Diskusije : Religija

 Komentar
Tri necista duha zavode narode
Bazorilo
09. jun 2017. u 09.32
U poslednjoj knjizi Biblije nalazimo mnoge velike istine o dogadjajima poslednjeg vremena.Između ostalog stoji,da će tri sile poslati svoje izaslanike sirom sveta da ubeđuju narode da se spremaju za borbu protiv Svevisnjega Boga Nebeskoga.Ko će se izbaviti od njihovog pogubnog uticaja?Nagovarati ljude da zarate sa Stvoriteljem jeste kulminacija otpadnistva i hule na sve sto je plemenito i napredno.Ko će se izbaviti od tog sveopsteg zla koje će vrlo brzo zadesiti svet?Biće to samo oni cija imena se nadju zapisana u zivotnoj knjizi Jagnjeta Bozjega.
cartensius
(pisac)
10. jun 2017. u 00.55
Bazorilo, tema je vrlo jaka i aktuelna, ništa da se dodaje, ništa
suvisno. Međutim, volimo se baviti i marginalnim stvarima, zato se
postavlja pitanje: koja su ta tri duha, odnosno tri sile koje rade
za istu firmu, za istog naredbodavca. C.
Bazorilo
14. jun 2017. u 19.10
.Pozdrav brate.Malo se zabavih oko nekih obaveza,ali evo ukaza mi se malo vremena za nastavak diskusije.-Dobro si zapazio,postavlja se pitanje,ko su tri sile koje obmanama drmaju svet?Citajuci 13 glavu otkrivenja,covek može zakljuciti da se radi o koaliciji jedne politicke sile(dominantne)u svetu,zatim,druga je versko politicka a treca,verska sila koja se stavlja u sluzbu predhodne dve,tj,postaje korporacija koja radi licnog dobitka poslusno stavlja svoj autoritet pod vlast ove dve pomenute svetske sile.Tako će narodi njihovim posredovanjem,neosetno prihvatiti laznu nauku Antihrista i postati njegova armija koja se sprema za najgori mogući scenario na ovoj planeti.
revizor
(pilot)
17. septembar 2017. u 22.58
revizor
(pilot)
20. oktobar 2017. u 21.07
revizor
(pilot)
03. novembar 2017. u 19.44
revizor
(pilot)
19. novembar 2017. u 19.54
I stao sam na morskom pijesku; i vidio sam kako iz mora izlazi zvijer s deset rogova i sedam glava. Na rogovima je imala deset kruna, a na glavama hulna imena.„ (13:1)

Prva zvijer izlazi iz mora. ”Vode koje si vidio, na kojima bludnica sjedi, predstavljaju narode i mnoštva i narodnosti i jezike.„ (Otkrivenje 17:15). U Danilovim vizijama, četiri velike zvijeri takođe izlaze iz mora (vidi Danilo 7:2, 3). Proročka vizija iz Otkrivenja 13. glava odgovara Danilovim vizijama.

”Zvijer koju sam vidio bila je nalik leopardu, ali noge su joj bile kao u medvjeda, a usta kao u lava. Aždaja je dala zvijeri njenu moć i njen presto i veliku vlast.„ (13:2)

Zvijer iz moraObratite dobro pažnju. Ova zvijer ima zbirne karakteristike svih prethodnih zvijeri: leoparda – Grčke, medvjeda – Medo-Persije i lavljih usta – Vavilona. Ovo nije samo retrospektiva u vremenu, već Zvijer iz mora baštini nasleđe religijsko-političkog sistema još od Vavilona. Drugim riječima, ona propagira i upražnjava vavilonsku misterijsku religiju, modifikovanu kroz smjenu dominantnih imperija starog svijeta, uz jednu novinu koja je čini neuporedivo opasnijom. Hulna imena na glavama. Bogohuljenje je u suštini lažno predstavljanje, kad ljudi ili institucije, koristeći se svojim monopolom, autoritetom i silom, pripisuju sebe lažne funkcije i atribute koji pripadaju isključivo Bogu.

