSH, ali i dodatak LH, sto poskupljuje jako puno sam postupak; u Vasem slučaju, ja bih možda radje isao a GNRH antagonistima, lijekovima koji se uzimaju NAKON primarne doze gonadotropina, odnosno mogli bi koristiti shemu GnRH agonist-FSH-antagonist-hMG uz predhodnu ocekivanje ”pravog ciklusa„ pod oralnim kontracpetivima kako bi se izbjeglo prenasanje zutog tijela ili poneke ciste u ciklus stimulacije, sto nije povoljno.rnrnMada zvuci komplicirano - nije:rnrn- drzi Vas se na kotnraceptivima i broje antralni folikuli; kada ih bude najviše, onda se ide u stimulacijurnrn- od drugog dana, uzme se ”kratki„ protokol, FSH/suprefact kao ”flare„ efektrnrn- kod folilkula od oko 15mm, ”obrne„ se na HMG (Merinoan, Menopur), a da ne bi folikuli popucali, daje se Cetrotide, 0,25mg/dan do HCG-a...”rnrnCeo ovaj protokol može, pretpostavljam, i bez prethodnih kontraceptiva (jer su se i kod mene pokazali vrlo pogubno), ali da se ne ulece u stimulaciju ako se kojim slučajem zadrzala neka cista.rnRadoncic je moj izbor br. 1 ali moj posao je specifican i teško mi je uskladiti realciju Bg-Zgb, mada je MM bio spreman na svakodnevni put via Zgb i natrag.rnrnŠto se tiče Turske i Jinamed klinike, reference su pokupljene s engleskog foruma fertilityfriends. A ovo je link za njihovu kliniku:rnrnhttp://www.ivfturkey.com/Default.aspx?Lng=1&MID=59rnrnŠto se tiče Engleske i Listera, tu ne bi trebalo da bude problema oko vize. Trebalo bi da svaka klinika salje pozivno pismo, pa na osnovu planirane lekarske intervencije trebalo bi da vizu dobijete bez problema. Mislim da vredi raspitati se. Inače oni su dosta skuplji nego ostatak Evrope. Nisam sigurna za cene, pa ne bih da licitiram.rnrnPrenosim ti komentar jedne forumasice sa fertilityfriendsa o Listeru (nadam se da engl. nije problem:)):rnMala skola skracenica (za svaki slučaj):rnDEIVF= IVF sa donor jcrnBFP=big fat positive= pozitivan kucni test na trudnoćurnrnnick: bankiernrn„...I would highly recommend them to anyone like me, who has a history of poor response and low ovarian reserve. I went to the Lister after my first clinic basically told me to give up on my own eggs and go straight to DEIVF. The Lister upped my response from 1 unfertilised egg to 4 eggs - 2 grade 1 embies! Although I was not lucky enough to get a BFP last time, I was so impressed with the Lister that I am trying again with them.rnrnThey are very experienced in dealing with women with raised fsh/low ovarian reserve, and although they are very realistic about what your chances of success will be, THEY ARE WILLING TO TREAT WOMEN THAT OTHER CLINICS WOULD REJECT- and with very good results too...”rnrnlink za temu i ceo forum (odličan je sa dosta info): http://www.fertilityfriends.co.uk/forum/index.php?topic=158596.0rnrnKontakt za Lister:rnrnsajt: http://www.thelisterhospital.com/rnrnThe Lister HospitalrnChelsea Bridge RoadrnLondonrnSW1W 8RHrn rne-mail: [email protected]
nabla
(tragac)
08. oktobar 2008. u 19.25
Samo da pozdravim moju saradnicu Anuskicu :)))rnSkidam kapu na analizu i jezik kojim objašnjavas. Pravo je blago imati te za sagovornika :))
Anuska-moja
(cekalica)
09. oktobar 2008. u 09.48
Hvala puno, Nabla, I ostale devojke”¦ I vi ste meni blago, verujete.rnDa se ne pravim mnogo skromna, imam dosta solidno medicinsko obrazovanje (ne zamerite, detalje bih zadrzala), tako da bi bilo sramota da nisam bar toliko „potkovana” u teoriji.rnGinekologija, doduse, nije bila u domenu mojih najvecih interesovanja sve dok me nije muka naterala, kao i sve nas, zar ne”¦ Kako god, teorija mi je jača nego praksa :-). Nemam toliko iskustava sa protokolima za lecenje, stimulacijama, doktorima, klinikama”¦ Nabla, I druge forumasice koje su duže ovde, to znaju mnogo bolje od mene. Mada ne znam cime se one u zivotu bave (ili su se bavile pre nego sto nam je zivot nametnuo da sve pomalo budemo ginekolozi I reproduktivni endokrnolozi:-)). rnBuduci da živim u inostranstvu, ne dovoljno dugo da bih se ovde osecala kao na svome a opet dovoljno dugo da bih bila pomalo otudjena i izopstena iz te naše srpske sredine, nemam mnogo sagovornika za razmenu niti iskustava niti običnih reci podrske koju mogu da nam daju prijatelji i najblizi. rnZato mi dosta znaci ovaj forum. Niko ne razume ženu koja se bori sa neplodnoscu kao druga žena koja ima isti problem. I dzaba mi moje titule i obrazovanje, kad se u ovoj licnoj prici osecam potpuno izgubljeno. Ništa sto sam ucila mi ne pomaze da smanjm paniku i strah kad dobijem moje nalaze hormona koji nisu dobri. A doktori (ah, ti doktori- kako ih dobro znam!) nisu bas uvek kompetentni, ni u profesionalnom ni u ljudskom smislu. Mada se uvek trudim da im dam kredit jer i sama znam koliko je to tezak posao. I tooooliko toga zavise od puke sreće, ili od neke vise sile, ako tako vise volite.rnrnEto, mnogo price”¦a nikakve posebne informacije. Ali nadam se da ne smeta ni ovakav post, s vremena na vreme :-)rnrnP.S. Nabla, toliko sam razbijala glavu šta im je taj BFP sa foruma na engleskom. Mada sam shvatila da je nešto u vezi pozitivog testa na trudnoću, nisam mogla da pretpostavim da je Big Fat Positive! :-)rnŽelim nam svima takav!rn
Gala06
09. oktobar 2008. u 10.51
Nabla, da sam na tvom mestu ja bih stvarno uzela bolovanje i drzala se Radoncicica! rnMislim, svako od nas ima lekara koji je ajde da kažemo 'onaj pravi' , a meni intuicija govori da je Radoncicic tvoj lekar!
iva30
(sociolog)
12. oktobar 2008. u 07.22
Drage moje, ne znam šta da radim. Eto, rekla sam vam da je hormonski nalaz bio ok osim Prolaktin na gornoj granici - Dotor je rekao da nije strasno i nije za terapiju.rnSada predlaze da radimo VTO u prirodni/spontani ciklus pa smo krenuli sa folikulometiju...i cudno, danas 9 dan ciklusa ima 2 folikula, veci je 11.3mm - a drugi je malo manji. Ovo e neobično za mene zato što svaki put kad bi radili folikulometriju ja sam 9-10 dana imala već veliki dominantni folikul od 20mm - Znaci sada se desava nešto sasvim suprotno. NE MOGU DA Verujem!!!strasno. A edno metrijum je bio 5.5mm.rnZakazali smo UZ 11og dana i provera E2 i LH, pa je rekao da će tada znati šta ćemo dalje...jer će biti punkcija i kada.rnNe znam, neću da mi rade po svaku cenu ako nije sve idealno. rnrnRecite mi molim vas, moguće li je da ovaj folikul koji tako bavno raste sadrzi kvalitetnu jajnu celiju. Ima li ovo nekaku vezu sa poviseni Prolaktin?rnŠta da radim? Drn
Iva30
(sociolog)
12. oktobar 2008. u 07.26
Drage moje, ne znam šta da radim. Eto, rekla sam vam da je hormonski nalaz bio ok osim Prolaktin na gornoj granici - Dotor je rekao da nije strasno i nije za terapiju.rnSada predlaze da radimo VTO u prirodni/spontani ciklus pa smo krenuli sa folikulometiju...i cudno, danas 9 dan ciklusa ima 2 folikula, veci je 11.3mm - a drugi je malo manji. Ovo e neobično za mene zato što svaki put kad bi radili folikulometriju ja sam 9-10 dana imala već veliki dominantni folikul od 20mm - Znaci sada se desava nešto sasvim suprotno. NE MOGU DA Verujem!!!strasno. A edno metrijum je bio 5.5mm.rnZakazali smo UZ 11og dana i provera E2 i LH, pa je rekao da će tada znati šta ćemo dalje...jer će biti punkcija i kada.rnNe znam, neću da mi rade po svaku cenu ako nije sve idealno. rnrnRecite mi molim vas, moguće li je da ovaj folikul koji tako bavno raste sadrzi kvalitetnu jajnu celiju. Ima li ovo nekaku vezu sa poviseni Prolaktin?rnŠta da radim? Da idem na VTO iz prirodni ili da sacekam bolji ciklus???? rnrn
logona
(magistar)
12. oktobar 2008. u 10.20
Draga nasa „Dr” Nabla,rnrnNapred u tekstu si spomenula da uvecan FSH nije problem ukoliko je osoba imala endometrioticnu cistu koja je uklonjena. Nije mi najjasnije mislis da je uklanjanjem ciste uklonjen i deo tkiva jajnika i u kom smislu na taj način uvecan FSH nije zabrinjavajuci po pitanju rezerve jajnih celija. Možeš li molim te da pojasnis. Puno hvala unapred i svako dobro ti želim.
Anuska-moja
(cekalica)
13. oktobar 2008. u 10.07
Za Ivu30...rnJa, lično, ne vidim razlog za odustajanje od ovog ciklusa. moguće da si danas već bila na novom ultrazvuku i da je velicina endometrijuma i folikula porasla. Ali to što si napisala za 9. dan ciklusa, rekla bih da je granicama normale. Iako si ti pre imala vise iskustva sa ranijom ovulacijom koja, opet, nije bila van dozvoljenih granica, ovo je već blize „proseku”. Mislim da prolaktin s tim nema veze.rnA što se tiče kvaliteta jajne celije, to je zaista teško proceniti unapred. Svakako to što raste sporije (tj. prosecno) može da dozvoli njenu pravilniju deobu i raspodelu hromozoma - mada ništa nije pravilo. Međutim, posto je ovo prirodan cilkus za VTO, kad se ona aspirira i vidi, i kad se vidi kvalitet embriona ako se, daj Boze, lepo oplodi- situacija će biti jasnija. Razloga za neuspeh VTO ima mnogo, nije samo u pitanju kvalitet jajne celije.rnFolikul, u proseku, raste do 2 mm dnevno (1-2 mm), a endometrijum bi u vreme transfera (a do toga ima još 5-6 dana bar?)trebalo da bude 9-10 mm, ili vise. Ne znam da li će oba folikula kod tebe da nastave da rastu, ili će se samo jedan izdvojiti. To će se već videti na sledećim UZ.rnSamo hrabro, nadam se da će ovaj put biti „prava stvar”!
iva30
(sociolog)
14. oktobar 2008. u 07.21
Anuska-moja, rnBas ti hvala na svemu i na ohrabrujuce reci. rnBila sam danas na UZ i folikul je oko 17-18mm, a endometrijum 8mm (koji je bio troliniski). Proverili su i E2=249 i LH=7,7. Doktor je rekao da je sve skolski, ali nikad se ne zna...i pravila nema. rnrnVeceras trebam primiti Pregnyl od 5000, a preko sutra u 8 je punkcija. rnrnNadam se da će sve biti u redu. Velika guzva u bolnici, vidim da nisam sama, ima jako puno cure koje se bore s ovim, ima i jako mlade i stariji. Ja imam 30god. - ne znam u koju kategoriju spadam :) rnrnPuno vas pozdravljam
Anuska-moja
(cekalica)
14. oktobar 2008. u 09.24
Eto, folikul je bas lepo porastao! A i endometrijum je dobar, i estrogen, kao sto i tvoj doktor kaže.rnPuno sreće ti želim.rnObavezno nas izvesti šta je i kako dalje bilo.
iva30
(sociolog)
17. oktobar 2008. u 09.40
rnBila sam na punkciji juče i dobijena je jajna celija. Danas su mi javili da se lepo oplodila i rekli su da će transfer da bude sutra ili preko sutra...Ali kad su me opet nazvao biolog popodne rekao da su odlucili sa dr da transfer bude sutra ujutro.To je samo 48 sati od punkcije. Recite mi jer je ovo dobar timing za transfer i u kojoj je fazi razvitka moj embrion nakon 2 dana. rnProcitala sam da neke klinike rade nakon 5 dana...zašto meni tako rano????rnrnPitacu i doktora ali mi je malo neugodno da ga ne uvredim...pa valjda zna šta radi.rnrnLjubim vas
Anuska-moja
(cekalica)
17. oktobar 2008. u 10.15
Nakon dva dana od oplodnje embrion je malecna loptica od, najverovatnije, 4 celije. Transfer se najcesce radi 2. ili 3. dana, kada embrion i ima od 4 do 10 celija. rnKasniji transfer ima vise smisla raditi kada se dobije dosta jajnih celija, nakon prethodno neuspesnih pokusaja IVF-a, ili kada se želi izbeci mogućnost multiplih trudnoća. Tada se kasnijim transferom zapravo biraju najkvalitetniji embrioni, tj. oni koji su nastavili lepo da se dele do 5. dana tj. stadijuma blastociste (i do 100 celija). rnU tvom slučaju, embrion je jedan - ali vredan :-), i mislim da je ok da se sto pre vrati mamici! Endometrijum je sad već sigurno dobar i bolje mu je tamo nego u epruveti :-).rnNavijamo da se „mrvica” uhvati!rn
iva30
(sociolog)
21. oktobar 2008. u 06.17
Anuska-moja, rnrnDobro je prosao ET - postavila sam pitanje doktoru zašto mi ne rade ET kasnije ne go nakon 2 dana pa je nzvao i biologa da mi kaže da se lepo podelio, bez fragmentacije...ponudio (valjda se salio)i sliku da mi izvade da vidim. Malo sam se neprijatno osetila, nisam htela da uvredim doktora ali šta mogu mislim da imam pravo dobiti vise informacije a oni ti ništa ne kažu. rnrnMožda ti znaš: šta znaci na otpusnoj listi piše da je aspirirana jedna jajna celija i piše (MII:1) Šta ovo znaci? rnrnPuno te pozdravljam
Anuska-moja
(cekalica)
21. oktobar 2008. u 09.58
Ne znam šta znaci MII:1.rnJedino sto mi pada na pamet jeste da je to oznaka za deobu tj. mitozu jajne celije, i da je odatle M. rnAko se to odnosi na stadijum pre oplodjenja moguće da oznacava stadijum deobe tj.zrelost same jajne celije - jer ona i prolazi kroz II mejoticke deobe, pri cemu se odbacuje po jedna „polocita” (time se odbacuje visak genetskog materijala). rnAko se to odnosi na embrion, onda verovatno oznacava da se on dva puta podelio, tj. da ima 4 celije, a 1 opet može da oznacava onu normalno „odbacenu” polocitu koja se, koliko me secanje iz biologije sluzi, u drugoj mejotickoj deobi i odbacuje tek po oplodjenju.rnKako god - mislim da nemas razloga za brigu. rnSad navijamo za vas dvoje!rnrnMene je juče obradovala vest da su jedan moj bivši kolega i njegova žena, posle visegodisnje borbe sa neplodnoscu i neuspesnog pokusaja VTO, dobili PRIRODNO ne samo devojcicu koja sad ima oko godinu dana, već su pre neki dan dobili i sina! Oboje imaju preko 40 god...rnEh, da mi nije ove dijagnoze - preeeeeteca prevremena insuficijencija ovarijuma - možda bih i ja bila strpljiva i verovala u cuda.rnAli, evo, još nedelju dana, pa ću videti šta ovi americki doktori imaju da kažu na to...
iva30
(sociolog)
21. oktobar 2008. u 10.10
bas si fina, hvala ti puno.rnrnI ja tebi želim sreću, ako si u Americi bar tamo bi trebali biti puno napredniji nego kod nas...Nasi ovde u Makedoniji su samo pre nekih 6 godina poceli da bave sa VTO, a i niko tu ništa ne kontrolise i nema javne statistike za % uspjesnosti, za razliku od USA gde mislim da svaka klinika ima za cilj veci % uspjesnosti. rnrnVidecemo šta će biti, neću se toliko opterecivati...eto verujem da su doktori uradili sto su mogli, pa sad šta bog da! rnrn
Anuska-moja
(cekalica)
21. oktobar 2008. u 10.25
Evo malo sam „izguglala” pa sam pametnija :-).rnMada, nisam bila daleko.rnMII svakako oznacava stadijum u razvoju jajne celije. (Nema veze sa embrionom).To znači da je jajna celija stigla do druge mejoticke deobe, sto je sasvim kako treba. Broj 1 verovatno oznacava da je odbacena 1 polocita (druga se odbacuje po samom oplodjenju) - sto je, opet, sasvim o.k. za zrelu aspiriranu celiju.
Republica
21. oktobar 2008. u 14.29
Anushka _moja dala sam malo slobode sebi i pogledala neshto o tvojoj dijagnozi.rnPominje se terapija estro-progestagenima:rnrnhttp://www.scindeks.nbs.bg.ac.yu/clanak.php?issn=0025-8105&je=sr&prv=1&zad=4&id=0025-8105050629 6IrnrnrnInače pre jedno 5 dana napisala sam post podshke tebi nakon tvog posta gore kad si se malo otvorila.Ali post kad sam kliknula je nestao.Nije objavljen, ishla sam Back/Forward ali nestao.To mi se desilo josh par puta ranije.Bio je malo podugacak post i nisam mogla da se ponavljam jer je misao i osecaj bio tada.rnInače bio je post podshke i osecanja . rnrn:))))
Anuska-moja
(cekalica)
22. oktobar 2008. u 10.03
Draga Republica, mnogo mi je zao ali ne mogu da otvorim link koji si stavila ..? Ne znam u cemu je problem; ako možeš pokusaj još jednom.rnA što se tiče reci podrske, njih nikad dosta. Zao mi je sto je taj post „pobegao u etar” :-). rnMada, i ja izbegavam da ovde unosim previse ličnih stvari jer ne bih da „davim” i zauzimam mnogo vremena i prostora u ovoj vrlo lepoj i edukativnoj Nablinoj temi.rnSvi smo mi ovde u nekim razlicitim stadijumima borbe sa neplodnoscu. Ja sam relativno nova u toj prici, nisam stigla ni do bilo kakvih pokusaja terapije. Još uvek sam u fazi „zašto i kako bas meni”. Zar sam ja losa osoba, bar pola svog zivota želim da imam decu, radila sam s decom, privlacila ih kao magnet svuda oko sebe, bila najbolja tetka na svetu itd. itd. rnAli zivot ima svoj plan. Verujem, ipak, da će se jednom u njemu naći i (bar) jedna beba za mene :-). Za sve nas - cekalice.
Republica
22. oktobar 2008. u 10.34
Anushka _ moja , sada ni meni neće.rnJednostavno blokirao.Deshava se to pa nakon nekoliko dana opet Ok.rnMozhda rade na site.rnTo ti je prvi site ...SCIndex beta...rnrnhttp://www.google.nl/search?hl=en&q=+prevremena+insuficijencija+ovarijuma+rnrnNe razmishljaj tako.Danas sam čula divnu vest.Poznanica nakon 10 godina pokushavanja je PUPA. Ima preko 40 godina.rnrnZato navrati kod nas na T&M ...Crveni Shator Cekalica pa nam pljusni kao i ovde koju reč a i mi smo tu uvek za podrshku.rnrnZhao mi je shto nisam C/P text info prenela sa ovog site.rnrnPokushacu kasnije.rnrnPozdrav ...cekalica.
Republica
22. oktobar 2008. u 12.52
Hoora...otvorilo se...;)rnrnIvanišević MajarnVujović SvetlanarnDrezgić Milka J.rnKlinički centar Srbije, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Beograd Medicinski pregledrn2005, vol. 58, br. 5-6, str. 296-300rnčlanak na srpskomrndoi:10.2298/MPNS0506296Irn pun tekst u pdf formatu (843 KB) rnrnEfekti terapije estro-progestagenima na lipidni profil i hormonski status žena sa primarnom prevremenom insuficijencijom ovarijumarnrnSažetakrnrnPrimarna prevremena insuficijencija ovarijuma predstavlja sindrom koji se odlikuje hipergonadotropnom amenorejom i hipoestrogenijom kod žena mlađih od 40 godina. Javlja se kod 0,9% do 3% žena. Primarna prevremena insuficijencija ovarijuma je nezavistan faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Prisustvo kardiovaskularnih bolesti i ateroskleroze povećava rizik od infarkta miokarada pet puta. Ovom studijom je obuhvaćeno 30 žena. Prosečan period amenoreje je bio tri godine. Biohemijske i hormonske analize radene su pre i tokom terapije. Cilj ove studije bio je da se uporede antropometrijske karakteristike, lipidni i hormonski status ispitanica pre i tokom terapije. Naši rezultati pokazuju da je došlo do značajnog pada ukupnog holesterola, lipoproteina male gustine, lipoproteina velike gustine. Prolaktin, estradiol i progesteron značajno se povećavaju, a folikostimulirajući i luteinizujući hormon značajno se smanjuju tokom terapije. Ženama mlađim od 40 god. sa primarnom prevremenom insuficijencijom ovarijuma neophodna je nadoknada estro-progestagenima čime se povećava kvalitet života jer se sprečava rana ateroskleroza, osteoporoza, kardiovaskularna bolest, depresija, smanjenje libida, hipotrofija kože i dr. .rnrnrnTo je samo delic ,imash dosta Literature na ovom site...probaj i ti da otvorish... :)))rn
nabla
(tragac)
22. oktobar 2008. u 19.47
Evo i mene konacno da sletim na temu :)))rnIvo držimo palceve :)rnrnMaja je moja drugarica pa slučajno znam za njene radove, a i povezala me je s Vujovickom koje je navedena kao koautor. Taj rad, Republika, sto si prenela je iz njenog magistraskog. Na zalost ona se nije bavila problemima reprodukcije u tom radu već smanjivanjem nuspojava menopauze. Ona je tek zagazila u te istrazivacke vode, al svakako Vujovickino vodstvo u tom polju će je, nadam se, odvesti mnogo dalje i dublje. Mislim da se jedino Vujovicka bavi i problemima reprodukcije u perimenopauzi. rnrnIvo, evo meni je 10 dc i folikul 21 mm. A nekad je ovulacija na tom istom jajniku 15. ili čak 16. dana. Možda je to setanje ovulacije sa istog jajnika normalna pojava, a možda je deo i ove price o insuficijenciji. Nebitno, važno je da u vecini ciklusa imamo ovulaciju. rnrnAnuska, podsecas me malo na mene. I ja sam brstila svu moguću strucnu literaturu i pitala se zašto ja i tražila uzroke, pa čak i potencijalne greške u dijagnozi. Nestrpljiva si da cujes presudu pa si navalila na internet-enciklopediju :))) No, neće menopauza tako brzo i nemoj da se uvedes u groznicavo stanje. To će tek da omete mogućnost zaceca. Nekad je neznanje stvarno blazeno :))) Veruj mi!
Anuska-moja
(cekalica)
23. oktobar 2008. u 09.38
Slazem se potpuno, Nabla. To mi i moj dragi, strpljivi muž govori, a ja zapela i, sto kažu, ne znam da si pomognem :-)rnMoj problem je i sto sam sa jednog dinamicnog posla u Beogradu presla na sedenje i cekanje, nostrifikaciju diplome, i sve sto ide uz to, u Americi. Zato sam pocela i da „visim” na ovom forumu :-).rnAli, i to će se uskoro promeniti, nadam se. (Mislim na posao, naravno)rnKad me sastave onda i posao i beba (a ovde je to vrlo surova kombinacija)neću znati gde mi je glava i zalicu za ovom dokolicom! rn:-))
nabla
(tragac)
28. oktobar 2008. u 14.23
Anuska, Ivo i ostale/i- za razmenu iskustava, nedoumica i sl. mozete se ukljuciti na temu o fsh i donaciji jc na Doktoru. Sad već ima preko 100 strana, al zato ima dobrih info o saplementima, protokolima, klinikama i sl.rnrnhttp://www.doktor.co.yu/forum/viewtopic.php?p=169266#169266rnrnVise i ne znam koliko nas ima aktivnih, neke od nas su u pokusajima s vlastitim jc (sto prirodno, sto putem IVF-a), a neke su krenule na donaciju. Ima nas sa raznih strana (Makedonija, Hrvatska, Bosna, Srbija, Amerika, Engleska...)rnrnDo sada smo imali jednu trudnicu s max fsh od 30. Nadam se da će ih uskoro biti još :)))))
Anuska-moja
(cekalica)
29. oktobar 2008. u 12.23
Napokon je juče stigao i moj toliko cekani pregled u Fertility centru Johns Hopkins bolnice”¦ rnDoktor je jedan stariji gospodin, vrlo fin i ljubazan. Pogledao je i prihvatio sve moje izvestaje i analize koje sam donela iz Srbije. Neke sam morala da unapred prevedem, a HSG snimke sam donela na uvid.rn rnUradio mi je odmah vaginalni UZ i utesio me rekavsi da moja materica, endometrijum i jajnici izgledaju potpuno normalno (u Srbiji nisu mogli lepo da mi vide desni jajnik). Rekao mi je da imam dosta plodne cervikalne sluzi, da ću za dva dana da ovuliram (bio mi je 12. dan juče). Uradio je i postkoitalni test i video lepe zivahne spermice u toj sluzi, iako smo mi odnos imali dva dan pre toga. To je, naravno, utesilo mog muza jer može da se ponosi svojim plivacima :))rnNakon toga je sledilo polucasovno objašnjavanje šta nam je ciniti i kako njemu situacija izgleda. rnrnSve u svemu, ono sto me je prijatno iznenadilo jeste da se on nije mnogo obazirao na moju dijagnozu smanjene ovarijalne reserve. Pitao me je zašto mislim da imam „diminished ovarian reserve”(DOR)? To je predmet njegovog istrazivanja i on se bas time bavi, ali sam iz njegove price shvatila da je taj pojam u poslednje vreme malo precenjen. Saznala sam mnogo, naizgled prostih, stvari iz njegove price i zao mi je sto sad ne mogu sve to da ponovim. Sustina je da on prvo hoće da iskljuci druge stvari kao uzrok infertiliteta jer čak i ako imam tu dijagnozu DOR-a, ona nije uzrok steriliteta već samo nešto sto treba imati u vidu ako dodje do IVF-a, da bi se protocol prilagodio tome. Zato mi je već pri kraju ovog ciklusa zakazao biopsiju endometrijuma da bi iskljucio deficit progesterona. Kaže, postoje žene koje imaju blag deficit progesterona i one obično uspeju da zatrudne ali dolazi do gubitka ploda od 5 do 9 nedelje. Umeren tip deficita bih mogla biti ja jer su to žene koje imaju normaln ciklus ali ne mogu da zatrudne, a ozbiljan deficit progesterone već dovodi i do poremecaja u menstrualnom ciklusu. Žene koje imaju raniju ovulaciju (kao sto je često kod nas sa smanjenom rezervom) imaju folikule koji prsnu već na 17-18 mm, mada bi trebalo idealno da dodju do 22-24 mm. Samim tim, jasno je da takav folikul koji nije dovoljno porastao ima manje granuloza celija od kojih će da se stvori zuto telo koje luci progesteron. Kratko receno - imaju i manje progesterona. rnAko imam to, rešenje postoji, i, koliko sam shvatila, odnosi se na supstituciju progeterona u drugoj fazi ciklusa, moguće i neku kombunaciju hormona koja će da dozvoli bolji porast folikula u startu. Ceka se 4 meseca da žena zatrudni na takvoj terapiji, a ako ne uspe, ide se dalje sa ispitivanjima. Isto je i ako se biopsija pokaze kao normalna ”“ onda se ide na laparaskopiju. Cilj laparaskopije je, pre svega, da islkjuci endometriozu. Ona se često nadje čak i ako žena nema nikakve posebne simptome. Doktor kaže, na mom HSG-u jajovod i materica su lako nagnuti u desno. Možda je to normalan anatomski varijetet, a možda ih nešto i vuce udesno. Čak i ako su jajovodi prohodni kao sto kod mene jesu, to ne znači da je prihvatanje jajne celije po ovulaciji normalno. Zacudilo me kad sam saznala da jajna celija zapravo ispada u trbusnu duplju (nije kao na svim slikama u udzbenicima gde rese jajovoda direktno nalezu na jajnik i odmah „uhvate” jajnu celiju kad se izbaci iz folikula) i da je tek onda jajovodi „usisavaju” svojim pokretima. Kod endometrioze ta tecnost u trbusnoj duplji (u tzv. cul de sac gde padne jajna celija) ima neku supstancu koja inhibira pokrete jajovoda i oni ne mogu da usisaju jajnu celiju. Da ne pominjem mehanicki factor koji endometrioza može da stvori.rnZnaci, njegov plan je u mom slučaju: biopsija endometrijuma, potom laparaskopija. Ako je i jedno i drugo normalno, mi smo NIC tj. „normal infertile couple”!rnOd tih NIC, u mojim godinama, sanse da prirodno zacnemo sa tom dijagnozom su najviše 10% u narednih 5 godina, ali sa metodama arteficijalne oplodnje, njihovi procenti su preko 80%.rnKad sam se ja opet vratila na pricu o smanjenoj ovarijalnoj rezervi i koliko imam vremena (ko o cemu, baba o ustipcima :)), on je rekao da ćemo o tom potom svakako raditi hormonske analize, i da nam je bitno, ako stignemo do IVF-a, znati kakva je rezerva samo zbog toga da se zna koji protocol treba da primenimo. Ranije se o tome nije mnogo znalo i kod žena koje imaju smanjenu rezervu klasicni protokoli su bili porazavajuci ali on kaže da to danas nije veliki problem. Možda se neće dobiti 20 jajnih celija u stimulaciji, ali će se dobiti 4 ili 6, sto je sacvim o.k. Pošto nisam „izverzirana” u protokolima, zao mi je sto nisam zapamtila kako je naveo protokol. Rekao je to vrlo brzo, izgubila sam nit kad su u pitanju GnRH agonisti i antagonisti (pogotovo na engleskom, a on je još poreklom iz Latinske Amerike pa ima akcenat) ali se ne ide 10 dana pre sa supresijom već se prati prethodni ciklus, i hormonski, i ultrazvucno, pa se ako je situacija povoljna, samo 4 dana pre daje ”¦.nešto, ne znam već. Cilj je da se FSH ne snizi supresijom do 2 već na 7-8, toliko sam razumela, i da ne treba da se toliko gusi ono sto „majka priroda” sama pokusava da balansira jer se samo pravi gore.rnrnNe znam koliko sam uspela da budem jasna ili koliko sam bila od pomoći. Ako nekog još nešto zanima na šta mogu da odgovorim, tu sam.rnJa sam, ukupno, zadovoljna pristupom. Bila sam mnogo zabrinuta zbog te smanjene reserve jajnika, ali nekako sam intimno verovala da to nije pravi uzrok steriliteta i da treba još neke stvari razjasniti, a tek onda krenuti, smisleno, na metode asistirane reprodukcije.rnrnSvraticu i do doktor foruma, a ovde sam već bila obecala izvestaj...rnKad bi na tom testu pred biopsiju bio jedan plusic (sto doktor kaže da se desavalo - pa se otkaze bipsija), eh, pusti snovi...rnrn
Anuska-moja
(cekalica)
30. oktobar 2008. u 09.39
Ivo30, ima li nekih novosti? Šta se desava?
iva30
(sociolog)
31. oktobar 2008. u 07.12
Anuska-moja, bas sam citala tvoj post...meni izgleda da taj doktor zna šta radi. Dopada mi se to što je temeljit i predlaze sve te pretrage - meni doktor kad pitam da ne treba još nešto da ispitam kaže ma ne sve je u redu, ovo je idiopatska neplodnost - A ja uradila samo HSG, hormone, redovni UZ, i spermogram. rnNadam se da ćete zajedno sa dr. uskoro odluciti sto je za tebe najbolje i verujem da ćeš uspjeti...rnrnA kod mene, danas 13 dan od ET, ništa naročito ne osjecam, nekoliko dana, još od 7-8 dana neko probadanje u jajnicima, osjecala sam do pre neki dan i minimalno nešto u predlu materica...ne znam ni da procenim dali su jajnici ili materica. Grudi me onako malo boluckaju kako i uvek...Znaci nema neke posebne simptome koje još dosad nisam primetila. Znaci bas kao pre M se osecamrnNeću da radim kucni test...muka mi je vise od tih testova i razocarenje kad je samo jedna crta. rnrn
Anuska-moja
(cekalica)
31. oktobar 2008. u 09.53
Slazem se s tobom Ivo, i potpuno razumem to za testove. Ali ti se opet divim sto uspevas da odolis iskusenju i sto si strpljiva. Drago mi je sto je sansa još uvek tu :)), malo sam se zabrojala i uplasila da već znaš rezultat i da se ne javljas jer nije pozitivan.rnSkoro sam negde procitala da je prva VTO beba zaceta iz prirodnog ciklusa, kao sto je bilo i kod tebe?rnZa detaljnost doktora - ja jesam za to da se sve razjasni, mada neki misle da je to u startu gubljenje vremena. S jedne strane, ako se krene na VTO odmah, laparaskopija i biopsija endometrijuma možda nisu neophodni jer bi se, u najvecem broju slučajeva, sa VTO premostio problem koji bi se mogao otkriti sa tim metodama. Recimo, taj mehanicki faktor, ili problem prihvatanje jajne celije od strane jajovoda koji može nastati kao posledica enodometrioze, prevazilazi se sa VTO. Slično je i za deficit progesterona jer se obično daje utrogestan, kao deo protokola. Ne znam...rnS obzirom da je VTO ovde jako skupa i da će nas verovatno uvesti u dugove, odgovara mi to što doktor želi da rascisti sa svim eventualnim problemima, i sto nam daje još vremena za neku manje agresivnu metodu. Isto, detaljnim ispitivanjem smanjuje sansu za neuspeh. A opet, ne ceka previse, jer mislim da ću do Nove Godine znati na cemu sam, pa ako treba VTO, svakako to nećemo odlagati. rnrnU svakom slučaju, ovde željno ocekujemo tvoje vesti. Na forumu T&M je bilo nekih nemilih dogadjaja koji su me rastuzili, i mislim da je krajnje vreme da nas neko obraduje!
nabla
(tragac)
02. novembar 2008. u 17.43
Ivo, držimo fige :))))rnrnAnuska, doca stvarno deluje super. Drago mi je da si zadovoljna :))
iva30
(sociolog)
03. novembar 2008. u 04.09
Još nisam dobila (danas 16 dan nakon ET i 31 dan od ciklusa), ali osjecam da će svaki trenutak zato i ne radim test jer mi je vise muka od igle...Prošli put isti dan kad su mi uzeli krvi sam dobila...rnrnZnam da VTO iz spontani ciklus nije tako uspjesan, ali se pitam zašto ako je već bila j.c. i ako se oplodila, i ako su rekli da je odlicnog kvaliteta, zašto da se ne zadrzi. Moj osecaj je da je prerano vracanje embriona 48 sati nakon punkcije i da to nje najpovoljnije vreme za prijem u materice. rnrnNeću da zamaram vise...
iva30
(sociolog)
03. novembar 2008. u 09.24
Izgleda je M dosla :(rnrnNe znam šta ću dalje...šta savjetujete??? Da radim za neki mesec stimulisani?rn
Anuska-moja
(cekalica)
03. novembar 2008. u 10.04
Ivo, mnogo mi je zao, ako je to definitivno menstruacija i neuspeh?rnMožda da kažeš sebi: dobro, nije ni ovaj put uspelo, ali uradi kucni test u urinu da iskljucis svaku mogućnost i zavrsis sa razmišljanjima, i odbolujes to. rnMene jako nerviraju te price (a verujem i svaku ženu koja želi i ocekuje da zatrudni) kako su neke bile trudne iako su imale redovnu menstruaciju i tome slično. Nije mi se jednom desilo da se i posle prvih kapi krvi nadam... Ali, možda ti imaš drugaciji način da se boris sa tim stvarima, i ti onda tako uradi, po svom unutrasnjem osecaju.rnA šta dalje? Koliko sam upoznata sa tvojom situacijom, ti si prethodno imala jedan neuspeo VTO isto iz prirodnog ciklusa, FSH ti je bio povisen jedino neposredno nakon kontraceptiva, ostali hormoni su ti isto dobri, antralni folikuli brojni, i mlada si... Možda stimulisani VTO nije losa ideja. Sanse su svakako vece, a po hormonskim analizama, i godinama, ne bi trebalo da imaš problem sa stimulacijom niti da se brines zbog iscrpljenja rezerve jajnih celija. A ako bi volela blizance, eto i za to prilike :))rnNije sasvim poznato zašto ne uspeva implantacija i odrzanje ploda, čak i kad se uradi vestacka oplodnja. rnZna se i da u prirodnom ciklusu i prirodnoj oplodnji, i kad je ovulacija o.k., i prohodnost kanala, i spermatozoidi brojni i sposobni, i materica odlicna za usadjivanje - nešto se desi, i ne uspe da se napravi beba. Odnosno, napravi se u najviše 20-25% slučajeva. Kod nezeljenih trudnoća, 1/4 ili 1/5 je veliki rizik, ali kod zeljenih - to nam je malo. A priroda se tako često „naruga” i decu omogući onima koji ih ne žele („iz prvog puta!”, sto bi rekli)a muci one koji ih mnogo žele...rnMislim da ti i dalje imaš velike i realne sanse da ostvaris trudnoću, i da za par meseci, ili kad se osetis spremnom, krenes na „pravu” stvar - stimulisani VTO. rnAko te zivot ne iznenadi i pre toga, ovaj put u pozitivnom smislu :))rnDrzi se, biće sve o.k.rn
iva30
(sociolog)
05. novembar 2008. u 03.29
Anuska-moja, nisam imala vremena da odma napisem ali to izgleda nije bio pravi ciklus, ja sam primetila da ima neki bledi, skoro neprimetni iscedak pa sam mislila eto je probija...onda taj iti dan ništa, juče opet nema ništa...Merila sam temperaturu, ispod ruke oko 36,7 a drugacije oko 37 (koje je inače najpraviljnije merenje?)Meni je najlakse ispod ruke ali znam da treba analno ili vaginalno. rnrnJutros evo još je nema, ali Temperatura je niza, a i osecam svaki tenutak da ću da dobijem.rnImam brzi test ali sam jako rano krenula na posao - radicu kad odem kuci...ako do tada ne probije.rnrnMeni je ovo malo cudno, ali iskreno se ne nadam bas puno zato što imam strasan osecaj da dolazi. rnrnInače, utrogestan sam prekinula u petak, znaci pred skoro pet dana. rnrn
Anuska-moja
(cekalica)
05. novembar 2008. u 09.20
Pa dobro, nije još svaka nada otisla :). Zna se da pravila nema: sa simptomima ne bude trudnoća, a bez simptoma bude, i obrnuto.rnBazalna temperatura bi trebalo da se meri na sluznicama jer je preciznija. Ovde u Americi su toplomeri uglavnom namenjeni za usta, jedan kraj se stavi ispod jezika i drže se zatvorena usta par minuta. (Ja sam ispala malo glupa kad su me prvi put ovde pregledali jer dok mi je sestra merila „vitalne znake” stavila mi je taj toplomer u usta a ja ih nisam zatvorila, pa se ona smejala i pitala da li sam nekad bila kod lekara :)). Na sluznicama je uvek za 0,3 do 0,7 stepeni visa od vrednosti na kozi.rnTo za utrogestan je bilo u dogovoru sa tvojim ginekologom? Ne znam kako je sa prirodnim VTO, ali se u klasicnom obično nastavlja utrogestan, nekad čak čitav prvi trimestar. Međutim, ovih dana bas čitam dosta o progesteronu, i cinjenica je, kažu, da njegova zastitna uloga (tog spolja unetog progesterona)i nije velika kao što se mislilo. To je malo kontroverzno još uvek.rnUh, bas bih volela da nas obradujes!rn
iva30
(sociolog)
05. novembar 2008. u 14.43
Anuska, rnNapravila sam kucni test - pozitivan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nisam mogla da verujem pa nazvala bolnicu i sestra (svi me već znaju) je rekla Ivo odmah dolazi da mi to lepo potvrdimo...Odma smo otisli i potvrdili...Na rezultat piše POZITIVAN, ali nema vrednosti bete...izgleda kod nas tako rade, takav je isti bio i od dugarice kada je dobila pozitivni test.rnrnSutra mi je doktor dezuran pa idem da vidim šta će reci...ne znam dali je rano za UZ...saznacu sutra.rnrnOsjecam se odlično, ne mogu da verujem koliko sam smirena (muzic se tako rastrevozio, nije znao sto da uradi, skakao od radosti...a ja zbunjena uzela test ispred sebe i posmatram dve crvene crtice) rnrnPozdravljam te puno i želim ti da ukoro dobijes BIG POSTIVE rnrnI svim ostalim curama koi to ocekuju!!!!!rnrnShvatila sam edno: SAMO OPUSTENO! Ja u principu to nisam ali ovo je prvi put da sam se bila pomirila sa bilo koji ishod i pre nego sto sam krenula u postupak...rnrnObjavicu svima kada saznam malo vise :)
nabla
(tragac)
05. novembar 2008. u 15.27
Cestitam Ivo!!!!!!!!!!!!!!!!!rnrnUtrogestan obavezno nastavi, odmah veceras!!!!!!!!rnrnI obavezno da na početku strane objavis svima za trudnoću i šta, ko, kako, gde i slično :)))))rnrnPusa :)))
Anuska-moja
(cekalica)
06. novembar 2008. u 09.05
E, pa zaista divna vest! Cestitam, cesitam, čestitam! rnMnogo mi je drago, Ivo... rnMislim da bih i ja uradila to što Nabla kaže. Teorija je jedno, ali - za svaku sigurnost, ne skodi. Još juče mi je to malo zasmetalo sto je ukinut utrogestan, ali, rek'o, da ne panicim bez potrebe :)rnVidim ja da se iznad naše teme nizu samo neke trudnjace, zatrpace nas :). Ništa lepse od toga. Možemo i tebe tamo da stavimo.rnNa UZ ćeš, pretpostavljam, za dve nedelje?rnMožeš da izdvojis temu ovde, ili da se prebacis u T&M, da pratimo sve šta se desava...rnNavijamo sad za mrvicu koja je trenutno u intenzivnom poslu - raste! :))rn
iva30
(sociolog)
07. novembar 2008. u 03.16
Hvala vam puno, ja sam još zbunjena...rnrnJuče smo otisli moj Dr je bio dezuran pa nas odmah primio, kad me ugledao rekao uspeli smo, zar ne???? mislila sam da sam ja samo jedan redni broj za njega, ali juče njegov osmjeh... i nije izdrzao da nas ne zagrli oboje...rekao je e ovo je to, zbog ovoga ja radim...rnOnda kad sam rekla za utrogest., odmah me poslao u apoteku da kupim i nastavim terapiju, isto i folnu i aspirin. Na UZ za 10 dana. rnSad imam malo griza savesti zato što sam na svoju ruku prekinula terapiju.rnrnJuče sam imala nešto kao ubode neke u doljni dio trbuha a danas ništa, bas ništa ne osecam. Nadam se da će sve biti u redu.rnrnnapisacu posebnu temu kad bude sve potvrdeno...za sada pokusacu da ne razmisjlam o tome.rnrnHvala vam na sve savjete...i vucem vas za nosice :)
vakiii74
(odmaram se)
07. novembar 2008. u 13.18
Iva srećno draga i uzivaj u trudnoću rnA to što si prekinula terapiju nije nisto strasno nesekiraj se rnrnA kod koga doktora si radila VTO jel možda Lazarevski rnPozdrav do tebe i ekipu tvoju
iva30
(administracija)
09. novembar 2008. u 05.29
Radila sam kod Ivanovski, mlad ali jako dobar. ne znam zašto ali on forsira ovaj prirodni način, bar ja imam takav osecaj zato što me sve vreme odvracao od stimulacije i bas kad je rekao ajde od Januara ćemo da radimo ako ništa i sada ne bude...i eto ja ostala trudna. rnrncekam uz...još 10tak dana
vakiii74
(odmaram se)
09. novembar 2008. u 09.25
Znam ga dobar je doktor odličan meni je radio prvu aspiraciju rnjer mi doktorica morala na seminarrnA ti uzivaj do ultra zvuka i mazi tibicu
denins
(dipl.ecc)
10. novembar 2008. u 08.26
Evo još jedne trudnice među vama, sa željom da Vas ohrabri. rnIvi čestitam !!!!! rnOvim putem želim da vam kažem da zaista teorija ima smisla donekle ali u mom slučaju stvarno nije bilo tako. Moj najveći FSH je bio 14,95 2006 prilikom prve pretrage na koju sam otišla zbog konstatovane oligospermije kod supruga zbog pripreme za ivf,sa 28 godina. U to vreme sa tolikim FSH mene nisu hteli da prime u državni program u Novom Sadu zbog loših rezultata i mojih i suprugovih. Odlučujemo se za Jevremovu , u decembru 2007 ulazimo u postupak, moj FSH 10,9 ali njegov rezultat katastrofa, rađen je ICSI i imala sam 4 jajne ćelije i tri oplođene i vraćene ali bez uspeha. Posle toga opuštanje i u maju ostajem prirodno trudna ,sad sam u sedmom mesecu trudnoće, beskrajno sretna jel smo uspeli da teoriju koju su dr zagovarali da nemamo šanse za prirodnu trudnoću , totalno rasturimo!!!! Ovim postom samo želim da vam ulijem nadu da je sve moguće bez obzira na rezultate koje imate, u medicini 1+1 nemoraju da budu 2. Uvek sam verovala da ćemo uspeti na ovaj ili onaj način. Puno sreće Vam želim i samo pozitivno!!!!
Anuska-moja
(cekalica)
11. novembar 2008. u 09.35
Hvala denins, i čestitam! rnUvek me obraduju upravo takve price, kad se priroda sama izbori. rnŽelim ti ugodan ostatak trudnoće i uspesno „sletanje” :))
iva30
(administracija)
13. novembar 2008. u 03.39
DRage moje...još nekoliko dana do prvi UZrnVeć sam vam rekla da moj test nije pokazao rezultat Bete već samo da je Positive - izgleda to je taj brzi test trudnoće.rnPre dva dana nisam izdrzala i svratila do jedne private laboratorije odma do moje kuce i rezultat Bete je 16600 - za koju nedelju trudnoće odgovara ovaj rezultat. Radila sam 24 dana nakon ET.rnrn
suzisuzi
(informatica)
13. novembar 2008. u 05.59
rezultatot ti e super i odgovara na 7 do 8 nedela (gestaciski se racuna+2nedeli od denot na transverot)http://www.mums.me.uk/docs/BHCG.pdf pogledaj sama
Edina26
15. novembar 2008. u 18.54
Dali neko zna koliko FSH treba da bude kod muskaraca?
Anuska-moja
(cekalica)
16. novembar 2008. u 17.04
U literaturi stoji da su normalne vrednosti FSH kod muskaraca 2-18 UI/l, negde pominju 5-20 UI/l.
U svakom slučaju, u isto vreme mora da se uzme testosteron, da bi nalaz mogao da se interpretira. Ako su i testosteron i FSH niski, onda je problem na „centralnom” nivou tj. hipofize i visih centara u mozgu koji su odgovorni za lucenje hormona. Mislim da je to retko, i da bi tada i sekundarne seksualne karakteristike muskarca trebalo da budu nedovoljno izrazene.
Cesce je da je FSH povisen, a testosteron nizak ili normalan. To onda oznacava da je tzv. germinativni epitel u testisima koji stvara spermatozoide na neki način ostecen. To može biti genetski, ili uzrok može biti nespusten testis, čak i varikocela. Naravno, u tom slučaju spermogram nije dobar, i pokazuje obično vrlo smanjen broj ukupnih i normalnih spermatozoida.

