Forums : Velika Britanija

 Comment
Funte ili kartica
stinkyink
2019-08-09 06:35 PM

kako i naslov kaže, funte ili kartica.

znaci jel bolje ponijeti cash pa mijenjati u srbiji za dinare a ne koristiti karticu ili ponijeti karicu i sa njom placati i izvlaciti dinare sa cash mashina.
 Comment Remember this topic!

Looking for Tassel Keychain ?
.