Šta je to omogućilo ovoj Zvijeri da bogohuli? Uzimanje monopola nad hrišćanstvom. Papski Rim se, nakon niza manipulacija i prevara u cilju učvršćivanja svog položaja, predstavio svijetu kao hrišćanska crkva, a papa kao Hristov zamjenik odnosno Petrov naslednik na zemlji. Papstvo ne samo što je uspostavilo svoju hijerarhiju, svešteničke redove, obrede i doktrine koji nemaju nikakvog opravdanja u Bibliji,[1] već se samoproglasilo za super nadzornika ili nadglednika zemaljskih poslova. Na taj način pomračena je Hristova posrednička služba u Nebeskoj svetinji i ”gažen sveti grad„ 42 mjeseca odnosno za 1260 godina papske apsolutne prevlasti. Dakle, hulna imena su papske titule, doktrine i obredi, posebno lažno polaganje prava na opraštanje grijeha i lažno posredovanje i posrednici pred Bogom (devica Marija, sveci, relikvije), što je sve u direktnoj suprotnosti sa Božjom voljom i Planom spasenja.

Ko daje silu ovoj zvijeri? Aždaja odnosno Sotona, isti onaj koji je nadahnuo i lansirao vavilonsku religiju nedugo posle Potopa, odnosno političko-religijski program osmišljen za centralizaciju vlasti i najteže oblike duhovne i svake druge manipulacije nad narodom. Sotoni je potreban takav sistem kako bi: i) nemoralni, bolesno ambiciozni i duhovno iskvareni ljudi preuzeli glavne resurse i poluge društva; ii) oni bi zatim postali kontrolori nad ljudskim poslovima; iii) nametali bi ideologiju koja je u skladu sa satanskom; iv) koristili bi sva sredstva za kvarenje Božjeg obličja putem manipulativnih tehnika vladanja kao što su podsticanje fanatičnih poriva u ljudima, idolatrije, bolesnog takmičarskog duha, militarizacije i surovosti, svih oblika nemorala, pranja mozga, do uništavanja osnovnih porodičnih i individualnih vrijednosti. Razvojem takvog sistema, on praktično postaje perpetum mobile, koji samo Bog jednom može da ugasi. Upravo takav scenario vidimo u proročkim lancima iz Danila i Otkrivenja. Na kraju istorije pobune, veliki Kamen (koji predstavlja Hrista) bez pomoći ljudskih ruku satrijeće zemaljska carstva (vidi Danilo 2:35, 44, 45).Zvijer ranjena. – ”I video sam da joj je jedna glava bila kao smrtno ranjena, ali joj je smrtna rana zacijelila. I sva se zemlja čudila iza zvijeri.„ (13:3)

Smrtna rana papstvu zadata je 1798. godine kada je Napoleonov general Bertije ušao u Rim, zarobio papu i oduzeo mu političku moć. Tada se činilo da je ova rana zaista smrtna od koje se papstvo neće oporaviti. Ali čim je sledeći papa sjeo na tron, rana smrtna se počela iscjeljivati. Rimokatolička crkva nije prestala da postoji, ali papa je izgubio punu kontrolu nad građanskim vlastima da ih koristi za svoje ciljeve i prisiljava narod na pokornost a disidente progoni.

I kako je vrijeme odmicalo, sva se zemlja čudila i divila papi i papstvu. Možemo li i danas vidjeti ushićene mase prilikom papinih posjeta, čak i ne-katolika koji mu se dive? On se danas smatra duhovnim liderom čovječanstva, koji ima veći autoritet od političkih lidera, čak i najvećih sila.Obožavanje Sotone. – ”I poklonili su se aždaji koja je dala vlast zvijeri; poklonili su se i zvijeri, govoreći: ‘Ko je kao zvijer i ko može s njom ratovati?’ I dobila je usta koja su govorila velike stvari i hule i dobila je vlast da djeluje četrdeset i dva mjeseca. Otvorila je usta da govori hule na Boga, da huli na njegovo ime i na njegovo prebivalište – na one koji žive na nebu. I bilo joj je dopušteno da zarati sa svetima i da ih pobijedi. Bila joj je data vlast nad svim plemenima i narodnostima i jezicima i narodima. I pokloniće joj se svi koji žive na zemlji, čija imena nisu zapisana u Knjizi života Jagnjeta zaklanog od postanka svijeta.„ (13:4-8)

Sudjelovanjem u lažiranoj religiji, koga obožavamo? Sotonu. Crkva može organizovati grandiozne vjerske svetkovine u velelepnim i raskošnim objektima, sa vizuelno privlačnim i autoritativnim svešteničkim ritualima, sa masama koje sudjeluju u službi, ali onaj koga zapravo obožavamo ili prizivamo polaže pravo na nas. Kako da budemo sigurni da obožavamo pravog Boga? Tako što ćemo se držati velikog načela koje je i sam Isus poštovao: ”Pisano je.„ Bog je objavio svoju volju i plan za čovjeka u Pisanoj Riječi, i ako naša religija ili praksa ne može proći taj test, onda smo na zlom putu. ”Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.„ (Priče Solomonove 14:12)