Vrednosti gore navedene su dosta siroke i nije ih bas lako tumaciti, ali kao „najsigurnije” se navode vrednosti oko 7-8 UI/l. Mislim da je, slično kao i kod žena, vrednost preko 11-12 već u „sivoj zoni”. Isto tako, vrednosti ispod 5 rekla bih da su niske.
nena3beba
24. novembar 2008. u 13.29
na mnogim forumima se respituvah, ali nisam još sve skapirala. mislim da je ovde pravo mesto, posle citanja vasih postova, i da je nabla prava osoba :)

moj problem sam otkrila pre par dana. TSH je ispod normale. 0.18 (0.3-5.5). pre mesec dana sam imala vto, stimulisana gonalom-54 ampule i menopurom 6 ampula, nakon et zbog uvecanih jajnika i 2 ciste , bez slobodne tecnosti-primala albumine. pre stimulacije primala diferelin, pre toga mikroginon 2 meseca-3ciklusa. Važno je da naglasim da je tsh pre stimulacije u septembru bio 2.55, a u junu 3.19.
ne znam da li može da se tsh smanji od nečega od toga. ili od stresa? u međuvremenu sam pocela da uzimam cesce razne vitamine, c, e, maticnu mlec sa zen senom, beviplex, folnu kiselinu, gatorade sok, cveklu, i valjda sam sve nabrojala. nabrajam ovo u slučaju da nešto može da utice.
pre ove, imala sam 1 vto 2005 takođe neuspesnu. 7 insemenacija,2 iz prirodnog ciklusa, a 5 sa klomifenskom terapijom - 2 od 5 dana po 2 klomifena-sto je izazvalo hiperstimulaciju(estradiol 1600 i 3600!!!), i 3 sa 5 danax1 tableta-sto je bila adekvatna terapija.

mm ima oligoastenospermiju. za mene su svi dr govorili da je sve ok. ali ocigledno nije.
pitam se da li je nešto od ovoga poremetilo tsh ili je to već tinjalo negde ali niko nije primetio? možda meni te vrednosti variraju cesce ali ne znam. inače sam prilično nervozna i oduvek, posebno poslednjih godina, ali sam to pripisivala neuspesima vezanim za neostvarenu trudnoću. a da, 2007 sam imala prirodnu trudnoću (posto spermogram varira), ali je zavrsila u 6 nedelji-ne zna se zašto.

još da dodam, možda bude od koristi, da od pre oko godinu, verovatno zbog velikog stresa, primetih ciste u grudima, koje se ni posle 3 kontrole -svaka 3 meseca, nisu smanjivale-naprotiv rasle su i grupisale se. 1 je čak 22mm. možda ima veze sa prolaktinom, koji je oko 530 (<650) u granicama ali prilično visok po meni.

sad sam, opisala sve sto mislim da može da utice, pa ako neko ima neki zakljucak...

hvala unapred.
ne znam da li da jurim prvo kod ginekologa ili opste prakse, i ko mi daje uput za endokrinologa? i gde da nađemdobrog ginekoloskog endokrinologa?
Anuska-moja
(cekalica)
25. novembar 2008. u 13.38
Draga nena,

Ne znam gde živis, gde si radila vto, koliko imaš godina, kakvi su ti drugi hormoni itd.

Nizak TSH neposredno nakon VTO (u kojem si dobijala razne lekove, ukljucujuci depherelin) može samo da bude posledica supresije koju su ti silni hormoni napravili. Jako je bitno da se znaju i vrednosti T4 i T3 (ili bar T4) da bi se videlo da li je TSH nizak primarno (zbog supresije u centru, tj. delu mozga gde se luce stimulatori za TSH) ili je nizak zato što su visoki hormoni stitne zlezde (T4 i T3).

Ako su hormoni stitne zlezde normalni, mislim da treba samo da ponovis TSH kad se organizam „ocisti” od silnih hormoskih lekova koje si dobila za VTO. Ako su T4 i T3 visoki, znači da imaš primarno poremecaj na nivou stitne zlezde (vidim da si ranije imala čak malo povisen TSH, preko 3, sto bas i nije poželjno).

Osim toga, ako je TSH fiksno snizen, moras da uradis i FSH, LH, možda čak i još neke hormone - koji se luce na istom mestu gde i TSH (hipofiza, koja pripada mozdanim strukturama)- trebalo bi da su onda i oni niski, tj. suprimirani.

Mislim, lično, da su ti i ciste na grudima posledica hormonske stimulacije, sto u VTO siklusima, sto u inseminacijama sa stimulacijom., Ti si, ocigledno, sklona hiperstimulaciji jajnika... i treba ti dobar ginekolog da vodi stimulaciju. Gde si radila do sada? Da nemas PCOS?

U svakom slučaju, ako si u Beogradu ili okolini, Nabla je već pomenula da je Prof. Vujovic, koja radi u Institutu za endokrinologiju, a i privatno, najbolji reproduktivni endokrinolog kod nas. Privatno se ceka par nedelja na pregled kod nje, a u državnoj ustanovi oko 6 meseci :(. Možda će se Nabla javiti da ostavi kontakt adresu ili tel. ali mislim da ih možeš pronaći i na doktor.co.yu forumu u temi o donaciji jajnih celija.

Srećno!

nena3beba
26. novembar 2008. u 02.50
Draga Anuska
hvala ti!
imam 36 godina i u bgd sam. drugi hormoni su ok kako kažu dr, ali meni u ponekom ciklusu se čini da neki mogu biti i bolji. mislim u granicama su ali npr progesteron je blize donjoj a prolaktin blize gornjoj (znam da to nevalja). FSH je poslednji put bio 8,6 u ff, sto takođe mislim da nije bas obecavajuce. sad ću da ponovim za koji dan. verovatno mi se smanjuje rezerva.
sutra ću da ispisem vrednosti fsh, lh , i ostalih -nemam sad kod sebe.
a sad bih da vas pitam nešto drugo. imuno analize su mi spansko selo.
radila sam nešto ali ne znam da li treba još nešto. pomozite.
na torlaku radjeno:
ASA MAR metodom -nema antitela
e sad ovo prepisujem:

IMMUNO CAP * EllA tm System *
Cardiolipin IgG Well: 3.1 GPL-U/ml
beta2-Glycoprotein I IgG Well: 0.5 U/ml

Referentne vrednosti
negativan <7 U/ml
sumnjiv 7-10
pozitivan>10

Symphony Well: 0.1 Ratio , negativan
-U1RNP
-SS-A/Ro
-SS-B/La
-Centromere B
-Scl-70
-Jo-1
-Sm

Referentne vrednosti
negativan <0.7 Ratio
sumnjiv 0.7-1.0 Ratio
pozitivan>1.0 Ratio

vidim da je sve ok, ali ne znam kojoj grupi imuno analiza ovo pripada, tj šta mi je ostalo da uradim. pretpostavljam immuno na stitnu zlezdu i šta još?
hvala vam i valjda ne davim previse

nena3beba
26. novembar 2008. u 02.58
anuska zaboravih da ti odgovorim.
radila sam vto kod papica i u visegradskoj.
nemam PCOS, bar mi niko nije rekao (a nisam ni gojazna, dlakava, menstruacije su mi redovne prilično - na 24-25-26 dana, poremete se samo posle vto ili ako se prehladim pa dobijem dan ranije, a vto mi obično produzi da dobijem kasnije , na 28 dana.)
Folikuli mi obično sporije napreduju, ali poslednja 2 dana dostignu tih 20-22mm, a endometrijum malo losije-bude oko 10-11mm.
estradiol mi ponekad bude nizi- oko 150, ali uglavnom je oko 300 u ovulacionoj fazi.

primetila sam da su mi u visegradskoj krenuli sa stimulacijom 4 dc a ne drugog, zato što sam tako stigla na red. odgovor jajnika je u početku bio los pa su mi povecali dozu gonala pa čak i dodali menopur na kraju. da li je možda to što su krenuli sa stimulacijom kasnije uzrok ovome ili to što sam dugo bila na kontraceptivima 2 meseca-3 ciklusa, i diferelinu?
ili to nema veze već mi je STVARNO odgovor jajnika los, pa su me s razlogom, hiperstimulisali?
Anuska-moja
(cekalica)
26. novembar 2008. u 10.06
Prvo, što se tiče imunoanaliza.
Kao sto si i sama videla u referentnim vrednostima, one su sve o.k. To sto si radila jesu antitela koja se javljaju kod nekih autoimunih bolesti, tipa antifosfolipidnog sindroma (koji dovodi do tromboza i pobacaja), sistemskog lupusa i sličnih bolesti iz te grupe.

Sve one imaju sličan mehanizam kojim, navodno, ometaju trudnoću: dovode do pojacane viskoznosti krvi i sklonosti ka trombozama cime se kompromituje pravilna implantacija i održavanje ploda u materici. Nije bas dokazano da mogu direktno da unistavaju embrion, bar ja ne znam... vise mu „otezavaju zivot” :(. ASA su antispermatozoidna antitela koja, naravno, ne dozvoljavaju ni oplodjenje.

U svakom slučaju - ništa od navedenog nemas!

Ne znam još uvek za te druge hormone (napisaces posle) ali mislim, lično, da si se vise uplasila nego sto treba. Verujem da će se TSH normalizovati i da je to, kao sto rekoh, zbog centralne supresije, a ne problema sa stitnom zledom. E, sad, ako su ti hormoni stitne zlezde visoki (ili niski, čak), to je druga prica, onda se rade tzv. antitela na TSH receptor, i još neka ispitivanja. To ti govorim samo zbog tvoje zabrinutosti i toga sto si navela kako si jako nervozna - jer hipertireoza može da bude pracena emotivnom labilnoscu, lupanjem srca, znojenjem, toplotom, vlaznom kozom, gubitkom u tezini itd. Ali i dalje ne mislim da imaš ista slično :))

Što se tiče smanjene rezerve, sumnjam da imaš i to. FSH ispod 9 je sasvim o.k. Estrogen je isto pristojan, a progesteron u krvi ima malu vrednost u proceni njegovog lucenja jer se on luci pulzatilno i sve zavisi u kom si trenutku uzela krv (sat vremena pre ili posle - razlika je, a niko ne može da pogodi kad će „talas”). Osim toga, ti si čak i na klomifen reagovala hiperstimulacijom - ne znam kako onda možeš da imaš smanjenu rezervu!?

Ja se ne razumem previse u protokole za VTO (nisam još do toga dosla, možda ću uskoro...)ali mi se tu nešto ne slaze. Ne bih rekla da je odgovor tvojih jajnika los, kad si uspela da napravis hiperstimulaciju (ovaj poslednji put si dobijala i albumine?),možda ti je pre potreban finije podesen protokol... Ne znam.

Probaj da se opustis malo. Nemoj toliko da tragas za greškom u sebi. Vi već imate dijagnozu i razlog infertiliteta. Nije uopste cudno da VTO ne uspe dva puta, a radila si i imunoloske analize koje su o.k. A kako će i da uspe kad si razvila hiperstimulaciju?!

Vidim da devojke ovde preporucuju Ivanovice ili Jevremovu - tamo su najbolji strucnjaci, izgleda. Ako imaš uslova, možda da probaš tamo za par meseci, kad se sve sredi i smiri u tvom organizmu?

nena3beba
26. novembar 2008. u 10.30
hvala još jednom.

odgovorj jajnika mi je kako rekose na poslednjoj vto bio los, tj sporije su mi napredovali folikuli i estradiol (meni bio 100 na prvom vadjenju a ostalima preko 500), pa su oni dodavali prvo gonale, pa na kraju i menopur. ja sam naglasila dr da meni i u prirodnom ciklusu jc sporije napreduju do 2 dana pred ovulaciju, ali da onda ipak uglavnom ispadnu lepi, veliki i zreli. ali dr kaže da to ne valja. da moraju ravnomernije da napreduju. pa je ipak dodat menopur na kraju. zbog koga je , po meni i doslo do blage hiperstimulacije (kažem blage jer nije bilo slobodne tecnosti, samo uvecani jajnici do 87mm). verovatno ni to ne bih saznala da nisam 5 dana od et dobila temp preko 38C, koja je trajala 6 sati pa pala sama od sebe, i sutradan otisla na kliniku gde su me onda pogledali na uz i ustanovili uvecanje jajnika.

sad ne znam, možda moj odgovor i nije los, ali posle mnogo kontraceptiva i diferelina ispade takav.

sutra ti pišem ostale hormone.
hvala još jednom
loret
(kvizer)
26. novembar 2008. u 12.01
Pozdrav svima, zaista ste verzirane i dobronamerne, naročito Nabla i Anuska.Ako neka zna, da mi pojasni, šta znaci kad piše PN 12? Naime, uradjen je ivf iz prirodnog ciklusa, i posle opisa piše; kontrola oplodnje 12 pn Da li to oznacava kvalitet embriona? Bio je jedan folikul i jedna j. celija.I ja spadam u kategoriju poor responder, hormoni su dobri za moje godine s tim sto je uvek treceg dana ciklusa blago povisen tsh, a zatim se stabilizuje ali je preko 3.Dr. oko toga ne brine mnogo jer su ostali rezultati vezani za tsh u granicama normale.Cestitam Ivi, i želim da se i meni desi isto, mada sam svesna da su sanse male.
Anuska-moja
(cekalica)
26. novembar 2008. u 14.07
PN je skracenica od \„pronuclear\” i može da se koristi za samu jajnu celiju, ili tek oplodjen zigot. Naime, zigot u PN stadijumu se još ne smatra embrionom jer je genetski materijal jajne celije i spermatozoida još uvek fizicki odvojen tj. nisu se „smuckali” :)

Oznaka 12 je verovatno „skoring” zigota. To rade molekularni biolozi. Ne znam detalje, ali znam da oni na mikroskopu posmatraju zigot i lepo mogu da vide broj i izgled tih „pronukleusa” - najbolje je kad su broj i velicine sa svake strane tj. genetski materijal sa zenske i muske strane - podjednaki. Znaci, to je ono sto biolozi kažu da zigot tj. buduci embrion „izgleda lepo” ili ne izgleda, a posle vide da li se deli lepo ili ne...

Konkretno, samo sam jedan rad nasla (sigurno ih ima vise, ali citajuci shvatila sam da ništa nije apsolutno pa sam izgubila strpljenje) gde upoređuju PD skoring sa brojem ostvarenih trudnoća. Navodno, oni su uzeli 13 kao granicu - u grupi sa PD 13 i vise broj ostvarenih trudnoća je bio 22%, a u grupi sa manje od 13- 4%. Zvuci obeshrabrujuce, ali! Pitanje je u koje vreme se gledaju zigoti, i kako... Kada i kako to rade kod nas, ja ne znam. Mislim da nekad samo treba verovati i osloniti se na to šta biolog (ili ginekolog) kaže - da li embrion izgleda dobro ili ne. Ili čak ne pitati ni to, samo verovati! Od mnogo nauke nekad samo zaboli glava...:)). U jednom radu nadjoh, recimo, da je ostvarena trudnoća sa oocitom bez ijednog pronukleusa- pa eto sad!

Loret, želim ti sreću, u svakom slučaju. Meni to zvuci sasvim dobro, a nikad se ne zna na koji način će da upali :))

nena3beba
27. novembar 2008. u 06.01
Evo i mene sa dodatnim pitanjima. Pronasla sam nalaze hormona.
Ovo je od letos, znaci pre poslednje vto:

3dc
FSH 8.69 (4-13)
LH 3.92 (1-18)
ESTRADIOL 149 (143-694)
PROGESTERON 1.06 (0.15-1.10)

11 dc folikulometrija: na desnom jajniku folikul 20x18 mm, endometrijum 11mm

14 dc (vrlo verovatno ovulacija već prošla 12dc)druga laboratorija-nema ref svih vrednosti (državna ustanova!)
FSH 7.5 ij/l
LH 5.6 ij/l
PROLAKTIN 523 (do 650)
PROGESTERON 9.8 nmol/l
ESTRADIOL 326 pmol/l
TESTOSTERON 2.1 nmol/l (do 3)
T4 85 nmol/l (66-181)
TSH 3.19 mij/l (0.27-4.2)

21 dc
FSH 3.6 ij/l
LH 4.4 ij/l
PROGESTERON 16.2 nmol/l
ESTRADIOL 501 pmol/l

E sad sve je u granicama, ali nešto je blize granicama pa ne znam da li smeta.

EVO I JEDNOG NALAZA PRE PRVE VTO KOJA JE BILA 3 GODINE RANIJE (verovatno se uticaj te vto za 3 godine sredio, ali pišem i ovo jer ne znam da li je u startu sve bilo ok-iako su dr govorili da jeste)
ova analiza je radjena 14dc koji je trajao 24 dana i verovatno je ovulacija već bila prošla posto sam tada oko 11 dana ciklusa obično imala ovulaciju). tako da je verovatno u pitanju prelaz iz of ka lf, ili možda već lf ciklusa. dakle:

FSH 3.06 of (5.8-21) lf(1.2-9)
LH 11.4 of (17-77) lf (0-14.7)
PROGESTERON 8.24 of (2.5-7.4) lf (13.9-90)
PROLAKTIN 541 (95-620)
ESTRADIOL 31 of (34-400) lf (27-246)
TESTOSTERON 2.4 (0.5-2.8)

drugo, kad sam uradila et, posle 5 dana dobila temp preko 38, koja je trajala 6 sati pa prestala sama. sutradan odem ja kod dr i pogledaju me na uz i ustanove uvecanje jajnika na 87 i dadose mi 6 albumina da primim i rekose da uradim biohemiju. uradih ja to, ali kad sam donela ništa mi ne objasnise. a nisu sve analize ok. evo, kako izgleda. tek ovo ništa ne razumem. prepisujem samo ove sto nisu dobre ili su blizu granice:

glukoza 3.8 (4.1-6.4)
hdl holesterol 0.97 (1.03-1.6)
gvozdje supprised (r) OIR LO

CALCULATED VALUES (OVDE NEMA REF VREDNOSTI)
LDL HOLESTEROL 2.06 mmol/L
NON-HDL 2.83 MMOL/L
FAKTOR RIZIKA 3.92
ATERO INDEKS 2.12

dalje
vreme krvarenja 2.5 min (1-3min)
vreme koagulacije 7 min (4-10)

WBC 11.9 G/L (4-10)
GRN 9.6 (1.8-7)

a ovo je dr zaokruzila kad sam joj donela rezultate. verovatno je to bilo najvaznije od informacija povodom embriona:
HGB 151 g/L (115-170)
HCT 0.445 L/L (0.350-0.540)

znam da mnogo pitam, ali jedino ovde mogu dobiti pravi odgovor. primetila sam da su svi dr usko specijalizovani pa ne umeju ili neće da objasne sve. hvala unapred i izvinite na gnjavazi.
loret
(kvizer)
27. novembar 2008. u 13.38
Anuska, hvala za informacije, sila si!Javicu svakako, i mene bas zanima na šta će izaci!
Anuska-moja
(cekalica)
27. novembar 2008. u 16.31
Draga Neno, komentarisacu detaljnije sutra jer sad nemam vremena - kod nas je praznik (Thanksgiving), pa idemo u goste :)) - ali ne vidim na prvi pogled ništa zabrinjavajuce...
nena3beba
28. novembar 2008. u 03.40
hvala anuska!
polako, kad stignes.
Anuska-moja
(cekalica)
28. novembar 2008. u 11.42
Evo, da sad pokusam nešto da rastumacim...

Prvo, što se tiče hormona - oni su dobri. PCOS svakako nemas jer je odnos FSH i LH takav da ne govori tome u prilog. To sam samo pomenula zbog hiperstimulacije, jer su žene sa PCOS tome najsklonije.
Ocigledno je oba puta kad si hormone radila 14. dana ovulacija već prošla jer ti je LH nizi, sto znači da je onaj „talas” pred ovulaciju već prosao (tad LH bude preko 30, 40).
Progesteron jeste nizi za lutealnu fazu - ali, kao sto sam već ranije pomenula, njegov nivo u krvi je vrlo promenljiv iz casa u cas, zatim, pokazano je da i žene koje su imale u 21. danu nizak progesteron, uspevale su bez problema da iznesu trudnoću, bez suplementacije. A već kad radis VTO - obično je utrogestan deo protokola pa ne bi to trebalo da bude razlog neuspeha.

T4 ti je ranije bio o.k., ali sad nisi radila zajedno sa TSH?
Prolaktin mislim isto da ne treba da te brine. On je često na gornjoj granici, ili malo preko toga, jer je to hormon najpodlozniji uticaju stresa. Isto se menja njegov nivo u toku dana pa se nekad radi profil - ujutu, podne, uvece.

