Forums : Novi Sad

 Comment
Šta mislite?
petee
2013-02-25 11:41 AM
Dolazim u NOVI SAD u junu,ostajem 10 dana.
Hteo bi da kupim bifokalne naocare.
Dali je to dosta vremena da mi se naprave cvikeri
Hvala na odgovore.
 Comment Remember this topic!

Looking for Unicorn Gifts?
.