Pontifeks MaksimusU antičkoj prošlosti, paganski lideri obožavani su kao bogovi. Njihovi najviši sveštenici nazivali su se Pontifeks Maksimus, ”Veliki Graditelj Mosta„. Ova titula prenijela se na rimske imperatore, a zatim na papu, koji je prisvojio sebi pravo da kontroliše ljudske duše u životu i smrti. To je direktna hula na Božje ime i prebivalište. Kroz svoja učenja o čistilištu i vječnom paklu, oni su pohulili na Božje ime koje predstavlja Njegov karakter i predstavili ga kao monstruma milionima ljudi. Ali Sotona se obožava i kroz sve druge paganske religije na direktan ili indirektan način. Ipak, svi oni će priznati papsku supremaciju.

”I pokloniće joj se svi koji žive na zemlji, čija imena nisu zapisana u Knjizi života Jagnjeta zaklanog od postanka svijeta.„ Zvijer se neće smiriti dok ne ostvari ovaj cilj u potpunosti, a to je ono što upravo gledamo svojim očima na današnjoj svjetskoj pozornici.”
revizor
(pilot)
19. novembar 2017. u 19.55


Upozorenje Božje. – „Ko ima uho, neka čuje! Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden; ko mačem ubije, mora biti mačem ubijen.” (13:9, 10)

Za zla djela slijedi odmazda. Rimokatolički prelati i dželati su vjekovima bacali Božji narod u tamnice, mučili ih i ubijali mačem. Ali došlo je vrijeme da i sam papa bude odveden u ropstvo. Za vrijeme Francuske revolucije, rimokatoličke sveštenike i vođe pogubljivao je razulareni narod, baš kao crkva ranije Božju djecu.Druga Zvijer iz zemlje. – „Zatim sam vidio jednu drugu zvijer kako izlazi iz zemlje. Imala je dva roga kao u jagnjeta, ali progovorila je kao aždaja.” (13:11)

Zvijer iz zemljeAko su „vode” simbol područja sa gusto naseljenom populacijom, onda je zemlja uglavnom nenaseljeno područje. Istorijski, koja je to nova sila nastala oko završetka proročkog vremena od 1260 godina? Tiha kao jagnje, bez razdora, velikog rata i krvoprolića. To su Sjedinjene Američke Države. Dva roga kao u jagnjeta predstavljaju velika slavna načela na kojima je utemeljena, a to je građanska i vjerska sloboda, oličene u republikanizmu i protestantizmu. Poučeni gorkim i krvavim iskustvima iz Evrope, oni koji su prebjegli na drugi kontinent od papske čizme i noža, razdvojili su državnu i duhovnu vlast.

Amerika je prihvatila progonjeni Božji narod i duhovni kvalitet slio se u tu zemlju, što je napravilo kritičnu masu da Bog može posebno blagosloviti ovaj novi narod. Amerika je takođe javno priznala Boga i ustrojila državu u skladu sa visokim načelima slobode i morala. Zbog toga je Bog mogao na poseban način da djeluje upravo na tom području. Pogrešno je, dakle, zbog nacionalnih ili nekih drugih predrasuda odbacivati djelo koje je Bog učinio preko pobožnih ljudi u Americi. A učinio jeste i to mnogo.

Vjerska sloboda i prava koja su uživali američki građani, zajedno sa visokim stepenom moralne odgovornosti, postali su uzor svijetu koji je slomio srednjovjekovnu premisu da pape i kraljevi imaju „božansko pravo” da prisiljavaju ljude da rade ono što njima odgovara. Zasluge protestantizma uopšte i SAD su zaista ogromne na ovom polju.Govori kao Aždaja. – Sve to primoralo je prvu Zvijer da pribjegne sasvim različitoj strategiji u odnosu na onu kroz mračni srednji vijek, kako bi opet povratila svoju premoć.