Ovaj biohemijski profil koji si radila u toku hiperstimulacije je takođe o.k. Glukoza od 3,8 je sasvim dobra - ocigledno je bilo naste vadjena krv?, HDL holesterol je bolje kad je preko 1, ali mislim da je 0,97 sasvim prihvatljivo, posebno sto je LDL ispod 3, a i ostali indeksi koje si navela dobri. Za gvozdje mi nije jasno šta ono znaci jer ne vidim vrednost, ali nema veze.

Krvnu sliku sa WBC (leukociti ) i GRN (granulociti) su radili zbog temperature, da bi videli da se nije i neka infekcija umesala, ali u toj fazi leukocti od 11,9 sa predominacijom granulocita mislim da nisu zabrinjavajuci. (I neki hormoni, i stres, mogu da pomere taj granulocitni pul u krvotok pa se dobije tako visa vrednost koja ipak ne oznacava infekciju).

Ono sto je doktorka podvukla - hemoglobin i hematokrit - jeste zbog toga što se vidi da si bila u izvesnoj hemokoncentraciji (pretposta vljam da inače nemas tako dobar hemoglobin :)) što se desava kad krene sindrom hiperstimulacije. Iako se nije nakupila slobodna tecnost u trbusnoj duplji, ipak si bila u početnoj hipestimulaciji sa blagom dehidracijom i, zbog toga, „koncentrovanijom” krvi. To svakako nije dobro jer stvara uslove za trombozu, ali kod tebe se to zavrsilo na toj početnoj fazi, a i vreme krvarenja i koagulacije ti je bilo dobro.

Ne znam šta još da ti kažem... Kao sto rekoh, ne razumem se u protokole, ali neki moj utisak jeste da su te mnogo suprimirali a potom naglo i previse stimulirali... Možda nisam u pravu. Ako imaš poverenje u svog ginekologa, nastavi da se dalje boris s njom/njim. Ako ne, možda da razmislis o promeni. To su previse važne stvari, a i imaš već 36 godinica (ne brini,po hormonskom statusu i izgledu jajnika si mladja od mene :), a ja još nisam ni pocela sa stimulacijama i VTO)... Ovde pominju Ivanovice koji imaju individualan pristup - možda da se javis njima, jer ocigledno nisi iz „serijske proizvodnje” da ti jajnici odreaguju kako neko zamisli... Da li si sve drugo odradila, racimo laparaskopiju? Ne znam, to je samo ideja...
nena3beba
30. novembar 2008. u 13.57
anuska divna si!
kako sve to znaš? mora da se dugo boris sa ovim pa te zivot i losi doktori naterali da znaš sve sama...
hvala ti. sad mi je jasnije.
razmišljam o ivanovicima, ali mm razocaran našim lekarima sad insistira na inostranstvu. na listi su skoplje mala bogorodica-iz prirodnog ciklusa, segedin-kaali, i prag-pronatal.
ali od kraja januara, početka februara.

još ću izvaditi ft4 da bi znala za taj tsh da li je privremen. jel nemoram ponovo posle 2 nedelje da vadim i tsh ili bi trebalo ipak zajdeno i tsh i ft4 da uradim?

kakav je tvoj plan?
nena3beba
01. decembar 2008. u 03.25
imam novosti. bila sam kod dr i pokazala joj tsh (14dc) i prolaktin (20dc), i ona mi kaže da se oba rade u prvoj fazi ciklusa, pa možda ovo nisu relevantne vrednosti.
ja nešto mislim da bi bez obzira na fazu ciklusa oba ova hormona morala da budu priblizno uvek ista ako je sve ok.

anuska nisam ti rekla za laporaskopiju. nisam je radila, jer kad god sam pitala dal treba i to, rekose mi da se na uz ništa ne vidi i nema indicija da se radi laporoskopija. ne znam da li da insistiram.
nena3beba
01. decembar 2008. u 03.28
a da li neko zna jel moguće negde u državnoj ustanovi , na uput, uraditi hiv i hepatitis i toxoplazme? miniram temu, izvinite.
nena3beba
01. decembar 2008. u 05.19
anuska jedna zenica mi dade ovaj link http://heartdisease.about.com/cs/cholesterol/a/raiseHDL.htm
„kako podici nivo dobrog holesterola”

možda nekom zatreba
Anuska-moja
(cekalica)
01. decembar 2008. u 10.35
Neno, slazem se sa izborom tvog muza - sve tri klinike su zaista strucne. Mislila sam da ti pomenem VTO iz prirodnog ciklusa; jeste da su sanse mnogo manje nego u stimulisanom VTO, ali mnogo manje sopstvenog zdravlja (sto je najvaznije) i materijalnih sredstava ulazes (ne znam koliko to kosta, ali verovatno manje od klasicnog jer su lekovi za stimulaciju skupi). Evo, Ivi sa ovog foruma je uspelo, a i Loret je u postupku, pa se nadamo :))

Za hormone, malo mi je cudno sto je doktorka tako rekla, jer ni TSH ni prolaktin ne bi trebalo da imaju veze sa fazom ciklusa?! Ili ja ne znam te stvari... U svakom slučaju, ne mislim da treba da zuris sa analizom fT4, i najbolje da je uradis zajedno, u istoj laboratoriji, sa TSH. Ako već doktorka tako misli, najbolje da ih uradis na početku tvog iduceg ciklusa.

Za laparaskopiju - meni je, lično, doktor ovde u SAD (u jednoj od najboljih bolnica za ginekologiju), iako su mi i ultrazvuk i HSG normalni, tražio laparaskopiju. Pre toga treba da uradim i biopsiju endometrijuma - za dva dana je zakazana- da se vidi imam li deficit lutealne faze tj. progesterona. (Neki doktori osporavaju vrednost te analize, ali ja ću je uraditi jer prosto imam poverenja u svog doktora i uradicu sve sto misli da treba.). Ako biopsija ne bude dobra, onda ćemo pokusavati još 4 meseca uz supstituciju hormona (tako sam ja shvatila), a ako biopsija bude dobra, ili ako i nakon ta 4 meseca uz terapiju ne dodje do trudnoće, ceka me laparaskopija. Mislim da, s obzirom da si ti još imala dva VTO i inseminacije, bez uspeha, da se naglasava potreba laparaskopije... to je bar moje mišljenje. Ali - ja nisam ginekolog, iako sam medicinar (pa stoga baratam s ovim terminima :))

Mislim da ove mikrobioloske analize možeš uz uput uraditi na Infektivoj klinici (kod Karadjordjevog parka). Sigurno rade te analize, ali ne znam kako funkcionise sada sa uputima tamo...

Znaci, moj plan je: biopsija endometrijuma, laparaskopija, i tek onda VTO. S obzirom da imam povisen FSH, neću odugovlaciti mnogo, ali ipak ne želim ni da zbrzam stvari. Za par nedelja ću napuniti 35, ali mm i ja nismo ni dve godine u braku... Ja sam se mnogo tripovala oko mojih nalaza hormona, i krivila sebe, da bih napokon shvatila koliko je to glupo i koliko time otezavam mogućnost da ikad ostanem trudna. Ne bi me cudilo da sam s takvim stavom, i konstantnim stresom, i napravila taj hormonski poremecaj...

Zato, polako, biće treca sreća :))

nena3beba
05. decembar 2008. u 05.34
hvala ti anuska moja!

i srećno!

moramo se opustiti malo. svi mi to govore a ja nikako :)
vremejezabebe
(visi fizio terapeut)
10. decembar 2008. u 12.23
devojke meni posle stimulacije na punkciji folikuli prazni .šta da radim jer postoji rešenje ili objašnjenje molim vas odgovorite mi
nena3beba
11. decembar 2008. u 02.07
uh!
ne razumem se mnogo, ali nabla i anuska sigurno znaju!
možda je samo taj ciklus takav, možda ti je stimulacija bila neodgovarajuca... ne znam... al sad ću bas da izgoolujem malo... dok ti neko ne odgovori.
a gde si radila? šta si primala i koliko? jesi pila kontraceptive pre stimulacije? koliko dugo?
nena3beba
11. decembar 2008. u 02.18
koliki ti je bio estradiol u pred punkciju tj ovulaciju? koliki ti je fsh?
nena3beba
11. decembar 2008. u 02.26
evo jednog objašnjenja:„Meni su se prije 4 godine zaredali prazni folikuli tri puta zaredom(tri uzastopna mjeseca). Bila sam već očajna, ali dr. J je tada rekao da je to isto normalno, i da niti najplodnije žene nemaju svaki mjesec jajnu stanicu. Također je rekao da to može biti i njegova greška, jer je možda folikul već bio u stanju pucanja pa je trebao obaviti punkciju koji sat ranije (što naravno nije moguće) ili je jednostavno jajna stanica ostala u ostacima folikula - nekad nisu u stanju izvući svu tekućinu. ”
nena3beba
11. decembar 2008. u 02.49
i još jednog:
„Not every follicle contains an egg. Occasionally, no eggs are collected, so-called ”empty follicle syndrome„. The reported incidence is about 1%. Sometimes, giving another dose of hCG and scheduling another egg collection 24 hours later could salvage the cycle. The cause of empty follicle syndrome is unknown, but it is possible that it is a drug related rather than a clinical problem.”
http://www.ivf-infertility.com/ivf/standard/procedure/egg.php
vremejezabebe
(visi fizio terapeut)
11. decembar 2008. u 03.37
radila sam kod ivanovica ,pocela sam sa stedirilom mesec dana a onda klomifen 3-7dc pa po 2 menopura 5 dana, pa cetrotid 3 amp i orvitel1 amp nemam podatak koliki je fsh ili e2 nisam pitala gocu zelala sam da se sto manje mesam u to .inače prošlu neuspelu stimulaciju sam imala s 6 menopura dnevno ali je prekinuta zbog lošeg odgovora jajnika ,pa sam u oktobru uz klomifen i menopur imala 3 fol i odradjena mi je insem posto je sve drugo u redu jajovodi i spermogram i sad ovo sto sam napisala mislim da sam ovog puta imala 2 folikula ali prazna sigurno su i oni u oktobru bili prazni .
nabla
(tragac)
11. decembar 2008. u 07.55
Vreme..je...za bebe :)

Mislim da je prilično jasno zašto „prazan” folikul. Već sam ti na Doktoru napisala da klomifen kod nekih žena tako deluje a da nisam znala da si ga uzimala. Ja sam s minimalnom dozom (1 tabletica dnevno) klomifena od 3-7 dc imala 4 folikula- ali su otisli u ciste, pa je doca prokomentarisao da su najverovatije to „prazni folikuli”, odn. da jc niu bile dovoljno kvalitetne, zrele...
I obično ako žena reaguje u startu na njega tako, onda ga u buducnosti treba izbegavati.

Cok
Anuska-moja
(cekalica)
11. decembar 2008. u 11.08
Samo da dodam još jedan ohrabrujuci post sa FertilityThoughts foruma:

„I wanted to post an update about empty follicles. Last year, on my first IVF attempt, I was told after the retrieval that i had ”empty follicles.„ My doctor said he had never had this before and he had no other thoughts about why this may have occured but that perhaps I had a condition where I would always yield ”empty follicles„. My husband and I were devastated. We did as much research as we possibly could and as you probably know, there's not a lot out there. We especially wondered what the fertility outcomes were of people who had at least one round of ”empty follicles.„ We ended up doing another two rounds of IVF and even though the retrieved follicle count was low (5 and 7 follicles), the follicles were not empty! I gave birth to a healthy, 8pound-6oz baby in August. I'm still not sure why my follicles were empty in the first IVF attempt but I went on to have a healthy baby.
There is hope after empty follicles!”

Ako ne vladas dobro engleskim, ukratko: prvi IVF sa praznim folikulima, nisu odustali i radili su još dva, i u trecom IVF-u su dobili 7 folikula (u drugom je bilo 5 ali je bio neuspesan) i iz tog pokusaja imaju zdravu bebu!

I ja bih rekla da to često može biti zbog neodgovarajuceg (ne pogresnog već jednostavno neodgovarajuceg jer svi smo razliciti) protokola.. i da se drugacijom stimulacijom ili u drugom ciklusu još mogu naći dobre jajne celije. A i jedna je dovoljna! Eto, Nabla kaže da može biti zbog Klomifena... ja sam pronasla neke clanke o uspesnoj terapiji -znaci, nije bezadezno - takvog stanja, ali moram još da ih iscitam, pa ću se javiti kasnije, ako budem imala nešto konkretno da kažem :)

Drago mi je da je i Nabla malo „sletela” na ove strane ponovo :))Čitam je i na drugom forumu, ali se nekako još nisam odlucila da se i tamo javim...
Anuska-moja
(cekalica)
11. decembar 2008. u 16.50
Jao, ispisah čitavu elaboraciju, kad nestade post... u etar...

Evo, sad ponovo, koliko uspem da reprodukujem:

Nasla sam jedan dobar clanak o empty follicule syndrome (EFS), zapravo pregled svih do sada objavljenih slučajeva.

Kažu: postoji pravi i lažni EFS. Ne znam da li ti je odradjen beta HCG na dan apsiracije jer bi to trebalo videti kad se već dobiju prazni folikuli. Ako je beta nizak, onda je to „lažni” EFS i nastao je bilo zbog toga sto lek nije dat na pravilan način, nije se dobro resorbovao ili se razgradio u organizmu. Ako je beta visok, sto bi trebalo da bude nakon Ovitrela (koji je rekombinatni bet HCG)i ako su se folikuli dobro razvijali, estradiol bio dobar... onda je to „pravi ”EFS.

Ono sto je ohrabrujuce jeste da je najveci broj slučajeva EFS-a mogao da se izbegne tj. bio je odraz „ljudskog faktora” a ne neke patologije koju žena ima. Tome posebno govori u prilog i to što veliki broj parova sa EFS zapravo ima muski faktor kao uzrok steriliteta. Osim toga, najveci broj žena je imao normalan FSH i estradiol, sto govori i da imaju dobru ovarijalnu rezervu... Pominju i to da se u prirodnim ciklusima desava normalno da nema folikula u pojedinim ciklusima.

Oni predlazu ovakav način ispitivanja i tretmana:
1. ako se na jednom jajniku aspiracijom dobiju prazni folikuli - proveriti prvo da nije doslo do prevremen ovulacije i da li je beta HCG pravilno dat
2. proveriti nivo beta HCG-a
3. ako je beta HCG nizak (ispod 40) savetuju „rescue” prtokol - dati 10.000 Ui beta HCG (i to drugacijeg!) i ponoviti aspiraciju za 36h ili vise
4. ako je beta HCG preko 40,tj. normalna - probati drugi jajnik
5. ako nema oocita ni na drugom jajniku, niti nakon nove doze beta HCG imaju 3 opcije: ponoviti ciklus sa blazom stimulacijom + rekombinantni HCG ili rekombinantni LH; druga opcija je: koristiti GnRh agonist u antagonist-down regulisanom cilkusu da se izazove prirodan tj. endogeni LH talas, i treca: isti protokol kao pre, ali se koristi drugaciji lek sa beta HCG

Da ne pobegne, objavicu ovako, pa pisati još...

Anuska-moja
(cekalica)
11. decembar 2008. u 17.08
Znaci, ovako - situacija nije beznadezna...
Pretpostavljam da je tvoj FSH bio dobar jer ti Ivanovic ne bi ni radili stimulaciju da nije. Ne znam koliko imaš godina? U ovom radu o kojem sam ti pricala najveci broj žena je bio ispod 35 godina, sto znači da godine i smanjena ovarijalna rezerva i nisu najverovatniji uzrok, kao što se ranije mislilo...

U jednom clanku sam nasla, doduse, da je sansa da se ponovi EFS 24% kad je žena od 35 do 39 godina, a 57% kad je 40 i preko. U drugom, opet, da je jedna žena imala dva IVF ciklusa sa praznim folikulima a da su u trecem IVF-u umesto beta HCG za izazivanje ovulacije (Ovitrel kod tebe, sto je rekombinantni beta HCG) dali buserelin (Suprefact) koji je stimulisao prirodan LH te su nakon 24 h aspirirali 9 celija! Od tih 9- 7 se oplodilo, vratili su joj dva embriona i zamrzli 4 koja su isto bila dobra. Taj ciklus, na zalost, nije uspeo, ali su planirali sledeći sa smrzlicima, ali tome ne znam ishod...

Hoću samo da kažem, nemoj da odustajes.

Ovo je inače naziv preglednog clanka o kojem sam ti pisala:

Empty follicle syndrome: the reality of a controversial
syndrome, a systematic review
Tania Luisa Stevenson, M.B.Ch.B.,a and Hany Lashen, F.R.C.O.G.b,

... ako te zanima da još nešto izvuces, i ako uopste imaš takvih interesovanja... Razumem ako nemas :)) jer ne treba tebi nauka - tebi treba ono sto i svima nama... beba.

Želim ti puno sreće na tom putu!
vremejezabebe
(visi fizio terapeut)
12. decembar 2008. u 03.47
hvala vam drage moje ,anuska imam 27 god i mah fsh 21 koji se sa kontraceptivima spusti na 13 ,11 i tako u svakom slučaju ne očajavam ohrabrujuce je cuti ovako nešto pa se nadam da ima nsde
sharlota
(bez zanimanja)
16. decembar 2008. u 14.04
evo mene ponovo,
u međuvremenu sam prošla kroz dva IUI,od čega je drugi bio uspjesan.
za stimulaciju su koristili gonal-F i femaru.
što se fsh tiče skinula sam ga na(prije toga je varirao od 12 do 20) 11, za sto u klnici kažu da je neka normala.

prije stimulacije i u toku stimulacije sam koristila DHEA, acunpucturu i kineske cajeve
kada sam digla ruke od svega,prestala sa silnim vitaminima, smokvama, i sa rigoroznom sterilnom ishranom, fsh je poceo da pada.

želim vam svima puno sreće, samo opusteno i biće sve u redu.
vjerujem da svako od nas ima granicu izdrzljivosti, kada je dotaknemo i kada shvatimo da ništa ne može na silu već kad je za to vrijeme cuda se pocnu desavati.

Anuska-moja
(cekalica)
16. decembar 2008. u 15.48
Hej, Sharlota, to su divne vesti! Ulepsala si mi dan :)
Cestitam od srca i želim ti sve najbolje.

Zanima me koliko si dugo koristila DHEA i da li mislis da je to ista pomoglo, ili je ipak presudan taj psihicki momenat koji pominjes? A možda i akupunktura...

Kako god, važno je da je uspelo :) Verovatno svaka od nas ima neki poseban način i put...
sharlota
(bez zanimanja)
18. decembar 2008. u 10.26
anuska,DHEA sam koristila nešto više od tri mjeseca.

šta je pomoglo, vjerujem da je sve skupa pomoglo- doktor najviše naravno:)

hvala ti puno i

sve najljepse

nabla
(tragac)
18. decembar 2008. u 18.25
B R A V O Sarlota :)))))))))))))))))))))))))))))))))

Pa mi na ovoj temi za vrlo kratko vreme imamo dve trudnice :)))))))

Želim ti predivnu, skolski dosadnu trudnoću ;) :))

ps. jel si DHEA uzimala po preporuci i pod nadzorom doce? Jel si prethodno radila neke analize hormona (osim polnih)?
nabla
(tragac)
18. decembar 2008. u 18.30
hehehe Anuska, „sleteh”...forumi su zaraza pa sam morala da malo reduciram posete...MM kuka da je zapostavljen :))))))

Sarlota, koju dnevnu dozu DHEA si uzimala?
logona
(magistar)
19. decembar 2008. u 03.04
Cestitam Sharlota!

Gde ste radili IUI i kod kog doktora? I gde si isla na akupunukturu.
Slatka_Sonja
(waitress)
26. decembar 2008. u 21.30
Zdravo svima, pre nego sto pocnem da pišem „svoju pricu”(jeste imam je i ja)hoću da se zahvalim svima Vama, jer ne da mi je ovaj sajt pomogao oko informacija, nego i sticajem okolnosti živim u SAD.(dok su moji svi na Kosovu) ovaj sajt mi puno znaci i moralno, jer znam da u svemu ovome nisam tako sama...Moj problem je visok FSH.Inače imam 31.godinu.Nas doktor nam je prilikom zadnje posete rekao da sa takvim rezultatima jedino donatorske jajne celije mogu da nam pomognu, jer je on jako skeptican da će nam i invitro uspeti.Molim sve Vas koje živite u SAD i koje se suocavate sa istim problemom da mi se javite, jer mi svaki savet i svaka informacija puno znace.Ja i moj muž smo još uvek zbunjeni oko svega ovoga...Moja e-mail adresa je:[email protected] još jednom sto postojite i želim da nam 2009. donese puno,puno plusica!
Anuska-moja
(cekalica)
27. decembar 2008. u 10.55
Draga Sonja,

Razumem kako je kad si usamljen, u dalekom svetu, još sa ovakvim problemom. Ja sam u SAD, blizu glavnog grada, ali se uskoro vracamo za Srbiju, moguće i definitivno.

Ne znam šta bih ti rekla, osim da ne odustajes još uvek od toga da imaš svoju bebu. Ima dosta prica žena kojima je doktor (ili doktori) rekao da je donacija jedina sansa, a one sad imaju svoju decu.

Koliko je visok tvoj FSH? Kakve su ti druge analize? Imaš li još uvek redovne cikluse? Kakav je ultrazvucni nalaz jajnika, kakva im je velicina i broj antralnih folikula? Da bi doktor tvrdio nešto poput toga da je donacija jedina sansa, mora biti da je sve to odradjeno... Osim toga, dok se ne pokusa stimulacija i VTO (i to po posebnom protokolu priladodjenom tzv. „poor respondersima”) i ne vidi da li ima odgovora jajnika i stvaranja jajnih celija - niko ne može znati. Ti si mlada za takvu dijagnozu - i to ima značaja, naravno. Nije svaka godina u zivotu žene jednako plodna, postoje i prolazne „menopauze”. Ja bih svakako potražila mišljenje drugog doktora, ako je dosadasnji uporan u toj tvrdnji i ne želi ništa da pokusa. Znam koliko to sve kosta u SAD i znam koliki problem to može biti... ali pokusajte sve sto je u vasoj moći. Ovde je dobro što se nekad može uskociti u neku studiju, i proćibeslatno, mada je to na neki način eksperimentisanje... treba proceniti, ali kad je već donacija jedino preostalo, ja bih pokusala svasta pre toga.

Nabla je ovde već navodila imena klinika u SAD koje se specijalno bave „onima od kojih su svi odustali” :( jer ne vole svi doktori i klinike da imaju neuspesne pokusaje jer im srozavaju procente... ) Imaš SIRM klinike (Sher Institute for Reproductive Medicine) u vise država SAD, možeš ih naći na google. Možda je neka blizu tebe.

Želim ti puno uspeha! Ako još nešto mogu da pomogem, pitaj.
nena3beba
30. decembar 2008. u 02.48
Draga Anuska-moja i nabla (i ostale ako znate)

ja konacno dobila moje hormonske analize iz 3 faze ciklusa. drugog posle VTO.
trajalo je trajalo, al evo zavrsise.
na prvi pogled mi ne izgleda loše, ali posto uglavnom nisu napisane referentne vrednosti, ne znam da li bas mogu da poredim sa nekom drugom laboratorijom, pa bolje da vas pitam. kod dr još nisam bila, tek posle praznika.
evo kako stoje stvari:

2dc, 13dc, 21dc
FSH 8.3, 7.4 4.5
LH 4.5, 5.8 3.6
PROLAKTIN 502,(do 650) 492 458
PROGESTERON 2.9, 2.3 33
ESTRADIOL 55, 633 533
TESTOSTERON 1.0,(do 3) 1.3 1.5
17-OH PROGESTERON 9.9 (do 10) 4.9 (do 10) 16(do 15)
TSH 253(0.27-4.2) 2.4 2.87
T4 72 (66-181) 80 80

e sad,
prvo ne znam šta je 17-OH PROGESTERON i on izgleda nije ok. a „običan” progesteron bi valjda mogao i bolje u lutealnoj fazi.
fsh u folikularnoj je Bogami malo veci, zar ne?
sumnjiv mi je i estradiol u folikularnoj fazi, nešto mi mali-verovatno losa ovulacija ili bez nje. isla sam na uz 10 i 13 dc. folikul je bio 11mm oba puta,nije se mrdnuo za 3 sana. a endometrijum samo 4mm. to mi je prvi put sad tako loše.
TSH se hvala Bogu digao sa onih 0.18 na neku moju uobicajenu vrednost, samo ne znam sto tako varira.
a i testosteron varira, sa 1 do 1,5! u istom ciklusu? jel to normalno?

šta mislite?
nestrpljivo cekam vase komentare :)

Anuska-moja
(cekalica)
30. decembar 2008. u 10.36
Draga Neno,

ja bih rekla da su ti hormoni, sve skupa, dobri. FSH do 9 je sasvim o.k., referentno je do 12-13, i odnos FSH/LH je dobar.

Estradiol je verovatno opet u pmol/l i stoga jeste nizi u 3. danu ciklusa, ali posle ima sasvim dovoljan porast. Kao sto si i ti primetila iz ranijih iskustava, tvoji folikuli ocigledno sporije rastu neko vreme, a onda se odjednom uvecaju. Ne znam bas mnogo to da iskomentarisem, ali kažu da je bolje da je estradiol u folikularnoj fazi nizi nego da je visi. Jer kad je povisen, on maskira i FSH (koji je onda realno visi nego sto vrednost pokazuje) a i stimulacija je teza.

17 OH progesteron je prekursor u sintezi hormona nadbubrezne zlezde (glikokortikoida - kortizola) kao i androgenih hormona. Luci se i u jajniku, ali mu je glavno mesto sinteze nadbubrezna zlezda. Njegova vrednost je povisena kad postoji enzimski defekt u sintezi glikokortikoidnih horomona, te se stoga sinteza usmerava u pravcu androgena prevashodno. Takve osobe, ako su zenskog pola, onda imaju odlike maskulinizacije: pojacanu maljavost i sl., a onda i poremecaje u ovulaciji (slično poput PCOS). Ti to, kao sto smo već rekli, nemas. Testosteron ti je, isto tako, normalan. Jedno od mogućih objašnjenja zašto ti je blago povisen 17 oh progesteron (ako je to uopste poviseno?) jeste sto su glikokortikoidi tj. kortisol glavni hormoni stresa i moguće je da se zbog stresa njihova sinteza pojacava a samim tim je blago povisen i njihov prekursor.

Hormoni stitne zlezde su sad dobri. Ja i dalje mislim da je ona niska vrednost TSH (a verovatno i prethodna visoka)bila zbog stimulacije. Jer, hormoni su cudo, kao sto vidis :) Imaju svoju ravnotezu, koju može da poremeti stres, a i dodavanje „spolja” hormona... jer je ta ravnoteza uvek u nekoj pozitivnoj ili negativnoj sprezi.

Možda bi kod tebe bila dobra ideja vantelesna iz prirodnog ciklusa sa ICSI, naravno, ili sa stimulacijom ali pazljivom, kad se svaki dan prate folikuli i pazljivo „cinculiraju” hormoni.

A to se tvojih „balansiranja hormona” tiče možda nešto sto utice na snanjenje stresa, tipa akupunkture, kineskih cajeva...

Želim ti puno sreće u novoj 2009. - da mnogima ovde donese roda neki paket...

P.S Moja sestra se zove Nena, pa mi je to tako simpaticno :))
expectant
04. januar 2009. u 01.43
Drage moje, već duže vreme čitam vas forum i puno mi pomaze. Do sada nisam htela da vam se javim, jer mislim da nemam ništa pametno da kažem. Međutim, nakon što sam procitala da Slatka Sonja želi da cuje iskustva nas koje živimo u Americi, resila sam da vam se pridružim. Živim u Seattle-u, imam 33 godine i prošle godine sam otkrila da imam visok FSH. Moj prvi FSH je bio 17 drugog dana i 22 posle Clomiphene Challenge Test (CCT) desetog dana ciklusa. Doktorica mi je rekla da mi je jedina opcija donacija jajne celije. Verovatno znate kakav je to sok bio za mene, jer od svoje prve menstruacije u jedanaestoj godini, nikada nisam imala nikakvih problema, niti uzimala ikakve pilule. Bila sam pravi primer iz knjige, kako sve treba da bude. Odmah sam otisla na drugu kliniku, koja prihvata slučajeve koje su druge klinike otpisale. Doktor mi je rekao da sam još mlada i da će mi dati jednu sansu. Tako me je stavio na Shapiro protokol i stumulisao, po mom mišljenju, visokom dozom Follistim-om ( oko 900-1200 IU), Menopur-om itd. Na stimulaciju sam po njegovom mišljenju vrlo lepo reagovala, tako da je i meni i mom muzu čestitao dva puta. FSH mi je pao na 14, pa 12. Na zalost pri uzimanju jajnih celija, nasli su mi samo jednu, koja je bila lošeg kvaliteta. Nisam mogla da verujem i mislim da sam, onako polu pijana od anestezije bar 10 puta pitala muza šta je doktor tačno rekao. Na svu sreću, nasa jedina jajna celija izgleda nije bila bas toliko losa, kao sto je doktor rekao, tako da se oplodila i rekli su nam da odemo na ET. Sve u svemu, embrion se nije zadrzao i tako sam ja propustila jedinu sansu koju mi je ovaj drugi doktor dao. Samo da dodam da mi je doktor rekao da uzimam DHEA, ali sam mu ja rekla da radije ne bih. Sada se kajem zbog toga, uvek moram da pametujem. Umorna od svega otisla sam na odmor u Srbiju, gde sam posetila homeopatu u Novom Sadu. Ona mi je dala neke pilulice i rekla da jedem presnu hranu, jer se sve celije, pa tako i jajne mogu regenerisati. Moram da priznam da mi je ona , od svih doktora bila najpozitivnija i ulila najviše nade. Ona mi je jedina rekla „Kada ostanes trudna...”. Od drugih doktora sam čula „ Nema sanse, 0% sanse da ostanes trudna”. Tako da se od avgusta meseca hranim presnom hranom, vezbam 30 minuta svakog dana i trudim se da držim stres pod kontrolom. Rekla mi je da proverim FSH tek nakon 5 meseci, sto je sada u januaru. Odugovlacim da odem na analizu, jer se plasim da ću se jako razocarati ako se situacija pogorsala.
Što se akupunkture tiče, odlazila sam dva puta nedeljno za vreme stimulacije i zaista ne znam šta da kažem o njoj. Za to vreme FSH mi se snizio, cista koju sam imala mi je nestala, ali VTO nije uspela. Knjiga Randine Lewis o akupunkturi i neplodnosti mi je pomogla da razumem kako sve to funkcionise. No, meni su odlasci na tretmane bili bolni, naporni i skupi, pa sam odlucila da više ne idem.
Eto ja vam ispricah moju pricicu. Nadam se da vas nisam suvise ugnjavila. Ja zaista ne znam šta mi je dalje ciniti, da li da tražim neku novu kliniku lokalno koja prima otpisane slučajeve, ili da idem na poznatije klinike o kojima Anuska moja i nabla pišu, ili da odem u Srbiju i probam tamo da nađemnekog doktora. Samo da kažem da je mene moj IVF kostao čak $17000. Moje zdravstveno osiguranje je pokrilo samo $15000, tako da od sada treba da platim punu cenu za svaki test koji uradim. Ne razumem kako je moguće da sve ovo ovde kosta 4 puta vise nego kod nas i kako doktori dopuste ženama da rade VTO tako često kod nas. Nekada mi se čini da je sve ovo, pa čak i krvne analize kod nas mnogo jednostanije raditi. No, možda nisam dobro obavestena kako je sve to u Srbiji, pa samo umišljam.
Pozdravljam vas sve. Imam utisak da vas poznajem i lično.
Anuska-moja
(cekalica)
04. januar 2009. u 09.12
Draga nasa ocekivalice (da prevedem nick-name:)),

lepo je sto si se javila, svaka prica je korisna i dragocena kao iskustvo.
Iskreno, iznenadilo me je sto su doktori tako reagovali i to već nakon prvog povisenog FSH koji čak nije bio u menopauzalnim vrednostima (bazalno 17). Pre bih ocekivala takvu reakciju od doktora u Srbiji. Mada, iz nekih drugih foruma sam shvatila da to nije tako retko ni u SAD.
Mene je lično doktor ovde (na JHU, već sam pisala o tome) prilično utesio (dok su me u Srbiji u startu preplasili)i ja sam stekla utisak da nije tako teško stimulisati žene sa povisenim FSH, pogotovo da nije nemoguća misija... Ni u jednom trenutku mi nije rekao ništa tipa da nemam vise svojih jajnih celija ili da ih uskoro neću imati. Naravno, nije dobro da ti neko uliva laznu nadu i da ti ne predstavi sve rizike, ali ja mislim da to ovde nije bio slučaj. Osim toga, ja nekako verujem svom telu bez obzira na labaratoriju. Stari, pravi doktori, dok još nije bilo ovakve tehnologije u dijagnostici, su znali da kažu: ako vam se ne slaze pacijent i papir (tj. analiza) pocepajte papir...

Na zalost (ili sreću, još ne znam) mi uskoro odlazimo iz SAD i ja ću za sada svoju pricu sa neplodnoscu i povisenim FSH nastaviti u Srbiji. Nisam ni stigla do VTO i protokola ovde. Iskreno, to me pomalo plasi jer nisam sigurna da doktori u Srbiji dobro barataju sa tim stvarima, ali, s druge strane - mislim da je sve to pomalo i stvar sreće. Pored toga, doktori kod nas su malo smeliji, to znam iz licnog iskustva, raspoloženi su za vise pokusaja, nisu ograniceni toliko zakonima (sto naravno može da bude i losa strana!) a i taj finansijski momenat uopste nije zanemariv.

Ja na tvom mestu svakako ne bih odustala od daljih pokusaja da imaš svoju bebu. Znam price žena koje su sa visim FSH ostale prirodno trudne. Ne znam da iskomentarisem tvoj protokol (to će tek sad da pocnem da proucavam :)) ali sigurna sam da i tu postoji prostor za manipulaciju tj. izmene kojima se može dobiti veci broj kvalitetnih jajnih celija.

