Forums : Uradi sam

 Comment
Tretiranje običnog djubreta
gost54
(nista)
2015-05-12 12:16 PM

prilikom obrade otpada najcesce se odvaja po poreklu , metal plastika
papir te se koristi u slični industrijama ...Ali uvde to nije slučaj

Obično mokro djubre iz kontejnera se pod pritiskom u metalnom „bojleru”
tretira sa acetilenom ili butanom da sa oba , da se dobije koristan proizvod... treba paziti da reaksija ne udje u bocu sa gasom.

takođe se dodaju druge organske materije kao sto je benzol čak i stiropor , ali tada treba djubre prokuvavati sto može biti opasno.

kako god bilo , zarada je visestruka...
 Comment Remember this topic!

Looking for PomPom Keychains?
.