Papstvo je polako i neprimjetno kroz svoju novu strategiju i uticaj preko raznih institucija i mehanizama, javnih i tajnih, podrivalo velika načela SAD-a. Protestantske crkve padale su kao žrtve infiltracije i ekumenizma, odričući se načela velikih reformatora. Urušavanje zdrave religioznosti neminovno se odražava na moral, tako da je Amerika praktično postala eksperimentalni poligon za testiranje i upražnjavanje svih oblika sektaštva, tzv. seksualne revolucije, kao i muzičkih pravaca koji su doveli do poplave narkomanije i raskalašnosti.

Zloupotri...ljena demokratija prerasla je u demonkratiju. Nova svjetska super sila počela je govoriti kao Aždaja.

„Izvršavala je svu vlast prve zvijeri pred njom, i navodila je zemlju i one koji žive na njoj da se klanjaju prvoj zvijeri, kojoj je smrtna rana zacijelila.” (13:12)

Šta znači ovo vršenje vlasti prve zvijeri? Zapazite izraz „pred njom”. To znači da je Amerika postala oruđe satanističkih sila koje sada sa izmijenjenom strategijom, pod plaštom lažne demokratije i ljudskih prava, nameću svijetu sve oblike modernog obožavanja Sotone i demona. I ne samo to. Ona navodi stanovnike zemlje da se klanjaju prvoj zvijeri. Kako? Simbiozom otpalog protestantizma sa katolicizmom. Na taj način protestantizam postaje Lažni prorok.

„Činila je velika čuda – čak je i vatru s neba spuštala na zemlju pred ljudima. Tako je zavodila one što žive na zemlji čudima koja su joj bila data da ih čini pred zvijeri i govorila je onima što žive na zemlji da naprave lik zvijeri koja je imala ranu od mača, ali je preživjela.” (13:13, 14)

Lažni prorok imitira biblijska čuda. Pomenuto silaženje vatre sa neba asocira na događaj zapisan u 1. knjizi o carevima 18. glava, kada je Ilija stajao nasuprot Balovim sveštenicima, i Gospod spalio žrtvu. Da ne bismo bilo obmanuti, treba znati nekoliko važnih stvari: i) Božja čuda nijesu obrazac[2] koji se ponavlja; ii) žrtveni sistem je prestao sa važnošću, te ako se i dogodi takvo čudo možemo biti sigurni da nije od Boga; iii) Božje posebne intervencije nikad nemaju svrhu spektakla koji bi zadivio i zaveo ljude, odnosno pokrenuo fanatične motive ljudske prirode.

Lažna vjerska probuđena i lažna čuda danas su svakodnevica u pseudo hrišćanskom svijetu. I ljudi su fascinirani time kao dokazom da su na „pravom mjestu”. Tako se pravi imidž, kopija ili ikona prve Zvijeri.

Protestantske crkve generalno prihvataju ključne doktrine katoličke teologije, počevši od najvažnije za primanje u „hrišćansku zajednicu” – nauke o trojstvu – do svetkovanja lažnog dana od odmora – nedjelje.Novi svjetski poredak i nova svjetska religija preko lika zvijerina. – „Bilo joj je dato da dâ duh liku zvijeri, kako bi lik zvijeri progovorio i učinio da se pobiju svi koji se ne klanjaju liku zvijeri.” (13:15)

SAD nalažu ostatku svijeta šta da čini. Neposlušne kažnjavaju, sa posebnom arogancijom nakon 11. septembra 2001. godine. Lukavi scenario koji sprovode tajni vladari svijeta, po receptu „red iz haosa”, dovešće cijeli svijet pod njihovu apsolutnu vlast. Oni koriste mehanizme i poluge moći međunarodnih razmjera, kao što su UN, NATO i dr. Nakon toga, oni koji se ne klanjaju liku zvijeri biće proglašeni neprijateljima društva, fundamentalistima, zagovornicima mržnje i slično, te će biti izdato naređenje da se pokore ili pobiju. Ovo posebno može postati izvodivo u vrijeme izlivanja sedam poslednjih zala, kada će bezbožnici tražiti „žrtvenog jarca” za nevolje koje ih pogađaju.

„I prisiljavala je sve ljude, male i velike, bogate i siromašne, slobodne i robove, da prime žig na svoju desnicu ili čelo i da niko ne može ni kupovati ni prodavati osim onoga ko ima žig – ime zvijeri ili broj njenog imena.” (13:16, 17)

Ekonomske sankcije pokazale su se kao veoma uspješna metoda kojom „Svjetski policajac” dovodi u red nepokorne države. Države su prisiljene da igraju po pravilima koja nameće svjetska elita, što ih čini lakim plijenom za poznati scenario ucjene, guranja u rat, nametanje „demokratije” i osiromašivanje, da bi zatim došle „pozajmice” za oporavak i konačno preuzimanje ili crpljenje najvažnijih resursa iz istih.