Kad razmišljam o Srbiji, verovatno ću se odluciti za Ivanovice ili Jevremovu (gde sam već jednom bila). Međutim, ako te finansije ogranicavaju da trazis bolje doktore u SAD (sigurno ih ima!) razmisli možda o Pragu koji je, po ovdasnjim iskustvima, vrlo dobar a sasvim finansijski prihvatljiv. I ja to razmatram...

E, pa srećno nam bilo svima u ovom borbi :))
expectant
05. januar 2009. u 01.07
Hvala Anuska moja! Plakala sam sve vreme dok sam citala tvoj odgovor. Čak je i moj muž tražio da mu prevedem sve sto si napisala, od reci do reci. Pozdrav od nas.
nena3beba
08. januar 2009. u 04.04
hvala ti anuska moja,
malo si me smirila.
i dr mi je rekla da je sve dovoljno dobro.
idemo dalje
nena3beba
12. januar 2009. u 09.07
samo da javim dobre vesti: ovaj ciklus mi je folikul super! bila sam na uz! anuska moja-sve si bila u pravu - onaj moj poremecaj je bio privremen :)
logona
(magistar)
12. januar 2009. u 10.17
Kod koga ides na uz?
Anuska-moja
(cekalica)
12. januar 2009. u 11.51
Bas mi je drago Neno! Ja zaista verujem da je kod tebe sve o.k. i da će vam uspeti neki od sledećih pokusaja. Kakvi su ti planovi sad, jesi li napravila neku odluku gde i kako dalje?
Ono sto je bitno: uvek ima to „dalje”, samo treba da verujemo i nađemoneka otvorena vrata ili bar prozor :))

Ja sam se malo bavila protokolima za tzv. „poor respondersima” tj. onima sa visokim FSH. Nasla sam u jednom americkom forumu iskustva tj. ptrotokole za stimulaciju koje su napisale žene sa viskoim FSH kojima je uspela IVF. Bas sam razmišljala i o nasoj „ocekivalci” - mogu da se nadju iskustva i starijih žena i onih sa visim FSH od njenog, kojima je uspela IVF ili se desilo prirodno. Forum je na FertilityThoughts, a na hihgfshinfo.com mogu da se nadju imena doktora, reproduktivnih endokrinologa, koji se specijalno bave tom problematikom u SAD.

Uostalom, prvi IVF ima najmanji procenat uspesnosti, tako da ne treba odustati nakon prvog neuspeha.
Eto, mi za sad imam dve trudnice sa ovog foruma - jednoj je uspeo IVF iz prirodnog ciklusa a drugoj IUI sa stimulacijom (uz DHEA, akupunkturu i sl.). Obe su, koliko se secam, imale već prethodne neuspehe. Stekla sam utisak da kod žena sa visim FSH ima značaja ta „adjuvantna terapija” kao i stil zivota i metode koje smanjuju stres, pa samim tim cesce uspevaju „prirodnije” metode tipa IVF iz prirodnog ciklusa, IUI, čak i običan prirodnjak :))

Svima puno sreće. Expectant, obavesti nas kakav ti je FSH sada u januaru; Neno ti nas savakako izvesti šta se kod tebe dalje desava, i sve ostale, naravno :)) ...
nena3beba
13. januar 2009. u 03.23
logona, kako kad. nekad u dz, nekad privatno. u dz rade obični uz pa punim besiku, a privatno vaginalni. ali privatno sad vise nemam „omiljenu” kliniku. odem tamo gde mi najblize i najzgodnije u tom trenutku. nije to neka mudrost, to može svako da odradi lepo ako ima dobru aparaturu. a već sa običnim uz je teze, dr treba da bude iskusniji...
vaga02
(.....)
14. januar 2009. u 08.26
Već dugo sam ovde prisutna,ali ne aktivna...Imam 41god. i jedan neuspeli ICSI iza sebe(radjen u jevremovoj),trenutno sam u pripremi za sledeći postupak,ovaj put u Belgiji.Dr. ostavlja vrlo pozitivan utisak,prvo sto je uradio je vadjenje krvi za utvrdjivanje broja preostalih jc(kako sam razumela ne fsh)a zatim karyotyping i kod mene i kod mm.Prvi put čujem za to,da li bi neko mogao da mi kaže nešto više?On mi je samo laicki objasnio,da ako chromosomi nisu dobri nema svrhe da radimo ivf.Statistika kaže da je uspesnost kod žena u mojim god.samo 4% i ako se utvrdi da ja spadam u ta 4%(ako su chromosomi ok)onda su sanse da ostanem trudna 25%.Unapred hvala...
Anuska-moja
(cekalica)
14. januar 2009. u 13.20
Hm... ne znam šta je analiza krvi kojom se utvrdjuje broj jajnih celija; ako nije FSH, onda mora biti nešto tipa antimilerijan hormona ili inhibina B. Mada, moj ginekolog tj.specijalista za fertilitet tvrdi da AMH (a verovatno i inhibin B) nije dovoljno standardizovana analiza, niti je prava vrednost analize još uvek uspostavljena. A on se 30 godina bavi IVF-om i sigurno je update-ovan :)
Međutim, to nije ni bitno. Ako je doktorka pozitivna - super. To već mnogo znaci.

Što se tiče kariotipa...
Tu se isto ne može saznati bogznasta. Naravno, vidi se da li kod oba roditelja (buduca, nadam se :))postoji normalan set hromozoma tj. da li ih ima 46, da li su svi čitavi, pravilnih traka i ostalog. Kad je osoba zdrava i prava, sto kažemo, skoro da se podrazumeva da je kariotip normalan. Međutim, postoje izvesne strukturne promene na hromozomima koje ne daju nikakav problem kod osobe nosioca, ali stvaraju problem kod potomstva. To su tzv. balansirane translokacije (koje u polnim celijama mogu da daju nebalansiran kariotip i samim tim poremecaj kod ploda - ako je to na vitalnim hromozomima, takav plod se vrlo rano odbaci, a ako je na odredjenim hromozomima kao sto je 21, 13, 18, X ili Y - može da dovede do radjanja deteta sa odredjenim sindromom,ili isto do pobacaja).

Ali, zašto kažem da se ne može mnogo saznati iz običnog kariotipa? Zato sto su takve promene vrlo retke, ima ih smisla traziti kod parova sa ponavljanim pobacajima.Nemaju veze sa godinama žene ili muskarca jer su one deo nečijeg „genoma”oduvek.

Ali... Iste te promene, i još mnoge druge, mogu da se dese na samim polnim celijama, u toku njihove deobe. mogućnost da se to desi se povecava sa godinama zivota, naročito kod žene. Relativno se često desava. I ne može da se vidi u kariotipu koji se uzme iz krvi, tako nešto može jedino da se utvrdi kad se analizira kariotip pobacenog ploda... Zato kažem da taj kariptip „unapred” kod roditelja obično ne pokaze mnogo - kaže nam o tim retkim stvarima koje jedna osoba može da nosi u svom genomu, ali ne može da nam iskljuci te česte koje se desavaju na samoj jajnoj celiji, i to što je žena starija, tim cesce. Jer su sve jajne celije stvorene još dok smo mi bile u stomaku, mnoge su još tad odumrle, druge su pocele da se dele i zaustavile se u odredjenoj fazi - sve do puberteta kad svakog meseca pc jedna jajna celija nastavi svoju deobu i stigne do ovulacije. Naravno, ona koja je cekala 20 i vise godina na „svoje vreme” za ovulaciju, ima veću sansu da se ne podeli kako treba tj. da se hromozomi ne podela na pravilan način.

To je nake sustina kad je u pitanju kariotip. Ako još nešto nije jasno, mogu da objasnim - nekad upetljam stvari previse :))

Kako god - draga vago, ja ti želim uspeh. Sigurna sam da se i sa 41. mogu naći još uvek sasvim dobre jajne celije od kojih će da nastane jedna savrsena beba!
Anuska-moja
(cekalica)
14. januar 2009. u 13.50
Ima i takva metoda kada se u toku IVF-a radi kariotip embriona. To je tzv.PGD (preimplatacijska genetska dijagnostika). Može čak da se radi i na samoj oociti tj. jajnoj celiji pre oplodjenja, mada nisam sigurna da to iko u praksi radi (teorijski je najlakse da se uradi analiza na tzv. polociti tj. odbacenoj „polovini” koja nastaje tokom deobe jajne celije jer se time posredno može zakljuciti kakav je genom druge polovine tj.prave jajne celije). Obično se PGD radi na embrionu od nekoliko celija - uzima se jedna od embriona i analizira se kariotip ili koriste neke druge ciljane genetske metode za druge genetske bolesti osim samih hromozomskih poremecaja. (Kariotip = hromozomski poremecaji; za druge genetske bolesti su potrebne finije metode).
To ima smisla raditi kod starijih parova, ili kad već postoji određen genetski rizik.
Nisam sigurna koliko bi se sama upustala u to. Kariotip iz krvi je o.k., kariotip pobacenog ploda je isto vrlo informativan (ne daj Boze da treba) ali ići dotle da se cupkaju celije od embriona koji je još u epruveti tj. kulturi - malo mi to zvuci previse. Posebno kad nema specijalnog rizika (a tu ne podrazumevam godine žene). Mislim da nešto ipak treba ostaviti i za onog od gore :)). Verovati i biti pozitivan... Teško je kad covek mora stalno da pada i ustaje, znam, ali ipak... :)
nabla
(tragac)
15. januar 2009. u 17.04
Drage moje fsh-ovke...evo jedne PRELEPE vesti sa Rode

Arkana10 je trudna :))))))))))))))))))))))))))))
http://www.roda.hr/forum/viewtopic.php?t=72306&start=0

Evo njene price:

„Nisam mislila da napisem pricu. Napisala sam je na m&b forumu, jer tamo moderiram, ali nakon što mi se javile neke cure odavde, a još i kada sam se sjetila koliko još cura se bori sa endometriozom, povisenim FSH, ranim klimakterijem, koliko je cura/parova koje su prošli vise od 5 godina da dodju do najvece zelje u zivotu, odlucila sam da malo modificiram pricu i da je objavim i na ovaj meni jako drag forum.
***
Ukratko trudna sam, nakon 5 godina borbe, nakon 2 spontana, 2 biokemijske, puno neuspjelih postupaka, nakon anovulatornih ciklusa, nakon ranog klimakterija dijagnosticiranog sa 28 godina, nakon endometriozom, koja je laparoskopski sređena samo na 6 mjeseci, pa se onda opet pojavila, nakon puno neprospavanih noći pogleda od kojih se cita samo tuga, nakon tisine u stanu koji djelimo ja i mm, nakon...
Prošli smo i obradu za posvojenje i bili na listi cekanja...
sve dok 30.11.2008 neki no name test, rano ujutro nije pokazao II, a sljedeceg dana je clear blue oznacio sa + da ispod mog kuca srce mog SF cuda, kako ga nazivam, jer su svi ljecnici meni rekli da ako ja prirodno zatrudnim biće to ravno znanstvenoj fantastici.
***
ovo je prica, sorry sto je duza.
nakon neuspjelog postupka u listopadu, odlucila sam da me ništa više ne zanima, već da ću odmarati do puta u Beogradu na konzultacije za postupak kod prof.V.
Mm je bio na putu veci dio mjeseca, ja sam sedjela sama kuci, surfala na netu, radila neke svoje poslove i tjesila sam se da će beba biti sa nama nakon postupka u Beogradu. Pomalo sam promjenivala način mišljenja, radovala se suncu, setnjama, pricama koje sam citala, pokusala da promjenim svoj način vidjanja svjeta.
Doktorica mi je predlozila da uradimo folikulometriju, ali sam joj rekla da neću i da ću odmarati, jer sam se ranije emotivno slomila. Mm-u sam rekla da neću ništa preuzimati već da ću odmarati. Prosao je veci dio ciklusa, negdje oko 33 dana skužim da nisam dobila, ali ništa ne kažem. Mm opet na putu, prosao i moj rođendan i zelje koje sam zazeljela pocela sam pomalo shvatati da je možda to to. Bolio me strasno cir (kažu da je normalno zbog povisene razine hormona koje iritiraju zeludac) i mislila sam na napad cira. Onda nakon nekoliko dana kako imam strije na grudima primjetila sam da su mi potamnjele i bojala sam se da nisam se udevljala. Kupila test, ali sam ga cuvala.
30.11 bila je nedelja rano ujutro sam ustala i napravila test. Nisam ništa mislila samo sam se molila da je pravilbno uradjen, za jednu minutu sam vidjela II crtice. Te osjecaje ne mogu opisati - drhtanje, smjeha, suza, suza, smjeha i drhtanja... uspjela sam tipkati mm-u sms i ostala sam na podu kupaone. To je bio moj dan. Ja i bebica, moje SF cudo, kako sam je nazvala. Jer poviseni FSh, rani klimakterij, endometrioza, anovulatorne cikluse nisu kandidat za prirodnu trudnoću. Nisam se bojala, ali sam se dogovorila sa bebom, da mora biti sve ok. Zaboravila sam proslost, poceo je novi dan, ja i nasa bebica.
Racunala sam koji je termin i uredno cekala 8tj. za pregled. nisam nikome rekla, jer zbog proslosti sam htela da to bude sigurna vijest. Zato se nadam da se necete naljutiti sto sam dugo krila od vas.
ipak su prošle 5 godine duge i mucne borbe za bebu, a ja vise nisam imala snage za ništa drugo.
Dani su prolazili ljepo, promenjivalo se raspoloženje, grudi su me boljele, bujale, malo me jajnici rastezale, uspjela sam izljeciti i nekoliko zuba, dobila i suncani iscjedak, sve simptome kao po knjizi.
nisam mogla da vjezbam jogu, samo sam ujutro mogla maziti trbuh i pricati sa bebom.
mucnine su poceli od prvog dana, 24 sata non stop.
ne povracam, ali osjecam ih, evo i sada dok pišem.
23.12 smo otisli na prvi pregled...
srce koje kuca, moje suze i smjeh, nasmjesena doktorka koja kaže Nosi je sa srećom, predivna bebica, u idealnim uvijetima, mm koji me gleda kao da me prvi put vidi, ja koja ne znam šta da kažem...
nakon toga smo otisli kuci... nasi roditelji nisu znali kako odreagirati. dala sam im čestitke koje sam rucno izradila u bebicino ime, bilo je smjeha, suza, pazili me, kao...
meni je sve kao u snu...
danas smo 11tjedan + 2 dana, cekamo sljedeci pregled, i pomalo se bojimo dali je sve ok, ali kažu da je to normalno.”

-------------------

Nadam se da će skoro biti još ovakvih SF prica :)))
nena3beba
16. januar 2009. u 03.08
diiiivnooo!
cuda su ipak moguća!
ovo mi vraca nadu i volju za borbu!
Anuska-moja
(cekalica)
16. januar 2009. u 11.25
Zaista divns prica. Mislila sam da sam već postala stamena, ali mi je ipak izmamila suze :)

Pitam se: šta ima u toj „predaji”...? Jer toliko ima tih prica - kad smo izgubili nadu, kad smo već sve pokusali i pomirili se itd. itd. Ocigledno, jedan vrlo bitan psiholoski momenat. Zapravo, psihofizioloski...

Čitam isto druge forume i posebno obracam paznju na one gde se govori o povisenom FSH tj. preuranjenom otkazivanju jajnika i nekako mi se javlja profil žena koje se s tim bore, i u koje i sama spadam... Neke su imale jasan i definisan stres u zivotu (tragediju u porodici i sl.), a druge su često visoko obrazovane, ili bar sa natprosecno odogovornim poslovima ili uslovima u kojima žive u smislu delovanja na vise frontova, uskladjivanja raznoraznih opcija... Nije pravilo, naravno. Ali ima nešto tu.

Eh, još samo kad bi znale kako da dodjemo do te psiholoske nirvane ali bez ove iscrpljujuce borbe u kojoj ujedno satiremo same sebe. I da s mirom docekamo naše cudo... :))
loret
(kvizer)
19. januar 2009. u 15.43
Pozdrav Anuski i ostalim cekalicama. Moj ivf iz prirodnog ciklusa nije uspeo.Nisam se mnogo potresla jer nisam mnogo ni ocekivala.Ali ne odustajem.Potpuno se slazem sa tvojom teorijom Anuska, sa vezom o tipu licnosti i sterilitetom.Osluskujuci sebe, svoje telo, vrteci film unazad, ubeđena sam da je moj problem najviše bas te, psiholoske prirode.Pronaci svoj mir i cuvati ga, to je najvaznije.
danica71
20. januar 2009. u 05.01
Pozdrav svima na ovom sajtu i zahvaljujem se na svim korisnim savetima i informacijama koje sam ovde procitala. Ja sam nova ovde ali se već dugo borim sa sličnim problemima.
Prošle god sam uradila dva IVF bez uspeha. Slabo sam odreagovala na hormonsku stimulaciju i doktori su me okarakterisali kao ekstremno poor responders. Pre početka IVF FSH je bio oko 7 , posle toga letos 10 a prošli mesec kada sam kontrolisala bio je 30. Da li je moguće da se tako naglo promeni vrednost FSH? Radila sam i AMH u Konzilijumu 3 dan i vrednost je bila ekstremno niska 0,041 ng/ml.
Prošle god sam se prijavila za Maribor tako da bih trebala stici na red posle jula ove godine. Sada sam nesigurna da li je to dobra opcija za mene ili možda neka dr klinika. Da li ima neko sa povisenim FSH ko je uspeo u Mariboru? Još uvek se nadam da će se FSH stabilizovati ali ne znam kuda dalje?

Anuska-moja
(cekalica)
20. januar 2009. u 10.48
Loret, zao mi je. Pitala sam se bas šta se desilo, i pretpostavila sam da nije uspelo jer verujem da bi pozitivna vest bila na početnoj stranici i to na vrhu liste... Ali, stici ćemo i mi tamo jednom :). Drago mi je da si zadrzala pozitivan duh, naravno da uvek ima dalje.

Danice, ne znam šta bih rekla. Nije iznenadjenje da FSH poraste nakon IVF-a (jer se vestacki ubrzavaju ovulacije i trose jajne celije), mada si ti i uz dobar FSH imala slab odgovor jajnika na stimulaciju.
Ali ja sam i dalje sigurna da postoji način da se odgovarajucim protokolom stvori, ne 10-20, ali nekoliko dobrih jajnih celija, ili samo jedna ali vredna... S druge strane, kad FSH poraste naglo nakon pokusaja IVF tj. hormonske stimulacije, postoji sansa da je to prolazno, dok se organizam opet ne vrati u svoju ravnotezu. Jer, kako je meni moj ginekolog objasnio - svaka jajna celija je „preodredjenja” da sazre bas odredjenog ciklusa, to ne može da izmeni ni kontraceptivna pilula, ni trudnoća. (A ja sam mislila da devet meseci trudnoće ili kontraceptivi mogu da „sacuvaju” jajne celije - ne, one svejedno propadaju). Tako da, kad se taj red malo poremeti, organizam se borri da sve vrati u normalu - a visok FSH je samo preteran pokusaj hipofize tj. centara za kontrolu da stimulisu jajnike na sazrevanje jajne celije tj. ono sto im je posao..
AMH jeste nizak, ali, opet - mada kažu da se on ne menja iz ciklusa iz ciklus - mislim da ni njegova vrednost nije apsolutna (niti standardizovana, kao sto sam pisala gore).
Ne znam da li su u Mariboru dobri sa „poor respondersima” - nadam se da će se javiti neko sa iskustvom. Čini mi se da je Tisko u ovom forumu pisao o njihovom iskustvu, koje nije bilo sjajno. Opet, to se nikad ne zna...

U svakom slučaju, srećno!

danica71
21. januar 2009. u 16.26
Anuska, hvala na iscrpnom odgovoru. Danas sam opet radila FSH pa se nadam da će se vrednost spustiti. Mada koliko sam shvatila citajuci ranije postove nije to presudno već kvalitet jajnih celija. Zato je potrebno naći dobru kliniku i dobar protokol.

Da li neko ima neku informaciju o klinici Kaali i kakav oni imaju uspeh sa poor respondersima?

logona
(magistar)
25. januar 2009. u 12.22
Za Nenu3bebe,

Draga, da li možeš da se setis šta je bilo sa folikulom od 11 mm koji nije porastao nakon tri dana uz gledanja iz tvog posta od 30.12.2008. Da li je naknadno porastao i pukao. Meni se to upravo sada desava pa malo brinem.
nena3beba
26. januar 2009. u 06.15
anuska moja,
i ja se pronalazim u tvom definisanju profila... svakodnevno uskladjivanje mora obaveza... i stresovi „sitni” ali ucestali...

logona,
taj folikul koji je 13tog dana ciklusa bio 11mm posle tri dana (kad je takođe bio 11mm) nisam nastavila da pratim jer meni je ovulacija 13 ili najkasnije 14tog dana. tako da ne znam šta se desilo. verujem da nije ništa posebno, da je taj ciklus prosto bio anovulatoran. mada nalazi hormona nisu bili losi-to kaže i moja dr ali i nasa anuska. tu je negde gore pa možeš pogledati.

ali ne brini se, taj 1 ciklus ništa ne znaci. već sledeći ciklus mi je 14tog dana ujutru folikul bio odličan-28mm. to verovatno nije realna vrednost jer smo ga „uhvatili” kad je već poceo da puca i da se deformise, pa je ta najveca dimencija još veca nego sto bi, koliko ja znam folikuli pred ovulaciju trebali da budu (max 24mm ?).

jesi vadila i hormone da ispratis ciklus u potpunosti?
logona
(magistar)
26. januar 2009. u 08.25
Draga Neno3bebe,

Hvala ti na brzom odgovoru. Do sada na svakoj folikulometriji sam imala pravilan rast i pucanje folikula, ali sam letos imala laparoskopiju i nakon toga terapiju Diferelin 3.75 četiri meseca i ovo je prvi ciklus nakon te terapije. Folikul je dostigao 13mm. Interesuje me šta se desava sa folikulima koji ne porastu i ne puknu, da li oni odu sa prvom sledećom menstruacijom?
Anuska-moja
(cekalica)
26. januar 2009. u 09.10
Ja mislim da oni jednostavno atrofisu tj. prestanu da rastu, skupe se i iz njih se nikad ne oslobodi jajna celija. Prosto receno, ona propada. To se desava normalno s vremena na vreme u ciklusima, ali ne bi trebalo često, naravno.
Jer, da bi folikul nastavio da raste potrebno je da ima dovoljan porast estrogena a potom i talas u lucenju LH da bi pukao. Da bi se estrogen povisio, s druge strane, treba da ima dovoljno stimuliucih hormona „od gore” tj. gonadotropin rilizing hormona i FSH.

To je ono sto rade i u toku VTO: prvo smire jajnike oralnim kontraceptivima (jer bi nesrazmeran porast estrogena doveo do nesrazmernog porasta folikula pa ne bi jednako rasli), a potom „bombarduju” organizam sa stimulisucim hormonima, tipa gonadotropin rilizing hormona (to je, recimo, Lupron) ili FSH (Gonal F, Follistim) ili kombinacije FSH i LH (Menopur). Nekad se u protokol ubace i tzv. gonadotropin antagonisti (kao Ganirelix, Cetrotide) i to cesce upravo kod žena sa povisenim FSH. I Lupron i Ganirelix zapravo sprečavaju „unutrasnji” porast FSH i LH, mada na razlicite nacine, i dozvoljavaju doktorima da sami kontrolisu kolicinu FSH i LH koji su spolja uneti.

Sad sam mnogo proširila temu. Logona izvini sto sad ovo koristim za dalje teoretisanje :)), ali možda nekog zanima... Zanimala sam se protokolima ovih dana, pa eto, davim i druge...

Uglavnom, kod žena sa povisenim FSH primenjuju dve vrste stimulacije: protokoli sa visokom dozom hormona (dosta ampula Gonala i Menopura) jer neki doktori misle da se smanjena rezerva janika može prevazici preteranom stimulacijom. To nekad upali, ali ja sam stekla utisak da bas i ne toliko često. Čini mi se da se u poslednje vreme vise koristi drugi pristup: minimalna ili blaga stimulacija. Koriste se uglavnom isti lekovi ali u manjim dozama. Po pravili se stvori vrlo malo jajnih celija, sto je i logicno, ali ako one budu dobrog kvaliteta, to ne mora da bude problem za oplodjenje. Dovoljna je i jedna vredna :)). Ovakvi protokoli se, doduse, vise koriste za žene sa „granicno povisenim” FSH. Slično je i sa IVF-om iz prirodnog ciklusa. Žene sa povisenim FSH ionako slabo reaguju na stimulaciju, tako da se pracenje prirodnog ciklusa nekad isplati. Procenat uspesnosti je, na zalost, mali, ali je bezbedno i manje kosta. Još jedna varijanta, koja se preporucuje ženama koje imaju povisen estrogen pored povisenoh FSH ili se zna da imaju ranu ovulaciju (pre 11 dana kažu da nije dobro) - kod njih se koristi tzv. estrogen priming. Dve nedelje pre stimulacije se daje estrogen (Estrace ili sličan preprat, alternativa su klasicni kontraceptivi). Cilj je da se smire jajnici i spreči preran porast FSH i ravnomeran porast antralnih folikula.

Toliko za sada... preterala sam. Ovo isto se može naći na sajtu highfshinfo.com, ali za one koje ne barataju dobro engleskim ili ih mrzi da čitaju dugacke clanke, nadam se da sam malo skratila put.

Blo bi zanimljivo da nam se jave naše devojke sa povisenim FSH ili dokazanom slabom reakcijom na stimulaciju kojima je uspeo IVF i da nam opisu svoj protokol. Gde su radile, šta su primale, kako su ih pratili, itd.

Pozdrav svima :))
Anuska-moja
(cekalica)
26. januar 2009. u 09.21
Samo da ovo dodam: Logona, ako si primala dipherelin (pretpostavljam da je nadjena endometrioza na laparaskopiji? verovatno si i pisala o tome, ali izvini ako sam zaboravila) a to je prvi cilkus nakon pretanka terapije, nije cudo da je folikul stao na 13 mm.
Dipherelin je gonadotropin rilizing agonist ali on (paradokslano) sprečava lucenje gonadotropina jer prvo izazove njihov nagli porast, iscrpe rezerve, a potom kad se redovno uzima, sprečava njihovo dalje oslobadjanje. Jer, normlno u organizmu se gonadotropin rilizing hormon luci pulzatilno, a ako se daje kontinuirano, on zapravo deluje suprotno - sprečava lucenje FSH i LH.

Ukratko, hoću da kažem da nije cudo da nakon te supresivne terapije imaš ciklus sa nedovoljno naraslim folikulom. Organizmu treba malo vremena da vrati svoju ravnotezu i ponovo uspostavi normalnu folikulogenezu.
logona
(magistar)
26. januar 2009. u 09.49
Hvala ti Anuska moja,

Ti bi stvarno mogla u doktore:) to mi je i dr Radoncic odgovorio. Nadam se da će stvari stabilizovati. Uh, stalno neki problemi, nikad da se covek opusti.
loret
(kvizer)
26. januar 2009. u 14.12
Moje vrednosti fsh nisu bile visoke, koliko sam merila najvisi je bio 13.Ali ipak sam slabo reagovala na dugi protokol i bombardovanje hormonima, tj. nikako ako se uporedi sa mojim prirodnim ciklusom. Stoga je dr. zakljucila da sam poor responder.I od klomifena se stvorila cista.Kontracepcija takođe nije uticala na prirodni ritam jajnika.Jedan, pa jedan folikul.Ne znam zašto dr. ne proba sa blazom stimulacijom, možda zbog ciste s klomifenom.Uopste i nije tražila da proverim fsh pred prirodnjak, samo je praceno folikulometrijom, nadam se da zna šta radi.Zakljucila sam da je najvaznije to što ona vidi 'na terenu'.Moje pitanje Anuski tiče se estradiola...on mi je inače uvek bio nizak treceg dana, dakle bez kontraceptiva ne prelazi 30, sto kažu da je dobro.U neuspesno stimulisanom prvom postupku vto kontracepcijom je bio snizen, a tako valjda i treba, ali je vrlo slabo rastao tokom stimulacije...embriotransfer je obavljen sa visinom estradiola 168! U prirodnom ciklusu dr. nije tražila niti pratila vrednost estradiola, a ja se kajem sto sama nisam uradila, cisto da vidim da li prirodno raste kako treba.Da li niske vrednosti estradiola mogu biti problem u vezi trudnoće?
logona
(magistar)
27. januar 2009. u 02.40
Loret napisi mi molim te kada se od Klomifena stvorila cista kako si se resila ciste. Prirodno je nestala sa sledećim ciklusom ili si uzimala neku terapiju od koje je nestala.
Anuska-moja
(cekalica)
27. januar 2009. u 09.56
Loret, to je i moj slučaj. FSH do 13,4, znaci ne prevelik, mogli bi reci „bordeline” a estrogen nizak, isto ispod 30 (moje su jedinice drugacije ali kad se preracuna u pg/ml ne dostigne 30).
Mozgala sam isto oko toga, a onda prihvatila tu konstataciju da je bolje da je estrogen nizi nego visi, mada ne znam konkretno objašnjenje osim da je tada stimulacija laksa (ali eto kod tebe nije bila ?)i da je vrednost FSH realna tj. nije maskirana visokim estrogenom.
Moj testosteron je takođe na donjoj granici.

Pošto nisam bila još u IVF-u ne znam kako bi se ponasali moji folikuli na stimulaciji, ali sam u prirodnom ciklusu uvek imala folikule koji lepo rastu i normalnu debljinu endometrijuma. Za sve to je zasluzan estrogen te kontam da ga ipak ima dovoljno do sredine ciklusa. Osim toga imam i jake PMS simptome, i to one „negativne” (promena raspoloženja, mucnine, nekad glavobolja) koji kažu da su isto povezani sa estrogenom u drugoj fazi (dok su bolne grudi, naduvenost i sl.„pozitivni” simptomi, vezani za progesteron).

Moje neko razmišljanje (malo potkrepljeno onim što mi je ginekolog ovde rekao) jeste da nama ne treba velika supresija, znaci - kontraceptivi pre stimulacije, posebno na duže vreme, nisu dobri. Oni pre idu kod žena sa visim estrogenom. Preterano snizavanje FSH pred ciklus takođe nije dobro (moj doktor kaže idealno bi bilo 7-8 za stimulaciju, ne ispod jer to kod nas stvara kontra efekat). Dugi protokol on takođe ne savetuje. Zaboravila sam detalje, jer je preko toga ovlas presao, rekao je „o tom potom” ali znam sigurno da je pominjao antagoniste i kraci protokol.
Ja sam kasnije malo cackala oko toga :), citala radove i americke forume i nasla otprilike ovakav protokol koji se uklapa u taj moj (a možda i tvoj) profil. To je tzv. antagonist protokol i ide ovako:
- nema oralnih kontraceptiva
- stimulacija pocinje 2. dana ciklusa: Gonal F 300 ujutru i 150 uvece + Menopur 150 (doza ipak nije mala), po potrebi se i poveca u toku pracenja rasta folikula
- kad folikul, vodeci, dostigne 14 mm daje se antagonist - Ganirelix
- trigeruje se ovulacija kad se steknu uslovi
Dalje sledi progesteron nakon transfera.

Korisni dodaci za „poor respondere” jesu dexametason (koji je imunosupresiv, kažu da povecava uspesnost), i akupunktura. Osim toga, pomenula sam moj nizak testosteron sto me je postaklo na razmišljanje o DHEA...

Još samo da dodam (tj.da ponovim, pisala sam ranije o tome) moj doktor se uopste nije zamarao mojim povisenim FSH i niskim AMH, on se prvo koncentrisao da iskljuci sve druge uzroke neplodnosti. Tako je tražio biopsiju endometrijuma (koju zbog niza baksuza nisam uspela da odradim) a potom i laparaskopiju. Jasno mi je rekao da, ako su te dve stvari normalne, mi smo „normal infertile couple”! On se bavi IVF-om od kada je ta metoda započeta i osnovao je 30-ak IVF klinika u SAD, sto bi trebalo nešto da znaci. (Ime mu je Jairo E. Garcia, nema ga mnogo na PubMed-u ali ima veliko iskustvo, pozitivan je i prijatan, mada ozbiljan)

Ali...mi za dva dana odlazimo u nasu Srbijicu. Stoga, neće me biti toliko na forumu pa me izvinite ako se ne javljam :))
danica71
27. januar 2009. u 12.31
Devojke imam jedno pitanje u vezi FSH.
Da li su moguće velike varijacije FSH iz meseca u mesec i šta to pokazuje?
Prošli mesec,u decembru u Konzilijumu mi je izmeren FSH i bio je 30.
Ovaj mesec FSH je 6,7 (meren ovde gde živim u Skandinaviji)

Da li se još nekome desila tolika razlika iz meseca u mesec?

logona
(magistar)
28. januar 2009. u 02.46
Anuska moja,

Dobrodosla nam u Srbiju! Samo da ti poželim da ti se ovde ostvari
tvoja najveca zelja:) Možda ćeš ovde biti opustenija i svoj na svome
i cudo se desi vrlo brzo...
nena3beba
29. januar 2009. u 07.30
dobrodosla anuska!
ajd ako se ne nađemona forumu evo ti mail [email protected] da se pišemo
loret
(kvizer)
29. januar 2009. u 13.45
Takođe da Anuski poželim dobrodoslicu...prosto znam da će ti se u Srbijici desiti! Hvala za ove dobre informacije.Po simptomima koje opisujes ja nemam ni dovoljno progesterona, jer me vrlo retko grudi bole, ali nemam ni te 'negativne'znake pms.Za Logonu; nestala je cista sama od sebe, posle mesec dana.
panonija
(dipl.pravnik)
30. januar 2009. u 08.42
Cao,
ja sam od onih kod kojih FSH varira od meseca do mesce prošli mesec mi je bio fsh 8,03 ovaj mesec kada sam treba uci u IVF program skocio je na 23,7.DR mi je rekao da sacekamo sledeći mesec, koristim neke biljne kapi koje mi je dao i vitamine, i rekao je da će krenuti u program bez obzira koliki mi bude FSH.Prošla sam već jednu stimulaciju kada mi je fsh bio u granicama normale i loše sam odreagovala stvorio se samo jedan folikul koji je bio prazan.Sledećih meseci su mi jajnici radili kao ludi, ali ništa nije bilo iz prirodnog ciklusa.Sada cekam da vidim šta će biti.Ja sam jedan jako komlikovan slučaj, došla sam do zakljucka čim imam neki problem na poslu odnosno kada osetim pritisak moj fsh ide pod oblake.
hazarderka
(ekonomista)
30. januar 2009. u 09.59
Nabla vidim da si expert za fsh, molim te pomagaj ako nešto znaš o ovome. Postavila sam temu fsh i smokve, da ne prepisujem opet
nabla
(tragac)
31. januar 2009. u 07.18
Hazarderka, nema potrebe da se nerviras. Potrebno je da znaš da povisen fsh iziskuje potrebu da se malo ubrza akcija, ali isto tako ima gomila gluposti na netu, pa onda normalan covek uleti u paniku koja mu nije potrebna.
Što se tiče smokvica...teško mi je da kažem da one uticu na smanjenje fsh. Nekima se desavalo da nalaz bude uredan posle. Ali, tu je teško dokuciti da li su smokve uradile nešto ili je reč o prirodnom variranju fsh iz ciklusa u ciklus. U svakom slučaju smokve nisu otrov i sigurno da će doneti neko dobro organizmu.
Nizi fsh ti samo omogućava da pristupis IVF-u. Možda i u prirodnom ciklusu, ako su ostali hormoni dobro izbalansirani s njim, dolazi do kvalitetnije ovulacije. Na to pitanje ne znam da ti odgovorim (možda Anuska kad nadje pristup netu).
Negde na početku ove teme pisala sam o zakljuccima nekih istrazivanja da fsh preko 10 u prirodnom ciklusu ne ometa da žena ostane trudna.

