Diskusije : Zdravlje

 Komentar
Za dr. Galeba molim pomoć!
MYNA
(.....)
04. septembar 2009. u 08.41
Moja cerka ima WPW-sindrom,bila je u bolnici na ispitivanju u junu u N.S
Predlazu nam spaljivanje ne znam strucan naziv.Tamo mi nisu jasno obrazlozili šta je to i nije nam još uvek jasno šta će joj tačno raditi. Niti dali će to biti operacija ili samo mali zahvat .Molim da mi kazete šta je to WPW-sindrom i da mi kazete šta će se ustvari do vrsiti,i koliko će taj zahvat trajati vremenski i dali će se to opet pojaviti ili neće.Unapred puno zahvalna mama.
OPIS-50
(OPISIVAC)
04. septembar 2009. u 09.01
WPW sindrom je kongenitalna anomalija. Familijarna pojava je opisana, ali nije pravilo. Većina bolesnika, 80-90%, s WPW EKG slikom ili WPW sindromom ima zdravo srce. Nekada je WPW udružen sa kongenitalnim oboljenjima kao što su: Ebsteinova anomalija, prolaps mitralne valvule ili hipertrofična kardiomiopatija. Bolesnici u odsustvu napada paroksizmalne tahikardije su asimptomatski. Simptomi dolaze od napada navedenih aritmija. Napadi su obično kratkotrajni najčešće spontano prestaju, ali mogu biti prekinuti i stimulacijom vagusa. Neki bolesnici mogu imati učestale i dugotrajne napade koji ograničavaju radnu sposobnost i smanjuju kvalitet života bolesnika. Manji procenat bolesnika može imati retke, ali izražene epizode brze re-entry tahikardije ili atrijalne fibrilacije koje dovode do sinkope ( gubitka svesti). Retko prva i jedina manifestacija u do tada asimptomatskog bolesnika sa WPW elektrokardiogramskom slikom može biti nagla srčana smrt, zbog napada atrijalne fibrilacije koja degeneriše u ventrikularnu fibrilaciju.
WPW sindrom elektrokardiogramski (EKG) se karakteriše kratkim PR intervalom, proširenjem QRS kompleksa usled prisustva delta talasa na ushodnom delu R zupca. U bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom mogu naći iregularni normalni retki ventrikularni kompleksi i mnogo češći ventrikularni kompleksi sa delta talasima.
Kod napada paroksizmalne tahikardije prvo treba pokušati da se napad zaustavi manevrima za stimulaciju vagusa. Ako se napad ne zaustavi, daje se neki od antiaritmika IC klase (ajmalin, propafenon ili flekainid) ili IA klase (prokainamid, dizopiramid ili kinidin). Ako se tahikardija ne zaustavi metoda izbora je elektrokardioverzija. U bolesnika sa učestalim napadima potrebna su elektrofiziološka ispitivanja kojima se mogu lokalizovati aberantni putevi i hirurški preseći.
Galeb
04. septembar 2009. u 17.42
Vase pitanje:
Šta je to WPW syndrom?
Odgovor:
WPW je skracenica od Wolff-Parkinson-White syndrom.
Šta ova abnormalnst znaci za osobu koja to ima?
Odgovor:
1. To je urođena anomalija u srcu koja je u najvecen slučaju nasledna ali se može steci pod djelovanjem vanjskih faktora u razvojnom periodu diferencijacije oraga u trudnoći.
Srce radi odredjenim ritmom koji određuje vodic ritma tj sinus cvor. Ovaj cvor se nalazi u desno predkomori-atriu i to gore na vrhu pretkomore-atrije. U cvoru se stvara podrazaj koji putuje kroz pretkomore uzrokujuci kontrakciju predkomora. Kontrakcija pretkomora je potrebno da se krv ubaci u komore-ventrikule.
Implus dalje prolazi iz pretkomore u komoru kroz pretkomorno-komornu plocu(Atrioventrikularni nodus). Ova ploca-nodus uspori prolaz podrazaja sto je dovoljno da krv iz pretkomore udje u komoru. Kada implus prođe ovu plocu-nodu ide kroz komore i izaziva kontrakciju komora. Posledica ove kontrakcije je isporuka krvi u cijeli organizam cime se ujedno održava i pritisak.
Kod WPW sy. implu koji ide od sinus cvora kroz pretkomoru ne prolazi kroz pretkomorno-komore ploce već izravno ulazi u komore zaobilazeci navedenu plocu. Posledica je da usledi kontrakcija komora brzo kada krv nije napunila komoru. Srce jednom rijeci pumpa ali ne otprema krv, čija posledica je pad pritiska od koga trpe svi organi radi čega se i javljaju simptomi koji se ispoljavaju u ovih osoba.
2. Kod osoba sa WPW syndromom desava se da je sinus cvor podrazen od nervnog sistema da brze radi. U takvom slučaju se stvara veci broj implusa u sinus cvoreu, koji izaziva ubrza rada srca ili tahikardiju. Ploca o kojoj sam govorio pored uspopravanja provodjenja vrsi i odklanjanje viska podrazaja i nedozvoljava da srce radi nepravilno. Kada implusi zaobidju ovu plocu, tada ploca ne moze reducirati broj impulsa i nastaje tahikardija, koja nije od koristi organizmu a steti srcu. Stepe posledica je vezan za brzinu impllusa koji prođe u komoru. Nekad to može biti teska ventrikularna tahikardija sa lošim posledicama.
Dijagnoza se postavlja na osnovu tahikardije koja se specificno ispoljava na EKG-u u smislu skracenja p-R intervala, bez q zubca i pojavom vala na uzlaznom dijelu R zubca.
Druga važna pretraga je snimanje provodnog sistema od sinusa kroz pretkomore, plocu i ventrikul da se otkrije aberantni put, lokalizira a zatim presece. Ovim se i resava problem WPW sy.

Vase pitanje 2
Kako se to lijeci?
Postoje sledeće metode lijecenja:
1. prevencie,
2. prekida tahikardije i
3. definitivno lijecenje.
Pretpostavljam da ste sa prve dvije metode već upoznati pa ću odgovriti na treću stavku.
Definitivno lijecenje se provodi na dva nacina:
a/. Otvaranje grudnog kosa sa presecanjem navedenih vlakana aberaantnog provodjenja
b/. Radiofreqventna kateter ablacia.
Oba metoda dovode do definitivnog rešenja problema.
Koju metodu su se opredelili to trebate razgovarati sa ljekarom koji će to resavati. On će vam i sve ostalo reci u vezi toga jer bez poznavanja metode i nacina rada kuce teško je reci bilo šta o tome.

Sve najbolje Galeb.

MYNA
(.....)
10. septembar 2009. u 16.08
Hvala puno na odgovorima!
 Komentar Zapamti ovu temu!

Looking for Oil Diffuser Necklaces Sterling Silver?
.