Online polls

Šta radite nakon posete restoranu sa lošom uslugom?
Prigovorim konobaru 19.1%
Prigovorim vlasniku 13.8%
Gunđam u sebi 11.1%
Gunđam drugima 27.1%
Ukradem nešto 8.1%
Prospem nešto 3.7%
Ćutim i patim 17.1%

Total votes: 841
Add a comment
Back to polls

.