Panonija, gde radis IVF? šta ti je doca dao da konzumiras?

Loret, i kod mene je već duže vreme tako- skoro da nemam PMS simpotoma. Ne pamtim kad su me grudi bolele!

Anuska, dobrodosla i dobroostala :):):):)
nabla
(tragac)
31. januar 2009. u 07.22
Danice, koliko ti je bio E2?
hazarderka
(ekonomista)
31. januar 2009. u 15.43
hvala nabla, već sam malo mirnija u odnosu na onaj prvi sok. posle toga sam iscitala celu ovu tvoju temu, pa vidim da to stvarno i nije smakveta, u svakom slucju puno ti hvala i svem najbolje
Anuska-moja
(cekalica)
01. februar 2009. u 11.38
Evo dokopah se neta na kratko... Hvala vam puno na dobrodoslici!

Što se tiče FSH za prirodan ciklus njegova visina nije bitna - on je takav pa je takav (priroda se sama trudi da probudi jajnike pa joj nekad i uspe bas na taj način, sa visim FSH), ali nije dobro ići u stimulaciju sa visokim FSH. Tada je teško pogoditi doze hormona za stimulaciju i obično se ide sa vrlo visokim dozama jer će odgovor svakako biti slab. Pa se često ništa ne uradi osim što se telo bombarduje hormonima. Kažu da je idealno ići u stimulaciju sa FSH od 7-8, a vecina doktora ne ide sa FSH većim od 15, to se već smatra na neki način gubljenjem vremena (i novca). Druga je stvar ako FSH nikad ne ide ispod 15, onda se radi sa onim što se ima.

A što se tiče PMS-a meni je doktorka ovde u Srbiji rekla da je dobro sto to imam, ali, opet- kad sam merila progesteron - bio je nizak. To kažu da nije realno jer se on luci pulazatilno pa zavisi koja se vrednost u tom trenutku uhvati, ali sam merila i bazalnu temperaturu kojom uhvatim lutealnu fazu od samo 9-10 dana! Sto bi znacilo da nemam dovoljno progesterona... iako imam ovulacije reklo bi se još uvek svakog meseca...

Krecem sad u ofanzivu ovde u Srbiji, samo da se malo oporavimo od puta. obavesticu vas šta se desava kad god stignem :))
Svima želim puno sreće u pokusajima, prirodnim i svim drugim!
hazarderka
(ekonomista)
01. februar 2009. u 16.41
anuska-moja a šta se radi ako je fsh uvek iznad 15? ja sam prošlog meseca imala stimulaciju klomifenom i imala sam 3 folikula i radila sam inseminaciju (koja na zalost nije uspela). da li je moguće da su oni npr. bili prazni? moji rezultati 4.dan ciklusa su
t3-2.0
t4-116.7
tsh-1.82
fsh-15.6
lh-6.15
prolaktin-340.4
estradiol-70.40

može tumacenje?
panonija
(dipl.pravnik)
02. februar 2009. u 08.18
Cao,
meni je dr u Segedinu dao da pijem neke kapi zovu se Ginex one su biljni preparat i piju se tri puta dnevno po tri ili po dve kapi ,počinju da se piju 2 dana ciklusa i piju se 21 dan, kao pilule za kontracepciju ali to one nisu.Ja sam uspela da sa njima spustim fsh ali isto tako kod mene su svi ostali hormoni ok svakog meseca a fsh luduje kao pomahnitao, znači onog momenta kada ja imam neku frku u životu ili na poslu ono ode nebu pod oblake.
hazarderka
(ekonomista)
02. februar 2009. u 10.15
ok, pokusacu da nađemte kapi ako imaju kod nas. hvala najlepse
danica71
04. februar 2009. u 03.20
Nabla,
nadam se da ćeš moći da mi odgovoris i pomognes da razresim dileme oko FSH.
Kao sto sam pisala u decembru u Konzilijumu je FSH 30 mIU/mL (nisam merila E2)
U januaru je FSH 6,7 IU/L drugi dan i 5,7 IU/L treci dan(meren u inostranstvu i vidim da se koriste dr merne jedinice tako da možda to objašnjava ovu razliku, mada vidim da su iste reference u oba slučaja).Ovde sam merila i estradiol 3 dan i rekli su mi da je 0,134 (još uvek ne znam koje su jedinice u pitanju ali ću dobiti rezultat za par dana).
Letos kad sam merila FSH u Konzilijumu bio je 10,8 a estradiol 47,5 (treci dan). Zato me je i zabrinula ova trostruko povisena vrednost.
Hvala unapred na odgovoru!
Anuska-moja
(cekalica)
05. februar 2009. u 06.57
Hazarderka, ne znam u kojim jedinicama ti je estradiol. Ako su pg/ml onda bi bilo bolje da je nizi, recimo oko 40, kao sto je bilo kod Danice. Mada je i 70 tu negde na gornjoj granici referentnih vrednosti. (Ako su pmol, onda je to već druga prica, ali pretpostavljam da su pg). Ostali hormoni su ti sasvim o.k.
Što se tiče FSH, ako je to jedina vrednost koju si izmerila, ne možeš znati da li je to najniza vrednost. Pretpostavljam da uz kontraceptive tj. hormonsku supstituciju (poput cikloproginove) može da se snizi, što se i radi pred IVF. Time se ne može nadoknaditi rezerva jajnih celija, ali se mogu stvoriti pogodniji uslovi za stimulaciju u toku vestacke oplodnje. Prirodni preparati i alternativna medicina verovatno mogu slično da urade.
Za Danicin FSH ne znam šta bih konkretno rekla. Nekad postoji i ono sto zovu „laboritis” tj. greška laboratorije, mada ne želim na taj način da ulivam laznu nadu. (Konzilijum ima akreditovanu metodu za merenje FSH, ali ništa nije apsolutno). Slaba reakcija na stimulaciju već govori o verovatnoj smanjenoj rezervi, bez obzira na visinu FSH. Veliko variranje FSH se obično desava u toj prelaznoj fazi iscrpljenja jajnika. Međutim, malo mi je ipak sumnjiva ta vrednost od 30, to je prevelik skok. Osim, kao sto rekoh ranije, ako to nije posledica prethodne stimulacije tj. IVF-a, pa je FSH odjednom, prolazno, skocio tako visoko.
U svakom slučaju, sigurna sam da za sve nas ima nade :))
danica71
05. februar 2009. u 09.27
I ja se nadam da ćemo sve uspeti!

hazarderka
(ekonomista)
05. februar 2009. u 10.17
anuska moja,jedinice su pg/ml. da li je bolje da hormone radim 12. ili 15.dc posto mi 13. i 14. dc padaju za vikend i nisam u mogućnosti da tada radim analize? i šta (sudeci po ovim dosadasnjim rezultatima)treba da odradim tog dana? sve isto kao 4. ili samo fsh?
Anuska-moja
(cekalica)
06. februar 2009. u 13.43
U sredini ciklusa ima smisla raditi jedino LH i estrogen. LH ima nagli skok neposredno pred ovulaciju obično preko 30-40), a i estrogen bi trebalo da poraste visestruko. FSH nema značaja u toj fazi (mada se i on povisi u sredini ciklusa). Da li ćeš raditi 12. ili 15. dan zavisi od toga kada obično imaš ovulaciju. Ako je oko 14. dana onda je bolje dan-dva pre da bi se uhvatio skok LH, jer posle ovulacije on je već prosao i ne može se znati da li je bio dovoljan.
loret
(kvizer)
07. februar 2009. u 16.15
Anuska, obavezno nas obavestavaj.Verujem da bi i druge zenice volele da znaju za koju si se kliniku odlucila, ocigledno se veoma razumes, bar ja veoma cenim tvoj sud.Poz.
nabla
(tragac)
08. februar 2009. u 20.22
Ally1973 sa fertilityfriends foruma je skupila price žena s povisenim fsh koje su uspele da zatrudne.

Ja vam prenosim samo taksativno tehnikalije nekih devojaka, a na FF forumu mozete procitati detalje (negde su navedeni i protokoli):)

http://www.fertilityfriends.co.uk/forum/index.php?topic=174687.0

pa da krenem...

1.
Princesslilly- posted on 24 July 2008
max fsh=35 i vrlo nizak AMH
muž- antispermatozoidna antitela (90%)
zatrudnela u 33. god, ICSI u prirodnom ciklusu, klinika Lister, London (dr.Jaya Parikh)

2.
Frbaby-Posted 11/23/08
-max fsh=124, E2 vrlo nizak (dijagnoza POF u novembru 2005)
-Bez ciklusa, nije koristila supstitucionu terapiju,
-zatrudnela prirodno posle godinu dana izostanka ciklusa (oktobar 2007 rodila sina)
-36 god

3.
sponcon 11/26/08
- dijagnoza POF-a u 32. god); max FSH= 23,
- 5 godina nakon dijagnoze, uz ekscesivno pusenje i opijanje, i sex 2x mesecno, ostala prirodno trudna

4.
clmartin0216 12/29/07
-POF dijagnoza 2005. god., neredocni ciklusi od 21. dana do 50 dana
-fsh u rangu od 14 do 38
-prva trudnoća (prirodno) nakon postavljene dijagnoze nastupila nakon par meseci
-druga trudnoća (prirodno) 2007

5.
ThumperCT 12/30/06 10:05:29
- cikluse je imala na svakih 19 dana
- dijagnoza POF-a u septembru 2006 nakon fsh od 25
- dva meseca od uspostavljene dgn prirodno zatrudnela
- isla je na akupunkturu, izbacila kofein, uvela svakodnevne vezbe, smanjila unos secera, zdrava ishrana

6.
maurab9(posted 01/28/07 17:59:55)
- u 37 god. ciklusi poceli da izostaju, valunzi, nesanica
- fsh se kretao između 50 i 60, a E2 između 0 i 33
- koristila je akupunkturu
- dobila samo 2 x ciklus i ostala prirodno trudna

7.
lucygracie 10/02/07 12:04:52)
- u martu 2007 dgn POF (fsh=95, mereno u dva navrata)
- od simptoma POF-a imala je gubitak ciklusa, iritabilnost, valunge, zamor i sl.
- usla je u program NIH studije (na UZ nije bilo antralnih folikula, doca rekao da jajnici izgledaju kao „spaljena zemlja”
- kao deo programa NIH studije uzimala je Vivelle-dot .1 mg and Prometrium
- zatrudnela je 4 meseca nakon uspostavljanja dijagnoze

8.
cogirl527 04/25/08 06:18:53)
- dijagnoza POF-a sa 33 god. (prvi mereni fsh je bio 39, 2 god. nakon uspostavljanja dijagnoze, fsh je bio u rangu žene od 80 godina)
- zatrudnela prirodno u 35 god, porodila se u 36 god.

9.
Popi70 (posted on 04/26/08 10:45:43)
- POF dijagnostikovan u 36. god. (2006.g.)
- fsh=53.2, LH=49.9...3 nedelje posle fsh= 66.8, LH=43.3
- zatrudnela je spontano 6 meseci nakon postavlejne dijagnoze

10.
calibrosch.pofdranswerline (posted on 04/30/08 12:39:29)
- POF dijagnostikovan u 33. god. nakon prestanka uzimanja kontraceptiva (prvi simptomi su se pojavili nakon 10 dana)
- max fsh=78.5 (najnizi fsh=53), E2 fluktuirao od ispod 20 do 30
- 2 meseca nakon uspostavljanja dgn, prirodno zatrudnela uzimajuci 3 mg estradiola

11.
jrpf (posted on 05/08/08 15:57:38)
- POF dijagnostikovan u 27 godini (simptomi poceli godinu dana ranije)
- max fsh=105
- zatrudnela u 33 godini, porodila se u 34 godini

12.
Sprosser (posted on 10/10/07 12:26:22)
- fsh=105 par meseci posle gubitka trudnoće u 8 i po meseci (2006 g.)
- takođe ucesnica NIH studije (Dr. Nelson, Dr. Popat)
- korisitla Vivelle Dot i progesterone
- 3 nedelje nakon etikete POF, spontano zatrudnela, porodila se u februaru 2007 (dobila sina)

13.
Rainbowsister (posted on 08/24/05 00:28:47)
- POF dijagnostikovan 2002 god. (gubitak ciklusa, valunzi, depresija, anksioznost)
- uzimala supstitucionu terapiju: vivelle dot .1mg + 200mg Prometrium) + Antidepressant, Effexor XR 75 mg.
- nakon 9 meseci prirodno zatrudnela, porodila se u julu 2005 (devojcica nazvana Nesya sto na hebrejskom znaci Bozije cudo)
- u toku trudnoće radila je analizu svog kariotipa i ustanovljeno je da ima Fragilni X hromosom koji je kod nje uzrokovao preuranjenu menopauzu (beba je pokupila „zdrav” hromosom)

14.
Zara30 (posted on 19/01/09)
- POF dijagnostikovan u 28 godini
- max fsh= 128
- nakon skoro 4 godine supstitucione terapije (CBFM) ostala prirodno trudna (u 31 godini, rodila decaka)

15.
katherine1907 (posred on 4/02/08)
- POF dijagnostikovan u decembru 2005 u 30. god.
- fsh se kretao oko 40, imala je oko 4 ciklusa godisnje
- zatrudnela u februaru 2008.

16.
abbyabroad sa FF foruma
- POF kao posledica autoimunog problema (u 35 god.), tiroidna antitela, faktor V Laiden i MTHFR
- zatrudnela prirodno 2007g (u 36, 37 god?) uz Humiru, Clexane, aspirin, folguard, steroide (pretpostavlajm da su svi ti lekici protiv antitela)

17.
LittleJenny
- njenoj sestri je u 39. god dijagnostikovan POF sa max fsh=22 i malim brojem antralnih folikula
- prvi IVF u aprilu 2008. (Lister klinika, London)- 5 jc, sve se oplodile, 2 embriona vracena, 2 zamrzli...rezultat blizanci rođeni u Novembru 2008.

18.
fergie (posted on 15/10/07)
- 2 x ostala trudna u Listeru (konsultacije sa dr. Jaya Parikh)
- oba puta isti protokol: kratki protokol (microdose down regulation and 450 menopur)
- prvi IVF: 3 jc, 2 oplodjene, obe transferisane, jedna se primila (rodila sina u martu 2006)
- drugi put u 40. god. sa AMH=0.1 (nisam sigurna koje merne jedinice koriste, ako je standardna anglosaksonska onda je to bas bas nisko), dobila opet 3 jc i 3 embriona, jedan se implantirao

19.
dlrust1 08-20-2008
My AMH was 0.08, pregnant natural

20.
aj73 (posted on 08-20-2008)
- vrednost AMH=0.06, endometrioza, poor responder
- zatrudnela prirodno nakon 2 neuspela IVF-a (prvi IVF je obustavljen zbog lošeg odgovora, u drugom IVF je dobila samo jedan embrion)
uzimala je DHEA od 75mg/day, 1/2 tabletice pre podne, 1/2 popodne

21.
sleepyllama (posted on 25/09/08, 11:17)
- FSH 19 (jun 2006) i 29 (Jul 2006), neregularni ciklusi, retke ovulacije
- u jesen 2006 vanmatericna
- akupunktira, agnus castus i Wheatgrass (zaboravih šta znaci)
- 2 nedelje nakon 40. rođendana spontano zatrudnela

22.
Terri
- 31 god- prvi fsh= 21, posle mesec dana fsh=40,
- regularni ciklusi
- prva trudnoća sa doniranom celijom
- sledeća trudnoća spontano (vlastita jc)
- posle 2. porodjaja homeopatija i nakon par meseci opet trudna

23.
dawnk (posted on Apr 23, 2008 10:06 pm)
- POF dijagnostikovan u junu 2006.g. nakon 4 meseca izostanka ciklusa (fsh=27)
- u martu 2007, fsh=56
- u aprilu zapocela sa supstitucionom terapijom (1mg estradiol daily and 200mg prometrium 12 days/month), nakon godinu dana spontano zatrudnela

24.
Ruby
- bez ciklusa 11 meseci, nakon čega je spontano dobila 2 ciklusa
- posto sledeći ciklus opet nije dobila uradila je betu..trudnoća :)
- max fsh= 76, lh=37.78

25.
Elena
- POF dijagnostikovan 2006. g., nakon treceg spontanog (fsh=42)
- uzimala je organsku hranu, smanjila meso, vrlo malo mlecnih proizvoda, umerene vezbe
- u međuvremenu (april 2007) je imala i jednu spontanu blizanacku trudnoću koja je takođe zavrsila spontanim pobacajem. Ispotavilo se da ima nizak T3. Za to je uzimala levothyroxine 25 mg
- u julu 2007 ponovo trudna uz kontrolisanje T3 inela trudnoću do kraja i rodila devojcicu Maju

-------------------------------------

Statistika sa high fsh info foruma koju je napravila Kiwichick koja je i sama 2 puta zatrudnela sa visokoim fsh (prvi put prirodno (fsh=20), drugi put uz ICSI u 42. god (fsh=35)

http://spreadsheets.google.com/pub?key=peJpwrLxiXLQGnQE9_m9EYw

Reč je iskljucivo o ženama koje imaju visok fsh

Ukupno 343 trudnoće:
Prema godinama
ispod 35 (77 trudnoća)
35-39 (166 trudnoća)
40+ (88 trudnoća)

Prema fsh
Od 10-15 (125 trudnoća)
16-20 (71 trudnoća)
21-39 (70 trudnoća)
40+ (19 trudnoća)

Prema metodi:
Kucna radinost (43%)
IUI (19%)
IVF (33%)
FET (1 trudnoća)
GIFT (2 trudnoće)
ZIFT (2 trudnoće)

sharlota
(bez zanimanja)
08. februar 2009. u 21.12
Nabla, DHEA sam uzimala tri puta na dan,čini mi se 200mg
bacila sam kutiju,uglavnom pocela sam sa terapijom krajem avgusta a krajem novebra sam ostala u drugom stanju.

Logana,IUI sam radila u Mississsuagi, ,Astra Klinika,Dr Michael.
Uspjeli smo iz drugog pokusaja.
Propisana mi je terapija gonal F(250 unita na dan ) i femara tkz overlap terapija pocenas sa femaraom treci dan od početka ciklusa pa peti dan pocens sa gonal F-om.
u prvom pokusaju sam imala IUI cetrnesti dan od početka ciklusa,a u drugom pokusaju dvanesti dan.
Ineseminaciu su radili dva dana za redom.

Izvinjavam se što se nisma ranije javila.

FSH sam spustila na 10,sto su u klinici smatrali normalnim
prije toga je varirao od 12 do 20.

Acunpucturu sam radila u Mississuagi na dva mjesta.
Ova druga lokacija se pokazala mnogo uspjesnijom (kinez je sredio fsh veoma efiksno i brzo, dok je u prvoj klnici bio zakucan na 12 i stalo je isao na gore)i povoljnijom.
Chnise acunpucture and herbal clinic 905 275 8288 takođe imaju lokacije u Downtown i North York
cijena $75.00 po posjeti(acunpuctura i cajevi za sedam dana)

Srećno svima, budite uporne i sve će biti u redu.

nabla
(tragac)
10. februar 2009. u 09.35
Sharlota, drago mi je sto si se javila :) i hvala ti za sve info sto si postirala :)
Mazi tibu :))))

Možda će nekoj od fsh-ovki znaciti ova info...
U poslednjem postu o trudnoćama sam kod nekih žena napomenula da su bile ukljucene u NIH studiju. Mislim da još uvek traje istrazivanje i da je moguće ukljuciti se (naravno, ako ispunjavate kriterijume, jedan od njih je fsh 20 i vise i Lh 15 i vise)
Ostavljam vam detalje i kontakt:

The National Institutes of Health (NIH)
The Section on Women’s Health of the Developmental Endocrinology

Branch of NICHD is recruiting women with Premature Ovarian Failure to participate in their clinical study:

INCLUSION CRITERIA:

Women 18 to 42 years of age with premature ovarian failure who meet the following requirements will be candidates for the study: 1) at least a four month history of amenorrhea not due to pregnancy, and 2) at least two documented serum FSH levels or two documented LH levels in the menopausal range for the corresponding assay (greater than or equal to 20 U/ml for FSH and greater than or equal to15 U/L for LH in the current Clinical Center assays).

EXCLUSION CRITERIA:

Women with evidence for karyotypic, metabolic, toxic, or iatrogenic cause of the ovarian failure will not be candidates.

CONTACT(s):
Patient Recruitment and Public Liaison Office
Building 61
10 Cloister Court
Bethesda, Maryland 20892-4754
Toll Free: 1-800-411-1222
TTY: 301-594-9774 (local),1-866-411-1010 (toll free)
Fax: 301-480-9793

Electronic Mail:[email protected]

Link za detalje ucesca u studiji:
http://clinicalstudies.info.nih.gov/detail/A_1991-CH-0127.html

---------------------
(NOTE:There are no geographic restrictions - people can come from anywhere in the world)
---------------------

Vise razlicitih informacija o POF-u i istrazivanjima, novitetima, forum, trudnoćama...imate na sajtu The International Premature Ovarian Failure Association (potrebna je registracija za surfovanje po sajtu)
http://www.pofsupport.org/research/nih.htm

belab
(jednostavno)
12. februar 2009. u 22.37
Već 5 godina svakodnevno pratim ovediskusijenisam
nena3beba
13. februar 2009. u 06.00
anuska moja,
odmaras li još?
ja opet imam pittanje za tebe (ali ostale devojke ako znaju):
3 dana ciklusa sam vadila estradiol i bio je samo 30 (50-482), a onda sam 13dc (ovulacija nekad 13tog nekad 14tog dana bude) vadila lh i estradiol pa su bili: estradiol 249 (66-488), a lh samo 5.7 U/L (10-80).
šta sad to znaci? estradiol mi u ovulaciji deluje ok, mada je u folikularnoj fazi bio nizi. a sad u ovulacionoj LH zeza? jel to može da znači da je celija lošeg kvaliteta. inače inhibin B mi je samo 18!!! mada je dr na uz video po 10tak antralnih folikula na svakom jajniku!

bas sam u zbunu!
nena3beba
13. februar 2009. u 06.08
sad gledam... i ranije mi je lh bio tako nešto nizi. možda je ovulacija ipak tek 14tog dana pa još nije skocio. jel on skace kad folikul pocne da puca ili pre toga?
inače prošli ciklus kad sam bila na uz 14dana ujutru rano, vidjen je folikul od 28mm i dr je rekao da je već poceo da puca pa se deformisao (izduzio). jel to ovulacija ili tek posle toga kad izbaci jajnu celiju?
nabla
(tragac)
13. februar 2009. u 07.49
Neno, dok se Anuska ne javi...

Tvoje Ref vrednosti E2 su malo drugacije u odnosu na uobicajene, tako da vrednost od 200 pg/ml za folikul pred ovulaciju ne može da ti bude parametar.
Lh inače pocinje da raste kad E2 dostigne kriticnu vrednost (dakle, pre pucanja folikula).
Broj antralnih ti je odličan, inhibin jeste nizak, ali znam nasu devojku koja je postirala na Rodi koja je imala inhbin od 6 i ostala je trudna s blizancima. Nick joj je Kikica (čini mi se). Prosurfaj po Rodi po kljucnim rečima inhibin B i AMH, pa ćeš naći vrednosti njenih analiza. (AMH joj je bio oko 5, pa tako nizak inhibin verovatno je ukazivao na nešto losiji kvalitet jc s obzirom da joj AMH ukazuje na PCOS). Njoj su na kraju dijagnostikovali defekt lutealne faze (problem s progesteronom)koji je uvek posledica nekog problema upravo u folikularnoj fazi.
Kod kog si doca?
Anuska-moja
(cekalica)
13. februar 2009. u 08.03
Hvala na pitanju, neno, dobro sam :)! Odmaram još. Malo sam se borila sa virusima, vremenskom razlikom, a bogami i kulturoloskom na koju sam zaboravila...

Što se tiče LH on se obično povisi naglo u toku jednog dana, a možda se to meri i u satima (kada dostigne pik od bar 30-40 i naglo pada) a verovatno je nešto visi i dan pre kao i dan kasnije (ali ni blizu tog pika). Tvoja vrednost u 13. danu verovatno oznacava da pik nije još dostignut (možda je bio narednog dana ili čak kasnije) ili je već prosao (tj. bio prethodnog dana). Mislim da je to prilično teško uhvatititi... Ne znam da li ti je taj isti ciklus radjena folikulometrija, pa je praceno kada je folikul blizu pucanja i tad izvadjena krv? Jer prirodni LH deluje isto kao i „stoperica” u toku VTO - omogućava oslobadjanje jajne celije iz već zrelog folukula.

Inače, taj folikul od 28 mm mora biti već u fazi pucanja jer je veliki, sto potvrdjuje i deformisanost. U tom trenutku je jajna celija verovatno na izlasku tj. samo sto nije izasla.

A za inhibin - on može da se menja iz ciklusa u ciklus. moguće da taj ciklus sa nizim inhibinom nije imao tako kvalitetnu jajnu celiju, što ne znači da sledeći neće (i da će ti inhibin biti preko 45 što se smatra o.k.). Lično mislim,a i novije studije pokazuiju, da AMH i inhibin, nisu bas toliko informativni kada je u pitanju predvidjanje plodnosti... kao što se mislilo iz početka, kad su te analize usle, manje vise, u rutinu.

Imam tvoj mejl i pisaću ti kad se malo skrasim. Nemamo još ni stan ovde, selimo se od jednih do drugih roditelja i moj pristup internetu je ogranicen...

Puno pozdrava :))
nabla
(tragac)
13. februar 2009. u 08.13
Eh, pogresih :), zbunio me ref raspon u folikularnoj fazi...

Tvoj referentni raspon E2 u ovulacionoj fazi je isti kao i u Konzilijumu. To bi trebalo da znači da još uvek nije krenuo Lh pik, ali samo sto nije. Bacih pogled na jedan moj lov na LH pik...evo kako je kod mene bilo:
10 dc...folikul 17 mm, E2=181, lh=3,3
11 dc...E2=279, lh=3,79
12 dc...folikul 18 mm
13 dc...fol 20 mm...(tad sam primila pregnil)

Dakle, vrlo slično kao kod mene. Ne znam šta da ti kažem, dal' je to Ok ili nije. U tom ciklusu 14 dana od pregnila mi je beta bila 5,5...znaci nešto se desavalo. Inače, to je bio ciklus s folikulom na levom jajniku koji mi inače slabo fercera (ako ne dobijem pregnil, on se uvek pretvori u cistu). Nisam nikad eksperimentisala kakav je odnos E2 i Lh kad mi je folikul na desnom jajniku.
nabla
(tragac)
13. februar 2009. u 08.21
Anuska, sretan lov na stan (jel to permanently?):)
belab
(jednostavno)
15. februar 2009. u 09.32
Za Nablu: Mnogo ti hvala na svemu, ja sam već kontaktirala NIH i oni su mi poslali formulare da se prijavim za to istrazivanje. Prikupljam potrebne papire pa ću da vidim šta će da bude. Veruj da nije tebe verovatno do ovog nebi ni doslo. Još jednom hvala i ovi tvoji postovi su zaista fantasticni.

Za Anuska-moja: imaš sreću da si nasla takvog doktora, na zalost nema ih mnogo, bar ne ovde u Kanadi, čim vide visko FSH teraju te na donor egg. Ja sam kontaktirala neke klinike po USA ali je jako komplikovano tj. preskupo da njih obilazim, ovde bar imam neko pokrice. Zanimljiva je klinika New Hope Fertility. Možda ću imati sreću da udjem u NIH study pa ću bar znati odgovor na dosta pitanja.

Za Sharlota: Tvoji podaci su takođe korisni. Ja sam igrom slučaja isla kod istih doktora, a i sire. Radila iste stvari ko i ti ali na zalost stanje se samo pogorsalo sa vremenom. Otisla sam da vidim i tog kineza kod kog si ti isla, još razmišljam šta ću sa tim jer sam bila kod drugog 8 meseci i nije pomoglo ništa. Ako ništa pocela sam ponovo piti DHEA, to sam pila i pre nekoliko godina, ali sad me potakla tvoja prica i evo ponovo se angazirah. Tebi želim sve najbolje u tvojoj trudnoći da sve prođe u najboljem redu.

e sad generalno: zadnjih 5 godina sam svakodnevno ovde. Do sada je ovo najkvalitetnija tema o visokom FSH. Nisam ucestvovala, ali zahvaljujuci vama gore navedenim evo i mene. Pre 5 godina ustanovljeno je da imam visok FSH, tada je bio 13, zatim 16, pa oko 20 a sada je još gore. Nisam verovala da će sve ovako da se pogorsa. U međuvremenu vidjala sam velike strucnjake po Torontu, na zalost bezuspesno, isla kod kineskih doktora, koristila njihove biljke, akupunkturu, trudila se sa zdravom ishranom, gutala razne vitamine, cistila organizam, trudila se na sve nacine na koje sam nailazila da mogu da pomognu i konacni ishod: sve vise ciklusi izostaju, FSH divlja, čak zbog tih izostanaka pocela sam da imam simptome menopauze.
Sve u svemu prica i nije zavidna. Jedina stvar koja je krenula na bolje je moja zrelost u prihvatanju stanja, nekada sam bila u suzama i ludilu a sada to prihvatam kao nešto sa čim moram da živim i gledam kako da dalje pomognem sebi da me još gore stvari ne snadju kad je zdravlje u pitanju.
Nisam odustala, ali sam svesna da su mi sanse skoro nemoguće.
Pozdrav svima!
LeeLu
15. februar 2009. u 11.20
Belab, da li si čula za Hannam Fertility u Torontu? Dr. Thomas Hannam radi sa ženama koje imaju visok FSH.
(Možda ga je neko i spomenuo a da sam ja to preskocila)
belab
(jednostavno)
15. februar 2009. u 11.44
LeeLu, nikad čula ali ću odma da ISTRAžIM.
Hvala!!!
LeeLu
15. februar 2009. u 14.29
http://www.hannamfertility.com/

http://www.fertility.ca

Citala sam odlične review-e za njega. Vrlo je mlad, ali voljan da primeni i neke hrabrije agresivnije protokole, za razliku od recimo Mt. Sinai gde su vrlo konzervativni. Ne plasi se da upropasti svoju statistiku, a i pored toga ima odličan „success rate”.
LeeLu
15. februar 2009. u 14.41
Opet ne znam da li je neko spomenuo, ali za žene u Kanadi i Americi nije loše da provere i Dr. Check-a iz Marlton, New Jersey.

http://www.ccivf.com/high_fsh.html

LeeLu
15. februar 2009. u 14.43
Belab, kod ovih iz New Jersey-ja je dobro to što su fleksibilni u smislu da saradjuju sa ovdasnjim, kanadskim doktorima pa dosta stvari može da se ovde radi a da se ide u US samo za „egg retrieval” i samu proceduru embrio transfera.
belab
(jednostavno)
15. februar 2009. u 14.58
LeeLu, mnogo ti hvala. Za ove u USA znam, planiram da pitam ovde doktore da li bi hteli da suradjuju, mada nisam sigurna da će oni bas to hteti ali to mi je svakako plan. Malo sam pretražila o Dr Hannam i uskoro ću da kontektiram kliniku, mada sam u toj klinici videla ime jedne doktorke za koju sam čula ne bas dobre stvari, ali ću traziti da vidim bas njega. HVALA!!!
LeeLu
15. februar 2009. u 15.15
Srećno!
Ja inače imam zakazano sa Dr. Hannam-om u martu, ali ne zbog FSH (zapravo još uvek ni ne znam koliki mi je FSH) nego onako, generalno, zbog godina, cisto da proverim kakvo je stanje(40).
LeeLu
15. februar 2009. u 15.20
Ako hoćeš da kontaktiras Hannam kliniku evo ti direktan email zenske koja zakazuje: [email protected]
Ako odlucis da ih kontaktiras posalji joj osnovne podatke o sebi, godine, problem, da li si imala neki fertility tretman, šta mislis da je uzrok neplodnosti itd. Ceka se 4-5 nedelja.