Kad napokon oblikuju sistem kakav žele, biće zaprijećeno ekonomskim sankcijama svim grupama i pojedincima koji se ne pokoravaju. Uz pomoć savremene tehnologije, ovo je realno izvodivo.

Ikona zvijerima je zbirni rezultat viševjekovnih napora sila tame.
revizor
(pilot)
19. novembar 2017. u 19.57
Šta je zapravo Žig zvijeri? – Zapazimo da se taj „žig” dobija na čelu i na ruci. Čelo predstavlja um. To znači pristanak na lažni sistem bogosluženja.

Bog je u Bibliji objasnio svom narodu da ima posebni znak Njegovog posvećenja. To je Šabat ili Subota (vidi Ezekiel 20:12). Nasuprot tome i Zvijer ima žig svoga autoriteta. To je svetkovanje nedjelje ili Dana sunca, simbola iza kojeg stoji Sotona. Katolička crkva tvrdi njen autoritet stoji iza ove promjene. Dolazi dan kad će svetkovanje nedjelje postati obaveza nametnuta silom zakona.

Ali koliko god sistem uporno radio na pranju mozga ljudima u cilju dovođenja u potpunu pokornost, to je najteža misija. Zašto? Najprije zbog Božje milosti i osvjedočenja Njegovim Duhom, kao i zaštite anđela. Osjećaj za istinu i pravednost je najteže ubiti u čovjeku. Ali većina ljudi, na žalost, ide linijom manjeg otpora i radi svoje udobnosti i egzistencije spremni su pokoriti se onima za koje misle da od njih zavisi njihov opstanak i mir. I da se ne bi našli na udaru, oni su poslušni, ne zato što u to vjeruju, već da bi mogli funkcionisati, kupovati i prodavati. Tako se žig dobija i na ruci, koja predstavlja rad, aktivnost. To, dakle, ne znači da se ugradnjom čipa ili na neki drugi tehnički način prima žig zvijeri, iako sistem može i to koristiti u svrhu lakše kontrole nad ljudima. U takvoj situaciji, demonska čuda će biti prevaga na tasu koja će zaglupiti i hipnotisati neodlučne i nezainteresovane za istinu da stvarno povjeruju u ispravnost pogrešnog izbora. Jer nemoguće je odbaciti istinu i na kraju zaista ne povjerovati u laži (vidi 2. Solunjanima 2:7-12)!666. – „Za ovo je potrebna mudrost: Ko je razuman, neka izračuna broj zvijeri, jer je to čovjekov broj, a njen broj je šesto šezdeset i šest.” (13:18)

Ne treba miješati računanje ovog broja sa žigom zvijeri, jer to nije isto. Broj 666 samo je još jedan ključ za odgonetanje ili identifikaciju Sotonine ekspoziture.

Andreas Helwig, „Antichristus Romanus”, 1630. godineNa latinskom, zvaničnom jeziku papstva, slova imaju svoje numeričke ekvivalente. Čitamo navod iz jednog rimokatoličkog dokumentovanog izvora: „Slova upisana na Papinoj mitri su ova: ‘VICARIUS FILII DEI’, što je na latinskom ‘ZAMJENIK SINA BOŽJEG’. Katolici drže da crkva, koja je vidljivo društvo, mora imati vidljivu glavu… [papu], kao glavu crkvu, kojoj je data titula ‘ZAMJENIK HRISTOV’.”[3]

Sada nam ostaje da napravimo numeričke ekvivalente.

V-5, I-1, C-100, A-0, R-0, I-1, U-5, S-0 = 112

F-0, I-1, L-50, I-1, I-1 = 53

D-500, E-0, I-1 = 501

112 + 53 + 501 = 666

Zamjenik pretpostavlja da ima isti autoritet kao osoba koju mijenja. Na grčkom riječ „ante” ili „anti” znači „umjesto”. Tako originalno značenje pojma Antihrist nije „protiv Hrista”, već se odnosi na nekog ko tvrdi da Ga mijenja, što je upravo ono na šta papstvo tvrdi da polaže pravo. Niko drugi u svijetu nikad nije iznio takve tvrdnje.

