Forums : Velika Britanija

 Comment
Settlemed visa
nik1503
2016-06-05 04:09 PM
Može li mi netko pomoći i napisati šta sve treba da se navede u garantnom pismu za suprugu i koje sve papire treba da posaljem i trebaju li biti ovjereni kod advokata ili notara.
 Comment Remember this topic!

Looking for Unicorn Gifts?
.