Izvinjavam se ostalima ako smo malo skrenule sa teme.
belab
(jednostavno)
16. februar 2009. u 09.27
LeeLu, da ne zagusimo temu ako nešto imaš interesantno za mene možeš da mi posaljes na [email protected] . Opet mnogo ti hvala.
Anuska-moja
(cekalica)
17. februar 2009. u 12.25
Drago mi je da se tema siri i da ima novih clanova i novih iskustava.
Izgleda smo Nabla i ja pisale u isto vreme za prethodni post o hormonima. To je super, bez nje je ova tema jedno vreme bila mrtva :)

Mi smo u iskusenju da se vratimo u SAD od maja jer je sasvim izvesno da ću ja dobiti tamo posao... Vrlo dobar posao, čak. Još je tu dosta dilema, ali rekla sam da me jedino beba može sprečiti da ne prihvatim posao jer je teško sad vracati se na staro ovde u Srbiji. S bebom, međutim, ne bih mogla da obavljam taj posao za koji se spremam. U Srbiji su za to uslovi ipak mnogo bolji (trudnicko, porodiljsko...). Ostaje pitanje da li da u međuvremenu (do maja) probamo jedan ciklus VTO ovde... Ali, malo sam se umorila i od te price. Shvatila sam da mi potpuna usmerenost samo na trudnoću svakako ne pomaze da je ostvarim :( jer prethodne dve godine nisam radila, sve sam cekala, cekala... Mislim da je vreme da se usredsredim na nešto drugo i to stavim u „usputni plan” da bih i sebe nekako zavarala :)

Videcemo još. Sad cekam da dobijem menstruaciju (oko 24. februara) pa da merim FSH ponovo. Poslednji je bio pre 5 meseci... Javicu vam šta dalje :)

P.S. Inače, na svoju ruku sam ovaj ciklus pocela da uzimam progesteron u drugoj fazi jer sam zakljucila da imam kratku lutealnu fazu... Mada to, kao sto i Nabla rece, zavisi i od prve faze, jer i ona treba da bude kvalitetna. Probacu možda par cilkusa cisto da vidim šta će biti, mislim da ne može biti velike stete...
belab
(jednostavno)
17. februar 2009. u 12.57
Anuska-moja, kako to mislis na svoju ruku si pocela uzimati progesteron, kako si dosla do njega ako ti doktor ne da? Da li su ti ciklusi redovni?
vaga02
(.....)
17. februar 2009. u 13.32
Da li neko može da mi kaže nešto više o AMH (Anti milerov hormon),imam jako nisku vrednost-0.3 i dr mi ne preporucuje ivf,osim sa doniranom jc,inače je uspesnost oko 4%...Prvi put čujem za taj hormon i očajna sam...hvala...
LeeLu
17. februar 2009. u 15.53
Belab, nema na cemu. Javicu ako naletim na još nešto, ali to je to za sada :)

Anuska, i meni se cinilo da mi je Luteal faza malo kraca, uglavnom 12 dana pa sam posle trazenja po netu nasla neke clanke gde kažu da vitamin B6 takođe pomaze produzavanju lutealne faze. Tako ti ja napravim eksperiment prošlog meseca pa sam od prvog dana posle ovulacije uzimala po 100mg vitamina B6. I šta se desilo, pa ocigledno mi se poboljsala lutealna faza pa čak i dobijem pozitivni test trudnoće! :)) Ali na zalost, iz nekih razloga nije potrajalo nego se cela epizoda svela na hemisku trudnoću. Ali, opet, čini mi se to je ohrabrujuce.

Zatim sam citala da i sa Vitaminom B6 treba biti umeren i da je 25mg bezbednija doza a dovoljna da ostvari uticaj, tako da ću sad probati tu dozu, dok cekam na susret sa doktorom :)
LeeLu
17. februar 2009. u 15.55
*hemijsku (greškica u kucanju)
nabla
(tragac)
17. februar 2009. u 20.13
Anuska, držim fige za super hormone i navijam da se odlucite za jedan IVF pre odlaska :)

Vago, u kojim jedinicama ti je AMH (ng/ml ili pmol/L?)
Ako je ng/ml onda ti je AMH još uvek OK, ako je u pmol/L onda je to bas nisko...
No, ni AMH nije bas tako jednoznacan. Čak postoje studije slučaja gde je i pored „undetectable” vrednosti AMH dolazilo do trudnoća.

Zašto si radila AMH, los odgovor na stimulaciju?, mali broj antralnih folikula?

Ako si u Americi, na ovoj temi je spomenuto par klinika koje su fsh frendly (to ukljucuje i nizak AMH i pored dobrog fsh)

Inače, ko sto kaže Anuska, dobrodoslica novim devojkama :)

LeeLu (potseca me nick na Peti element :))...
i ja sam experimentisala s B6 i vitexom (koji je prirodna varijanta bromergona- smanjuje prolaktin i povecava progesteron u II fazi). U tom ciklusu sam imala extra super progesteron, 15 dana lutealnu fazu i bez spotinga pre nego sto terba da dobijem, čak su me i grudi bolele.
A onda sam se zamorila od silnih saplemenata, pa sam sve batalila :)

Belab, drago mi je sto si odlucila da se okusas u studiji. Ja cesce „visim” na drugom forumu- http://www.doktor.co.yu/forum/viewtopic.php?p=197658#197658
Tu nas ima vise s povisenim fsh: onim granicnim kao kod Anuske i mene, i onih s menopauzalnim i postmenopauzalnim fsh...Raspon godna od 27 do 40+.
Neke od nas još uvek pokusavaju s vlastitim jc, a neke su krenule put donacije (za sad imamo jednu mamu s vlastitim jc i jednu trudnicu s doniranim jc)
Ako se ukljucis u studiju, znacilo bi nam tvoje iskustvo!
vaga02
(.....)
18. februar 2009. u 03.19
Hvala mnogo...Ne znam u kojim jedinicama,imala sam samo tel.razgovor sa Dr,ali on kaže da je AMH 2,5,sto je isto mala vrdnost radio bi ivf...Prvu icsi sam radila pre godinu dana u jevremovj-neuspesno i na osnovu toga i mojih godina-41 je hteo kao prvo da uradi to...Ne znam da li ima smisla da se hvatam za slamku i dalje pokusavam,da verujem da ću biti jedna od 10000 kojoj će uspeti sa tako niskom vrednosti AMH...A donacija ne dolzi u obzir,mislim da je nehumano,radije usvajanje deteta,što se ceka,cek i ceka...
Nisam u Americi,već u Nemackoj,a Dr u Belgiji..Hvala još jednom
LeeLu
18. februar 2009. u 09.41
Da, jeste nick iz petog elementa :)
I hvala Nabla i Anuska, bolje vas nasle. Inače u vezi B6 jedino mi je problem sto nailazim na oprecne informacije u vezi doze. Citala sam da može da se uzima 100-200mg pa sam ja prošli put koristila 100 ipak da bude umereno, a onda juče procitam da za trudnice nije bezbedno 100mg. Ipak ću zbog toga ovog puta probati sa 50mg jer mi se čini da je 25mg zanemarljivo. Nabla, koliko si ti uzimala?
slavojka
(trgovina)
18. februar 2009. u 11.43
cao svima
evo čitam vas i ja redovno ima već tri godine
htela sam da vas pitam nešto
kod nas je slučaj sledeći
kod mene sve ok tako kažu,međutim MM dijagnoza AZOOSPERMIJA
a AZOO je takodjer kažu visok FSH
pa ne znam sada kako se može taj FSH smanjiti kod muskaraca
unapred vam se zahvaljujem
belab
(jednostavno)
18. februar 2009. u 21.49
LeeLu, zakazala sam i ja kod Dr. Hannam-a krajem marta.
nabla
(tragac)
19. februar 2009. u 04.01
LeeLu, ja sam koristila 50 mg (dve tabletice- jedna ujutro i jedna uvece) i čini mi se da sam to uzimala ceo ciklus (dakle, od 1 dc)
LeeLu
19. februar 2009. u 07.47
Bela, e pa srećno nam obema, valjda će vredeti :)

Nabla, odlično, i ja sam juče ipak uzela 50mg. Možda ovog meseca uspe.
Anuska-moja
(cekalica)
19. februar 2009. u 18.44
To je zanimljivo za B6, nisam znala. Mislila sam da je on dobar za endometrijum, ali nisam znala da konkretno utice na proegsteron.

Inače, to na „moju ruku” može u Srbiji jer se Utrogestan kupuje u svakoj apoteci još uvek, bez recepta. Ili sam ja samo naletela na takvu :). I sama sam medicinar ali svakako ne ginekolog :), pa sam sebi dozvolila takav zdravstveni luksus. Ne bih svakome preporucivala, naravno. Ovde ginekolozi to daju relativno često „cisto da se pokusa”, mada je meni u SAD ginekolog tražio prvo biopsiju endometrijuma da utvrdi eventualni deficit progesterona, pa tek onda terapiju. Pošto nisam uspela da uradim tu intervenciju ja sam resila da zapocnem terapiju i bez toga. Moj zakljucak o kratkoj lutealnoj fazi nastao je na osnovu pracenja bazalne temperature ili brojanja dana od ovulacije kada mi je radjena folikulometrija. Ovulacija mi je najcesce oko 14. dana ali često dobijem već 24. - 25. a povisena bazalna temperatura mi traje 9-10 dana... pa sam ja tako zakljucila...

Probacu to sa vitaminom B6 isto.

Vago, ja ne razume zašto se tvoj doktor toliko vezao za AMH i na osnovu njega odlucuje o donaciji jajne celije. iskreno, ja bih tražila drugo mišljenje. AMH još uvek nije standardizovan i mislim da nikako na osnovu njega samog ne može da se proceni da li ti imaš dovoljno jajnih celija. Svakako nadji i drugog ginekologa...
nabla
(tragac)
19. februar 2009. u 19.48
Anuska, izgleda da vitamini iz B skupine generalno poboljsavaju kavlitet jc, ili kvalitet ovulacije, pa onda ima osnova za „sumnju” da on utice i na visi progesteron u II fazi ciklusa. S tim da je meni logicnije uzimati ga od početka ciklusa.
Dr Radoncic kod nekih žena trazi da se uradi analiza vitamina B12, kaže da on hoće da pravi problem ako je nizak.
nena3beba
20. februar 2009. u 04.28
anuska, nabla, hvala. ostale devojke pozdrav.
ja tek sad procitah vase odgovore. ništa ne stizem ovih dana. :)
sve u svemu tako sam i pretpostavljala, ali rekoh da pitam da ne skitam...
inače i ja povremeno, kad se setim uzmem beviplex i folan , svaki drugi dan otprilike...
anuska i meni je izgleda druga faza skracena jer dobijam na 24-25-26 dana, a ovulacija se pomerila sa 11 tog na 13-14 dan, tako da sumnjam na skracenu drugu fazu, posebno sto folikul u početku sporo napreduje a onda poslednji dan „bukne”. i onda je lako moguće da nije bas najboljeg kvaliteta jajna celija.
danas ću da odem na folikulometriju da vidim ima li nešto ovaj mesec.

anuska, ja bas iz tog razloga da sto manjem budem usmerena psihicki na bebum, radim sve vreme, ne dajem otkaz, iako mi je beba vaznija, jer ako ne budem radila, 24h ću da mislim na bebu, i tek onda ima da napravim psihicku blokadu i uspeha ne bi bilo. ovako se bar neko vreme distanciram u mislima od problema...
tako da najbolje da stremis i ti tom poslu, a „usput” radis na bebi!

ljubim vas sve
logona
(magistar)
20. februar 2009. u 06.51
Draga Neno,

Da li je to sa sporijim rastom folikula pocelo da ti se desava nakon
poslednje VTO a ranije je bilo ok? Možda treba još malo vremena da se organizam ocisti od hormona.
vaga02
(.....)
21. februar 2009. u 21.07
Hvala ti Anuska...ali na zalost,nije samo AMH,već i povisen fsh,a i neuspeo icsi kada sam imala samo 4 jc,dve oplodjene,ali vrlo lošeg kvaliteta.Ja još nisam u potpunosti odustala,ali nisam sigurna da ću
to uraditi kod ovog doktora,iako je prvi utisak bio odličan,ne bih podnela da mi to neko radi ko nije optimista.
nena3beba
23. februar 2009. u 07.05
logona,
ne znam, pravo da ti kažem. vise sam pocela da pratim uz-kom od vto pa na ovamo. možda jeste možda nije.
ovaj mesec imam 2 folikula priblizno ista. ne znam dal da se radujem ili da tugujem. može da bude blizanci :) a moz da bude da ni jedan ne poraste dovoljno :(
e sad sudeci po onom fsh od 11,1 ne znam šta da mislim...
logona
(magistar)
23. februar 2009. u 09.15
Draga Neno,

Javi kako napreduju folikuli. Ja naravno navijam za blizance sigurna sam da će da se lepo razviju i puknu...
Anuska-moja
(cekalica)
24. februar 2009. u 06.05
Ovaj mesec ništa od progesterona, kao da sam uzimala vodicu... Vise su me grudi bolele u prirodnom ciklusu, a i bazalna temperatura mi je bila bolja. Izgleda da nema svrhe uzimati ga samo u drugoj fazi ciklusa. Juče sam uradila test na trudnoću (27. dan) cisto da vidim ima li svrhe da nastavljam terapiju, ali je on naravno negativan, sto mi je jasno bilo i po osecaju.
Neću vise da petljam na svoju ruku. Cekam samo da nam se još neke stvari razrese pa da se odlucim za doktora ovde.
Čak i ti vitamincici s vremenom umore, uvek neko vrtenje u krug. Folan i ja pijem kad se setim, a i druge preparate neredovo, tek povremeno dobijem napade entuzijazma a onda opet potonem (i sad progovara PMS iz mene :))
Svima puno sreće u pokusajima...
expectant
24. februar 2009. u 18.43
Drage moje, evo i ja da se javim posle par meseci. Samo da vas podsetim da sam u februaru prošle godine imala FSH 17, posle
toga u maju jedan neuspeli IVF i od jula sam pocela da se lecim alternativnom, holistickom medicinom. Nekako to mi je opet
dalo osecanje kontrole nad situacijom. Pocela sam da se hranim presnom hranom, radim fizicke vezbe, kontrolisem stres itd.
No da ne dužim dalje, izmerila sam FSH sada u februaru i on se čak povecao na 18. Zaista sam vrlo razocarana.Verovala sam u
sve to jer su se neke stvari na prvi pogled promenule na bolje. Ciklus mi se produzio na 29 dana i prestala sam da imam
braonkasti sekret pre mestruacije, sto ukazuje na pad progesterona. Iako ponekad pronalazim beznacajne razloge zašto sve
nije uspelo (npr. malo sam jela, jer sam izgubila čak 10kg u sest meseci i to sigurno nije zdravo, ili nisam bila dovoljno
pozitivna i verovala u sve to), sve vise verujem da koliko se god mi trudile da preuzmemo stvar u svoje ruke i vladamo
situacijom, ne vredi. Valjda je sve to stvar sreće. Izvinite na ovako depresivnom zakljucku.
Sve u svemu, mi se sada odlucujemo za sledeću kliniku. Pošto smo lokalno sve isprobali, resili smo da posetimo druge
klinike sirom Amerike. Tri izbora su nam: Colorado Center for Reproductive Medicine, Sher Instituts i naravno Anuskin John
Hopkins. Ja jako verujem Anuski i volela bih da odem kod dr.Garcie, ali oni nemaju konsultacije preko telefona sto je mom
muzu bitno. Ako je neko imao iskustva sa CCRM ili Sher Instituts volela bih da mi se javi.
Pozdrav svima.
nena3beba
25. februar 2009. u 15.22
anuska moja ne daj se, drzi se!
kako primecujem, ovde se cuda desavaju kad se najmanje nadamo. bas tad!

i ja sam malo razocarana jer je moj folikul za 3 dana napredovao samo 1,3 mm! al za 2 dana ću ponovo meriti pa ćemo videti.

uh treba nam novo cudo. sveze. vidim da je sve nešto utihnulo poslednje vreme.
ajd da malo podignem optimizam. prica mi malopre kuma da je njena sestra iako nije nikako planirala sad u 42 goj godini zatrudnela. i sad joj milo iako nije planirala! inače imala 2 abortusa još u 20 set i nekoj i posle ništa. mada kažem nije ni htela. ali sad kad se desilo eto super! dakle ne predajte se!

meni je fsh sa proslomesecnih 8.7 skocio na 11.1! ne znam zašto. i kako odjednom toliko? a još sam 10tak dana uzela da jedem smokve u maslinovom ulju jer mi 8,7 bilo mnogo !!!!
e2 mi je dobar 61 ovog meseca. prošli mesec isto 3čeg dana bio samo 30 (50-450).
šta vi mislite? anuskice, ajde prokomentarisi mi, i odluci se sto pre za kliniku pa da nas obradujes!!!
ja mislim da ću prvo malu bogorodicu prirodni ciklus, pa ako ne uspe ivanovice!

cmokici svima

Anuska-moja
(cekalica)
26. februar 2009. u 12.33
Ja sutra idem da vadim krv za hormone, pa ću vam javiti šta je sa mojim FSH. Nadam se da nije otisao nebu pod oblake.

Draga expectant, zao mi je sto si se razocarala. Tvoj FSH je prakticno isti, ne možemo bas reći da se povisio, 17 ili 18 je isto... I ja ocekujem da će sutra biti manja vrednost, ali kažu da je realna upravo ona najvisa koja je ikad izmerena. Mada nama te brojke mnogo znace, bar zbog psiholoskog efekta, a i zbog reakcije doktora.

Što se tiče hrane, ne znam kolika je tvoja pozeljna telesna masa, ali kažu da je za trudnoću bolje malo viska nego manjka :). Tako da ako si izgubila 10 kg, a pritom si i sa tih 10 bila u prihvatljivom opsegu, mislim da je to mnogo. Pri tom - kažu da je za plodnost bolje uzimati punomasne mlecne proizvode, a i da su, recimo, jaja, i sladoled, isto dobri. Znam da je u SAD skoro sve „obrano” a i ovde kod nas sad - svi jogurti su od obranog mleka, i slično... Ja sam isto ranije mislila da je to zdravije (snmanjiti masti i holesterol), ali izgleda da za plodnost nije. Naravno, ne treba uzimati one trans fat, ali izgleda da ne skodi malo „zamastiti” :)

Nadam se da ćete izabrati pravu kliniku, i obradovati nas uskoro. Sto Nena kaže - bas nam treba jedno cudo :)

Neno, tvoj FSH je i dalje pristojan, i to su prihvatljive fluktuacije. Eto, i estradiola ima dovoljno, a opet ne previse... Ja nikako da se odlucim za ginekologa. Imamo neke veze u državnim ustanovama pa se još lomimo o prednostima i manama takvog pristupa. A u VTO neću ulaziti sad ako dobijem posao i odlucimo se za vracanje u SAD (sto ćemo znati u drugoj polovini marta). Tako da smo još u velikim nedoumicama...

nena3beba
26. februar 2009. u 15.54
anuska moja,
a koliko to nebu pod oblake bese ide tvoj fsh?
skoro sam pricala sa jednom zenicom sa drugog foruma koja je imala fsh u stotinama, i pila je nešto, zaboravih šta, dal maca ili tako nešto, i spustila ga na 17!!! pored toga je imala endometriozu. zakljucak za sve zajedno je bio da je u preranom klimakterijumu, ali!
kad je spustila fsh na 17 ONA ZATRUDNELA PRIRODNO! bez ivf! nick joj je arkana10 i možeš je naći na forumu roda.hr pa je pitaj kako se to zove! genijalana je i mnogo draga.
probaj!
ljubim te!
i ja ću sutra vaditi krv pa se nadam dobrim vrednostima kod obe!
nena3beba
27. februar 2009. u 12.16
dobri su mi hormoni!
anuska moja kakva je situacija kod tebe?
loret
(kvizer)
28. februar 2009. u 16.22
Ja ne preduzimam ništa od decembra meseca.Javicu se u ovom ciklusu Ivanovicima, po dogovoru, ali u dusi sam nekako odustala i pomirila se.Mnogo se opterecujemo, te ishrana, te vitamini, te stres, maaa, odlucila sam da sebi dam oduska.Ja koristim mast u ishrani za zimska jela i pite, ubeđena sam da su te price o stetnosti masti naduvane.Svakako treba biti umeren u svemu ali ne odricem se ni cvaraka, prsute, kajmaka, sve to ja krkam i uzivam.Jedino sebi zameram što se ne krecem dovoljno ali i tu nađemopravdanje, lenja sam. Koristim neku mast, genivit se zove, neka travarka iz Bg to pravi, hvali je da je cudesna, ja ne verujem vise ni u šta, ali ne može da steti.Možda zvucim pesimisticno ali nisam ni tuzna ni razocarana vise.Tako je kako je.Ne možemo sve ni biti majke.Zivot je jedan i treba ga živeti bez iscekivanja menstruacija, ovulacija, merenja hormona i ostalih zayebancija.Dosta je bilo, što se mene tiče.Radjaju se ova decurlija u nemogućim uslovima, kod svakakvog sveta, kod mene neće, pa u redu, nek tako bude.Sad mi je mnogo lakse.Citacu vas i dalje, pozdravljam vas i želim uspeh.Ako se nešto kod mene desi pisaću, al ne verujem.Pozdrav.
nabla
(tragac)
28. februar 2009. u 20.14
E moja Loret, zavidim ti na mirnoci i pomirenosti. Valjda to ide sa „stazom”. Ja sam u fazi opadanja energije pa sam se scucurila da se sakupim. I ja sam već odavno batalila sve prirodne „recepte”- mnogo to opterecuje, bar mene.
Želim ti i dalje mir koji si stekla i ljubomorno ga cuvaj :)

Anuska, nadam se da su hormoncici OK! :)
nena3beba
01. mart 2009. u 04.18
stvarno je sreća u ovakvim okolnostima moći postici takav mir i opustenost!
ja ne mogu nikako.
anuskice javni se pleaseeee
Anuska-moja
(cekalica)
01. mart 2009. u 09.35
Ja od juče cekam priliku da se dokopam interneta i da se pohvalim :)
Moji hormoni za neverovati: FSH 5,79, LH 5,36, estradiol 43,9 - sve izgleda i previse „doterano”!

Inače, moj FSH neno, i nije isao do velikih vrednosti - prva i najveca je bila 13,4, potom za mesec dana 7,3 a ovo je 5 meseci od tog poslednjeg. Međutim, AMH je jako nizak 0,113, ali kao sto sam već ranije pisala, stvarno toj analizi ne verujem previse. Sad namerno nisam htela da ponovim - jer kažu da se ionako ne menja mnogo sa ciklusima, a i radila bih je u istoj laboratoriji, jedinoj koja to ovde radi - Konzilijum. Inhibin je možda imalo smisla da uradim, mada je prošli put bio pristojan (oko 53) pa nisam htela da se razocaram :)

Sto kaže Loret, ovo cimanje i cinculiranje sa hormonima, vitminima, biljkama, raznoraznim receptima je zaista malo previse. Jedino sto sam ja promenila u poslednje vreme jeste sto sam malo povecala fizicku aktivnost (jer sam u Americi živela kao biljka u saksiji maltene :) i dodala 7 kg!). Krenula sma na pilates i prija mi, ali da mi ne prija ne bih sigurno isla...

Zaista nije jeres - i ja sam pocela da razmišljam da ne treba beba po svaku cenu, može ovaj zivot i drugacije da se prozivi. Uvek može da se nadje smisao. Najgore bi bilo protraciti ga u pripremama i raznoraznim iscrpljivanjima da se stigne do tog „jedinog” cilja. Svakako neću odustati, nisam još stigla ni do pravih stvari (VTO) ali ću da olabavim pricu... Sad se radujem poslu (previse sam lencarila), nekom lepom putovanju sa muzicem, deci mog brata i sestre koje obozavam ali me ne obavezuju da se o njima staram kao sto bi o svojoj. A stize i proleće! Ko danas nije izasao u setnju napolje, stvarno je mnogo propustio! :))
expectant
03. mart 2009. u 02.00
Anuska moja, pa meni nije jasno zašto se ti toliko brines u vezi sa tvojim FSH. Ni tvoj prvi rezultat(13)nije bio bas toliko visok. Ja preporucujem, ako ti je uopste stalo do mog mišljenja, da se sto pre odlucite za jedan IVF. Mi smo bas danas zakazali pregled kod tvog doktora iz JH. Steta sto nemaju telefonske konsultacije, kao ostale klinike. Pre nego sto odemo za Baltimore, planiramo da imamo telefonske konsultacije sa CCRM i SHER. Meni se svidja dr. Garcia, jer je bio koliko sam te razumela vrlo optimistican. Sada se plasim da u mom slučaju ipak neće jer je moja situacija znatno losija od tvoje.

Pozdravljam sve i želim puno sreće svima na forumu.
logona
(magistar)
03. mart 2009. u 06.12
Draga Expectant

Nasa draga Nabla je vise puta navodila primere zenica sa mnogo visim fsh od tvog koje su uspele, čak i prirodno. Pozdrav i javi kako je bilo kod dr-a.
expectant
03. mart 2009. u 07.20
Draga Logona, ne brine mene samo moj visok FSH, nego i cinjenica da su mi pronasli samo jednu jc posle jake stimulacije u proslom IVF.
Hvala na podrsci.
nena3beba
03. mart 2009. u 08.58
samo da vas pozdravim!
anuska sve si u pravu... evo nam ga i proleće i bolji dani... treba u setnju cesce :)
iva30
(administracija)
03. mart 2009. u 09.18
cao Anuska i drustvo na ovoj temi,

Stalno čitam ovu temu jer sam i ja do pre nekoliko mesci bila deo ove duge price...Anuska već zna da je kod mene uspjeh postignut sa VTO iz prirodnjaka t.e. bez bilo kakve stimulacije.

Ja stvarno ne znam što ne probate to pre nego sto krenete za klasicnim VTO postupkom, naročito Anuska ti znaš da i kod mene je jedan put fsh bio 14 pa sam bila u velikoj panici, pa onda je uvek bio normalan nalaz. Sada kad pogledam tvoju situaciju, vidim da ti svi hormoni idu u prilog - tako su to meni rekli kad sam radila iz prirodnog - da trebamo uloviti dobar ciklus i krecemo sa ovaj jako jednostavan postupak, nikakve anestezije, bockanje itd.

Isto onima koji i sa jakim stimulacijama imaju samo 1 do 2 jc, ne razumem zašto stimulisanje kad ionako nas organizam proizvede svaki mesec 1 j.c. koja pretpostavljam je ona najbolja...nekad možda i ta prava.

Anuska-moja
(cekalica)
03. mart 2009. u 10.11
Expectant, bas mi je drago da ides kod mog doktora! Ja se nadam da ćeš isto steci pozitivan utisak. On se za moj FSH uopste nije brinuo - meni su tenziju podigli ovde u Srbiji. Tvoji nalazi, na zalost jesu losiji, ali koliko sam iz njegove price shvatila, za njih su takvi slučajevi izazov i svakako neće odustati od daljih pokusaja da vi dobijete vasu bebicu (sa tvojom jajnom celijom :)). Mislim da se protokol koji koriste razlikuje od tog sa visokom stimulacijom, ali ti ćeš već videti... Zaista bih volela da sve bude o.k.

Ako se mi vratimo u maju tamo, bićemo u kontaktu, bilo bi lepo da se vidimo!

Ivo, bas mi je drago da i tebe čujemo ponovo :). Kako ide trudnoća? Potpuno se slazem sa tvojom pricom - i ja mislim da je VTO iz prirodnog ciklusa dobar izbor za mnoge od nas. Mada vecina doktora voli da trosi vise municije, figurativno receno, mada je meta malena...

Kod nas je problem nasa neresena zivotna situacija. Za prirodnu trudnoću i dalje ne bi bio problem, onda bi se prilagodjavali situaciji, ali da planiram VTO, koja mnogo kosta (a oboje smo trenutno nezaposleni i bez stana u Srbiji) nije bas zgodno. U drugoj polovini marta ću znati da li se vracamo u SAD, pa ćemo onda i odluciti kada da „pravimo” bebu tj. da je muckamo u epruveti kad već neće sama :). Za sad planiramo konsultacije kod dr Snezane Vidakovic koja je nacelnik steriliteta u GAK-u. Ima li neko iskustva sa njom? Nama su je preporucili, i imamo „vezu”, pa smo mislili to da iskoristimo, možda da uradim laparaskopiju koja mi je ostala...
LeeLu
03. mart 2009. u 14.49

FSH 5.30!!! Skoro da nisam spavala dok nisam saznala rezultat, sad ću malo da se opustim, imam bolju ideju gde sam što se tiče FSH-a i folikula.
logona
(magistar)
05. mart 2009. u 05.20
Pitanjce za Nenu3bebe.

Draga ako si ti i Sara onda sam citala da tvoj muž ima ASA u spermi.
I vi ste uspeli jednom spontano da napravite bebu mada se to na zalost zavrsilo spontanim. Lekari kažu da za spontanu trudnoću sa ASA treba jako puno sreće, ali ti si dokaz da može i prirodno:) Znam da si radila i VTO u Visegradskoj. Da li su tada embriolozi komentarisali spermice, ASA, aglutinaciju i njihovu oplodnu moc? Da li su ti se sve jajne celije oplodile?

Hvala i izvini na ovoliko pitanja, nadam se da nisam nešto pomesala. Znaš da ti sve najbolje želim kao i sebi! Ljubac.
nena3beba
05. mart 2009. u 06.48
draga logona,
ma nikad dosta odgovora na sva nasa pitanja. znam ja. prva ja stalno zapitkujem :)

jeste, mm ima ASA u spermi, ali ne znam da li je itad imao kad smo prirodno zaceli, jer je to proveravao tek pre koji mesec i ustanovio ASA. naravno sanse sa takvim spermogramom za prirodno zacece su jako male, i da , potrebna je luda sreća. ali ja mislim, da i njima spermogram kao i nama hormoni prilično variraju ne samo iz meseca u mesec već i iz dana u dan. tako da smo tad izgleda uboli premiju. nazalost, znaš kako se zavrsilo.
biolozi u Visegradskoj nisu ništa komentarisali spermogram, i iako sam ja ponavljala vise puta da je neophodan ICSI, oni su SAMO ZBOG TOGA što se desilo 1 prirodno zacece, radili klasicnu metodu i tako mi „bacili” 4 celije. nisu se oplodile, jer je progresivan pokretljivost bila losa. sve vreme je ona kljucna ja mislim.
na preostale 3 su uradili ICSI i dobili smo 3 embriona, ali se onai nisu zakacili. eto, možda treba još malo sreće u toj trecoj fazi, a možda i neka pride terapija a ne samo progesteron. ne znam.

iva30 pa gde si ti?!?!?! dugo cekam da se ponovo javis. kako napreduje trudnoća? imam mnogo pitanja za tebe u vezi Sistine, ajd molim te javi mi se na [email protected]
da li si primala neku terapiju posle et tamo i koju? kod kog si doktora bila? jesi skroz zadovoljna njima? mislim da jesi verovatno jer vam je uspelo, ali uopste, ovako pre intervencije?
ajd please javi se na mail bas mi treba dosta info.

anuskice tebi pišem već sutra na mail jer će biti duzi.sad sam ugrabila tudji racunar na par minuta.
cmok svima
logona
(magistar)
05. mart 2009. u 07.36
Hvala ti Neno3bebe na detaljnom odgovoru,

Dakle sada ides u Skoplje na ICSI iz spontanog ciklusa. Da li si već bila u kontaktu sa klinikom. Kog dana ciklusa im se javljas i koliko kosta ceo postupak. Ja imam rodbinu u Skoplju pa mislim da je dobra ideja pokusati iz spontanog ciklusa. Javni još i to kada stignes pliz.
nabla
(tragac)
05. mart 2009. u 11.52
Anuska, doca koju su ti preporucili nije bas poznata u vodama steriliteta, bez obzira sto je nacelnik odeljenja. Čula sam za nju (drugarica mi radi u Visegradskoj), ali to je sve.

U svakom slučaju neki generalni fertility workup bi ukljucio:

1) hormonski status: fsh, lh, E2, AMH, inhibin B, prolaktin, free testosteron, androstendion, DHEA-SO4, 17-OH progesteron, TSH, a nije loše ni kortizol da checkiras
2) histeroskopija sa biopsijom endometrijuma (mikrobiloska obrada)
3)HSG ili sigurnija varijanta laparoskopija (prohodnost jajovoda)
4)Imunoloska obrada (minimum): lupus antikoagulans i antikardiolipinska antitela IgG i IgM, antispermatozoidna antitela (oba partnera)

Eto, sad ti proveri preporucenu docu prema ovom protokolu.

Držim fige
Anuska-moja
(cekalica)
06. mart 2009. u 13.57
Nabla, i ja bih rekla da nije nešto poznata. Nasla sam jedino na doktor co yu forumu da su je pozitivno ocenili u smislu da je dobar operator (laparaskopije i resevanje problema koji tim putem mogu da se nadju) ali ništa drugo. Videcemo. Ionako još nismo uspeli da dogovorimo pregled...
Osecam da se pomalo vrtim u krug, na zalost, ali iz svoje koze ne mogu :(. Sve sam vise ubeđena da ću prihvatiti posao u SAD (znacu 16.marta da li sam ga dobila a pocinje u junu) jer je teško vracati se unazad. Ironicno, zvali su me i sa mog starog posla ovde da se vratim, ali samo zato što su dve koleginice otisle na trudnicko. E, pa toliko već ne bih mogla da podnesem... I pre nego sto sam znala da ću imati problema sa plodnoscu, bolelo me je svaki put kad se teret posla svali na moja ledja zato što ovde svaka trudnica ide na bolovanje od trenutka kad vidi dve crte na testu :); mada sam se trudila da se radujem tudjoj sreći, jel... bolelo je i psihicki i fizicki. Sad mi se čini da bi me takav poredak stvari unistio... Jeste da ću u SAD teško naći vremena za VTO u narednih par godina i da ću gurati tu, daj Boze, trudnoću dok mi ne pukne vodenjak na poslu, ali su moja energija i ambicije trenutno tamo i ne mogu da se ukopavam ponovo ovde.
Produzih neku besmislenu pricu, ali, eto, da se malo izjadam...