Iako danas mnogi satanisti pojedinci ili udruženja ističu ovaj znak, otvoreno ili u prikrivenim formama, Božja Riječ nam ukazuje da ga računamo kod Zvijeri, što znači da nema svrhe tragati za lažnim mamcima, mada i to govori dovoljno samo za sebe.

Istorijski dokazi papskog korišćenja titule VICARIUS FILII DEI. – „Konstantinova donacija” je najčuveniji falsifikat u evropskoj istoriji, a otkriven je u Pseudo-izidorskim dekretalijama u 9. vijeku (cca. 847-853). Pretpostavlja da je falsifikator bio Johannes Hymonides (Jovan Đakon iz 9-og vijeka). Pseudo-izidorske dekretalije su izmišljena pisma navodno upućena od ranih papa, od Klementa (100. godine) do Grgura (600. godine), koja je prikupio Izidor Merkator u 9. vijeku. Od naučnog kriticizma iz 15 vijeka, ovi dokazani falsifikati su postali poznati pod imenom „Pseudo-izidorske dekretalije” ili Lažne dekretalije, uz priznanje da su bile lažne.

U „Donaciji” jedan odjeljak na latinskom glasi:

„… ut sicut B. Petrus in terris VICARIUS FILII DEI esse videtur constitutus, ita et Pontifices, qui ipsius principis apostolorum gerunt vices, principatus potestatem amplius quam terrena imperialis nostrae serenitatis mansuetudo habere videtur, conscessam a nobis nostroque imperio obtineant…”

Prevedeno na naš jezik: „…kao što se vidi da je Blaženi Petar opunomoćeni zamjenik Sina Božjeg na zemlji, tako Pontifi koji su predstavnici tog istog vrhovnog apostola trebaju dobiti od nas i naše carevine moć supremacije veću od milosrđa koju im ukazuje naša zemaljska carska svjetlost.” U nastavku istog dokumenta čitamo: „…izabravši tog istog vrhovnog apostola da bude naš stalni posrednik sa Bogom. I u mjeri naše zemaljske carske moći, odlučujemo (dekretom) da će njegova sveta Rimska crkva biti visoko poštovana i slavljena, i da će se više od naše carevine i zemaljskog trona slavno uzdići najsvetija stolica Blaženog Petra, dajući joj moć, dostojanstvo i slavu, i jačinu i čast carsku. I zapovijedamo i proglašavamo da će on imati supremaciju kako nad četiri glavna sjedišta, Aleksandrijom, Antiohijom, Jerusalimom i Konstantinopoljem, tako i nad svim crkvama Božjim po cijeloj zemlji. A Pontif, koji će u to vrijeme biti poglavar same svete Rimske crkve, biće uzvišeni vrhovnik nad svim sveštenicima cijelog svijeta, i prema njegovom sudu mora se upravljati sve što je predviđeno za službu Božju i za stabilnost i vjeru hrišćansku.” (Izvor: Christopher B. Coleman's The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine, pp. 12,13 Copyright 1922 by Yale University Press, New Haven, Conn.)

„Konstantinova donacija” sastoji se iz dva dijela, od kojih se prvi odnosi na njegovo priznanje vjere, a drugi na donacije, gdje su navedeni autoritet, privilegije i imovina koju papstvu dodjeljuje car. Ovo pismo je prisajedinjeno u najvećem broju srednjovjekovnih katoličkih kanona.

Najmanje deset papa koristilo je „Konstantinovu donaciju” kao dokaz njihovog navodnog građanskog autoriteta nad Rimom. Dokumentovani dokazi gdje se koristi titula „vicarius filii Dei” u raznim oblicima mogu se naći za sledeće pape: 1) Papa Lav IX, In Terra Pax Hominibus, 1054; 2) Papa Nikolaj IV, pismo Caydonius the Tartar, 1289; 3) Pope Jovan XXII, Licet juxta doctrinam, 1327; 4) Papa Pavle VI, Rivi Muniensis, 1965, i 5) Papa Pavle VI, Bafianae, 1968.

Premda je Katolička crkva 1592. godine konačno odustala od odbrane ovog falsifikata, termin „vicarius filii Dei” nastavio se koristiti u kanonima i u 19. vijeku.
revizor
(pilot)
19. novembar 2017. u 22.03
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Necklace?
.