I samo da pitam za ta ASA, mada se to vise puta provlacilo na ovom forumu, da li se u spermi rade samo na Torlaku, koliko kosta analiza i može li na uput? Moj muž to još nije odradio, pa rek'o da i to vidimo.
nabla
(tragac)
06. mart 2009. u 14.20
Anuska, guraj svoju zivotnu pricu na onu stranu gde mislis da ćeš se mentalno bolje osecati. Ako je to USA, onda prihvati taj posao i „vrcite” se nazad :)

Što se tiče ASA, možda ti je ipak najsigurnije na Torlaku da to radis jer se oni već dugo bave tom analizom. Mislim da sam ovih dana procitala da to radi i Konzilijum, ali nemoj me drzati za reč. Mi smo propustili analizu na Torlaku jer MM nije znao da ga ceka davanje uzorka, pa se nije psihicki spremio te mi je pobegao :). A onda smo u Beolabu odradili ASA samo preko krvi, a koliko vidim, ASA ukoliko postoji, najcesce se menifestuje direktno u spremi.
Analizu zakazujes telefonom, mislim da se radi samo utorkom, placalo se negde oko 2000 din, a mislim da može i preko uputa. To proveri s curama koje su iskusnije u tome.
Nemoj da gubis vreme, iskoristi ovaj period sto si tu da odradis sto vise analiza koje mogu na uput. Ako još nemas dogovor s tom docom, uputi se u Visegradsku i trazi Ljubicevu asistentkinju. Čula sam da je jako susretljiva i ona će ti napisati šta sve od analiza i kojim redosledom treba da odradis i šta od toga može na uput.
dakini
(dreamer)
11. mart 2009. u 00.14
gdje nestadose teme?
dddddrrrrr
12. mart 2009. u 06.04
E bas ni se uznedalo da čujem o tom fsh.rnJe li zna neko samo kratko da mi kaže da ako neko ima visok fsh može da se snizi ili to nije moguće?rnIz iskustva ako znate
Anuska-moja
(cekalica)
12. mart 2009. u 08.15
Drago mi je da se vratio bar deo postova iz ove teme. Nisam ovih dana ni imala vremena da reagujem, ali, iskreno, htela sam da odustanem od SC foruma.rnHappy Girl nam je mnogo pomogla da vratimo deo blaga koji je nabla vredno sakupila a i ja ubacila poneki kamicak, hvala joj! :)rnJa takođe nisam imala ništa sejvirano i sad mi je ovo pouka za ubuduce.rnNadam se da će nam se vratiti stare clanice da čujemo šta sa njima ima novo kao i da čujemo poneko iskustvo od novih - kako, gde i kuda sa povisenim FSH...rnZa dddrrr, ne bi bilo loše da napises vrdnosti FSH kao i ostalih hormona, godine i rezultate drugih ispitivanja, da bi lakse komentarisali. Ako imaš strpljenja procitaj ovo gore sto je vraceno i shvatices da dijagnoza tj. konstatacija „povisen FSH” ima mnogo lica i mnogo mogućih ishoda, tako da prica nije jednostavna. Ono sto je bitno - nade uvek ima:)
dddddrrrrr
12. mart 2009. u 09.21
Ma kad sam se oglasila nije bilo topica a evo sad se vratio...rnrnUglavnom meni je doktorica rekla da mi je fsh 27 a imam 38 godina.rnImam jedno veliko dete i sad bi hteli još jedno, nisam imala ranije problema sa porodom, ali sad sam se sokirala i ona mi je rekla odmah da idem na vto. rnrnA ovo drugo javicu za koji dan jer mi papairir nisu ovde uglavnom ona je rekla kao da je ok ali ja pre neki dan nisam ni zanala šta je fsh.rnrnUglavnom trenutno pijem tablete za hipofizu.rnrnA kod ginekologa sam (tj.2)otisla u nadi da će mi reci zato imam ne redovne cikluse i zašto krvarim kad ne bih trebala. rnrnI kad sam objasnila da bih htlea dete odmah je skocila i rekla odmah na vto neko sa ovoliko visokim fsh neće ni da radi vtornrnEto to je meoje iskustvo
Anuska-moja
(cekalica)
12. mart 2009. u 16.28
Ukratko, dddrrr (ne znam koliko tačno d i r ima, ali nema veze :), FSH jeste visok ali ne i previsok, pogotovo za tvoje godine. Bilo je primera žena sa FSH koji je trocifren (oko 150) pa su nekim cudom ostvarile trudnoću. Na zalost - cudo jeste prava reč za takve primere, ali ipak je utesno da nije nemoguće.rnAko ćeš ići na VTO, ginekolog će svakako insistirati da izabere ciklus sa nizim vrednostima FSH, poželjno ispod 15, da bi se povecale sanse za uspeh. Nekad se spontano nadje takav ciklus a nekad se koriste hormoni poput Cikloproginove, a neko uspe i prirodnijim metodama, pout promene ishrane, akupunkture, zdravijeg zivota... Ne zna se još uvek koliko to ima realnog uticaja, ali vredi pokusati.rnrnJa sam pocela da prevodim jedan koristan pamflet sa sajta za POF support (POF= premature ovarian failure tj.prevremen gubitak funkcije jajnika) u kojem će se sigurno ponoviti neke stvari koje smo već pisali, ali se meni cinilo da je korisno i jednostavno napisano.Postiracu nešto možda veceras a ostatak drugi put...
Anuska-moja
(cekalica)
12. mart 2009. u 16.34
Bez obzira sto najveci broj nas na ovoj temi nema ovaj sindrom već blazu varijantu koja se zove „smanjena rezerva jajnika”, nije zgoreg napisati nešto o pravoj prevremenoj insuficijenciji jajnika. Makar da znamo šta imamo a šta nemamo, i da neke stvari razjasnimo.rnrnPrevremeni gubitak funkcije jajnika (PGFJ, engleska skracenica POF)- I deornrnDefinicija – gubitak funkcije jajnika kod žena pre 40. godine zivota. Menstruacije prestaju, estradiol (E2) je snizen a FSH povisen. Generalno, smatra se da je za dijgnozu potrebno bar 4 meseca bez menstrualnih ciklusa i 2 vrednosti FSH, (merene sa bar jednim mesecom razmaka između dve analize), vise od 40 (neki autori kažu 30 mIU/ml).rnrnŠta znaci „gubitak funkcije”? – znači da jajnici ne funkcionisu normalno, ali to može biti trajno, prolazno ili periodicno, i ne mora da znači da je gubitak funkcije potpun. Čak i kod jako visokog FSH, žene mogu povremeno da proizvode dovoljno estrogena, i čak da ovuliraju.rnrnKad žene normalno ulaze u menopauzu? – u proseku oko 51. godine; varira od 45 do 55 godina. Gubitak funkcije jajnika spod 40. godine je uzet kao „prevremen’ iz razloga sto je u periodu od 40-44 godine incidence menopauze deset puta veca nego u grupi od 30-39 godina (te se gubitak funkcije jajnika nakon 40. godine u neku ruku može svrstati u ”normalan„). rnrnKoliko žena ima PGFJ? – uopste nije retko!!! U periodu od 15 do 29 godina 1 na 1000 žena, a od 30 do 39 godina 1 na 100. (Retkim bolestima se, na primer, smatraju bolesti koje se javljaju 1 na 200.000 – tu spadaju npr. Multipla skleroza ili Psorijaza – a sigurno poznajete nekog ili ste čuli da neko ima te retke bolesti, zamislite koliko onda žena ima PGFJ?!)rnrnKad se u proseku javlja? – 27 godina je prosek.rnrnDa li žene koje ranije dobiju prvu menstruaciju u zivotu cesce imaju PGFJ? – nije tačno, to nema veze. Neke žene dobiju odjednom simptome menopauze (naleti vrucine, nocno preznojavanje, suvoca vagine i sl.), čak i uz regularne cikluse, a nekima samo odjednom izostane vise ciklusa, znaju da nisu trudne ali nikakav problem ne uocavaju. Neke slučajno otkriju visoke vrednosti FSH u toku pretraga za neplodnost. Neke dobiju bebu i posle porodjaja ne povrate cikluse ni godinu dana nakon toga,, a isti je slučaj i sa oralnim kontraceptivima – kad prekinu da ih uzimaju ni posle godinu dana se ne vrate ciklusi. Tada je PGFJ samo bila ”maskirana„ uzimanjem kontraceptiva (inače nema dokaza da kontraceptivi mogu dovesti do PGFJ!).rnrnŠta zapravo znaci povisen FSH? – povisen FSH je posledica nečega a ne problem sam za sebe… Da bi objasnili to ”nešto„, moramo se malo dotaci fiziologije...rnFSH je hormon koji se luci iz hipofize, zlezde koja je smestena u lobanji, u prakticnom smislu možemo reći da je deo mozga. Zove se ”folikul stimulisuci hormon„ tj. FSH zato što on stimulise folikule u jajniku da sazrevaju. (Folikul je jajna celija okruzena grupicom drugih celija koje imaju za ulogu da luce hormone, estrogen a potom i progesteron, koje za razliku od same jajne celije mogu da se umnozavaju). Mada se najcesce mesecno odvoji samo 1 dominantan folikul, u svakom ciklusu se odvoji još 100-ak folikula koji zapocnu sazrevanje ali ga nikad ne dovrse i propadaju tj. atretisu. (Zato se ipak brzo trosi rezerva janih celija s kojima se rodimo – od oko 300.000 – sto zvuci jako puno, ali zapravo i nije, jer je taj broj definitavan, ne možemo stvarati nove jajne celije tokom zivota…). rnTokom menstruacije, nivo estrogena u krvi je nizak. To je ”signal„ mozgu da se luci tzv. GnRh (hormon koji oslobadja gonadotropine, sto su FSH I LH. Plasticno receno, GnRh je direktor jedne firme, FSH i LH su rukovodioci a estrogen i progesteron su radnici koji izvrsavaju posao :)). GnRh oslobadja FSH koji pokrece sazrevanje folikula. Dok folikuli sazrevaju tj umozavaju se celije okolo jajne celije, a ona sama dovrsava deobu, luci se estrogen. Estrogen sad deluje inhibitorno na FSH jer se dovoljno folikula pokrenulo i ne bi valjalo da se pokrece vise (jer bi to uludo trosilo resurse firme :)). Međutim, kad ima malo folikula tj. kad je njihova rezerva već na izmaku ili iscrpljena, nema estrogena koji će inhibirati lucenje FSH, tako da mozak tj. hipofiza – opet u svom pokusaju da nekako stimulise preostale folikule – luci sve vise i vise FSH jer nema estrogena koji će reci mozgu ”dosta sa FSH!„.rnZnaci, povisen FSH je posledica: 1. nedostatka folikula zato što ih: a. u startu ima manje, b. brze su se potrosili nego normalno, i 2. postoji disfunkcija jajnika. Ovo drugo je malo komplikovanije objasniti i još nedovoljno prouceno i shvaceno. (Ali, smatra se da disfunkcija jajnika nastaje kada žena stvara antitela na sopstveni FSH ili na sopstveno tkivo jajnika.)rnrnCisto da kompletiramo pricu šta se dalje desava u menstrualnom ciklusu jer će time neke druge stvari postati jasnije. Estrogen nastavlja svoj porast do, recimo, 12. dana ciklusa kada dostize maximum u lucenju. Taj pik estrogena je okidac da se izluci LH (odjednom, u skoku) koji u narednih 24 do 36 h dovodi do izbacivanja jajne celije iz potpuno sazrelog folikula tj. dovodi do ovulacije. Celije koje su ostale u folikulu u daljem toku luce progesteron koji bi trebalo da lepo pripremi endometrijum (koji je već zadebljao od estrogena u prvoj fazi) da se u njemu ugnjezdi buduci embrion… (Bajka dalje ovako tece, da ne zaboravimo taj lepsi deo: Jajnu celiju koja je poput kokice na vrelom ulju ispala sa povrsine jajnika usisavaju rese jajovoda gde je ceka masa navalentnih spermica, a ona, … princeza uobrazena, prima samo jednog, te se sjedinjuju u jedan lepi zigotcic od koga postaje embrioncic… ). Smrc. Blago onima koji stignu dotle… Ali, idemo dalje :).rn”
Anuska-moja
(cekalica)
12. mart 2009. u 19.43
Zašto nastaje PGFJ? rnrn– Na zalost, za najveci broj žena uzrok se ne zna. rnOko 20 do 25 % žena ima pridruzenu i neku autoimunu bolest, pa se kao mogući uzrok razmatra autoimuni mehanizam. Autoimuno znači da organizam iz nekog razloga pocinje da stvara antitela koja napadaju sopstveno tkivo i unistavaju ga (u ovom slučaju jajnike). Poznate autoimmune bolesti koje se nalaze i kod žena sa PGJF su:rn- bolesti stitne zlezdern- poliglandularne bolesti tip I i II (ukljucuju vise zlezda sa unutrasnjim lucenjem poput nadbubrezne, parastitne, stitne, pankreasa…)rn- hipoparatiroidizam (smanjena funkcija parastitne zlezde)rn- reumatoidni arthritisrn- dijabetesrn- idiopatska trombocitopenijska purpura (bolest sa niskim trombocitima)rn- perniciozna anemija (nedostatak vitamina B12)rn- lupus (autoimuna bolest koja napada bubrege, mozak, kozu…)rn- vitiligo (polja hipopigmentacije na kozi)rnrnKao drugi najcesci uzrok PGJF navodi se genetski factor. Turner-ov sindrom (samo 1 polni hromozom – X0 umesto XX ili XY; moguće je da postoji mozaicizam tj. samo u pojedinim celijama nedostaje hromozom pa osobe nisu upadljive izgledom ali mogu da imaju odredjene karakteristike sindroma u koje spada i nedovoljna razvijenost jajnika) se tu klasicno opisuje ali i neke mutacije odredjenih gena.Mislim da je to suvise komplikovano da bih ovde objašnjavala…rnrnSledeći uzrok su mogući enzimski defekti (bolest poput galaktozemije, ali i to je jednako komplikovano za objašnjenje).rnrnPoznato je da hemoterapija ili terapija zracenje kod kancera dovodi do unistavanja jajnih celija, ali to se unapred zna u necijoj anamnezi, pa je onda jasno da je to uzrok. Isti slučaj je i sa hirurskim odstranjenjem dela ili čitavog jajnika.rnrnVirusne infekcije se isto navode kao mogući uzrocni factor (zauske, ali i drugi virusi) ili bakterijske infekcije sa upalom jajnika i jajovoda.rnrnPusenje dovodi do nešto ranijeg ulaska u menopauzu ali za svega 2-3 godine od normalnog starosnog opsega i generalno se ne smatra uzrocnim faktorom PGFJ-a.rnrnKoje fizicke promene mogu da se jave kod PGJF? rnrn– promene u menstrualnim ciklusima, u duzini ili trajanju krvarenja. Ciklusi mogu i potpuno prestati, ili ciklusi mogu da se nastave ali da se jave drugi simptomi. Klasicno se navode „hot flashes” ili naleti vrucine, a mogu da se još jave nocno znojenje i slab san, iritabilnost, smanjena sexualna zelja, bolni sexualni odnosi, suvoca vagine. moguće je i da ne postoje nikakvi simptomi. I u normalnoj menopauzi svaka žena ima razlicit intezitet i dozivljaj tegoba.rnrnKoliko se često desi tudnoca? rnrn- Jedno od najvaznijih pitanja… Nekad se nije znalo, ali sad kažu da se trudnoća nakon dijagnoze PGJF-a javlja u oko 8%. (Ja sam razumela da tu misle na prirodnu trudnoću, bez VTO i sl.)rnrnNastavak sledi…rnrn
expectant
13. mart 2009. u 16.48
Anuska moja, bas lepo od tebe sto prevodis ovaj rad. Jako je lepo i jednostavno napisano. rnMi smo juče imali nasu prvu telefonsku konsultaciju sa Dr Greene iz Sher Institute. Bio je vrlo ljubazan i bilo je vrlo prijatno pricati sa tako optimisticnim lekarom. Sve u svemu, on smatra da moj prošli protokol nije bio odgovarajuci za moju situaciju i ubeđen je da je Menopure doprineo da mi jajne celije budu lošeg kvaliteta. On je preporucio protokol (naravno bez Menopura) koji, kako je rekao „should be an agonist-antagonist conversion with estradiol priming”. Poslao mi je i rad o ovom protokolu, „Gonadotropin-releasing hormone agonist/antagonist conversion with estrogen priming in low responders with prior in vitro fertilization failure” koji je objavio Dr Sher. Takođe mi je rekao da moj AMH, koji je 0,55 nije katastrofalno los i uliva nadu da jajnih celija još uvek ima. Što se tiče DHEA, rekao je da ne pomaze. Sledeća konsultacija nam je sa CCRM, pa ću vas obavestiti i o njihovom mišljenju.rnPozdrav svimarnrn
Anuska-moja
(cekalica)
14. mart 2009. u 07.53
Super, expectant. I meni to zvuci sasvim o.k. Inače, taj rad sam i ja citala, a i nabla ga je jednom prilikom postovala ovde (semu protokola i procente uspesnosti). Mislim da je i dr Garcia na tako nešto mislio kad je meni pricao o protokolu koji oni koriste za poor responderse. rnrnJa sam juče bila ovde na pregledu u GAK-u, ono preko veze sto sam pominjala :). Doktorka je stura na rečima sto mi malo smeta i naravo cekali smo čitav dan da se zavrsi pregled i konsultacija, ali opet mi je znacilo. Za sad mi izgleda da zna šta radi. Ona je predlozila sledeći ciklus folikulometriju (i opet bazalno hormoni kod njih u ustanovi), pa ako budem imala vodeci folikul uradili bi inseminaciju. Sledeći put bi možda uradili sa stimulacijom, ako prva ne uspe, a znam da su sanse vrlo male... Ipak, bar nešto da pokusam. Ako 2-3 inseminacije ne uspeju sleduje mi laparaskopija jer, iako je HSG dobar, desni jajnik mi je teze vidljiv na UZ, pomeren je ka zidu karlice i čini se kao da ima malo prirslica. Osim toga, spermogram mog muza je dobar ali ka donjim granicama po nekim vrednostima, stoga je možda inseminacija dobar izbor trenutno. Da potrosim ovih nekoliko meseci koliko ću cekati na odluku za posao u SAD...rnrnMoj prvi FSH i nizak AMH ni ona sad nije mnogo komentarisala. Mislim da dok ne stignem do stimulacije (a bilo bi dobro da ne moram) neću ipak znati kakve su moje rezerve jajnih celija. rnrnMalo se opustam za vikend pa ću nastaviti da prevodim onaj text kad stignem :). rnrn
Anuska-moja
(cekalica)
16. mart 2009. u 13.11
Šta bi doktor trebalo da me pita kada dodjem na konsultaciju? rn- promene u menstrualnom ciklusurn- menopauzalni simptomirn- hururske intervencije, posebno na janicimarn- hemoterapijarn- terapija zracenjemrn- skorasnje infekcije (posebno PID –pelvic inflammatory disease tj.upale jajnika, jajovoda i/ili materice)rn- porodicno javljanje PGFJrn- anamneza o autominuim bolestima (hipotiroidizam, Adisonova bolest, Dijabetes, Gravesova bolest, Vitiligo, Lupus, Reumatoidni arthritis, Sjogrenov sindrom, Inflamatorna bolest creva -IBD)rn- prisustvo gluvoce kod pacijentkinje ili clanova porodicern- s obzirom das u početni simptomi nekih od gore navedenih bolesti (kao Adisonova) nespecificni, doctor može da pita za skorasnji gubitak apetita, mucnine, gubitak u telesnoj masi, slabost, brzo zamaranje, neodređen bol u trbuhu, potreba da se koristi vise soli u hrani, tamnije prebojena koza.rnrnDa li postoji poseban doktor kojem treba da se javim? – nema posebnog specijaliste za PGFJ ali reproduktivi endokrinolog bi trebalo da se najviše razume u sindrom. (Na sajtu POFSG – POF support group može da se nadje spisak specijalista u SAD koji se time bave; u Srbiji, koliko znam, prof Vujovic se bavi najviše tim problemom kao internista endokrinolog, a svakako treba naći i dobrog ginekologa – ako imate sugestije ko bi to mogao da bude, javite :))rnrnŠta da ocekujem da doctor uradi tokom pregleda?rn- da potrazi eventualne karakterstike Turnerovog sindroma (klasicno se opisuje sirok vrat tj. izrazen zavoj vrata ka ramenima, slabije izrazene sekundarne seksualne karakteristike, siroko razmaknute bradavice na grudima, mekani nokti povijeni na gore, kratki plavicasti prsti…)rn- da potrazi promene koje se javljaju u sklopu autoimunih bolesti poput: promena u pigmentaciji (prevremeno seda kosa koja se javlja kod Hasimoto tiroiditisa, vitiligo, ili pojacana pigmentacija desni i prevoja na kozi koje se javljaju kod Adisonove bolesti); gubitak pubicne ili pazusne maljavosti koja može da se javi kod Adisonove bolesti; crevenilo na licu u obliku leptira koje se javlja kod lupusa; uvecanje stitne zlezde koje može da se javi kod Gravesove bolesti ili Hasimoto tiroiditisarn- ginekoloski pregledrn- testovi iz krvi generalno ukljucuju: FSH, estradiol(E2), nekad kariotip (vise za žene sa PGFJ koje nisu imale decu ili su mladje od 35 god u vreme početka bolesti); rn- skrining za autoimmune bolesti: TSH, ANA, antitiroidna antitela, glukoza naste, elektroliti, kortikotropin stimulacioni test – za žene sa znacima insuficijencije nadbubrezne zlezde, senzitivniji je od običnog kortizola; zatim kompletna krvna slika, rutinski pregled urina, a može se dodati i sedimentacija, reumatoidni factor, nivo IgA antitela za žene sa ponavljanim infekcijama disajnih putevarn- radioloska ispitivanja: ispitivanje denziteta kostiju, najbolje sa DEXA metodom na kostima lumbalne kicme i kuka. Bilo bi dobro da se uvek uradi pre zapocinjanja terapije hormonima da se ima početni nalaz.rnrnKoje testove nije neophodno da uradim?rn- tzv.progesteron challenge test, kada se prati da li će se izazvati menstrualno krvarenje nakon desetodnevne terapije progesteronom jer bi to znacilo da se stvara izvesna kolicina estrogena u telu još uvek – ali test nema apsolutnu vrednost pa se više ne preporucujern- antitela na substance jajnika – lažno su pozitivna kod trecine žena koje nemaju PGJF pa stoga nemaju potrebnu specificnostrn- ultrazvucno pracenje razvoja folikula – jer može otkriti strukture koje odgovaraju folikulima u 30-40% žena koje već imaju PGJF, ali se time ne menja način tretman aniti prognozarn- biopsija jajnika – invazivna je i uglavnom se koristi u svrhe istrazivanjarnrnDa li žene imaju normalnu fertilnost pre razvoja PGFJ? – Da.rnrnŠta bi trebalo da uradim da ostvarim zeljenu trudnoću? – Ovo je najtezi aspect čitavog problema…Razliciti tretmani su nudjeni i pokusavani, ali bez nade za uspeh. Upotreba GnRh , estradiola, kortikosteroida (kao sto je pronizon) nisu se pokazali efikasnim. Ni Clomid, ili hMG nisu uspeli da stimulisu folikule da ovuliraju. To je zbog toga sto telo već produkuje ogromne kolicine FSH I LH u pokusaju da stimulise jajnike da reaguje. Dodavanje većih kolicina hMG teško će dovesti do reakcije, jer u tome ne lezi problem. Skorasnje studije sa Danazolom koji bi teorijski trebalo da popravi aktivnost folikula i indukuje ovulaciju su pokusane, ali takođe nisu dale neke rezultate. rnGeneralno, žene sa PGJF koje su ovulirale i ostvarile trudnoću, bile su na HRT tj. hormone replacement terapiji. Ali moguće je da to nije uvek tako. Obično su žene sa PGJF na HRT čim se postavi dijagnoza te je stoga razumljivo da su I one koje su ostale trudne bile na HRT, a moguće je da neke nisu prijavile svojim lekarima da nisu uzimale terapiju koja im je preporucena. rnrnMogu li koristiti oralne contraceptive umesto HRT? – Da., mogu, ali oralni kontraceptivi sadrže vise estrogena nego sto je potrebno za suplementaciju. Osim toga, kod kontraceptiva postoji i nedelja kad se ne uzimaju hormone već „placebo”pilulice, a žene sa PGFJ bi trebalo da uzimaju estrogen svakodnevno. Žene sa PGFJ mogu ostati trudne I na HRT i na oralnim kontraceptivima. Međutim, ako pokusavate da zatrudnite, bolje je biti na HRT nego na kontraceptivima.rnrn
logona
(magistar)
17. mart 2009. u 04.20
Anuska moja,rnrnDivna si, hvala ti za trud oko prevoda. Tekst je pun korisnih informacija.
nabla
(tragac)
21. mart 2009. u 08.19
Expectant, koliko bese visok tvoj fsh.rnAMH od 0,55 uopste nije los, ali sticem utisak (i na osnovu onog sto je Anuska pisala da devojke iz Amerike AMH i od 0,4 smatraju jako niskim), da ipak ima neke razlike u zavisnosti od analizatora. Koje su referentne vrednosti u Americi?rnJedna devojka sa Kolevke ima normalan fsh, čini mi se oko 7, i AMH 0,4. Prema tumacenju ranga koje sam gore postirala to bi bila granicna vrednost. rnrnAnuska, da li u tom textu objašnjavaju kako može doći do brzeg propadanja folikula? Znaci, žena je rođena s prosecnim brojem, ali POF je nastupio usled pojacane apoptoze. Da li objašnjavaju mehanizam apoptoze.rnŠta me muci, ja ima mozaicizm broja kopija p53 gena (50% normalne sekvence i 50% sa tri kopije). P53 kao tumor supersor je odgovoran za zaustavljanje proliferacije, odn. za apoptozu. Ako ja imam veci broj tih kopija, možda postoji neki disbalans (ili zbog mozaicizma), pa se apoptoza nekontrolisano odvija (napada i zdrave celije)? rn
expectant
22. mart 2009. u 01.40
Nabla,rnmoj FSH je 18. AMH je 0.55 ng/mL.rnReference ranges za AMH ovde u Americi je:rnpremenopausal...0.10-3.90 ng/mLrnpostmenopausal...<0.05 ng/mLrnrnPozdrav svimarn
nabla
(tragac)
22. mart 2009. u 08.05
Izgleda da je ipak reč o razlicitom analizatoru (ili kako se to već kaže)rnKod nas su referentne vrednosti od 0,000-5,290 ng/ml i oni rangovi koje sam gore postirala odnose se na nas „analizator”. rn
Anuska-moja
(cekalica)
24. mart 2009. u 07.40
Nisam stigla ovih dana da se javljam jer smo bili van Beograda, na odmoru. Cista priroda, banja, pomalo penzionerski, ali nam je prijalo :)rnrnNabla, u onom tekstu nema ništa detaljnije o mehanizmimima propadanja folikula niti nešto više o genskim osnovama POF-a... Pogledacu malo bolje među radovima da li se negde pominje veza p53 i ubrzane apoptoze jajnih celija. Ovlas gledano, nisam ništa nasla, bar izgleda da niko još nije uspostavio tu vezu. Uglavnom se pominje samo sklonost ka tumorima, sto verovatno već znaš, ali je tu situacija obrnuta, bar koliko je ja shvatam: tumori nastaju jer nema dovoljno apoptoze pa i tunorske celije koji bi se normalno odstranile tom prirodnom selekcijom, opstaju...rnPogledacu to malo bolje, da ne pravim sad još zabunu.rnrnA što se tiče AMH u jednom radu sam nasla da se, zavisno od analizatora, vrednosti mogu biti 4-5 puta vece na onima koje koriste u SAD od, recimo, korejskih, gde je to istrazivanje radjeno. moguće je da kod nas koriste taj drugi, gde su vrednosti manje. Onda bi moj AMH od 0,113 bio zapravo 0,4-0,5 po tim americkims standardima?rnrnPišem uskoro vise. Pozdrav svima !
Anuska-moja
(cekalica)
24. mart 2009. u 17.45
Sad tek shvatih, nabla, da govoris o vecem broju kopija gena p53... Hm, malo mi je to cudno. Ona prica sa tumorima se, naravno, odnosi na gubitak funkcije gena, a nisam sigurna da veci broj kopija ima ikakav klinicki značaj. Ne verujem da on može da utice na apoptozu jajnih celija, jer su one već stvorene, ne proliferisu tokom zivota pa ga, kao takve, ne zanimaju... On se vise bavi celijama koje se dele i umnozavaju. Takva apoptoza bi se onda morla odigrati još u ranoj emriogenezi kada se stvaraju folukuli tj. jajn celije, a ti, koliko se secm iz price imaš još uvek sasvim dovoljno folikula (antralni folikuli su ti uvek bili u dobrom broju).rnTo je neko moje razmišljanje za sada... Nisam stigla mnogo da tražim po netu, jer imam spor internet i dalje.rnrnIpak, nastavila sam prevod onog pampleta, pa evo nastavak. I dalje je u formi pitanja i odgovora.rnrnrnIma li nade da će se u buducnosti naći lek za infertilitet kod PGFJ-a?rn- Infertilitet je leciv (treatable), ali ne izleciv (curable). Kad se tako nešto kaže, neophodno je dalje objašnjenje. moguće je da će u skorasnjoj buducnosti zamrzavanje jajnih celija biti rutinska procedura. Kao sto verovatno znate, jajne celije su vrlo fragilne i do skora nije bilo moguće zamrzavati ih kao spermatoziode. Da bi prezivele zamrzavanje one su morale biti oplodjenje i stvoren embrion. Nova metoda koja se zove „vitrifikacija jajnih celija” omogućila je njihovo prezivljavanje tehnikom veoma brzog zamrzavanja.rn- Na zalost, ovo neće pomoći vecini žena sa PGFJ jer su one obično zatecene gubitkom funkcije svojih jajnika i nisu nikako mogle da ocekuju da će se tako nešto desiti. U buducnosti, zamrzavanje jajnih celija će znaciti ženama koje se podlezu hemo ili radioterapiji ili onima koje imaju porodicnu pojavu PGFJ-a.rn- Jednom će, napretkom genetskih istrazivanja, biti poznato koji gen(i) su odgovorni za nastanak PGFJ-a te će se razviti tehnike otkrivanja nosioca gena u odredjenim familijama.rnrnPreokupirana sam mišlju da možda nikad neću imati svoju bebu.rn- Za najveci broj žena najrazorniji deo dijagnoze jeste gubitak fertiliteta. Cesto se cuje recenica: „Pre nego sto sam uopste mogla da napravim odluku o tome da li želim da imam decu, i sama mogućnost takve odluke mi je oduzeta”.rn- 46 žena iz Lister bolnice u Londonu i jedne bolnice u Sidneju, ispunile su upitnik o svojim reakcijama na dijagnozu PGFJ. 40% njih je već imalo decu. 54% je navelo da je gubitak fertilnosti najbolniji aspect dijagnoze.rn- Ako vi još niste kompletirali, a posebno ni zapoceli, svoju porodicu, dijagnoza može biti naročito uznemirujuca. Mozete imati osecaj „hitnosti’ da odmah nešto učinite da zatrudnite. Međutim, iako se najveci broj trudnoća kod žena sa PGFJ odigra u prve dve godine od postavljanja dijagnoze, opisani su slučajevi da se trudnoća desila čak i nakon tako dugog perioda kao sto je16 godina. Vama je potrebno vreme da se uhvatite u kostac sa svojom dijagnozom. Sasvim je u redu da date sebi vremena da ozalite to što vasa porodica možda neće biti tako lako stvorena kao sto ste mislili.rnrnKada mi je doktor rekao u cemu lezi problem, odmah je ponudio opciju donorstva jajne celije ili usvojenja. Tada sigurno nismo bili spremni za tako nešto! Ali, sada mislimo da bi trebalo bar da znamo sve naše opcije. Gde bi mogli saznati vise o tome? rn- (U pamfletu je na kraju ”booklet„-a navedeno gde se u SAD može najviše saznati o donaciji jajnih celija ili usvojenju, a za naše prostore o tome se govori(lo) u drugim izdvojenim temama.)rnrnRekla bih da sam, nakon potpune opustosenosti (i tu zaista mislim opustosenosti…) kada sam saznala o mojim sansama za bebu, ipak zabrinuta i za druge zdravstvene aspekte ovog sindroma. Ima li posebnih problema kojih bi trebalo da budem svesna?rn- Da, nekoliko stvari. Prvo, ako je neki problem u podlozi sindroma otkriven, kao sto je bolest stitne zlezde, prvo se time treba pozabaviti. Žene sa PGFJ treba da obrate paznju na zdravlje svog srca i kostiju. Generalno se smatra da žene sa ovom dijagnozom treba da uzimaju hormonsku terapiju (HRT – hormone replacement therapy). Trebalo bi da uzimate kombinaciju estrogena i progesterona. Međutim, ako su vam materica i janici otklonjeni hirurski, nema potrebe da uzimate progetseron. Tada se uzima samo estrogen. Ako imate jajnike i matericu, kombinacija estrogena i progetserona je neophodna za prevenciju kancera jajnika i materice. rnrn... Sledi prica koja je vise koncentrisana na probleme menopauze, o nacinu ishrane, suplementima koje treba uzimati i sl. Nisam sigurna da je to ovde mnogo zanimljivo za pricu, ali ako neko želi, i to ću prevesti. Međutim, ima još jedan deo o nadoknadi estrogena i progesterona, nacinu primene, kao i njihovim efektima, pa ću to još ubaciti kad stignem...rn”
nabla
(tragac)
24. mart 2009. u 20.23
Anuska, zbog nedavnog problema sa SC-om, Happy Girl nam je otvorila pdf „povisen fsh” na Kutku. Ja sam ti tamo otvorila temu POF-a. rnAko hoćeš, a ja bih volela, da i tamo prebacis informacije koje si ti nasla/prevela i da zajedno upotpunjavamo temu o Markerima ovarijalne rezerve. Ima tamo još par interesantnih tema vezano za nasu problematiku. rnhttp://kutak.forumotion.com/povisen-fsh-f51/rnrnInače, uspela sam da nađemko će da mi odradi tip p53 gena i analizu PCR sekvence p53. Pa makar ću znati ili bar mirnije otici na stimulaciju i eventualno koristiti imunosupresiju.rn
nabla
(tragac)
24. mart 2009. u 20.27
Da, inače sam uspela da iskopam da Arg alel ili nedostatak p 53 ima veze s teskim oblikom endometrioze, problemima implantacije, sponatnim pobacajima; generalno p53 ucestvuje u angiogenezi, modulaciji trudnoće preko modulacije estrogena i progesterona, u vezi je i s kolicinom interleukina 6 i preko njega sa spontanim pobacajima, ucestvuje u embriogenezi...
natalija1979
(mas.ing)
28. mart 2009. u 05.29
molim za pomoćrnimam 30 godina i prošle godine u januaru sam imala missed.Uzrok-desilo se.Od tada nismo ništa pokusavali.Taman sada kada smo resili da krenemo u „akciju” meni je izostala menstruacija.Poslednja je bila 06.02.09.Bhcg negativna.UZ ok.Hormoni katastrofarnestradiol < 37rnLH 40,45rnFSH 108,15rnprogesteron < 0,3rnprolaktin 260,07rntestosteron 4,60rnT3 1,61rnT4 82,06rnTSH 1,93rnsledeće nedelje ću ići kod endokrinologa da vidim šta mi predlaze i postoji li uopste sansa da imam deternda li neko od vas zna kako da „spustim” FSH rninače,ciklusi su mi uvek bili uredni i ovo je prvi put da mi se desi ovako nešto.Nadam se da sam pocela na vreme da resavam problem..rnhvala unapred !rnrnrn
nabla
(tragac)
28. mart 2009. u 07.15
Natalija, nekad se može desiti da se uzimanjem supstitucione terapije (hormonska terapija tipa cikloproginova i sl. hormoni) fsh spusti i omogući da se izdvoji folikul, ukoliko ih još uvek ima.rnTrebalo bi da odradis i AMH hormon i inhibin B kako bi bila jasnija slika kolika ti je rezerva jajnih celija (da li postoji još folikula).Takođe, trebalo bi da se odrade i neke analize koje bi pokusale da utvrde uzrok tome. rnLink koji sam postavila par postova nize te vodi na forum na kome se nalazi podforum o problemu s visokim fsh. Tamo imaš i temu „Prebrojavanje” gde je spisak svih devojaka s visokim fsh na koje sam naletela. Podforum je još uvek u izradi i još uvek se prebaciju vrlo korisne informacije sa sajta Doktor.co.yu- na prebrojavanju imaš i link za tu temu.rnTakođe, postoji i tema gde se skupljaju price devojaka koje su sa visokim fsh uspele da zatrudne.rnrnAjde polako, visok fsh jeste problem, ali za početak treba sebe da sacuvas (mentalno), da se dobro informises i da napravis strategiju borbe.
natalija1979
(mas.ing)
30. mart 2009. u 09.24
hvala puno na informacijirninače,danas sam isla kod endokrinologa i od ponedeljka pocinjemo sa raznoraznim testiranjima...detaljnije ću vam napisati kada budem krenula sa svim.rnjoš jednom HVALA
loret
(kvizer)
08. april 2009. u 15.32
Pozdrav svima.Bila sam ranije ovde ali sam u 'generalnom ciscenju'obrisana.Volela bih da prokomentarisete moj nalaz, ali iskreno...citajuci sve ovo moj zakljucak je da mogu da 'zatvorim radnju', evo rezultata; treci dan ciklusa fsh 19,2 (dosad je najvisi bio 13) estradiol 20 ( uvek je bio nizi) i prvi put uradjen amh o,oo2 (katastrofa!) Radjeno u Konzilijumu.Recite mi prvo vi da mi lakse bude kod doktorke.
nabla
(tragac)
08. april 2009. u 16.09
Loret, jeste nisko!rnAli šta to znaci...to ti niko ne može reci. Mislim, da ni doca ne može sa sigurnoscu da ista tvrdi, jer je amh test novije generacije i treba još dosta istrazivanja i analize prakse da se potvrdi njegovo pravo znacenje.rnEvo mi smo na Kutku pocele da skupljamo vrednosti amh-a od svih nas i onih sa problematicnom rezervom i onih „normalnih” koje su uz to još u svojim kasnim 20-tim godinama. I znaš šta, ti curetci od 20 i kusur imaju amh u vrednosti od 0,5 ili 0,4 i dosta antralnih folikula i normalno reaguju na stimulaciju.rnPrema onim gore rangovima sto su postirani na vrhu teme, njihov amh je u rangu granicnog nalaza, koji čak inklinira ka smanjenoj rezervi. Ali, eto izgleda da su tu bitne stotinke i hiljaditi delovi. Još uvek nije jasno i koji analizator konzilijum koristi i da li se gore pomenuti rangovi mogu koristiti za tumacenje naših rezultata iz Konzilijuma. I zato sad pokusavamo da napravimo jedno „istrazivanje” da bi same znale da protumacimo gde se nalazimo s rezervom.rnrnOno sto treba da znaš jeste da dok god imaš folikul postoji sansa za trudnoćom. rnrnEvo kopiram ti mišljenje dr Radonica sto je iskopala Orline:rnrn„Po onome što ja znam, i kako to sve kruži u našim, MPOrnkurgovima, AMH 0-5 znači smanjenu ovarijsku rezervu, što opet, ja nernbih ni u ludilu miješao s krajnje neadekvatnim izrazom koji Virnspominjete (u biti, citirate što ste našli pretraživanjem), ”oplodnimrnpotencijalom„ . rnrnKoliko god to izgledao slično, u biti to su dvije skroz različite stvari:rn- oplodni potencijal ovisan je o kvaliteti stanica i stupnjnu oplodnje JS s normozoospermijom (načelno gledajući). To je nešto što je slično fekundibilnosti (ako ćete tražiti, onda tražite izraz ”fecundity„rn- ovarijska rezerva, je ukupna količina preostali primarnih folikularnkoji još uvijek nisu stekli receptor za FSH, pa prema tome prdstavljarnpravu ”rezervu„ jajnika u datom tenutku. Dakle, vidite zamku ovjde ? rnKljuč je u : ”...koje još nisu stekli receptor za FSH„, dakle - FSHrnmože u jednom vremenskom trenutku biti krajnje loš (kod Vas je samorngraničan), i to refllektira samo one JS koje su sposobne taj časrnnarasti ako ih se stimulira - ali pravu rezervu određuju one koje surnjoš ostale u jajniku, pa prema tome FSH ih još ne otkriva, jer onernnemaju receptor za FSH, pa zato i ne odgovaraju na podražaj, zbog čega je FSH 3. dan visok.”rnrn----------------rnDakle, tvoj amh govori o preostaloj rezervi. Koliko će brzo „kraj”, mislim da to ni jedan doca ne može prognozirati. Ono sto je najbitnije u celoj prici, jeste to- da li ti imaš svaki mesec spontanu ovulaciju. Ako imaš, a imaš i emotivne, fizicke i finansijske snage...guraj dalje s prirodnjacima.rnrnAjde, drzi se!rnCokrnrn
loret
(kvizer)
09. april 2009. u 02.42
Hvala na odgovoru i utesnim rečima, ali to je to.
nabla
(tragac)
12. april 2009. u 20.10
Loret, kako je prošlo kod Goce?
Expectant
12. april 2009. u 22.08
Drage moje, vidim da se vecina vas prebacila na kutak, pa ne mogu da odlucim da li da pišem ovde ili tamo. Nabla, jako si ti sve to lepo organizovala. Svaka ti cast. Možda vam se i ja pridružim jednog dana, ako budem imala nešto pametno da dodam. BTW ti i ja smo generacija. Vidim da ste jako vesela druzina i sve vas redom pozdravljam. No, s obzirom da sam ovde već podnela izvestaj o SIRM-u i obecala da ću podneti izvestaj nakon konsultacija sa Colorado Center for Reproductive Medicine i Anuskinim John Hopkins, odlucila sam da to ipak učinim ovde.rnNe znam da li vam je poznato da je CCRM jedna od najboljih klinika ovde u Americi, sa najvisim procentom uspesnosti, tako da me uopste nije iznenadilo sto nisu bas zainteresovani da rade sa tezim slučajevima (ukljucujuci visok FSH). Doktor Surrey nas je razocarao već u startu, jer se odmah videlo da nije upoznat nasom situacijom, iako su tražili da im posaljemo sve rezultate nedelju dana pre zakazane telefonske konsultacije. Nakon što nam je postavio nekoliko banalnih pitanja tipa da li pijemo, pusimo, drogiramo se itd., rekao je da se testiram da vidim da li sam nosilac fragile x, da bismo videli ima li svrhe pokusavati sopstvenim jc. Tada je usledila prica o donaciji i to je bilo to. Sve je trajalo oko 25 minuta i kostalo oko $300. rnAnuskin John Hopkins je bio sasvim druga prica. Bilo je bas onako kako je ona pisala. Doktor Garcia je bio vrlo ljubazan i optimistican. Jedino je bio problem sto ima jak akcenat i losu dikciku, pa ga je jako teško razumeti. Nije bio suvise rnopterecen visokim FSH-om, već se vise fokusirao na moje godine i opste zdravlje. AMH nije ni pogledao jer misli da nije merodavan. Oni imaju najveci broj pacijenata sa visokim FSH-om i drugaciji pristup od ostalih klinika. Sve u svemu njihovi protokoli imaju 30% uspesnosti po pokusaju kod žena sa visokim FSH. Sto, po mom mišljenju, nije uopste loše. rnMoj muž i ja smo se odlucili za Anuskin John Hopkins i Dr Garciu, a ne SIRM. Tako da čim sredim/operisem cistu/tumor koju mi je Dr. Garcia pronasao (to je već druga prica), odmah letim u Baltimore da pocnemo sledeći IVF. Anuska bas ti hvala sto si pisala o njima. Jako mi je zao što se ne vracate za Ameriku. Bilo bi mi lakse da znam da imam fellow high FSH'er-a ovde u blizini. rnPozdrav i svima želim puno sreće!rnrn
nabla
(tragac)
13. april 2009. u 18.40
Bravo za Garciu! :))) rn(ovog drugog neću ni da komentarisem)rnrnKakva je to cista u pitanju?rnPisanje na SC-u te ne sprečava da nam se pridružiš i na Kutku. I kako nemas šta pametno da dodas? Pa vidi koliku si kolicinu dobrih info postirala. Ja bih volela da to isto sto si pisala prebacis na Kutak na temu „klinike za poor respondere”. Ali ako ne želiš, mogu i ja da prebacim tvoje iskustvo (naravno, ako se slozis). I dobro bi nam dosla tvoja saznanja od dr Garcie, kao i vrstu protokola na koji se odlucio, njegov stav prema fsh, amh...i cena, kontakt info o klinici...ma sve nas interesuje :))rnrnGeneracijo, ti si nam na listi, mi te cekamo, pa kad god želiš, ukljuci se :)rnrnLoret, to vazi i za tebe! Nadam se da si OK!rnrnKissa
Expectant
14. april 2009. u 16.05
Nabla, pa nije valjda da ti treba moja dozvola. Prebacuj šta god mislis da bi bilo od značaja. Što se tiče John Hopkinsa, kontakt info se može naći na njihovoj web stranici. Obecavam da ću vas obavestavati o svemu (ovde ili Kutku) u vezi sa protokolom i ostalim sto vas bude interesovalo, čim budem pocela sa tretmanom. Kao sto rekoh prvo treba da se pobrinem za cistu. Još uvek ne znam šta je u pitanju, tek treba da idem na snimanje. rnPozdrav svimarn
Anuska-moja
(cekalica)
15. april 2009. u 16.38
Draga expectant, mnogo mi je drago da ti se svidja dr Garcia! I zao mi je sto neću biti u Baltimoru… Prilično sam nostalgicna ovih dana i sad kad ti pominjes dr Garciu,Hopkins i Baltimor, smesno je, ali kao da pominjes nekog mog rođenog :).rnJeste, i nama je malo smetao njegov akcenat (on je Kolumbijac) ali smo uspevali nekako da ga razumemo. Iskreno, u medicinskim krugovima u USA se zna da je Johns Hopkins jedna od najboljih bolnica, a mnogi izbacuju i ovo „jedna od”. Jednostavno, tamo idu najtezi slučajevi i zna se da ako tamo ne mogu nešto da učine za pacijenta, da vise instance na zemlji nema. Dok smo bili u USA, mm je tamo radio research, zato to znam iz prve ruke :). rnŠto se tiče samog doktora, meni je prijalo to što je iz „stare garde” kako mi kažemo. Radi vrlo napredne tehnologije – IVF- i to vrlo dugo, ali ga nisu zavele tehnicke mogućnosti, već ipak odaje utisak starog dobrog doktora koji pacijenta gleda kompletnije, a ne samo kao izvor dobrih ili loših jajnih celija. Nikako nema stav „daj da to odradimo sto pre, pa onda sledeća stvar iz algoritma, sto je u vasem slučaju- donacija” !?. I to što mi je tražio da radim biopsiju endometrijuma, po mnogima prevazidjenu dijagnosticku proceduru, meni je zvucalo smisleno. I zao mi je sto to nisam stigla da odradim jer smo imali silne baksuze poslednjih meseci u USA. rnZaista ti želim sve najbolje! Ako vam uspe IVF a Hopkinsu biće mi mnogo, mnogo drago, a biću i malo ponosna jer ipak je to, bar na kratko, bio moj doktor!rnrnP.S. Ovih dana sam cesce na Kutku jer mi se dopada kako je osmišljen, a zbog moje neodredjene stambene situacije i neredovno dostupnog interneta, sto već i pticice znaju :)(i sad pišem offline da bi se posle nakacila na dial-up i poslala ovo…) ne mogu da sve pratim. Dugujem i nastavak price o POF-u koji sam već postovala tamo…rnrnNavijam za generaciju '75, i mm je tu :). A ja sam nešto malo starija koka, hahaharn
loret
(kvizer)
16. april 2009. u 15.24
Hvala ti Nabla na interesovanju, ja sam ok.Goca mi je rekla isto sto i ti.Rezerva je niska, jajnici nikako ne trpe stimulaciju, ali ovulacija je tu.Sve skolski...pravilan rast folikula, endometrijuma, ali posle pregnila je folikul pukao, nismo stigli da odradimo prirodnjak.Goca se nada i spontanoj trudnoći pa sam na progesteronu, ona je bas optimista.Sledeći ciklus bi isao sa cetrotidom jer se on prošli put pokazao kao odličan u mom slučaju.Eto...pratim vas sve i navijam za vas!Pozdrav, pisaću ako bude novosti.
nabla
(tragac)
27. april 2009. u 05.38
hehehe, Expectant, reko' ajd da budem fina- malo je bezveze, ako već komuniciramo, da preuzimam info bez da ti kažem, zamolim i sl.rnrnJavljaj za cistu! Držim fige!rnrnLoret, i tebi držim fige. Jel bi primala 1 cetrotide ili vise?rnKako tece taj prirodni protokol kod Goce (na koju velicinu fol. daje cetrotide i na koju velicinu fol. daje pregnil?)
loret
(kvizer)
01. maj 2009. u 10.27
Uf, zvuci glupo ali se ne secam da li bese jedan ili dva cetrotida, a ne znam ni za velicinu folikula za pregnil iako je postupak bio pre sest meseci.Nisam ti pomogla Nabla, ali ovog meseca ću u takav postupak ako bude folikula, pa ću te obavestiti.
loret
(kvizer)
18. maj 2009. u 14.52
Opet promasaj.Cetrotida tri komada, kod mene je to ispalo deveti, deseti i jedanaesti dan, kad folikul dostigne 14 mm ide cetrotid, zatim ovitrel, ali folikul nije pukao ali nije ni sacuvan, resorbovao se, to valjda znači da se sparusio i pretvorio u cistu.Da li to znači da je bio prazan? A mene jajnici bole i karlica kao da ću svakog trenutka da dobijem, još od tog trinaestog dana.
Anuska-moja
(cekalica)
20. maj 2009. u 05.30
Loret, i meni se isto desilo, ali u prirodnom ciklusu. Pracena je folikulometrija i u 10. danu sam imala folikul 14 mm. Kad sam dosla u 13. njega već nije bilo, a dr je rekla da nije bilo ni ovulacije. Bas sam bila u cudu, ali se izgleda i to desava. Pretpostavljam da takav folikul nije sadrzao kvalitetnu jajnu celiju pa je prestao sa rastom i „sparusio se”. Jednostavno, kažu, nisu svi ciklusi ovulatorni, posebno posle 30-te, i dr se nije oko toga uzbudjivala.rnE, sad, ja sam u tom ciklusu isto imala bolne grudi i nešto od PMS-a (mada ne izrazeno kao sto obično imam) pa sam tek onda bila zbunjena... Još cekam rezultate progesterona iz tog ciklusa, 21. dan, pa ću na osnovu vrednosti progesterona moći koliko-toliko da zakljucim da je bilo nekakve ovulacije tada. rnInače, meni su naveli i primer žene kojoj je njena dr isto rekla da nije imala ovulaciju taj mesec (na osnovu folikulometrije) a njoj je tog meseca kasnila menstruacija, i bila je trudna! Eto, malo i naučne fantastike... :)rn
loret
(kvizer)
20. maj 2009. u 14.34
Anuska, i meni je bio prirodan ciklus.Samo mi je to još preostalo.Ali ja sam sve ovo prihvatila mirno.E bas me zanima da li ću sledećeg meseca imati folikul?! A u fazi sam svakako u kojoj se vise mogu nadati u cuda nego u racionalne, medicinske nacine.U oblasti fertiliteta inače najviše cuda i ima, malo malo pa čujem za neko cudo, samo meni nikako da se desi.Nisam ljuta, nisam ni ogorcena, samo mi je malo krivo kad vidim gde se sve deca radjaju a kod mene eto neće.
Anuska-moja
(cekalica)
22. maj 2009. u 18.01
Ja sam naredni mesec - posle tog neuspelog folikula - imala inseminaciju sa stimulacijom Menopurima. Dobijala sam od 2. dana ciklusa po 1 ampulu Menopura, a 9. i 10. dana sam dobila po 2 ampule. Imala sam jedan folikul, opet na desnom jajniku (za koji sam inače mislila da je lenj i da mi je ovulacija uglavnom sa levog) koji je lepo porastao do 20 mm u 11. danu i tad sam dobila Pregnil. Inseminaciju su mi zbog praznika radili već 24 h od Pregnila i sve je izgledalo super, ali ništa od trudnoće :(rnSad jedan mesec pauziram pa ću opet na inseminaciju. Sledeće na listi mi je laparaskopija, pa VTO. Nisam bas odusevljena svojom reakcijom na Menopur, mada je to bila mala doza i bez prethodne supresije. Imala sam utisak da bih i bez Menopura stvorila taj jedan folikul... Ali, šta da se radi. Ostaje nam da verujemo u cuda, sto da ne :)
iva30
(administracija)
29. maj 2009. u 08.58
Anushka, rnodavno nisam pisala iako stalno-kad mogu (zato što puno radim)pratim ovu nasu temu, secas se i ja sam nekad bila deo svega ovoga i ovu dugu FSH pricu. A ti si mi puno pomogla savetima i poddrsku. rnrnTo sto si rekla i sama da bi i bez te stimulacije dobila taj jedan folikul je logicno; znaš da i moj Dr. je bas tako meni objasnio, bolje da imamo jedan ali vredan, a to se najcesce dogadja u prirodnim ciklusom. I tako je bilo kod mene su bas taj jedan iskoristili i sada je već velika beba koja bi trebalo za 1 mesec da izade. rnrnAko se secas, meni je taj ciklus pre nego sto smo uspeli na folikulometriji pracen lep folikul i sve je bilo u redu kada on nije puko i pretvorio se u cistu koja je sama pukla posle nekoliko dana; ali eto naredni ciklus je folikul bio bas pravi koji nam je trebao.rnrnNe znam gde radis i koliko doktori imaju vremena i hoću da se zanimavaju sa tvojim ciklusom svaki mesec, ali ovde Dr. nije forsirao nego smo sacekali da se sve uklopi a pratili ciklus non-stop ujedno sa hormonima. rnrnBudi optimista, mora da uspije i uspjece!!!!
nabla
(tragac)
02. jun 2009. u 17.34
Ivo, samo da te cokim i to malo cudo u stomaku :))))rnrnKako vreme odmice, još samo mesec dana...:)))))))))))))rnrn
Anuska-moja
(cekalica)
02. jun 2009. u 18.21
Ivo, ulepsala si mi dan!!!rnNaravno da te se secam, vise puta sam se pitala šta se desava sa tobom, ali sad cesce boravim na Kutku, pa sam i tvoj post ovde kasno videla.rnMnogo mi je drago da sve ide kako treba. Zar za mesec dana već?! Jupi, bas se radujem. Sto kaže nabla, mazi to malo cudo u stomaku :))rnrnMoja dr nije losa, u GAK-u je u Visegradskoj. Uskoro ću opet kod nje na folikulometriju i, nadam se, još jednu inseminaciju. Ali, do kraja godine, ako se ništa ne desi, svakako zavrsavam sa tim i idem na VTO. Videcu još gde, i tvoja Sistina je u opciji.rnrnJavi nam kad stignes kako je sve prošlo, da znamo da li je bata ili seka :))rnrnLjubim te i grlim :))rnrn
iva30
(administracija)
05. jun 2009. u 04.02
Hvala vam Nabla i Anushka...i meni je vreme brzo prošlo, trudnoća prolazi stvarno lako za nevjerovati :) Putovali smo već nekoliko puta, bili i na more, nikakvih mucnina nisam imala, pa nadam se da ću i do kraja lako...nisam ni jedan dan odmorila, sve vreme negde jurim.rnrnSeka je...nemate poima kako sam se obradovala kad smo saznali i jedva cekam da je upoznam :)rnrnVi isto pišite šta se desava i samo naprijed, sve sto nije uspjelo ostavimo iza sebe i opet u pohod...rnrnLjubim vas i grlim!
nena3beba
19. jun 2009. u 04.15
o draga iva30 i mene si obradovala!rni ja sam cesce na kutku sad, nisam ovde svracala dugo, ali sad videh da si se javljala...rna bas sam se pitala kako napredujes...rnzahvaljujuci tebi i ja sam uradila tamo iz prirodnog ciklusa i dobila odličan embrion, ali se nazalaost nije zakacio...rnsad su mi otkrili još nešto, te ću posle terapije pokusati ponovo prirodan ciklus...rnprezadovoljna sam sa dr tamo!rn
nabla
(tragac)
05. avgust 2009. u 15.48
Narode, Anuska nam je trudnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- prirodno!!!!rn:))))))))
su28
(Pr)
06. avgust 2009. u 09.04
Drage moje,rnrnMolim vas pomagajte.Imam 29 godina i veoma visok fsh i lh.Dijagnosticirana mi je rana menopauza.Naslijedila sam loš gen.:( Pripremam se za vantjelesnu oplodnju i obzirom na rezultate prilično sam pesimistična...da li ima neke nade da ostanem truda i pored takvih rezultata.Možete li mi preporučiti neku dobru kliniku ili doktora koji bi mi pomoga, obzirom na moju dijagnozu!!!!
hermmana
(surfer)
06. avgust 2009. u 18.33
ajd nam reci šta je to veoma visok fsh??? za početak, pa ćemo videti šta ćemo ti predložiti!
iva30
(administracija)
07. avgust 2009. u 05.54
BRAVOOOOOOO Anushka! Cestitam i želim ti laku trudnoću i prelepu bebicu! rnrnMoja Matea ima već 1 mesec i divna je!!!!!!!!!!!!
loret
(kvizer)
08. avgust 2009. u 13.41
дИВНА ВЕСТ. чЕСТИТАМ!!!!!
gordije
(sluzbenik)
14. avgust 2009. u 12.45
Nisam videla da negde vise piše o povisenom fsh kod muskaraca. Kod MM je FSH 33,7 a LH 15,07 prolaktin 482,39 i testoateron 15,57. Dobili uput za KC, cekamo još preporuku kod kog urologa...po onom sto sam nasla male su sanse...
LeeLu
23. avgust 2009. u 17.47
Anuska, čestitam! :o)
Anuska-moja
(cekalica)
03. septembar 2009. u 10.32
Evo da se i ja javnem ovde :)rnMalo sam osecala krivicu što se i ovde nisam javljala sa lepim vestima, ali me je Nabla, sunce naše, zamenila! Eh, da mi je da njenu trudnoću uskoro slavimo, biće to najlepsa vest na forumu... Ali sad će, samo sto nije, jer rekla sam ja da je ova godina dobra za one rođene 75-te - ja sam se nekako tu provukla zbog muza ;)rnrnZnaci, nasa trudnoća je dosla spontano i - ne mogu reci neocekivano, jer verujem da ocekivanje ne prestaje lako u ovoj prici - ali ipak kao iznenadjenje. Cekali smo novu turu inseminacija od septembra, potom laparaskopiju, i birali već kliniku za VTO... Osim toga, selili se u novi stan. Pune ruke posla, malo stresa i nerviranja, (i mm i ja smo i dalje bez posla a odlazimo od roditelja da iznajmljujemo stan), bilo je i neizbeznih svadja tih dana, ali i mirenja... E, valjda je u jednom od tih „mirenja”, negde sredinom jula, nastao nas embrioncic... rnrnSad sam punih 9 nedelja. Za sada je sve o.k. i zaista se nadam da će tako ostati. Docekali smo naše malo cudo, već nosim slicicu sa uzv u novcaniku :)) I sad se pitam šta to bese FSH i AMH sve te skracenice ;)rnrnŽelim svim cekalicama da dozive isto... rnIvo, mnogo mi je drago za malu Mateu! rnrnLjubim vas sve i grlim.
Zenja18
(tragac)
15. oktobar 2009. u 09.24
Dobar dan. Imam molbu za vas za odgovor: izmeren mi je LH (7.2) veci od FSH -5.5. 2. dana ciklusa. DA li se enko susreo do sada sa tim slučajem? POsumnjano na hiperinsulinemoju, odradjen OGTT, glukoza 6.6, a normalna do 6.1, preko 12.8 smatra se sekundarnim dijabetesom. Ima li to uticaja na VTO? Hvala
COLLISTAR
(DIPL.EKONOMISTA)
09. novembar 2009. u 12.29
Postovane,
molim vas za pomoć.Jako sam se uplasila citajuci komentare vezane za povecani FSH.Naime,12.dana ciklusa,uradila sam sledeće analze i evo kako stoje stvari:TSH-1,79;T3-1,8;T4-121;FSH-23,4;Prolaktin-589;Progesteron-3,03;Estradiol-216.Imam 34 godine i do sada nisam imala nijedan porodjaj.
Hvala vam svima puno.
orline
10. novembar 2009. u 16.15
Nemoj da brines unapred. Ono što se tretira kao problem i povisen FSH se odnosi na vrednosti od 3dc. A ti si, vidim, radila 12-tog, tako da te vrednosti nisu merodavne.
sharlota
(bez zanimanja)
29. januar 2010. u 22.35
anuska moja, čestitam ti od srca(laganu trudnoću ti želim, i uzivaj u njoj:)

a svima vama želim puno sreća i da nam se pridružite:)uskoro
anatolija
(ludi profa)
16. mart 2010. u 07.19
evo, kad smo već kod tog FSH-a,imam nešto malo drugacije pitanje..

ja sam prije oko pola godine imala povisen FSH. jela sam smokve u maslinovom ulju oko 40 dana i uspjela sam ga skinuti sa 13 i nešto na 10 i nešto.

ono sto mene zanima jeste da li će sada, kad sam prestala da jedem smokve, vrijednost FSH-a ponovo da raste ili je ta vrijednost koju sad imam fiksna?

ići ću na IVF tek za oko godinu dana, pa me brine šta ako se on ponovo vrati tako visoko, a moja doktorica je rekla da je to previsoko i da s tim ne želi da udje u postupak dok se on ne regulise?
cvrcmilojka
20. jun 2010. u 14.56
Postovanje svima

Nemam potrebu da budem na ovoj diskusiji ali sam imala zelju da podijelim sa vama nešto sto će možda nekom od vas pomoći. Četiri
moje poznanice su ostale u blagoslovenom stanju poslije leta-cirka 10-12 sati u avionu. Neplanirane, i po svim pravilima neizvodljive trudnoće, nije bilo sansi po svim proracunima za trudnoću ali desilo se...Tri žene su imale po jedno dijete ranije i nijesu planirale drugo, a četvrtoj je dijagnoza bila neplodnost... ona sada ima dvoje djece...Oprostite...želim vam svima sve najbolje...i grceve, i boginje i prve zubice...Bog vas blagoslovio...sve je njegovim rukama..
Edina26
15. septembar 2010. u 12.31
Dali ove smovke u maslinovom ulju mogu da koriste i muskarci cije je FSH visok?
wiini
24. oktobar 2011. u 02.39
Draga nabla ne znam dal još uvek posecujes ovu stranicu koju sam tolko puta iscitala ,treba mi tvoj savet u vezi povisenog fsh,2007 sam radila prvu vto i tada je sve bilo o.k svi hormoni ali bezuspesno udjem u program besplatne vto i tada mi je fsh bio 11 par meseci posle prve vto,dr.kaže to je previsoko to je rana menopauza ali ajd probacemo sa mikroginonom i tu pocinje moj fsh da raste svakog meseca sve vise 19,21 34,46 68 89 čak i 108 naravno ispadnem iz programa,svasta nešto sam probala da ga smanjim i mumiju i peruansku macu ismokve ništa posebno e sada mi je 33 i imam problem sa rastom folikula dodju do 4-5 mm i to je to lh mi je 7 ,amh1,95 ngml antralnih ima kako kad uglavnom oko 10 e sada sam u nekom postupku inače endo.je o.k pa sam zbunjena zašto mi dr uporno daje terapiu estradiola 3,6, 9, dan ciklusa iako moji folikuli ne mrdaju pa bi od sledećeg meseca uz njega trebalo da pijem estrofem e kolko sam ja čula on se daje posle transfera i nema nikakve veze sa rastom folikula molim te za komentar može i na pp hvala unapred
wiini
24. oktobar 2011. u 02.44
e da i razmišljam dal bi femara bila dobra da probam posto sam na klomifen jako loše reagovala
nabla
(tragac)
02. januar 2012. u 17.25
Winni, nisam aktivna vise na forumuma, eto desi se ponekad da jednom u sto godina svrnem.

Malo mi je cudan tvoj fsh u odnosu na br. antralnih folikula. Doca estradiolom pokusava da spusti fsh, da bi folikule mogle da rastu.
Taj protokol koji on daje je neki standard za „visoke fsh-ovke”. Ne znam da li sam ovde postirala (davno to bese), ali nailazila sam na strucne clanke gde se opisuje, uglavnom na nivou case study, uspeh kod takvog protokola.
No, forumska praksa drugacije govori. Verovatno da protokol kod nekog pali, ali za sada, par devojaka sa naših foruma koje su pokusale s njim, nisu uspele. Imale su isti problem kao i ti sa rastom folikula.

U celoj prici je bitno koliko imaš godina. Ako si u ranim 30-tim, za trudnoću je veca verovatnoca. Statistika kaže oko 8% i to za pravi POF. Pretpostavljam da ti još uvek nisi izgubila ciklus, pa su tu i nešto vece sanse.

Nemam neki pametan predlog, osim da nadjes docu koji je voljan da eksperimentise i 'dozirano' (sigurno) rizikuje. Uvek imaj na umu da je tvoje zdravlje (i fizicko i mentalno) najbitnije.

Želim ti sve najbolje, a i da budes deo onih 8-10%! :)srecna
09. mart 2012. u 10.15
Imam veliku zelju da vam ispricam svoju pricu, toliko veliku da sam se samo zbog toga registrovala. Sve vase price sam pazljivo pratila, i ovaj sajt mi je bio ogromna podrska, pa eto nekako da se i ja odužim.Sa svojim suprugom sam dva puta ostajala u drugom stanju pre braka, tada smo prilično bahato mislili nećemo sad, nismo sigurni, nemamo uslove, ma, isplaniracemo kada budemo hteli.Onda smo u junu 2003 samouvereno odabrali znak u kom bi voleli da nam se rodi dete i krenuli.Jasno vam je da od toga nije bilo ništa.U tom trenutku ja sam imala 33 godine. Ispostavilo se da je sve u redu, osim fsh.Ne zamerite mi, ne secam se vise vrednosti, ali znam da mi je doktorka Ana Mitrovic, koja je tada radila u privatnoj oridnaciji „Ivanovic” rekla da mogu da imam decu samo sa doniranom jajnom celijom, odnosno da mi ni IVF ne bi pomogao.Ja sam insistirala da pokusamo da ga spustimo (uz kontraceptivne pilule) na neku razumnu meru, iako je ona tvrdila da u mom slučaju to neće biti moguće.Posle prve ture, FSH mi je bio 6 (toga se dobro secam), a ona je mirno rekla pa dobro, desava se.IVF sam radila u Jevremovoj, nekih traljavih 6 folikula, 3 vracena, od bebe ništa.To je bilo u julu 2006.U međuvremenu, to ne moram ni da vam pišem, radili smo sve sto smo mogli, i inseminacije, razne stimulacije, i prirodni lekovi i cuda, znaci sve sto sam ikada procitala na ovim stranicama a i na drugim mestima.Posle IVF-a, uradila sam homeopatski pregled kod jednog divnog doktora, dobila neke pilulice koje sam koristila mesec dana i u septembru 2006 ostala u drugom stanju prirodnim putem.Nemojte pogresno da me razumete, ja ne znam da li je homeopatija imala veze sa tim ili ne, ali posto je terapija bila neposredno pre toga, napisala sam vam i to.Na zalost, tu trudnoću sam izgubila i to je sigurno najstrasnije iskustvo u mom zivotu.Uglavnom, posle toga, vise nisam proveravala ništa, samo smo nas dvoje resili da se malo vise bavimo „pravljenjem beba” na starinski način.Da skratim, u decembru 2007 dobila sam predivnu devojcicu a dve godine kasnije i decaka.Sve sam vam ovo napisala iz jednog jedinog razloga, a to je da FSH, kao jedini parametar, apsolutno ne znaci ono sto će vam svaki ginekolog reci a to je da su vase ovarijalne rezerve pri kraju i da ćete teško ostati u drugom stanju.Ako vam je to jedini problem, batalite doktore, i sigurna sam da ćete uskoro biti srećni barem onoliko koliko sam ja danas...
wiini
04. jul 2012. u 09.23
uspela sam da pustim fsh na 7,9 napokon
promedic
25. avgust 2013. u 16.39
ByBucka
23. januar 2015. u 09.04
Poštovani prvi put sam radila hormonalni status, imam 43 godine i iskreno sve ovo me jako plaši...Molila bi nekog za pomoć u tumačenju rezultata koje sam dobila, da li postoje neke bar male šanse da postanem majka...unapred veliko hvala :)

AMH 0,035 Niske koncentracije 0,000-0,308 ng/ml

FSH 13,5 Folikularna faza 3,5-12,5 mlU/ml

LH 10,25 Folikularna faza 2,4-12,6 mlU/ml

Estradiol 64,4 Folikularna faza 25-195 pg/ml

Testosteron 0,34 0,06-0,82 ng/ml
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Tassel Keychain ?
.